Table of Contents

Angående kommersiell bruk

Viktig juridisk melding: Hele dette opplæringsmateriellet er gratis til alle for personlig bruk. Men for å opprettholde dets ekthet, er skriftlig tillatelse fra en eller begge av forfatterne nødvendig før det kan benyttes for kommersiell bruk (f.eks EFT workshops, sertifiseringer, bøker, DVD-er, veiledning, etc.).  Videre skal det ikke utgis noen sertifikater eller vitnemål el.l. som reflekter Gold Standard EFT ™, vår EFT Tutorial™ eller noen form for godkjenning av Gary Craig, Tina Craig eller -EmoFree.com, uten skriftlig samtykke av forfatterne.

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt