Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT Tutorial

EFT Bonus Articles

Borrowing Benefits (Easy EFT) - Tapping Along With Live Sessions

An Extraordinary Self Help Tapping Tool

This may seem like a bold statement but....

Borrowing Benefits can produce better results in one
session than years of conventional therapy.

And it can all be done in your living room and at your own pace.

And it doesn't require you to learn EFT in intricate detail.  A working knowledge, or less, is likely to produce good results.  That's why it is sometimes called Easy EFT.

If you use our specially designed EFT Borrowing Benefits (Easy EFT) videos, this fun-to-do Tapping process is like having a personal EFT session with me.  It allows you to experience much of the sophistication that I have injected into the EFT procedures since 1995. 

EFT Tapping Borrow Benefits image
Borrowing Benefits

It's not perfect. We don't get 100%. But neither does conventional therapy. I've led audiences of several hundred people through this Tapping process and, invariably, about 85% report positive results. Further, upon discussions with the remaining 15%, I learned that most of them didn't follow the instructions properly. The bottom line here is that impressive benefits are available to anyone willing to learn the process.

Through Borrowing Benefits, my eyesight improved and all signs of my astigmatism vanished.  Helen Racz

I quit biting my fingernails.  Vicki Barnes

Borrowing Benefits brought up a lot of issues I didn't even know I had.  Kathilyn Solomon

I think Borrowing Benefits will change the world.  Ted Robinson

In essence, it involves Tapping along with someone else's issue while watching an EFT Tapping sessions (either live or on video) and thus "Borrowing Benefits" for yourself. It makes perfect sense because the issues being addressed for someone else on stage tend to parallel yours. You may not have the precise fears, guilt, traumas, resentments, etc. as the person on stage but you DO have your versions of them. Thus, while the on stage Tapping may not aim at the exact center of your issue, it frequently lands on the target and is usually close enough to the center to bring major EFT benefits.

Let's look at this from another angle. Suppose, for example, the on stage client is a male war veteran dealing with his intense traumas.  In this case, you might erroneously conclude that Borrowing Benefits from his session wouldn't work for you because his war issues have seemingly nothing to do with your issues as a housewife, architect or musician.

Not so.

Whatever your station in life, you have collected a lifetime of fears, guilt, resentments, traumas and the like that parallel those of the war veteran. Everyone does this. The details may be different but the essence of these emotional issues is the same. Borrowing Benefits works nicely on this essence and that's why it often produces surprisingly deep EFT rewards.  Many people have difficulty with this concept because it is counter-intuitive.  That's OK.  You may just use those Borrowing Benefits videos that appear to display issues that are synonymous with your own. This will limit your selection, of course, but once you have mastered the process you will no longer need any video prompts and can thus expand your Borrowing Benefits to the multitudes of high quality sessions (e.g. The EFT Art of Delivery videos) that I have included on this website. 

In our advanced videosI have included 11 specially designed Borrowing Benefits videos for your use. These videos instruct you when to tap along and when to pause the video so you can assess and guide your own results.  Here's a brief video giving you two examples from our Borrowing Benefits videos.  The first one features Tam and his difficulty with a past memory while the second one features a delightful couple, Roger & Mary, undergoing an EFT couples counseling session.

 

BORROWING BENEFITS EXAMPLES - WATCH VIDEO

 

These videos have proven to be highly effective EFT tools and, in the eyes of many, they are more entertaining than any reality TV show.  Further, each one can be used repeatedly for thousands of issues.  I know of no limit to their usefulness. 

Caveat:  While EFT, Borrowing Benefits and The EFT Personal Peace Procedure are widely used as self-help Tapping tools, about 3 or 4% of the population (my estimate) are frail enough emotionally and physically that they shouldn't attempt ANY form of healing without the presence and/or guidance of a qualified health professional.

 

INSTRUKSJONER: To alternativer for utføre EFT Fellesbanking

Merk: Disse instruksjonene forutsetter at du banker sammen med spesielt forberedte EFT Fellesbanking-videoer, slik som de du finner i Gary's EFT Coaching Library: Borrowing Benefits (Easy EFT). Etter hvert som du lærer prosessen, vil du ikke lenger ha bruk for forklaringene i disse videoene. Da kan du utvide denne teknikken ved å bruke den sammen med alle de andre videoøktene av høy kvalitet som jeg har forberedt på dette nettstedet, f.eks. Art of Delivery Videos, EFT for trøstespising eller EFT for smertebehandling. Hvis budsjettet er begrenset, kan du også banke sammen med utallige EFT-videoer på internett som er utarbeidet av entusiastiske EFT-ere. Men det er kan være vanskelig å finne videoer som viser den samme, sofistikerte kvalitet på EFT-behandlingene som på våre nettsider.

Alternativ 1. Den enkle, men ganske effektive måten.

Hvis du ikke ønsker å studere og lære den detaljerte prosessen til EFT Fellesbanking forklart i Alternativ nr. 2 nedenfor, kan du bare banke sammenThe simple way to Borrow Benefits with EFT med videoene som om du var klienten på scenen. Du trenger ikke å følge de detaljerte forklaringene på hvordan du skal banke eller å huske noe, lage lister eller noe annet. Bare bank sammen med klientene på scenen. Enkelt. Gled deg over de spennende videoene og la min erfarne utøvelse av EFT nå inn til dine egne problemer. Du bør imidlertid minst være kjent med bankepunktene slik de er vist i vår artikkel, Hvordan utføre EFTs grunnoppskrift.

Men hvis du velger denne metoden, vil sannsynligvis ikke resultatene komme så fort.

Men hvis du utfører denne bankeprosessen regelmessig (minst 3 ganger pr uke), vil det ha en tendens til å påvirke detaljene i bakgrunnen slik at du gradvis vil kunne oppleve forbedringer i løpet av noen uker. Jo mer du gjør det, jo bedre blir resultatene. Etter 3 eller 4 uker vil du kunne merke at hodepine, ryggsmerter og andre kroppslige symptomer gradvis avtar eller forsvinner. Dine relasjoner vil kunne bli bedre. Du vil kunne gå ned i vekt, ta bedre beslutninger, og ting som ofte har vært irriterende vil kunne oppleves som mindre viktig. Kort sagt, så vil sannsynligvis en subtil men kraftig form for fred erstatte mange av dine negative følelser, og du vil kunne oppleve en ny form for ro og frihet fra smerter. Mange starter med dette valget for deretter å gå videre til alternativ 2 nedenfor.

Alternativ 2. Den dedikerte måten som kan gå rett til røttene.

Disse instruksjonene forutsetter relevant kunnskap om del I & II av Gold Standard EFT Tutorial

Begynn med å liste opp fem plagsomme minner (vi kaller dem Spesifikke hendelser). De vil vanligvis vare fra fem sekunder til tre minutter, menGetting to the EFT Tapping Roots de må være så korte at hvert av de bare inneholder ett emosjonelt crescendo (Emosjonelle crescendo er diskutert i Å banke på spesifikke hendelser – et viktig konsept i EFT-prosessen). Det er ikke sikkert at du får kollapset alle i én økt. Da sparer du de uløste (eller delvis løste) til neste gang. Noen minner har mer enn et følelsesmessig crescendo. I slike tilfeller kan du behandle hvert enkelt crescendo som et spesifikt minne.

Lag en mental film av hver spesifikk hendelse (eller crescendo) og gi den en kort tittel. Vurder intensitet du føler NÅ på en skala fra 0-10 (ikke det du følte da hendelsen opprinnelig skjedde). La 10 tilsvare den opprinnelige intensiteten du følte, og 0 er ingen intensitet i det hele tatt.

 • Skriv ned filmtitlene og den aktuelle intensiteten fra 0-10 på de tilhørende crescendoene.
 • Velg et av disse spesifikke hendelsene (crescendoene) som du ønsker å behandle med EFT Fellesbanking.
 • Spill en video fra samlingen EFT Fellesbanking og følg instruksjonene som blir gitt på videoene.

 • Bank med når du blir bedt om å gjøre det.

 • Ta pause når du blir bedt om å ta pause og vurder intensiteten på crescendoet fra 0-10.

 • Hvis intensiteten er null, kan du velge en ny spesifikk hendelse (crescendo) og fortsette med videoen.

 • Hvis intensiteten ikke er null, skriver du ned det nye tallet og fortsetter med videoen.

 • Hvis det dukker opp nye spesifikke minner i løpet av prosessen, kan du notere de ned for senere økter med EFT Fellesbanking.

 • Når du har sett ferdig videoen, er du også ferdig med EFT-økten. Start en ny økt for å adressere resterende problemer eller nye problemer. Rådfør deg med en profesjonell EFT-terapeut om du trenger hjelp til å rydde opp I noen detaljer.

Når de opprinnelige fem spesifikke hendelsene (crescendos) er kollapset, gjentar du prosessen med fem til. Du kan bruk videoene til EFT Fellesbanking om igjen og om igjen tusenvis av ganger.

Nyttige idéforslag

 1. Disse bankevideoene er Universelt nyttige Good Concepts for EFT Tapping Borrowing Benefitsved at hver eneste av de kan benyttes for tusenvis av terapeutiske problemer Det er  det vil være feil å konkludere med at det bare er de videoene som har tema som passer for dine problemer som vil være nyttig. Tvert imot har disse videoene blitt designet med den hensikt å nærme seg problemene fra en rekke synsvinkler. Dette gjør at din meget intelligente underbevissthet kan trekke mange paralleller til dine egne problemstillinger.

 2. Disse videoene er gjenbrukbare. Du kan bruke dem om og om igjen for så mange spesifikke hendelser (crescendoer) du måtte ønske.

 3. Du bør møte disse videoøktene med en avslappet holdning. Prosessen vil virke fremmed for deg i begynnelsen, og du vil kanskje ha problemer med å holde tritt med tempoet i bankeprosessen. Det er bare å forvente. Bare gjør ditt beste og la deg ikke bekymre over «å måtte gjøre det riktig».  Bankeprosessen er en ganske tilgivende prosess, og om du bommer på et punkt eller to i en bankerunde, vil det bli tatt opp igjen senere i videoen. Kos deg med videoene. De er veldig engasjerende. Etter en stund vil tempoet være enkelt å følge.

 4. Straks du har valgt ut den spesifikke hendelsen du vil behandle med EFT Fellesbanking, kan du glemme det til det er tid for å stoppe opp og hente det fram igjen for å vurdere intensiteten på nytt. Ikke prøv å fokusere på den spesifikke hendelsen mens du ser på videoene. Det vil bare føre til at du kommer i veien for prosessen og forstyrre det hele.

 5. Hvis du ikke oppnår de fordelene du ventet, kan mulige årsaker til det være:

 6. Du kan ha skiftet fra et aspekt til et annet uten at du la merke til det. Da har du sannsynligvis redusert eller kollapset det opprinnelige aspektet og har nå gått videre til et annet. Vær derfor nøye med at du fokuserer på og vurderer det samme aspektet.

 7. Du kan ha skiftet fra en følelse til en annen innenfor det samme crescendoet. Du kan for eksempel ha startet med sinne og deretter flyttet til tristhet. Dette betyr at sinne er blitt redusert, og nå dukker tristhet opp som et nytt aspekt som skal behandles separat (som om det var et nytt crescendo).

 8. Din nåværende, spesifikke hendelse kan reflektere andremer grunnleggende hendelser lenger tilbake i fortiden. Hvis dette er tilfelle, kan du bruke EFT Fellesbanking på en hendelse som ligger enda lenger bak i tid. Hvis du ikke klarer å finne den tidligere hendelsen som skaper problemet, kan du legge dette elementet til side for en stund og fortsette med noen andre. Det er store sjanser for at det vil kollapse som følge av at andre problemer kollapser. Det er også sannsynlig at du I løpet av prosessen vil avdekke flere vonde minner. Skriv de ned for fremtidige økter med EFT Fellesbanking.

 9. Hvis du ikke klarer å huske bestemte hendelser, kan du dikte en opp. Dette kan virke som en fiksjon, men husk at den oppdiktede hendelsen faktisk kommer fra deg. Noen ganger er dette mer nyttig enn en faktisk hendelse.

 10. Denne EFT Fellesbanking-prosessen er mye kraftigere enn du kanskje tror. Derfor bør du ta kontakt med en dyktig fagperson før du benytter disse prosedyrene.

© Gary Craig & Tina Craig
All Rights Reserved

Please note: This Tutorial, while useful, was replaced in 2014 by my newest advancement, Optimal EFT. More efficient. More powerful. Full explanation given in my free, easy-to-read e-book, The Unseen Therapist