Official EFT-Leerstof

Deel IV - Voortgezet: Kom Kloppend Dieper in Emotionele Kwesties

De Schrijfsels op Onze Muren - Een Belangrijk EFT-Concept

Een Ideale EFT-TappingMetafoor Voor 'Waarom We Ons Gedragen Zoals We Ons Gedragen'

EFT Tapping Wall Writing image

Al sinds ik een tiener was, heb ik me bezig gehouden met persoonlijke verbetering en menselijk gedrag. Die tocht heeft mij zicht gegeven op een breed scala aan theorieën over de reden waarom mensen de moeilijkheden hebben waar ze mee worstelen en wat er voor nodig zou kunnen zijn om ze te overwinnen. Met alle theorieën heb ik persoonlijke ervaring en ik heb decennialang geëxperimenteerd met mijn eigen versies van die theorieën.

Uiteindelijk kwam ik uit op een volgens mij uiterst logische metafoor die ik de "Schrijfsels op Onze Muren" noem (of: het "Geschrijf/Geschrevene op Onze Muren"). Voor mij verklaart die voortreffelijk hoe de Gebeurtenissen in ons leven onze overtuigingen over de wereld creëren en hoe die overtuigingen kunnen leiden tot òfwel het ontstaan van beperkingen òfwel tot nieuwe mogelijkheden die zich openen.

Toen ik bezig was EFT te ontwikkelen, was deze metafoor al een tweede natuur voor mij. Wanneer ik met klanten werk, is mijn begrip van hun problemen gebaseerd op de Schrijfsels op Hun Muren. Iedere vraag die ik stel, elke kant die ik op kies te gaan, elke Test die ik uitvoer en ieder stukje van de Taal die ik gebruik komt vanuit dat perspectief, dus als je die metafoor begrijpt, zal dat je helpen om veel meer uit EFT te halen.

De rest van dit artikel is samengesteld uit mijn eerder geschreven stukken over het Geschrevene op Onze Muren-concept en omvat discussies op video ter illustratie.

~~~~~~~~~~~~~~~

EFT Tapping Palace image
Het Paleis van Mogelijkheden

We leven in een Paleis van Mogelijkheden. Het is een steeds groeiende structuur, gevuld met ontzagwekkende kamers en aanbouwen die vol staan met prestaties en vreugde. Die kamers zijn voor iedereen toegankelijk, hoewel de meesten van ons slechts enkele ervan zullen bezoeken. Niet dat we ook maar van één van die kamers uitgesloten worden. We blijven alleen eerder hangen in díe kamers waarbinnen we ons comfortabel voelen.

Op de één of andere manier "horen we niet thuis" in die andere, veel ruimere kamers. Die zijn voor anderen. Die zijn voor rijkere mensen en meer bevoorrechte mensen en mensen met meer talent dan wij. Wij blijven binnen de bekende omgeving (onze comfortzones) en wagen ons niet buiten de Muren (Grenzen) van de kamers die wij hebben gekozen. Waarom? Omdat onze "kan wèl"-letjes en "kan niet"-jes op die Muren staan Geschreven en wij gehoorzamen die bevelen alsof ze echt bestaan. Ze worden weerspiegeld in onze carrières, onze inkomens, onze relaties en zelfs in ons zelfbeeld. In feite is er nauwelijks enig deel van onze aard dat niet wordt beïnvloed door wat op die Muren staat Geschreven.

De woorden op Onze Muren zijn natuurlijk metaforen voor ons innerlijke praten. Zij vertegenwoordigen de standpunten, meningen en overtuigingen die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Vele daarvan zijn erfstukken van onze ouders, grootouders, leerkrachten, coaches, religie, collega's, boeken, TV en een eindeloze lijst van andere "autoriteiten" in ons leven. Als je ze goed bekijkt, is een boel ervan lachwekkend. Toch lijken ze nog steeds invloed te hebben op onze vooruitgang.

We hebben allemaal verschillende woorden op Onze Muren. Daardoor lijkt het of we allemaal verschillende Grenzen hebben. Jouw Grenzen zijn anders dan de mijne, omdat de "Waarheden" die op Jouw Muren staan Geschreven anders zijn dan de "Waarheden" die op de mijne staan. Overigens zijn dat helemaal geen "Waarheden." Het zijn gewoon richtsnoeren die we hebben aangenomen om door het leven heen te komen ... EN ... vele ervan zijn pure verzinsels. Het zijn overerfde overtuigingen die door anderen op Onze Muren werden Geschreven en sindsdien hebben wij ze plichtsgetrouw gehoorzaamd. Zo hoeft het echter helemaal niet te gaan.

Hieronder staat een video waarin ik dit belangrijke punt met een live publiek bespreek.

 

 

Dat brengt mij op een fundamenteel concept. De waarheid ervan is niet te ontkennen, toch is hij zó subtiel dat we de neiging hebben om hem te negeren. Hier is hij:

We raadplegen het Geschrijf op Onze Muren voortdurend.

Dat Geschrevene is onze belangrijkste adviseur en wij raadplegen het de hele dag. En waarom ook niet? Het vertegenwoordigt elke ervaring die we ooit hebben gehad. Het bevat al onze "zo doe je datjes." Het bevat onze "kan wel"-letjes en "kan niet"-jes, evenals onze "zo hoort 't wel"-letjes en "zo hoort 't niet"-jes. Het bevat onze "moet wel"-letjes" en "hoeft niet"-jes, evenals ons gevoel voor eerlijk spel. Het bevat onze versie van goed gedrag, evenals wat goed of fout is in deze wereld. Het bevat onze oordelen, onze successen en onze mislukkingen. Het staat daar allemaal ... alles wat wij voor Waar houden ... Geschreven op Onze Muren.

Soep eten we bijvoorbeeld met een lepel in plaats van een vork, omdat onze basiskennis (het Geschrevene op Onze Muren) ons dat adviseert. Ik weet dat dat nogal subtiel ligt, maar het is alsof wij vragen: "Hoe eet ik die soep?" en het Geschrijf op Onze Muren zegt: "Met een lepel." Om die reden dragen we soms een lange broek, bij sommige gelegenheden een zwarte stropdas en bij weer andere een avondjurk. We raadplegen voortdurend de Schrijfsels op onze Muren om te weten wat we moeten doen. Die woorden vertegenwoordigen de "Waarheid" zoals we die geleerd hebben.

We raadplegen die Muren voor zo ongeveer alles. Die woorden vertellen ons zowel over onze mogelijkheden als onze beperkingen ... en vaak zijn ze in strijd met elkaar. Op het gebied van financiën, bijvoorbeeld, kunnen zij ons vertellen: "Dit is Amerika, het land van kansen--zet je ervoor in." Maar ze kunnen ons ook vertellen...

"Daar ben jij te jong (of te oud) voor."
"Je hebt niet genoeg opleiding gehad."
"Je bent een vrouw en wordt beperkt door het glazen plafond."
"Je bent een minderheid."
"Mensen die risico's nemen, gaan uiteindelijk op de fles."
"Of je vooruitkomt hangt af van wie je kent."
"Rijke mensen zijn oneerlijk."

Deze fictieve lijst van beperkingen kent natuurlijk geen einde. Heb jij er één of meerdere van op Je Muren staan? Als je van één of meer ervan overtuigd bent ... of als één ervan voor jou als waar klinkt ... denk ik te kunnen aannemen dat je met een kostbare "beperking" zit opgescheept, die er niet hoeft te zijn.

Hieronder vind je een video waarin ik met een live publiek dit belangrijke concept verken.

 

 

Denk hier nu eens over na...

Wat ik steeds weer denk, wordt mijn Werkelijkheid.

Hoewel we niet vaak meemaken dat het op die manier gesteld wordt, is het belangrijkste doel van psychotherapie altijd geweest om te zorgen dat cliënten de door hen gehandhaafde ideeën veranderden, zodat de kwaliteit van hun leven (hun Werkelijkheid) een betere kant op zou schuifelen. Het primaire doel is altijd om te zorgen dat cliënten anders gaan denken over hun trauma's, angst, schuld, verdriet, etc., in de hoop dat zij die dingen "in een perspectief zetten" en hun leven daardoor positiever kunnen doorlopen. Hun steeds terugkerende gedachten zullen, als ze eenmaal veranderd zijn, hun nieuwe Werkelijkheid worden.

Veel klanten zijn zich niet bewust van Het Paleis van Mogelijkheden waarin ze leven, omdat zij in hun eigen persoonlijke kerkers wonen, temidden van hun gedachten over misbruik, oorlogsherinneringen, angst en schuld, en dergelijke, uit het verleden. Hun steeds terugkerende gedachten zijn hun Werkelijkheid geworden en wanneer zij je praktijk binnenlopen, brengen ze hun kerkers met zich mee. De Schrijfsels op Hun Muren bieden grafisch bewijs van hun persoonlijke schuld, schaamte, etc. en STAAN DAAR IN HOOFDLETTERS NAAR ZE TE SCHREEUWEN. Er staat natuurlijk nog meer geschreven ... zelfs enig Schrijfsel van meer positieve aard. Dat wordt echter allemaal overspoeld door die hoofdletters. Die hoofdletters worden het brandlpunt van hun denken ... het middelpunt van hun bestaan. Ze zijn levenslange "beperkingen" geworden en zullen dat blijven totdat wat daar Geschreven staat gewist en vervangen wordt.

Dat doet me denken aan "Ned," een buurman van me. Ned is de ultieme pessimist en daar is-ie ook best trots op. Zijn conversatie draait steevast om de problemen in zijn leven, de wereld, etc. en het zal je niet verbazen dat 't hem altijd lukt veel problemen in zijn werkelijkheid te laten opdoemen. Ik, daarentegen, ben behoorlijk optimistisch. In de ogen van sommigen (met name Ned), zou ik een uitstekende concurrent zijn voor Pollyanna *. Ik ben voortdurend op zoek naar kansen en, uiterst interessant, lijk die ook steeds te vinden. Ned lijkt óók altijd te vinden wat hij zoekt (problemen). Hij vindt zelden kansen. Wij zien de wereld heel verschillend en toch kijken we allebei naar dezelfde wereld.
(Hoofpersoontje in kinderboek uit 1913 van Eleanor H. Porter: weesmeisje met zowel mentaal als fysiek een uiterst positieve uitstraling, Om die reden werd haar naam spreekwoordelijk voor iemand met dergelijk charisma; vert.) 

 

 

EFT Tapping Rocky image

Vele jaren geleden hadden Ned en ik het eens over de film "Rocky." Ik vond die film opbeurend, verblijdend. Voor mij ging het allemaal over hoe een "loser" zichzelf wist op te trekken met behulp van zijn laarzentrekker en die de strijd aanging met de wereldkampioen zwaargewicht. Echt spannend. Het was een glorieus voorbeeld van de kracht van de menselijke geest. Toen ik Ned echter naar zijn mening over de film vroeg, zei hij: "Het ging gewoon over twee zwervers die mekaar voor rot slaan."

Hoewel de film voor ons tweetjes precies hetzelfde was ... precies dezelfde woorden, beelden, muziek, enz. ... stonden onze reacties diametraal tegenover elkaar. Hoe kon dat nou? Het enige verschil was natuurlijk wat wij mee naar de film toebrachten. Het was de filter (onze steeds terugkerende gedachten) waardoor wij de Gebeurtenissen waarnamen en gaven ze een betekenis (onze Werkelijkheid). Die film was, net als het leven, de uiterlijke projectie van een innerlijke staat. Onze beleving ervan was puur een "interne aangelegenheid." We zien het leven als een projectie/weerspiegeling van onze denkwijze. Wat we steeds weer denken, wordt onze Werkelijkheid.

En ik herhaal: wij zijn voortdurend bezig het Geschrijf op Onze Muren te raadplegen. We doen het de hele dag en de meest opvallend Geschreven woorden op Onze Muren worden onze steeds terugkerende gedachten (en dus onze Werkelijkheid). We zouden natuurlijk allemaal graag een betere Werkelijkheid hebben. We zouden liever meer emotionele vrijheid hebben ... geestelijk liever meer ontwikkeld zijn ... liever wonen in de uitgestrektere dependances van ons persoonlijke Paleis van Mogelijkheden. Het kan dus niet anders dan dat de manier om een betere Werkelijkheid te bereiken, het veranderen van onze vaste ideeën is, omdat het veranderen van onze steeds terugkerende gedachten automatisch onze Werkelijkheid wijzigt.

Hieronder een video die deze essentie nog eens benadrukt.

 

 

Ik ben me ervan bewust dat dit een cognitief type van aanpak is en als zodanig is een deel ervan ouwe (maar krachtige) koek. Wat ons hier naar een nieuw niveau brengt, is de combinatie van deze hulpmiddelen met EFT. Het loshalen van het zwaar emotionele spul is als het wissen van de Schrijfsels op de Muren. Zodra we de beperkende woorden van Onze Muren afpoetsen, zijn we vrij ze te vervangen door wat we maar willen ... en het resultaat is: bevrijd te zijn van die beperkingen.

Wat gebeurt er wanneer je op Je Muren nieuwe gegevens toevoegt?

Vele jaren geleden was een lege colafles de ster in een film.

EFT Tapping Coke Bottle image

Als je "The Gods Must Be Crazy" hebt gezien, dan weet je al hoeveel lessen die film wel voor ons heeft. Een lege colafles werd in die film vanuit een klein vliegtuigje naar beneden gegooid terwijl dit over een dunbevolkt "barbaars stammenland" vloog. De inboorlingen vonden hem en waren er heel verbaasd over, aangezien ze nog geen Schrijfsels op Hun Muren hadden over colaflessen. Ze wisten niet wat ze van dat vreemd gevormde ding met witte letters erop moesten vinden. Waar kwam het vandaan? Had het aan een boom gegroeid? Hoe kon iets dat zó hard was zó transparant zijn?

Om die colafles maar enige betekenis te geven, moesten de inboorlingen zo goed als ze konden "de gaten vullen" in het Geschrijf op Hun Muren. De inboorlingen wezen dus allerlei betekenissen toe aan dit "geschenk", waaronder de veronderstelling dat het een voorteken van de Goden moest zijn. Het werd een gewaardeerd bezit en diverse partijen binnen de stammengemeenschap voerden er gevechten over. De fles veroorzaakte zóveel spanning en verbijstering dat de inboorlingen ten slotte concludeerden dat de Goden gek moesten gek zijn. Dus gooiden ze hem weg vanaf de rand van de wereld (een hoge rots), in een poging hem terug te geven aan de Goden.

Er is een oud gezegde dat luidt: "Alles heeft alléén maar de betekenis die wij er zelf aan geven." Ik heb dat door de jaren heen heel nuttig gevonden, maar wil het nu herformuleren, zodat het past binnen de metafoor van het Paleis van Mogelijkheden. Aangepast klinkt het dan als volgt:

"Niets heeft enige andere betekenis dan degene
die op Onze Muren staat Geschreven."

Inderdaad, de persoonlijke betekenis die wij aan alles geven, van een colafles tot de Bijbel, staat op Onze Muren Geschreven. Die betekenis bevat natuurlijk ook de vele nuances die overeenkomen met onze persoonlijke ervaringen. Geef mij bijvoorbeeld een honkbal en ik zal hem liefdevol vasthouden en van binnen de vele grote honkbalherinneringen herbeleven die mijn jonge jaren bepaald hebben. Geef iemand anders echter een honkbal en het zal gewoon een levenloos voorwerp zijn dat anderen gebruiken om een maf spel te spelen. Misschien roept hij bij hem/haar zelfs een reactie van verachting op, als hij voor die persoon het moment verbeeldt van ooit niet geselecteerd te zijn voor het team. Een honkbal is een honkbal. Maar de betekenissen die wij eraan geven kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het staat allemaal Geschreven op onze Muren.

Het moet je nu toch wel duidelijk zijn dat wij de Schrijfsels op Onze Muren voortdurend raadplegen om er betekenis aan te ontlenen voor de stuwdam van zintuiglijke gegevens die we de hele dag door ontvangen. Zelfs terwijl je deze woorden leest, vraagt je systeem: "Wat betekenen die woorden" en natuurlijk krijg je dan een weerspiegeling van het Geschrijf op Je Muren die voor jou als antwoord dient. Je systeem vergelijkt de woorden die je aan het lezen bent met je bestaande database van ervaringen, overtuigingen, etc. (Schrijfsels op je Muren) en interpreteert de woorden voor je. Dat ligt natuurlijk nogal subtiel. Erg gewoontegebonden. En zelden besteden we meer dan een voorbijgaande gedachte aan het proces. Maar net als ademhalen, doen we het de hele dag door.

Maar wat doen we wanneer we iets tegenkomen waarvoor geen Geschrijf op Onze Muren beschikbaar is? Hoe kunnen we er wijs uit worden als Onze Muren wat dit onderwerp betreft leeg zijn? Heel simpel. We doen wat de inboorlingen deden met de colafles. We verzinnen een betekenis die zo fraai mogelijk past in de "Waarheid' die al op Onze Muren Geschreven staat. Natuurlijk is de daaruit voortkomende "betekenis" waarschijnlijk bedacht, maar dat weerhoudt ons er niet van om het zo te doen. Het is een menselijke behoefte betekenis te geven aan de wereld om ons heen en we zullen dat altijd (ja, ik zei altijd) doen op een manier die past binnen onze bestaande overtuigingen.

Kijk in dit verband maar eens naar kinderen. Die komen vaak nieuwe dingen tegen (nieuw voor hen, tenminste) en verzinnen er dan betekenissen voor door "de lege plekken in te vullen" in de beperkte Schrijfsels op Hun Muren. En dan is een aardbeving een monster dat met z'n voeten staat te stampen en Preparation H (aambeienzalf; vert.) is wat opa gebruikt als tandpasta. Wanneer kinderen dit doen, noemen wij het fantasie. Maar wanneer wij het doen, noemen we het Werkelijkheid.

Als volwassenen komen we in onze omgeving niet vaak totaal nieuwe zaken tegen, maar we krijgen zeer frequent te maken met onvolledige informatie. Om een afgeronde betekenis te geven aan die gedeeltelijke informatie, vullen wij (net als de kinderen) de lege plekken in binnen het Geschrijf op Onze Muren. De Vietnamveteraan die het woord "oorlog" hoort, vult de lege plekken in met een heel andere betekenis dan de tiener die videogames speelt. Het slachtoffer van een vader die mishandelde, vult de lege plekken met betrekking tot Vaderdag heel anders in dan anderen doen.

EFT Tapping Filling In Blanks Image
Therapieklanten proberen voortdurend
blanco plekken in te vullen om
de wereld om zich heen enige betekenis te geven.

Het is uitermate belangrijk om dat te (h)erkennen, omdat het absoluut behoort tot de Kern van emotionele genezing. Therapie-cliënten zijn voortdurend bezig de lege plekken in te vullen om de wereld om zich heen betekenis te geven.

Een luisterend oor voor klanten terwijl zij de spaties invullen, leidt tot grote aanwijzingen met betrekking tot KernProblemen. Werkelijke genezing bij dit soort zaken blijkt uit hoe zij vóór en ná de toepassing van EFT de lege plekken invullen. Dat is belangrijk. Zeer belangrijk. In sommige gevallen kan het oppikken van de veranderingen, in de manier waarop klanten de lege plekken invullen, van groter nut zijn dan de 0 tot 10-schaal, omdat ze vaak wijzen op meer genezing. De schaal van 0-10 is natuurlijk behoorlijk nuttig, maar niets is zo nuttig als de Verandering in het Denken die blijkt uit de wijze waarop de cliënt de lege plekken invult. Die Cognitieve Verandering is de ware einduitkomst.

Tot slot: er huist een vrijheid in het volledig doorhebben wat wij doen met de Schrijfsels op Onze Muren. Besef van het feit dat iedereen (inclusief wijzelf) voortdurend die Schrijfsels raadpleegt voor zijn/haar versie van de "Waarheid" leidt tot meer vreedzame afspraken en een vergevingsgezinde houding. Dat besef helpt ons om afstand te houden van meningsverschillen en gedrag van anderen niet persoonlijk op te vatten. Die laatsten staan immers alleen maar te spuien wat wéér anderen op hùn Muren hebben Geschreven, alsof het zonder meer de "Waarheid" was. Dat besef laat ons glimlachen bij onze eigen komische schouwspelen en maakt dat wij onze persoonlijke "beperkingen" zien als verzinsels uit onze geest die weinig méér zijn dan overerfde overtuigingen van de eerdere generaties ouders, leerkrachten, collega's en anderen op wie wij voor begeleiding in deze wereld altijd vertrouwd hebben.

Wat gebeurt er als het Geschrijf op Je Muren op de tocht lijkt te staan?
(Het Ja maar-tje)

We hebben het al gehad over het algemene proces van het toevoegen van nieuwe informatie aan Je Muren. Als er geen enkele passende referentie is, verzin je simpelweg een betekenis die je uitkomt, met gebruikmaking van wat er al op Je Muren Geschreven staat. Maar wat gebeurt er wanneer de nieuwe gegevens haaks staan op wat er al staat?  Hier introduceren we het "Ja maar"-tje. Dat is het innerlijke gepraat dat/de self talk die zorgt voor acuut bezwaar tegen nieuwe informatie die weleens strijdig zou kunnen zijn met je bestaande "Waarheid" in relatie tot de wereld.

 • Als ik mensen vertel dat de kleur van de lucht bruin is, zal hun self talk waarschijnlijk iets zijn als: "Da's belachelijk. De lucht is blauw."
 • Als ik mijn buurman, Ned, ervan probeer te overtuigen dat Rocky een inspirerende film is, zou zijn self talk waarschijnlijk zeggen: "Geen mens wil zo'n zwerver zijn als die lui."
 • Als ik een arme man vertel dat hij miljonair kan worden, zou zijn self talk iets kunnen zeggen als: "Ja, maar dan zou ik hebzuchtig zijn."

Het Geschrijf op Je Muren is er om jou te helpen bij het navigeren door een wereld die vaak onzeker is heen. Het helpt je om "intelligente" keuzes te maken, het helpt je om gevaar te vermijden en het versterkt je beeld van wat waardevol is in deze wereld ... het is er om je veiligheid te bewaren. We vertrouwen veel sterker op die "Waarheden" dan we beseffen en dat wordt maar al te duidelijk wanneer ze rechtstreeks op de tocht komen te staan.

Een prima manier om de Schrijfsels op Iemands Muren aan het wankelen te brengen, is het gebruik van een techniek genaamd Affirmaties. Die techniek geldt al decennialang als hulpmiddel voor persoonlijke verbetering, gebaseerd op de populaire "bouwwerken" van "positief denken", "mind over matter" ("geest boven materie"), of "je bent wat je denkt." Over het algemeen stel je dan een doel, zoals gewicht verliezen, meer geld verdienen of wat voor iets anders waar je ook maar over dagdroomt, en bedenkt dan een verklaring waarin je ervan uitgaat dat je doel realiteit is geworden.

 • Mijn normale gewicht is 65 kilo.
 • Ik verdien gemakkelijk en blijvend 100.000 per jaar.
 • Ik ben nu onweerstaanbaar voor mijn perfecte romantische partner.

Op de juiste wijze ontworpen, zal een Affirmatie in direct conflict komen met de Schrijfsels op Je Muren. Hij bevestigt een realiteit die niet alleen op dit moment niet waar is, maar zich ook uitstrekt over je algemene geloof in wat mogelijk is. En wat nog belangrijker is - hij produceert ook Ja maar-tjes die waardevolle informatie met zich meebrengen over de emotionele uitrusting van een willekeurige cliënt.

Ik geef je een voorbeeld van wat ik hiermee bedoel. Laten we zeggen dat een vrouw van 100 kilo een Affirmatie inzet, gericht op een gewicht van 65 kilo. Zij kan iets Affirmeren als...

"Mijn normale gewicht is 65 kilo en dat is wat ik weeg."

Dat kan tot gevolg hebben dat zich bij haar aan het eind van de Affirmatie één of meer Ja maar-tjes aandienen. Die kunnen klinken als...

 • "Maar als ik gewicht verlies, zullen anderen van me verwachten dat ik het zo hou."
 • "Maar als ik gewicht verlies, zal ik 'n hoop geld moeten uitgeven aan nieuwe kleren."
 • "Maar als ik gewicht verlies, zullen mannen me op de huid zitten en sex van me verwachten."
 • "Maar als ik gewicht verlies, zien mannen me misschien nòg niet staan en dan weet ik dat ik niet geliefd ben.
 • "Maar als ik gewicht verlies, zal ik mijn favoriete hapjes moeten opgeven."

Die lijst van mogelijke Ja maar-tjes is eindeloos. Dit zijn maar wat voorbeelden. Ze worden natuurlijk niet echt uitgesproken of überhaupt verwoord, maar zijn subtiele (en krachtige) weerspiegelingen van de bestaande belemmeringen bij het verliezen van gewicht. Zij zijn de "Ja, maar"s en vertegenwoordigen in feite de ware Affirmatie.  Daarom werken Affirmaties in de praktijk niet goed, ondanks de overtuigende logica die erachter zit. Ze worden meestal gevolgd door het tegengestelde Ja maar-tje dat altijd het laatste woord heeft over het onderwerp. En zo wint 't het conflict en houdt mensen pal op de plek waar ze al waren vóórdat ze de Affirmatie ventileerden. Ben je als EFT-Beoefenaar bezig met de behandeling van iemand die gewicht wil verliezen, dan kan het feit dat je bekend bent met dit soort werking je veel tijd besparen.

Wat nog belangrijker is voor het EFT-Proces, is dat Ja maar-tjes vaak rechtstreeks wijzen naar de Specifieke Gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan die overtuigingen. Om even bij onze gewicht-voorbeelden te blijven - overweeg dan de volgende verkenningen met je cliënt:

 • "Hoe weet je of anderen verwachten dat je je gewichtsverlies handhaaft? Heeft iemand dat tegen je gezegd?"  Misschien hebben iemands ouders bij herhaling duidelijk gemaakt dat je iets wat je eenmaal bereikt hebt, niet moet laten vallen, of misschien waren er op school medeleerlingen die iemand hadden veroordeeld die eerst gewicht kwijt was geraakt en daarna weer was aangekomen.
 • "Als mannen je achterna zitten en sex verwachten, wat is daar dan mis mee? Was er een tijd dat seks onprettig voor je was? Heb je ooit druk gevoeld om seks te hebben?" Misschien zijn er oncomfortabele dating-ervaringen geweest en/of onredelijke druk om seks te hebben. Het vinden van die Specifieke Gebeurtenissen speelt dan een grote rol bij het verkrijgen van dieper gaande resultaten met EFT.
 • "Als het verliezen van gewicht betekent dat je je favoriete hapjes moet opgeven, is er dan ooit een tijd geweest dat je voedsel je ontnomen werd? Of dat snacks werden weggepakt als straf?" Ga, zodra je een Specifieke Gebeurtenis hebt gevonden, direct over op de Vertel het VerhaalTechniek om die verstoring op te heffen.

In de meeste gevallen waarin iemand bezwaar uit tegen het bereiken van een doel, zit daar een angst voor of een herinnering aan ongemak achter. Die Specifieke Gebeurtenissen komen meestal tevoorschijn door te vragen: "Waar doet dat je aan denken?" of een variatie erop.

Met behulp van deze metafoor van de Schrijfsels op Onze Muren zou het bestaande Geschrevene onze bestaande "Affirmaties" vertegenwoordigen over wat in onze wereld Waar is. Het conventionele Affirmatie-proces probeert die Waarheden te vervangen door nieuwe Waarheden. De Ja maar-s zorgen echter voor heftige concurrentie. Ze fungeren als vasthoudende herinneraars aan het feit dat we onze Waarheden nodig hebben, we voelen ons op ons gemak met onze Waarheden en we zullen ze niet gemakkelijk opgeven. Deze "Affirmaties", positief dan wel negatief, zullen, zolang ze daar maar zitten, ons onze keuzes voorschrijven.

Als we luisteren naar ons innerlijke gepraat, zullen we onze "beperkingen" horen en zullen andere vormen van Affirmatie/bevestiging aan onze mond ontglippen. Dingen als...

 • "Ik kan niet zingen",
 • "Geld is niet spiritueel",
 • "Vrouwen kunnen in een mannenwereld geen concurrentie vormen",
 • "Ik lijk maar nooit de juiste woorden te vinden",
 • etc. etc. etc.

... worden beschouwd als "Waarheden" die ons houden waar we zijn. We gebruiken ze iedere minuut van de dag. Zij vormen ons leven, omdat ze onze overtuiging en onze houding weerspiegelen. Jij gebruikt ze op dit moment, terwijl je dit leest. Je raadpleegt het Geschrijf op Je Muren (je bestaande bevestigingen) wat betreft het feit of je het ééns of òneens bent met wat ik zeg. Heb je jezelf al horen zeggen: "Ja, maar..." tijdens het lezen van één of ander deel van deze Leerstof? Zo ja,dan was/ben je iets aan het bevestigen, misschien een Grens/Beperking.

We weten al dat EFT fungeert als een zeer effectieve verwijderaar van alle negatieve emoties en overtuigingen die we op Onze Muren hebben Geschreven. Zodra we door iemands systeem van overtuigingen heen kunnen navigeren, kunnen we de belangrijke KernProblemen en Specifieke Gebeurtenissen onthullen die moeten worden aangepakt om het volledige potentieel van EFT aan bod te laten komen.
 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden