Official EFT-Leerstof

Deel V - Voortgezet: Je Werkwijze Bijschaven en Taalgebruik Uitbreiden

Gebruik Maken van Positieve Bewoordingen Bij EFT

Inleiding

Hopelijk heb je voor jezelf al echt duidelijk dat het opnemen van positieve zinnen in je EFT-Taalgebruik eigenlijk geen echt EFT-ding is.

We hebben het al gehad over de redenen om te focussen op het negatieve, maar de neiging van mensen om over te hellen naar positieve zinnen lijkt me sterk genoeg om te dienen als motivatie voor een uitgebreide bespreking van dit onderwerp. Bij een Reframe (Herkadering) lijkt het soms alsof er een positieve zin wordt gebruikt, dus is het van belang om, vóór we beginnen, een basis te creëren, zodat je de verschillen tussen beide begrijpt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Als je leest over diverse internetvariaties op EFT, zie je al gauw dat het gebruik van positieve Taal bij EFT heel populair is geworden. Mensen zien graag nieuwe mogelijkheden, ze willen geïnspireerd worden en ze verkeren graag in gezelschap van anderen die in hun visie geloven. Gedurende lange tijd zijn verschillende richtingen in positief denken ontwikkeld en gepromoot, omdat het nou eenmaal stimulerend werkt om te ervaren dat er mogelijkheid is om je grenzen te verleggen.

De combinatie van dit proces met EFT lijkt een natuurlijke keuze en we weten al dat EFT het ontbrekende stukje op weg naar succes kan bieden door de "Ja maar"-tjes in de strijd te gooien die afkomstig zijn van positieve Affirmaties. Afhankelijk van de toepassing kan het gebruik van positieve Taal bij EFT echter de verbazingwekkende lange termijnresultaten afzwakken die anders met de oorspronkelijke EFT-Procedures kunnen worden bereikt.

Het doel van dit artikel is het onderscheid helder te krijgen tussen de uiterst krachtige EFT-toepassingen en die variaties die zich puur verlaten op positieve Taal. We leren je er alles over, zodat EFT-professionals het hoge kaliber resultaten kunnen leveren dat zich in deze Leerstof ontplooit. In dit artikel zullen we de voor- en nadelen bespreken van het gebruik van positieve Taal bij EFT en de meest effectieve manieren voor gebruik ervan in je praktijk vaststellen.

Positieve Affirmaties

EFT Tapping Affirmations image

Tientallen jaren zijn in motiverende seminars verschillende versies van positieve Affirmatie onderwezen, waaronder De Wet van Aantrekking (The Law of Attraction) de meest populaire was/is. Welke versie je echter ook kiest, bij allemaal bots je op dezelfde belemmeringen op weg naar succes.

Laten we maar eens kijken naar de traditionele inzet van positieve Affirmaties als ondersteunende achtergrond. Zoals we hebben besproken in het artikel Schrijfsels op Onze Muren, is een goed gestructureerde positieve Affirmatie een directe poging om je leven in een bepaalde richting te manoeuvreren. Het is een verklaring of de afkondiging van een doel, die niet echt in overeenstemming is met de huidige realiteit. Hij is ontworpen om een nieuwe realiteit "af te dwingen." Alle versies van positief denken gebruiken vergelijkbare frasering en voorbeelden ervan zijn bijvoorbeeld:

 • "Ik verdien met gemak € 20.000 per maand"
 • "Ik weeg 65 kilo"
 • "Ik weet altijd goede relaties te regelen"

Het probleem met positieve Affirmaties is dat ze niet "zomaar werken." Iedereen die ervaring heeft met de inzet van positieve Affirmaties weet dat je niet gewoon één keer, of zelfs meerdere malen, een nieuwe realiteit kunt Affirmeren en hem daarmee op toverachtige wijze laten uitkomen. Sommige mensen lijken te denken dat Kloppen/Tikken dat gat kan overbruggen; hoewel het kan schelen, kan het boeken van resultaat met positieve Affirmaties toch best nog even een tijdje duren.

Hoe dat komt? Positieve Affirmaties staan vaak in directe tegenstelling tot het Geschrijf op Je Muren en lopen direct tegen Ja maar-tjes aan. Over het algemeen is het zo dat je de Ja maar-tjes, als je de Affirmaties met voldoende overtuiging en enthousiasme blijft herhalen, kunt overstelpen en dan zullen ze uiteindelijk verdwijnen. Daardoor wordt de nieuwe mogelijkheid aanvaardbaar voor de Schrijfsels op Je Muren. Dat kost in de praktijk echter meer vastberadenheid dan de meeste mensen kunnen opbrengen.

Die Ja maar-tjes worden vaak ondersteund door decennia van "bewijs", op basis van Specifieke Gebeurtenissen die in de loop van de tijd plaatsvonden en zijn niet gemakkelijk te ontwortelen. De meest effectieve manier om Ja maar-tjes met EFT aan te pakken is die betrokken Gebeurtenissen te identificeren en dan de respectievelijke intensiteiten ervan één voor één op te heffen. Daarna kun je je positieve Affirmaties op een schone lei plaatsen en veel sneller diepgaande resultaten boeken.

EFT Tapping Mop Floor image

Bij dit proces gaat het erom je even te focussen op "negatieve dingen", en sommige richtingen in het positieve denken zullen het dus niet adviseren. Maar voor de beste resultaten met EFT "dweilen we de vloer overal waar hij vies is." Als je die beeldspraak nog wat uitbreidt, kun je zeggen dat je je, bij je streven naar een schone vloer, al schrobbend en poetsend kunt focussen op niet anders dan de schone plekken, totdat de glans van de ene hoek het vuil op de rest van de vloer overschaduwt. Aan de andere kant kun je gewoon de vieze plekken één voor één schoonmaken en zo de van oorsprong schone vloer eronder blootleggen. Ook in onze ogen is het zo dat een permanente focus op de negatieve aspecten van je leven alleen maar meer negatiefs met zich meebrengt, maar als je je tijdelijk focust op de Ja maar-tjes, en dan lang genoeg om ze met EFT schoon te maken, zullen je positieve gedachten zich veel gemakkelijker manifesteren.

In die zin is het vervangen van de EFT-standaardtaal door een stroom van positieve Affirmaties dus iets als het focussen op de schone hoek en ondertussen de vieze plekken maar te laten voor wat ze zijn. Met andere woorden: dan wordt niet rechtstreeks op een onopgelost emotioneel probleem gefocust en gaat het dus niet om een toepassing van Official EFT.

Voor zover positieve Affirmaties Ja maar-s of onopgeloste emotionele kwesties kunnen identificeren en triggeren, wordt het gebruik ervan ondersteund in het DetectiveProces binnen Officiële EFT. Maar het gebruik van positieve Affirmaties als vervanging voor de standaard OpstartTaal wordt niet alleen niet onderschreven, we staan er zelfs afkeurend tegenover.

Als je een vieze plek al hebt schoongemaakt en hem daarna wilt inwrijven met wat boenwas, ben je beter bezig, maar dat komt later ter sprake. Je kunt er ook voor kiezen om een normaal Affirmatieproces te volgen en, zolang als nodig is, je te houden aan het meermalen per dag uitspreken van je Affirmatie. In dat geval kun je het proces versnellen door op je meridiaanpunten te Tikken terwijl je de Affirmatie uitspreekt. In feite kun je zo een proces van een half jaar waarschijnlijk verkorten tot een paar maanden, maar het is niet realistisch om in één sessie met deze methode enig resultaat van betekenis te verwachten.

Als je online voorbeelden van EFT hebt gezien, ben je soms in de OpstartZin misschien de woorden "..., kies ik ervoor..." tegengekomen. Dat is een variatie van EFT genaamd De KeuzenMethode (Choices Method) die positieve Affirmaties gebruikt als kernfocus.

Als je werkt met de KeuzenMethode, voeg je aan je EFT-Taal een positieve verklaring toe die is ontworpen om je iets te bezorgen wat je op dat moment (nog) niet hebt. Hij komt van de hoofdvorm: "Hoewel ik deze/dit ___ heb, kies ik ervoor ___ (waarbij het item "...kies ik ervoor..." wordt gevolgd door een positief resultaat). Het toevoegen van de "...kies ik ervoor... "-uitspraak past perfect in het "Ik ga ervoor om me goed te voelen"-element van psychotherapie en voegt aan het proces een element van lichtheid toe. In de sfeer van onze "schone vloer"-metafoor wijst dit de persoon echter slechts op de glimmende plek op de vloer en leidt hem/haar dus af van de vieze plek die om aandacht vraagt.

Aangezien er iets van zinloosheid kleeft aan dit concept, onderwijs ik het niet en gebruik ik het niet.

Nog wat Opmerkingen over Positief TaalGebruik

Sta, voordat je positieve Taal toevoegt aan je EFT-sessie, even stil bij de mogelijkheid dat voor veel mensen de reden om zich vooral te richten op het positieve vaak is dat ze niet naar hun verleden willen kijken. Misschien is het gênant of pijnlijk, of misschien laten ze het liever onder het tapijt liggen. Hoe dan ook, als er een gevoel of Gebeurtenis is waar je cliënt liever langsheen kijkt, is dat waarschijnlijk het gevoel dat of de Gebeurtenis die het meest om behandeling vraagt.

In dat geval zou het gebruik van positieve Taal voor hem/haar wel eens meer een ontsnapping dan een oplossing kunnen zijn en loop je kans dat je met je sessie in kringetjes blijft ronddraaien. Er zijn andere hulpmiddelen waarmee je met omtrekkende beweging op het probleem af kunt gaan, maar zorg dat je cliënt, voordat je de positieve Taal-route opgaat, begrijpt dat het wellicht een wat langere weg wordt.

Een andere belangrijke factor om in aanmerking te nemen is dat de mens van nature een positieve aard heeft. Dat lijkt misschien niet zo, omdat de meesten van ons met veel onopgeloste emoproblemen kampen. Maar de ervaring zal je leren dat als een cruciale Specifieke Gebeurtenis eenmaal met succes is opgelost, het heldere licht vanzelf gaat schijnen en het toevoegen van positieve Taal niet bepaald echt nodig is. In de Kunst van het Aanreiken-video's zul je dat vaak zien. Ter verduidelijking geef ik hier enkele andere nuttige metaforen voor dit concept:

 • Aan de lucht hoeft geen blauw toegevoegd te worden, duw gewoon de wolken opzij.
 • Verwijder de storing en je favoriete film speelt alweer.
 • Je Paleis van Mogelijkheden kent al geen grenzen, zet dus gewoon wat ramen open en breek een paar muren af.

Reframes/Herkaderingen

EFT Tapping Reframe image

De meeste positieve formuleringen die je in de EFT-video zult tegenkomen, noemen we "Reframes/Herkaderingen." Herkaderen (Iets "in een nieuwe lijst plaatsen") is een NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)-term voor het bieden van een nieuw perspectief, oftewel "frame" ("lijst"), voor wat voor situatie dan ook. Het is een zachte kunst van positieve verwoording die eerder suggesties doet dan verklaringen neerzet en niet ontworpen is om de cliënt in één bepaalde richting te leiden of dwingen. In plaats daarvan opent hij simpelweg deuren, zodat mensen, vanuit een beperkende ervaring, hun eigen weg naar vrijheid kunnen zien.

Reframes zijn de meest effectieve vorm van positieve Taal die je in een EFT-sessie kunt gebruiken om je resultaten te verbeteren en Cognitive Shifts (Verschuivingen in het Denken) te stimuleren. Op het eerste gezicht mogen Reframes en Affirmaties dan hetzelfde lijken, je moet toch echt rekening houden met enkele zeer belangrijke verschillen.

Graden van Aanpassing:

Laten we, voordat we een directe vergelijking tussen Reframes en Affirmaties maken, een fundament leggen. Wanneer mensen denken over verandering in hun leven, zitten ze al enigszins in een bepaalde richting en zien nu de nóódzaak om een andere kant op te gaan. Als die wijziging vrij eenvoudig door te voeren is, zoals het scoren van € 50.000 per jaar na het jaar ervóór € 40.000 te hebben verdiend, zou men zijn/haar koers maar lichtjes hoeven aan te passen, zoals een beetje naar rechts uitwijken. Als de verandering drastischer is, zoals het scoren van € 150.000 na het jaar ervóór € 45.000 te hebben verdiend, zou de aanpassing meer iets hebben van een abrupte afslag naar rechts.

Zo zou het voor iemand die al 25 jaar boos is op zijn broer waarschijnlijk een grote aanpassing, oftewel abrupte haakse bocht naar rechts, vragen om vergeving te overwegen. Als de woede bovendien al die 25 jaar echt intens is geweest, zou je kunnen zeggen dat die twee personen met hoge snelheid over die "woedeweg" scheurden, wat die abrupte bocht naar rechts nog moeilijker zou maken.

We zijn het er allemaal wel over eens dat een haakse bocht naar rechts ongeveer 90 graden is. Als een positieve Affirmatie is ontworpen om een nieuwe realiteit te laten ontstaan, Ja maar-tjes op te jutten en conflict te creëren, kunnen we zeggen dat hij hetzelfde effect heeft als een plotselinge afslag van 90 graden. Als je cliënt met 120 km per uur over een "woedeweg" sjeest, is het niet erg waarschijnlijk dat hij/zij in staat is een haakse bocht in welke richting dan ook te nemen zonder keihard op de rem te trappen en een paar keer om z'n as te draaien. Door de Specifieke Gebeurtenissen achter de woede te vinden en hem/haar door de Aspecten heen te Kloppen kun je de persoon echter helpen de voet van het pedaal af te halen en gas terug te nemen. Uiteindelijk zal men zich zo in een betere positie bevinden om een bocht te nemen.

Als een Affirmatie een plotselinge haakse bocht is, is een Reframe meer iets als een bijstelling van 10 of 20 graden. Hoewel er zich eventueel af en toe uitzonderingen voordoen, zijn Reframes ontworpen als een zachte overgang, maar als je cliënt de snelheid nog niet aanzienlijk verlaagd heeft, zal hij/zij er toch pal voorbij rijden. Om die reden is een goede Reframe/Herkadering of een positieve verandering van richting al snel doeltreffender aan het eind van een sessie, dus nadat de intensiteit van een Specifieke Gebeurtenis is aangepakt.

Een Vergelijking tussen Reframes/Herkaderingen en Affirmaties:

Laten we, met het volgende voorbeeld, eens kijken naar een paar Reframes om te zien hoe je ze kunt vergelijken met Affirmaties: Als je bezig bent met een vernederende ervaring tussen je cliënt en haar zus toen ze 9 was, kunnen er, naast de vernedering, Aspecten spelen als woede en wraak, dus zodra je de intensiteit bij die Aspecten hebt opgeheven, zou je een KlopRonde kunnen proberen met een van de volgende Reframes (schuin gedrukt).

 • Hoewel ik echt boos was over hoe mijn zus me die dag vernederde, had zij er misschien geen idee van hoe gevoelig ik was...
 • Ook al wou ik per sé wraak nemen op wat zij heeft gedaan, ik ga me er misschien veel beter over voelen als ik haar vergeef...
 • Hoewel mijn zus me die dag ronduit vernederde, was zij toen pas 12 en had waarschijnlijk haar eigen onzekerheden...

Een positieve Affirmatie zou de verklaring afronden met iets als: 'Ik vergeef haar dat', 'Ik kies ervoor het los te laten', of 'Ik zie haar als een goed persoon'. De gegeven Reframes daarentegen hebben vier kwaliteiten waarin ze zich onderscheiden van een positieve Affirmatie:

 • De suggestieve Taal, zoals 'wellicht', 'kan misschien', en 'waarschijnlijk', laat voor de cliënt genoeg ruimte over om de nieuwe richting te accepteren zonder het conflict van een Ja maar-tje of "het forceren van de nieuwe realiteit" met een Affirmatie.
 • Allemaal aanvaarden ze het probleem in plaats van er langsheen te kijken.
 • Ze voegen allemaal een nieuwe dimensie van begrip toe aan een anders ongemakkelijke ervaring en duwen er geen abrupte verandering van richting voor in de plaats.
 • De "mate van aanpassing", zoals voorgesteld door een Reframe, komt veel dichter bij de 10 graden dan de 90 graden die een Affirmatie te bieden heeft.

Een positieve Affirmatie kan conflict creëren in het energiesysteem, omdat hij botst met de Schrijfsels op Onze Muren. Een goed ontworpen Reframe, daarentegen, veroorzaakt GEEN conflict. Dus als je cliënt een Reframe niet makkelijk aanvaardt, is hij teveel opgebouwd in de sfeer van een Affirmatie. In dat geval is jouw "graad van aanpassing" waarschijnlijk te sterk en zal de Reframe/Herkadering niet effectief zijn.

Verder zul je merken dat een Reframe gericht is op een potentiële Verschuiving in het Denken (Cognitive Shift) of verandering in waarneming wat het probleem betreft. Als hij goed ontworpen is en op passende wijze gepresenteerd wordt, kan je Reframe je cliënt in relatie tot het probleem helpen mogelijkheden te zien die hij/zij anders misschien nooit gezien zou hebben. Met meer inzicht in wat andere betrokkenen wellicht gedacht hebben of wat de eigen bijdragen van de persoon aan de Gebeurtenis misschien zijn geweest, heeft je cliënt de kans om iets waardevols te leren van iedere Gebeurtenis die je behandelt en dat kan het ervaren van het leven in het algemeen echt verrijken.

Het uiteindelijke doel van therapie is om Cognitieve Verschuivingen te bereiken en omdat Reframes in dat opzicht zo effectief zijn geweest, worden zij absoluut beschouwd als een Officiële toepassing van EFT. In het volgende artikel zullen we ze meer gedetailleerd bespreken.

 
Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden