Norm Shealy, Md, PhD, endorses EFT

By removing emotional trauma, EFT helps heal physical symptoms too.

Norm Shealy, MD

Author of Soul Medicine.

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.