Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Voordat je begint

$ 25,000 beloning voor echte EFT innovaties

EFT in de voorhoede houden (streven naar excellentie)

Al sinds 1995 ben ik actief op zoek naar echte EFT innovaties, die onze huidige, vakkundig toegepaste methodes, Gold Standard EFT en Optimal EFT, consistent en significant verbeteren. Ik ben daar nu zelfs meer in geïnteresseerd vanwege de belangrijke rol die EFT speelt bij het bereiken van een spiritueel bewustzijn dat ten grondslag ligt aan de werkelijk gevorderde niveaus van helen (daar gaat het om op deze website).

Daarom betaal ik graag  $ 25.000 voor een dergelijke vernieuwing en zal ik je helpen bij het promoten van jouw werk. Dat geeft jou (1) een royale financiële beloning, (2) een verhoging van je geloofwaardigheid en (3) een belangrijk aandeel in het versnellen van de heling van miljoenen mensen. Het zal ook jouw respect voor de EFT gemeenschap tonen en jouw naam vestigen als iemand die op integere wijze met EFT werkt, en niet als iemand die ten onrechte de naam EFT gebruikt om onechte EFT producten te verkopen.

Ik meen dit serieus en hoop dan ook dat vernieuwers mijn tijd en mijn oprechtheid zullen respecteren door mij alleen die ideeën te sturen die op een adequate manier zijn getest en zorgvuldig zijn vergeleken met onze bestaande methodes (zie de details hieronder). Dit zorgvuldige testen en vergelijken is essentieel, omdat dat echte vernieuwingen onderscheidt van de eindeloze variaties in EFT zoals ze vrijwel overal op internet te vinden zijn. Deze variaties zijn, als je het goed bekijkt, andere manieren om dezelfde methode, die wij hier allang gebruiken, te presenteren en zijn dus geen kandidaten voor de innovaties die ik zoek. Metaforisch gesproken: ik ben op zoek naar vernieuwingen die de lengte van de EFT boom verdubbelen of verdrievoudigen. Niet naar versiersels en aftakkingen die hetzelfde doen maar onder een andere naam.

Ik wil de logica achter die ideeën zien en ik moet op video’s zien hoe ze in de praktijk worden toegepast op een groot aantal cliënten met een grote verscheidenheid aan problemen. Ik moet steeds dieper gaande en langer durende emotionele resultaten zien dan in ons eigen materiaal te zien zijn. Ik moet nog completere resultaten op lichamelijk niveau zien en ik wil zien hoe je je eigen werk grondig test, om te voorkomen dat een "oppervlakkige genezing" moet doorgaan voor de grote vondst.

Als je dus een echte innovatie hebt en niet gewoon weer een andere variant in het toepassen van EFT, zal ik veel tijd en moeite besteden aan grondig onderzoek. Daarom is van belang dat ook jijzelf je vernieuwing serieus neemt en er dus een presentatie met kwaliteit over maakt. Daarvoor heb je alleen maar een goede camera voor thuisgebruik nodig en de tijd die het vraagt om je innovatie op te schrijven … een minuscuul prijsje voor de beloningen die je kunt krijgen.

Natuurlijk vereist dit alles dat je volledig vertrouwd bent met alle hulpmiddelen en kenmerkende elementen van Gold Standard EFT en Optimal EFT die op onze website ter sprake komen. Daarmee bedoel ik dat je die hulpmiddelen en kenmerkende elementen op vakkundige wijze in de praktijk hebt gebracht en helemaal op de hoogte bent welke verrijkende resultaten te behalen zijn. Hoe zou je anders namelijk weten dat jouw vinding een vooruitgang vormt op wat we al hebben?

Dus, met dit alles in gedachten, zien de eisen voor het voorleggen van jouw idee er als volgt uit:

 1. Geef me de achterliggende logica/theorie. Hoe werkt het? Wat zijn de sterke en zwakke kanten ervan? Wees alsjeblieft beknopt. In dit stadium zijn een paar alinea's al voldoende.

 2. Vertel me hoe het de resultaten van EFT consistent en significant naar een hoger plan brengt dan wat we met vakkundig gebruik van onze huidige methodes kunnen bereiken. Maak een vergelijking met jouw vakkundige gebruik van onze gangbare methodes zodat ik (1) kan zien hoe jij onze huidige methodes beheerst en (2) hoe jouw innovatie daarnaast voorziet in nieuwe niveaus van heling die uitstijgen boven onze methodes. Begrijp alsjeblieft dat je geen adequate vergelijking kunt maken als je niet beschikt over optimale vaardigheid in onze huidige methodes.

  Om die reden vraag ik je dan ook om mij je voorstel niet te sturen voordat je gelooft dat het niveau waarop jij onze huidige methodes beheerst, overeenkomt met dat van mij. Ik wil dat je mij in verrukking brengt met iets dat duidelijk voortkomt uit gedegen kennis en dat mijn begrip naar een nieuw niveau tilt. Anders gezegd: ik wil de vervelende situatie vermijden, dat ik jou moet laten zien dat vakkundig gebruik van onze huidige methodes al overeenkomt met jouw vernieuwing of die zelfs overtreft.

 3. Lever video-opnames aan die laten zien dat jouw innovatie  de resultaten van EFT "consistent en significant naar een hoger plan brengt dan wat we met vakkundig gebruik van onze huidige methodes kunnen bereiken."Ik ben niet geïnteresseerd in getuigschriften, steunbetuigingen of studies, want die vertekenen het beeld al gauw door handigheidjes en enthousiasme. Ik wil het liever echt zien gebeuren. Daarin ligt het ware bewijs.

 4. Stuur mij tenminste 10 volledige sessies op DVD zonder editing, waarin je jouw innovatie toepast op een breed scala van aandoeningen. Dat moet makkelijk te doen zijn als je hem zó vaak op cliënten hebt toegepast dat je weet dat het beter werkt. Film dus je eerstvolgende 10 sessies en stuur ze naar mij op. Laat mij zien hoe consistent jouw vernieuwing tot nieuwe niveaus van genezing leidt, vergeleken met wat je op onze website vindt. Demonstreer hoe je je eigen werk grondig test om te vermijden dat je een oppervlakkige heling hebt bereikt die alleen lijkt  op een echte heling. Nogmaals, verbijster mij alsjeblieft met jouw resultaten.

Ik  geef je hier een voorbeeld hoe je zo'n vergelijking kunt maken. Kies allereerst cliënten met heftige problemen zodat je duidelijk kunt demonstreren dat je zowel de EFT procedures als ook jouw innovatie volledig beheerst. Begin dan naar beste vermogen EFT toe  te passen op die cliënten. Verdeel het probleem/de problemen in specifieke gebeurtenissen en ga dieper in op de details met gebruikmaking van de tafelbladen- en tafelpoten-procedures. Test elke stap grondig met gebruikmaking van de verschillende testmethodes die in onze instructies staan. Gebruik de Vertel je verhaal-techniek op vakkundige wijze en haal waar nodig eerst  de scherpe kantjes eraf. Heb je de EFT procedures uitputtend ingezet, gebruik dan je eigen innovatie voor wat er nog speelt. Vergeet niet om je resultaten grondig te testen, zodat duidelijk is dat je niet alleen maar een ander aspect naar boven hebt gehaald of een "oppervlakkig resultaat" aan het produceren bent. Als je dit zo doet met een verscheidenheid aan cliënten, kun je laten zien hoe jouw innovatie de resultaten van EFT "consistent en significant' verbetert boven het vakkundig gebruik van onze huidige methodes."

Ik realiseer me dat sommige van deze criteria subjectief zijn en dat er voor mij geen exacte manier is om jouw idee objectief te beoordelen aan de hand van een checklist met standaard criteria. Aan de andere kant heb ik, als grondlegger van EFT, meer ervaring met EFT dan wie dan ook. Dus als jij werkelijk een innovatie hebt, weet ik dat zodra ik het zie. En geloof me, dan spring ik een gat in de lucht van enthousiasme. Aan de andere kant, als jouw idee behoort tot de categorie 'gewoon weer een variant in EFT toepassen', zal ik dat ook weten. 

Ik wacht met spanning op jouw goede innovatie.

Tot ziens, Gary

PS: Omdat onze correspondentie van belang kan zijn om het publiek te onderwijzen, ga ik ervan uit dat ik je toestemming heb om het te publiceren op onze website of in onze nieuwsbrief. 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden