Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel II voor iedereen: bij de kern van je EFT probleem komen

Wanneer gebruik je een globale, algemene benadering met EFT?

De scherpe kantjes eraf halen en weten hoe je een crisis aanpakt

Het is duidelijk dat de nadruk in deel II steeds ligt op specifiek zijn. 

Specifiek, specifiek, specifiek. 

Hoe specifieker we zijn, hoe meer kwaliteit we behalen. En werken met een korte specifieke gebeurtenis is de ultieme werkwijze van EFT. Maar soms is het te pijnlijk om onmiddellijk in de details van een gebeurtenis te duiken. Dan is het beter om te beginnen met een meer algemene, globale aanpak om de scherpe kantjes eraf te halen.

Evenzo kan het handig zijn om afstand te houden wanneer een zeer beladen aspect of nieuwe gebeurtenis wordt geactiveerd terwijl je met een specifieke gebeurtenis aan het werk bent. Een algemene, globale aanpak is onvoldoende om een probleem op te ruimen, maar kan juist heel goed gebruikt worden om de emotionele pijn te minimaliseren tijdens EFT.

De gebeurtenis als geheel

Zoals je al weet uit Vertel je verhaal-techniek - het werkpaard van EFT, is het verstandig de scherpste kantjes eraf te halen met een paar algemene rondjes EFT als je vermoed dat de intensiteit heel hoog is. Die rondjes richt je op de gebeurtenis als geheel en niet op een van de afzonderlijke delen van het verhaal. Je woordkeuze is dus ook anders om te voorkomen dat je te vroeg in details terecht komt.

Vergeet niet dat de opstartzin en herhaalzin dienen om je focus vast te houden. Je woordkeuze kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. In veel gevallen kunnen we de gekozen 'filmtitel' van de gebeurtenis, gebruiken als vertegenwoordiging van het probleem in zijn totaliteit:

Ook al heb ik deze 'in de kelder'-film en weet ik dat het vervelend zal zijn, toch accepteer ik mezelf helemaal'.

Als deze titel 'in de kelder' slechts één gebeurtenis voor je vertegenwoordigt, dan is dat een goede start. Echter, als je in de kelder een aantal keren een traumatische ervaring hebt gehad, kan het gebruik van deze titel ze mogelijk allemaal tegelijk openen, in plaats van ze één voor één aan te kunnen pakken. Met één opstartzin een hele serie intense gebeurtenissen tegelijkertijd aanzetten is het recept voor overweldigende emoties. Niet doen dus. Als je vermoedt dat je titel dat mogelijk als risico heeft, dan kun je de titel beter wijzigen zodat hij verwijst naar één gebeurtenis in de  kelder, bijvoorbeeld 'die ruzie in de kelder' of iets dergelijks. 

Merk op dat we het niet hebben over titels als: 'Jan zei dat ik een verliezer was' of 'Ik heb die foto gevonden'. Wanneer we een titel geven aan een film, kiezen we vaak enkele woorden die het moeilijkste moment in de gebeurtenis beschrijven, want dat is de kern van wat er gebeurde.

Een dergelijke woordkeuze stuurt je focus onmiddellijk naar de piek van de gebeurtenis en daar proberen we nu nog bij weg te blijven. Voor de lijst van de Vrede met jezelf-procedure is het prima om zulke titels te gebruiken, maar als het de bedoeling is om eerst de scherpe kantjes af te halen van de gebeurtenis waar je aan wil werken, gebruik dan woorden die het geheel omschrijven en blijf weg van de piek.

Hier zijn een aantal voorbeeldzinnen:

 • Ook al voel ik me zenuwachtig over deze gebeurtenis…
 • Ook al word ik ongemakkelijk bij de gedachte alleen al om in dit verhaal te duiken...
 • Ook al vind ik het erg moeilijk om aan dit verhaal te denken...

Wanneer je fysieke symptomen hebt op het moment dat je denkt aan de gebeurtenis die je gaat behandelen, kun je ook de volgende ideeën gebruiken:

 • Ook al bonst mijn hart ...
 • Ook al staat het zweet in mijn handen …
 • Ook al heb ik hoofdpijn ...
 • Ook al voel ik spanning in mijn maag …

Je kan er één optie uitpikken en die gebruiken tot de intensiteit daalt, of je kan er enkele proberen. UIteraard gebruik je wat van toepassing is. Zorg er voor dat je EFT doet op wat nu aanstaat omdat je aan deze ene gebeurtenis wilt werken, niet voor allerlei andere problemen. Als het goed is, heb je maar enkele rondjes nodig om de intensiteit tot 3 of lager te laten zakken. Vervolgens kan je verdergaan met de specifieke kenmerken met de Vertel je verhaal-techniek.

Als het langer duurt, ben je wellicht gefocust op meer gebeurtenissen of problemen dan je doorhebt. Pas in dit geval de woordkeuze aan of doe een beroep op een EFT professional.

Een emotionele piek anticiperen  

Als je de Vertel je verhaal-techniek gebruikt om een gebeurtenis aan te pakken, zal je langzaam en chronologisch door de herinnering heen gaan. Aan het begin van de gebeurtenis zou het kunnen dat je spanning voelt voor een emotionele piek die zich later in het verhaal afspeelt. Op dat moment kan je de scherpe kantjes er afhalen door bijvoorbeeld de volgende woordkeuze: 

'Ook al loop ik vooruit op iets wat verderop in dit verhaal komt, toch accepteer ik mezelf helemaal'.

Je herhaalzin kan dan zoiets zijn als: 'Wat later in dit verhaal komt'.

Doe één of twee van deze rondjes, totdat de intensiteit van de anticipatie zakt naar een 3 of minder. Door dit te doen ben je minder afgeleid  door de toekomstige piek en kan je beter je aandacht houden bij de aspecten die zich aandienen. Ben je eenmaal bij de geanticipeerde emotionele piek aangekomen, ga dan op zoek naar de afzonderlijke aspecten en breng ze dan met EFT omlaag tot 0.

Een tafelblad als probleem

Een compleet tafelblad proberen aan te pakken met doorlopende EFT-rondjes is zoiets als verwachten dat een tafelblad het begeeft als je er maar met je vuist op blijft slaan.(Zie de metafoor van tafelblad en tafelpoten in het artikel Specifieke gebeurtenissen op het spoor komen - Een essentieel concept van EFT. Dit wordt gezien als een globale  benadering omdat vele specifieke gebeurtenissen dit tafelblad ondersteunen en elke tafelpoot heeft eigen aspecten. Door je EFT ronde te richten op meerdere gebeurtenissen en alle aspecten, is snel resultaat niet erg waarschijnlijk. Een opstartzin die zich richt op een compleet tafelblad ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

'Ook al voel ik me een mislukkeling, toch accepteer ik mezelf helemaal', of

'Ook al voel ik me niet op m'n gemak in sociale situaties, toch accepteer ik mezelf helemaal'.

Als je tot hier bent gekomen met het bestuderen van deze Tutorial, dan weet je nu dat onder elk probleem meerdere individuele gebeurtenissen liggen. Bij het eerste voorbeeld hebben alle gebeurtenissen 'mislukking' als primair aspect. Een woordkeuze als 'ik voel me een mislukkeling' zal onderdelen van elk van die gebeurtenissen activeren. Het zal dan ook bijna onmogelijk zijn om te weten te komen waar vooruitgang is geboekt en waarschijnlijk zit er geen beweging in de intensiteit die je meet. Bovendien, als de grote emotionele pieken uit al die gebeurtenissen allemaal ineens naar de oppervlakte komen, heb je kans dat je met meer intensiteit opgescheept zit dan je aan kan.

Nogmaals, het is wel mogelijk om een globale benadering te gebruiken om meteen de scherpe kantjes van de intensiteit eraf te halen. Als je bijvoorbeeld in je auto zit op weg naar een feestje en je bent er zenuwachtig over dan kun je EFT doen op 'Ook al ben ik zenuwachtig om daarheen te gaan ...'. Het lukt je dan meestal wel om om de zenuwachtigheid te laten zakken tot een meer hanteerbare intensiteit. Verwacht niet omdat de intensiteit helemaal verdwijnt, of voorgoed weg gaat, maar als het je in een bepaalde situatie kan helpen, doe het dan maar.

Als je op andere momenten ook aan de onderliggende specifieke gebeurtenissen werkt, kan dat een mooie aanvulling op je proces vormen. Als gebruik zo'n globale aanpak gebruikt en je gaat je slechter gaat voelen, of je bereikt helemaal niks, dan ben je waarschijnlijk bezig om teveel te activeren. Stop daar dan mee en ga serieus aan de slag met de specifieke gebeurtenissen en / of doe een beroep op een  EFT-professional voor betere resultaten.

In de Kunst van EFT-video's zul je zien dat ik wel een globale aanpak toepas op tafelbladen. Ik doe dit echter als zeer ervaren professional in het volle besef van de risico's die ik neem en ik ben zeer ervaren in mijn woordkeuze. Als ik EFT doe op een tafelblad, verwacht ik niet dat ik het probleem daarmee kan opruimen. Ik verwacht eerder dat ik de scherpe kantjes er af kan halen en misschien zelfs relevante gebeurtenissen naar de oppervlakte kan brengen om te ontdekken welke wegen er voor me open liggen. Met ervaring en een goede opleiding kan deze aanpak heel waardevol zijn, maar we raden het niet aan voor de aanpak van je eigen problemen.

Een overkoepelend probleem 

Het kan moeilijk zijn onderscheid te maken tussen een tafelblad en een overkoepelend probleem, maar het verschil ligt in het aantal tafelbladen die te behandelen zijn. Elk onderwerp kan meerdere tafelbladen omhelzen, dus dat zal van persoon tot persoon verschillen. Problemen op deze manier benaderen, wordt noch voor professionals, noch voor doe-het-zelvers aangeraden. Tenzij ik er een uitzonderlijke reden voor heb, zal je mij op een video nooit horen zeggen  "Ook  al heb ik PTSS ...", "Ook al heb ik een depressie …", of "Ook al heb ik  fibromyalgie …", omdat er te veel aspecten bij betrokken zijn om goede vooruitgang te boeken en het risico gewoonweg te groot is.

Met behulp van de Vrede met jezelf-procedure moet je in staat zijn om allerlei tafelbladen in jouw achtergrond te herkennen, en ook hun onderlinge verhoudingen. Als je ons concept volgt en problemen splitst in kleinere stukjes,  dan pak je specifiek één tafelblad en de bijbehorende tafelpoten aan.en dat is veel effectiever dan te proberen een hele verzameling tafelbladen in één keer te behandelen.

Richtlijn voor de scherpe kantjes eraf halen   

Voor alle duidelijkheid: wanneer het doel is om de scherpe kantjes van een gebeurtenis of probleem af te halen, willen we intensiteit laten zakken tot 3 of lager,niet naar 0, omdat 1) er bij een globale aanpak meestal teveel aspecten betrokken zijn om dat redelijkerwijs te kunnen verwachten en 2) we de aspecten helemaal tot 0 zullen terugbrengen zodra we met de details ervan aan de slag gaan.

Deze richtlijn is van toepassing in alle scenario's die we hierboven hebben:

 • De scherpe kantjes van een globaal probleem afhalen.
 • Acute symptomen aanpakken wanneer ze zich manifesteren.
 • De scherpe kantjes afhalen van een zeer intense gebeurtenis, vóór het toepassen van de Vertel je verhaal-techniek.
 • EFT doen voor de anticipatie  van een piek die nog moet komen in het verhaal.

Bij het gebruik van de globale benadering, kan je soms wel een 0 bereiken en dat is prima. Waar het hier om gaat, is dat het niet noodzakelijk is, omdat je uiteindelijk sowieso bij de details uitkomt. Met deze gedachte in het achterhoofd, is het je wellicht opgevallen dat er geen nadruk gelegd wordt op precieze intensiteitsmetingen tijdens het kloppen op de scherpe kantjes. Zodra we met de details aan de slag gaan, is de meting van de intensiteit wel belangrijk. 

Hieronder staat een video met Kiya, Betty en Sarah. Je ziet hier 3 voorbeelden van de scherpe kantjes er afhalen aan het begin van een EFT-sessie en je krijgt een duidelijk beeld van de moeilijkheden die je kan verwachten. In de eerste twee voorbeelden worden de scherpe kantjes er tamelijk vlug afgehaald. In het laatste voorbeeld, met Sarah, is het probleem wat hardnekkiger en duurt het allemaal wat langer. Merk op dat het voorbeeld met Betty mededelingen bevat over 'mee kloppen'. Dat is omdat het van de zelfhulpvideo 'meeprofiteren' komt.

 

 

Omgaan met heftige emotionele doorbraken 

Een belangrijke reden waarom we zoveel nadruk hebben gelegd op het vinden van apecten tijdens EFT in vorige artikelen, is omdat het kan gebeuren dat je ergens op aan het kloppen bent en dan ineens naar een ander aspect gaat dat veel intenser is dan je verwacht had. 

Meestal gaat het alleen maar om tranen, woede of een andere emotie die zo sterk is dat het je niet meer lukt om je focus terug te brengen naar waar je op aan het werken bent. In extreme gevallen begin je misschien te trillen, te stotteren, of krijg je andere heftige reacties. Dit is geen 'bijwerking' maar een normale (maar wel heftige) sympathische stressreactie of je ontdooit uit de verstarreactie. Maak je geen zorgen, dit is onderdeel van het genezingsproces. Blijf simpelweg kloppen (zie onder). In zeldzame gevallen kun je weer verstarren en niet meer in staat zijn om te praten. Dit betekent dat je de verstarreactie, die bij het moment hoort, aan het herbeleven bent. Opnieuw, maak je geen zorgen. Als door kloppen je er niet uithaalt, ga dan staan, stamp je voeten, beweeg je lichaam en blijf kloppen tot je helemaal weer rustig bent (zie hieronder). 

De professionele term voor een reactie van deze aard is 'crisis', maar die term wordt meestal voorbehouden aan de meest extreme voorbeelden. We gebruiken de term 'heftige emotionele doorbraak' omdat het op zich niet erg is als ze zich voordoen en je kunt ze altijd weer 'afzetten' door de volgende tips te volgen:

 • Blijf door kloppen op alle punten van het basisprotocol, van boven naar beneden, totdat de intensiteit afneemt.
 • Hou je ogen open, focus op iets in de kamer en probeer jezelf terug te brengen in het huidige moment.
 • Gebruik meer neutrale woorden, zoals 'deze emotie', 'dit ongemak' of 'deze reactie'. Als je niet kan spreken, laat de verwoording dan achterwege. Je bent al afgestemd op het probleem.
 • Gebruik geen taal die verwijst naar wat dit niveau van intensiteit heeft veroorzaakt, want dan gaat je reactie misschien verergeren. Wanneer je reactie zo sterk is, dan is afstand scheppen het beste plan.
 • Wanneer de intensiteit op een beheersbaar niveau zit, kun je zelf beslissen of het al dan niet veilig is om deze gebeurtenis verder te behandelen.
 • Als de intensiteit niet zakt, zoek dan hulp van een EFT professional. 

Het goede nieuws van heftige reacties is, dat er duidelijk iets geactiveerd is. Energiemeridianen zijn verstoord en je bent helemaal verbonden met de emotie. Door er doorheen te kloppen ruim je veel op. Dus dit is eerder een kans dan een probleem. Als dit gebeurt doordat teveel aspecten tegelijk getriggerd zijn, dan los het natuurlijk niet allemaal op maar heb je waarschijnlijk wel de scherpste kantjes eraf gehaald. De beste aanpak blijft nog altijd om met de details te werken en niet om te proberen hele heftige emoties te krijgen. Maar als het gebeurt dan los je echt iets op als je rustig door klopt tot het voorbij is. Nogmaals, heftige reacties zijn geen bijwerking van EFT maar een normale reactie als je (ernstig) trauma aan het oplossen bent. Als je heftige reacties blijft krijgen, adviseren we je om de hulp van een goed opgeleide EFT professional in te schakelen.

Dit proces krijg je heel duidelijk te zien in de volgende video met Pamela. Het probleem hier is verkrachting en Pamela houdt zich gedurende het grootste deel van deze aflevering redelijk goed. Haar intensiteit zou echter veel hoger zijn geweest als ik niet al die tijd bij haar had geklopt. De video komt uit onze Kunst van EFT-videoserie en, begint met een van mijn gebruikelijke inleidingen.

 

Het is overigens onwaarschijnlijk dat EFT de oorzaak is van dergelijke reacties, hoewel het daar voor nieuwkomers wel op kan lijken. De onderliggende problemen waren er al en EFT heeft er eenvoudigweg je aandacht op gevestigd, net zoals een film of stressvol gesprek dat zou doen of bijvoorbeeld als je je problemen gaat bespreken met iemand (een therapeut). Het kloppen geeft je de kans om uit de verstarreactie te komen en helpt je door het proces heen. Dus niet stoppen maar blijven kloppen totdat je weer kalm bent.

De beste manier om te voorkomen dat dit gebeurt, is je aandacht te blijven richten op specifieke kenmerken en bewoordingen te gebruiken die je daarbij helpen. Toch zijn er mensen die te maken hebben met problemen die zo groot zijn dat dit soort heftige emoties voorkomen. Als bij jou de diagnose is gesteld van een psychische kwetsbaarheid of je bent je bewust van een aanzienlijk trauma uit je verleden, dan willen wij er bij jou op aandringen professionele medische hulpverlening te raadplegen over je gebruik van EFT. Als je er niet uitkomt met de tips hierboven, zoek dan onmiddellijk professionele EFT hulp.

Laat  me ook nogmaals benadrukken dat dit soort moeilijke gevallen onmogelijk te voorspellen zijn en passende opleiding vereisen. Onopgeleide mensen moeten mijn eerdere waarschuwing niet vergeten: 'Schoenmaker blijf bij je leest'.

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je geleerd hoe een globale aanpak kan passen in EFT.

 • Een globale aanpak wordt gebruikt als je bezig bent met een onderwerp dat een verzameling aspecten bevat en niet is opgesplitst in specifieke onderdelen.
 • Een globale aanpak is meestal geschikt om emotionele pijn te minimaliseren voordat je in de bijzonderheden duikt.
  Passende globale doelstellingen voor dit soort benadering zijn:
  • De gebeurtenis als geheel
  • Anticiperen van een piek
  • Het tafelblad als probleem
  • Omgaan met heftige emotionele doorbraken
 • Inzet van de globale aanpak bij het overkoepelende probleem wordt niet aanbevolen.
 • Wanneer je werkt met de globale aanpak, ga je verder met een specifieke benadering zodra de intensiteit daalt tot een 3 of lager. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehoudentotja