Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL I for alle: Grunnleggende EFT banketeknikker

Profesjonell bruk av EFT-banking

Vi ønsker alle yrkesutøvere innen helsefagene velkommen til å innlemme EFTs banketeknikker i deres praksis. For å komme i gang, kan dere bruke "Del I & Del II For Alle" i denne opplæringen. De er skrevet med selvhjelpsbrukere i tankene, men alle profesjonelle brukere bør også begynne her. Selvfølgelig forventer vi at dere vil bruke det på dere selv før dere prøver det på en klient, så vær velkommen som selvhjelpsbruker til dere er så kjent med prosessen at dere kan prøve det på klienter.

Fysiske problemer:

Hvis du er medisiner, kiropraktor, fysioterapeut eller driver med noen annen form for arbeide med fysiske problemer, kan du enkelt bruke grunnoppskriften til EFTs banketeknikker på de fysiske symptomene og se om du kan få resultater. Hvis du arbeider med kroniske problemer eller diagnostiserte forhold, får du trolig mest ut av EFT om du går inn i den emosjonelle sfæren. Hvis det er aktuelt for deg, kan du fortsette å lese gjennom undervisningsmateriellet, begynne å bruke Fortell historien-teknikken på problemene og fortsette til "Del III - Del V - For avanserte utøvere"-delen. Ellers kan du henvise klienten til en profesjonell EFT-utøver som kan håndtere de emosjonelle komponentene.

Emosjonelle problemer:

Å arbeide med andre menneskers emosjonelle problemer er en profesjonell handling og bør ikke gjøres uten å ta hensyn til de juridiske retningslinjene der du bor. Hvis du allerede driver med terapivirksomhet eller på annen måte tar opp emosjonelle problemer med dine klienter, så vil EFT trolig passe godt. Vi anbefaler  EFT Personlig Fred prosedyre for nesten alle de tilfeller du har, og du vil finne dette verktøyet i "Del I & Del II For Alle" i denne opplæringen. Få først litt erfaring med det og utforsk deretter "Del III - Del V - For avanserte utøvere" for mer.

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt