Table of Contents

En melding til forskere

Merk: Merk: For å finne en kvalitetssikret liste over forskning på EFT, se denne artikkelen av The National Institute of Health i USA.

Denne opplæringen i "Gullstandarden for  EFT" gir flere fordeler til de som er interessert i forskning på EFT:

  • Det er bakover-kompatibelt. Mange fagfellevurderte EFT-studier er gjennomført, og noen av disse studiene var basert på en lengre form av EFT-protokollen som var populær før dette materiellet. I dette opplæringsmateriellet er den gamle protokollen delt opp i mindre, brukervennlige deler, men samlet er det ingen vesentlige endringer. En kan bare sette delene sammen for å få tilbake den opprinnelige protokollen som ble benyttet i tidligere studier. Dermed er alle studiene der de benyttet den forrige protokollen fortsatt gyldige, selv om den protokollen gjenspeiler "Gamle EFT."  Fremtidige studier bør likevel være basert på de mer strømlinjeformete protokollene i dette videreutviklede opplæringsmateriellet.

  • Det er enkelt å følge og tydelig standardisert.  Alle over hele verden har tilgang til det via Internett. Dette forenkler drøftinger og reproduserbarhet.

  • Gjengivelse er lettere. Tidligere ble utøvere trent via en rekke EFT-versjoner. Dermed ble det vanskelig å få til riktig gjengivelse av EFT-prosessen. Med dette opplæringsmateriellet i Gullstandarden for EFT kan utøvere få den samme opplæringen og dermed ha en mer ensartet tilnærming til forsøkspersonene.

  • Mer robuste resultater er mulig hvis du konsentrerer din forskning på Bestemte hendelser som ligger til grunn for forsøkspersonenes problemer.

Utøvere som har blitt evaluert på bakgrunn av et konsistent sett av standarder, vil gi enda mer ensartet gjengivelse av gullstandarden av EFT-protokollen. Du kan finne en oversikt over slike utøvere på http://www.emofree.com/practitioners.html

Vi er tilgjengelig for konsultasjon i forbindelse forskningsprosjekter for å evaluere utøvere og sikre troskap til metoden.  Kontakt oss

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt