Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL IV – Avansert: Å dykke dypere ned i emosjonelle problemer

Skriften på veggen - et viktig EFT-konsept

En ideell EFT-metafor for hvorfor vi oppfører oss som vi gjør

EFT Tapping Wall Writing image

Jeg har studert personlig utvikling og menneskelig atferd siden jeg var tenåring. På den reisen har jeg møtt en rekke teorier for hvorfor folk har de utfordringene de står overfor og hva som skal til for å overvinne dem. Jeg har personlige erfaringer med disse teoriene og har eksperimentert med min egen versjon av disse teoriene i flere tiår.

Til slutt kom jeg fram til en metafor som gir mening for meg. Jeg kaller den Skriften på veggen. For meg forklarer den perfekt hvordan hendelser i våre liv former våre oppfatninger om verden og hvordan disse overbevisningene kan utgjøre grenser eller åpne nye muligheter.

Da jeg utviklet EFT, var denne metaforen allerede en naturlig del av mitt tankesett.  Når jeg arbeider med klienter, er min forståelse av deres problemer basert på Skriften på veggen. Alle spørsmål jeg spør, alle retninger jeg velger å gå, hver test jeg utfører, og hver bit av språket jeg bruker, kommer fra dette perspektivet, så å forstå dette konseptet vil hjelpe deg å få mye mer ut av EFT.

Resten av denne artikkelen er utarbeidet fra det jeg tidligere har skrevet om konseptet om Skriften på våre vegger og inkluderer diskusjoner på video som illustrasjon.

~~~~~~~~~~~~~~~

EFT Tapping Palace image
Mulighetenes Soria Moria

Vi lever i et palass av muligheter.  Det er en stadig voksende struktur, fylt med forbløffende rom og annekser som er overfylt med oppfylte drømmer og lykke. Disse rommene er åpne for alle, selv om de fleste av oss bare besøker noen av dem. Det er ikke slik at vi er utestengt fra noen av rommene. Snarere er det slik at vi velger å bo i de rommene der vi føler oss komfortable.

På en måte "hører vi ikke hjemme" i de andre, mer ekspansive rommene. De er for andre. De er for rikere mennesker og mer privilegerte mennesker og mennesker med mer talent enn oss. Vi bor i de kjente (våre komfortable soner) og våger oss ikke utenfor (grenser) de rommene vi har valgt. Hvorfor? Fordi alle våre "kan" og "kan ikke" er skrevet på disse veggene og vi adlyder disse diktatene som om de var ekte. De gjenspeiles i vår karriere, våre inntekter, våre relasjoner og til og med i vårt selvbilde. Faktisk er det knapt noen del av oss som ikke påvirkes av det som er skrevet på disse veggene.

Ordene på veggene er selvfølgelig metaforer for våre indre samtaler. De representerer holdninger, meninger og oppfatninger som vi har samlet gjennom årene. Mange av dem er arvet fra våre foreldre, besteforeldre, lærere, trenere, religion, kolleger, bøker, TV og en endeløs liste av andre "myndigheter" i våre liv. Mange av dem er latterlige ved nærmere ettersyn. Likevel synes de fortsatt å påvirke vår utvikling.

Vi har alle forskjellige ord på veggene. Det er derfor vi synes å ha forskjellige grenser. Dine grenser er forskjellige fra mine fordi "sannhetene" som er skrevet på dine vegger er forskjellige fra "sannhetene" som er skrevet på mine. Men egentlig er de ikke "sannheter" i det hele tatt. De er bare retningslinjer vi har innført for å komme gjennom livet... OG... mange av dem er fiksjoner. Vi adlyder dem pliktoppfyllende fordi de er nedarvede sannheter som ble skrevet på veggene av andre. Slik trenger det ikke å være.

Nedenfor er en video hvor jeg diskuterer dette viktige poenget med publikum.

 

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: INTRO - SE VIDEO

 

Dette bringer meg til et grunnleggende konsept. Selv om det unektelig er riktig, er det så vanskelig å legge merke til at vi har en tendens til å ignorere det. Her er det:

Vi rådfører oss hele tiden med skriften på veggen.

Skriften er vår fremste rådgiver, og vi konsulterer den hele dagen. Og hvorfor skulle vi ikke det? Den representerer all den erfaring vi noensinne har hatt. Den inneholder alle våre "hvordan." Den inneholder våre "kan" og "kan ikke", samt våre "bør" og "bør ikke". Den inneholder våre "må" og "må ikke" og våre følelser av fair play. Den inneholder vår versjon av riktig oppførsel samt hva er rett eller galt i denne verden. Den inneholder våre vurderinger, våre feil og våre suksesser. Alt sammen står der... alt vi holder for å være sant... er skrevet på veggene.

For eksempel spiser vi suppe med skje i stedet for gaffel fordi vår kunnskapsbase (skriften på veggen) forteller oss det. Dette er subtilt, jeg er klar over det, men det er som om vi spør: "Hvordan spiser jeg denne suppen?" og skriften på veggene sier: "Bruk en skje." Det er derfor vi går med olabukser ved noen anledninger og svart slips eller aftenkjoler ved andre. Vi konsulterer konstant skriften på veggen for hva vi skal gjøre. Ordene representerer "sannheten" slik vi har lært den.

Vi sjekker med veggene for alt. Ordene forteller oss om våre muligheter som våre grenser... og ofte kommer de i konflikt med hverandre. Om emnet for eksempel er økonomi, kan de fortelle oss at "Dette er Amerika, mulighetenes land - stå på!" Men de kan også fortelle oss...

"Du er for ung (eller for gammel) for å."
"Du har ikke nok utdanning."
"Du er kvinne, og er begrenset av glasstaket."
"Du tilhører en minoritet."
"Folk som tar sjanser ender opp blakk."
"Å komme videre avhenger av hva du vet."
"Rike folk er uærlige."

Denne fiktive listen over begrensninger kan selvfølgelig fortsette i det uendelige. Er noen av dem skrevet på dine vegger? Hvis du tror på noen av dem... eller noe av det virker sant... Jeg sier at du har kjøpt inn en dyr  "grense" som ikke trenger å være der.

Nedenfor er en video der jeg sammen med publikum utforsker dette avgjørende konseptet.

 

VI KONSULTERER STADIG SKRIFTEN PÅ VEGGEN - SE VIDEO

 

Tenk gjennom dette...

Mine konsistente tanker blir til min virkelighet.

Selv om vi ikke ofte hører det sagt på denne måten, har hovedmålet med psykoterapi alltid vært å få klientene til å endre sine faste tankemønstre slik at kvaliteten på livet (deres virkelighet) endres til det bedre. Hovedmålet er å få klientene til å tenke annerledes på sine traumer, frykt, skyldfølelse, sorg, etc. i håp om at de vil sette disse tingene "i perspektiv" for å mestre livet bedre. Straks deres faste tanker blir forandret, får de en ny virkelighet.

Mange klienter er uvitende om dette Mulighetenes Soria Moria hvor de bor, fordi de bor i sine egne, personlige fangehull med sine tanker om tidligere overgrep, krigsminner, frykt, skyldfølelse og lignende. Deres konsistente tanker har blitt deres virkelighet, og når de går inn i terapirommet, tar de fangehullet med seg. Skriften på veggene gir skriftlige bevis for deres personlige skyld, skam, etc. og DET STÅR SKREVET DER MED STORE BOKSTAVER OG ROPER PÅ DEM. Det står selvfølgelig annen skrift,... også noe skrift av en mer positiv karakter. Men det blir overskygget av de store bokstavene. De store bokstavene blir fokus for tenkning ... sentrum i deres eksistens. De har blitt livsvarige "grenser" og vil fortsette å være det til skriften er visket bort og erstattet.

Dette minner meg om "Ned", en nabo av meg. Ned er den ultimate pessimist og er ganske stolt av det. Hans samtaler dreier seg konsekvent om problemene i hans liv, verden, etc., og som du kanskje forstår, så har han klart å skaffe seg mange problemer i sin virkelighet. Selv er jeg derimot ganske optimistisk. I noens øyne (spesielt hos Ned), er jeg en stor konkurrent til Poyanna Pollyanna. Jeg er alltid på utkikk etter muligheter, og interessant nok synes jeg å finne de. Ned synes også å finne det han er ute etter (problemer). Han finner sjelden muligheter. Vi ser verden helt forskjellig, men vi ser begge på den samme verden.

EFT Tapping Rocky image

For mange år siden hadde Ned og jeg en samtale om filmen "Rocky". Jeg syntes filmen var spennende. For meg handlet den bare om hvordan en som «har vært» kan dra seg opp etter støvleskaftet og bekjempe tungvektsverdensmesteren. Det var spennende. Det var et strålende eksempel på kraften i den menneskelige ånd. Men da jeg spurte Ned om hans mening om filmen han sa: "Den handlet om to uteliggere som banket hverandre opp."

Selv om filmen var nøyaktig den samme for oss begge ... nøyaktig samme ord, bilder, musikk osv ... hadde vi diametralt motsatte reaksjoner. Hvordan kunne dette skje? Den eneste forskjellen var selvfølgelig hva vi brakte med oss til filmen. Det var våre filter (vår konsekvente tanker) som vi oppfattet hendelsene gjennom og ga dem mening (vår virkelighet). Filmen var, på samme måte som livet selv, den ytre projeksjon av en indre tilstand. Vår opplevelse av filmen var strengt sagt en "inside job". Vi ser livet som en projeksjon / refleksjon av vår tenkemåte. Våre konsistente tanker blir vår virkelighet.

Vi konsulterer hele tiden med skriften på våre vegger. Vi gjør det hele dagen lang, og de mest fremtredende ordene på veggene blir våre konsistente tanker (og dermed vår virkelighet). Vi ville selvsagt alle like å ha en bedre virkelighet. Vi foretrekker å ha mer emosjonell frihet ... å bli mer åndelig utviklet ... å leve i de mer omfattende anneksene i vårt personlige Mulighetenes Soria Moria. Av dette følger det at den måten å oppnå en bedre virkelighet på er å endre våre konsistente tanker, fordi når vi endrer våre konsistente tanker, endres automatisk vår virkelighet.

Nedenfor er en video som understreker dette poenget.

 

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: "MINE KONSISTENTE TANKER BLIR MIN VIRKELIGHET." - SE VIDEO

 

Jeg er klar over at dette er en slags kognitiv tilnærming, og som sådan er noe av det gamle (men kraftige) ting. Det som kan ta oss til nye høyder her er kombinasjonen av disse verktøyene med EFT. Frigjøring av tunge emosjonelle greier er som å viske bort skriften på veggene. Når vi visker bort de begrensende ordene fra veggene, står vi fritt til å erstatte dem med hva vi ønsker ... og resultatet er frihet fra disse grensene.

Hva skjer når du prøver å legge til ny informasjon på veggene?

En tom colaflaske var stjernen i en film for mange år siden.

EFT Tapping Coke Bottle image

Hvis du så "Gudene må være gale", da vet du allerede de mange leksene den kan lære oss. I filmen ble en tom colaflaske kastet ut av et lite fly mens det fløy over et tynt befolket land med en "usivilisert" stammebefolkning. De innfødte som fant den hadde ingen skrift på veggene om Cola-flasker og ble ganske forundret over den. De visste ikke hva de skulle gjøre med denne merkelig utformete tingen med hvite tegninger. Hvor kommer den fra? Vokser den på trær? Hvordan kunne noe så hardt være så gjennomsiktig?

For å gi colaflaska betydning, måtte de innfødte "fylle ut de tomme feltene" så godt de kunne fra skriften på sine vegger. De innfødte tilskrev dermed denne «gaven» alle typer betydninger inklusiv en antagelse om at det må være et tegn fra gudene. Den ble en verdifull eiendom, og de ulike fraksjonene i stammesamfunnet kjempet om den. Dette forårsaket så mye stress og forskrekkelse at de innfødte til slutt konkluderte med at gudene må være gale. Så de kastet den ut fra kanten av verden (en høy klippe) i et forsøk på å gi den tilbake til gudene.

Det er et gammelt ordtak som sier at "Ingenting har noen annen mening enn betydningen vi gir det." Jeg har funnet det nyttig opp gjennom årene men ønsker å omformulere det nå for å passe i Mulighetenes Soria Moria- metaforen. Omarbeidet, går det slik:

"Ingenting har noen betydning bortsett fra det
som er skrevet på våre vegger.»

Faktisk er vår personlige mening om alt fra en colaflaske til Bibelen skrevet på våre vegger. Disse meningene inneholder selvfølgelig de mange avskygninger som reflekterer våre personlige erfaringer. Om du for eksempel gir meg en baseball, vil jeg holde den og føle meg stolt mens jeg inni meg gjenskaper de mange store baseballminnene som formet mine tidlige år. Men om du gir en baseball til noen andre, vil den bare være en død gjenstand som andre folk bruker til å spille et latterlig spill. De kan også føle forakt om den representerer avvisning fordi de ikke ble valgt inn på laget. En baseball er en baseball. Men betydningen vi gir til den kan være veldig forskjellig. Alt er skrevet på våre vegger.

Det bør være klart nå at vi hele tiden rådfører oss med skriften på våre vegger for å hente informasjon fra det bombardement av sanseinntrykk vi mottar dagen lang. Selv når du leser disse ordene, spør systemet: "Hva betyr disse ordene?" Og da får du selvfølgelig en refleksjon fra skriften på veggene som fungerer som ditt svar. Systemet sammenligner ordene du leser med din eksisterende database av erfaringer, tro, osv. (skriften på veggen) og tolker ordene for deg. Dette er subtilt, selvfølgelig. Veldig rutinemessig. Vi gir sjelden prosessen noe mer enn en forbigående tanke. Men på samme måten som å puste, gjør vi det hele dagen lang.

Men hva gjør vi når vi kommer over noe som det ikke står skrevet noe om på våre vegger? Hvordan forstår vi det når våre ikke har noe om dette emnet? Enkelt. Vi gjør det de innfødte gjorde med colaflaska. Vi gjør oss opp en mening som passer så godt som mulig innenfor den "sannheten" som allerede er skrevet på veggene. Meningen som vi trekker ut av dette er trolig ikke riktig, men det betyr ikke at vi holder oss fra å gjøre det. Det er et menneskelig behov for å skape mening i verden rundt oss, og vi vil alltid (ja, jeg sa alltid) gjøre dette på en måte som passer inn i vårt eksisterende trossystem.

Legg merke til barna i denne sammenhengen. De kommer ofte over nye ting (i hvert fall nytt for dem), og de gjør seg opp en mening ved å "fylle ut de tomme feltene" fra den begrensede skriften på deres vegger. Dermed kan et jordskjelv være et monster som tramper med føttene, og hemoroidesalven på badet er bestefars tannkrem. Når barn gjør dette, kaller vi det fantasi. Men når vi gjør det, kaller vi det virkelighet.

Som voksne kommer vi ikke så ofte over helt nye elementer i vårt miljø, men vi opplever svært ofte bruddstykker av informasjon. For å gi full mening til denne ufullstendige informasjonen, fyller vi (som barna) ut de tomme feltene fra skriften på veggen. En Vietnam-veteran som hører ordet "krig" fyller ut feltene med en helt annen betydning enn tenåringen som spiller videospill. Et offer for en voldelig far fyller ut feltene om Farsdag ganske annerledes enn andre.

EFT Tapping Filling In Blanks Image
Våre klienter fyller hele tiden
ut de tomme feltene for å skape mening
i verden rundt seg.

Dette er avgjørende viktig å forstå fordi det er direkte i kjernen av emosjonell healing. Våre klienter fyller hele tiden ut de tomme feltene for å skape mening i verden rundt seg.

Å lytte til klientene når de fyller ut tomrommene gir oss viktige ledetråder om sentrale problemstillinger. Virkelig helbredelse fra disse problemene blir dokumentert med hvordan de fyller ut de tomme feltene før og etter bruk av EFT. Dette er viktig. Veldig viktig. I noen tilfeller kan det å lytte til endringer i hvordan klientene fyller ut tomrommene være mer nyttig enn 0-10 skalaen fordi det ofte viser til mer healing. 0-10 skalaen er selvfølgelig ganske nyttig, men ingenting er så nyttig som den endringen i kognisjon som blir dokumentert av hvordan klienten fyller ut tomrommene. Det endrede tankesettet er det virkelige beviset.

Til slutt er det en frihet involvert i at vi fullt ut erkjenner hva vi gjør med skriften på våre vegger. Erkjennelsen av at skriften alle (inkludert oss selv) stadig konsulterer med er deres versjon av "sannheten", fører til mer fredelige forståelser og tilgivende holdninger. Det hjelper oss til å stå tilbake fra uenighet og umenneskeliggjøring av andres handlinger. Tross alt spyr de bare ut det andre har skrevet på veggene, som om det på en eller annen måte var "sannheten." Det tillater oss å smile av våre egne komedier og anerkjenne våre personlige "grenser" som mentale fiksjoner som ikke er noe annet enn nedarvede oppfatninger fra tidligere generasjoner av foreldre, lærere, kolleger og andre som vi stolte på for veiledning i denne verden.

Hva skjer når skriften på veggene blir utfordret?
(Haleheng)

Vi har allerede diskutert den generelle prosessen med å legge til ny informasjon på dine vegger. Hvis det ikke følger med noen referanse, vil du ganske enkelt opprette en betydning ved hjelp av det som allerede er skrevet på veggene, en mening som passer. Men hva skjer når de nye opplysningene er i direkte motsetning til det som allerede står der? Her introduserer vi "Haleheng". Det er den indre praten som kommer som en umiddelbar innvending mot ny informasjon som kan komme i konflikt med eksisterende "sannheter" om verden.

 • Hvis jeg forteller folk at fargen på himmelen er brun, kan deres sannsynlige selvprat være noe sånt som: "Det er latterlig. Himmelen er blå".
 • Hvis jeg prøver å overbevise min nabo, Ned, om at Rocky er en inspirerende film, ville hans selvsnakk ville trolig bli: "Ingen ønsker å være en sånn boms som disse gutta."
 • Hvis jeg forteller en fattig mann at han kunne vært millionær, kunne hans selvsnakk vært: "Ja, men da jeg ville jeg vært grådig."

Skriften på veggene er der for å hjelpe deg å navigere gjennom en verden som ofte er usikker. Den hjelper deg å ta "intelligente" valg, den hjelper deg å unngå fare, og den forsterker ditt syn på hva som er verdifullt i denne verden ... den er der for å holde deg trygg. Vi er mye mer avhengige av disse "sannhetene" enn vi er klar over, noe som blir veldig tydelig når de blir direkte utfordret.

En ypperlig måte å utfordre skriften på veggen er å bruke en teknikk kalt affirmasjoner. Denne teknikken har eksistert i flere tiår som et personlig forbedringsverktøy basert på  populære idéstrømninger som "positiv tenkning", "tankens kraft" eller "du er hva du tenker." Generelt bestemmer du deg for et mål som å gå ned i vekt, å tjene mer penger, eller noe annet du kan komme på og utforme en setning som forutsetter at målet har blitt en realitet.

 • Min normalvekt er 75 kg.
 • Jeg tjener lekende lett en normalinntekt på $100.000 pr år.
 • Nå er jeg uimotståelig for min drømmepartner

Riktig utformet vil en affirmasjon være i direkte konflikt med skriften på veggen. Den bekrefter en virkelighet som ikke bare er usann, men den strekker seg utover din tro på hva som er mulig. Enda viktigere, den produserer også haleheng som inneholder verdifull informasjon om klientens emosjonelle bagasje.

Her er et eksempel på hva jeg mener. La oss si at en kvinne på 100 kg bruker en affirmasjon som sier at hun veier 75 kg. Hun kan affirmere noe sånt som dette...

"Min normale vekt er 75 kg, og det er det jeg veier".

Som resultat vil sannsynlig et eller flere "haleheng" dukke opp på slutten av hennes affirmasjon. De kan gå som dette...

 • "Men hvis jeg går ned i vekt, vil andre forvente at jeg holder den der."
 • "Men hvis jeg går ned i vekt, må jeg bruke masse penger på nye klær."
 • "Men hvis jeg går ned i vekt, vil menn prøve å sjekke meg og forvente sex."
 • "Men hvis jeg går ned i vekt, vil menn kanskje likevel ikke prøve å sjekke meg, og da vet jeg at jeg ikke er attraktiv."
 • "Men hvis jeg går ned i vekt, vil jeg måtte gi opp min favorittmat."

Listen over mulige haleheng er uendelig. Dette er bare eksempler. De er selvfølgelig ikke uttalt eller artikulert men er subtile (og kraftige) refleksjoner av eksisterende motstand mot å gå ned i vekt. Det er alle disse "Ja, men" og er de faktiske representantene for den virkelige affirmasjonen. Det er derfor affirmasjoner ikke fungerer i praksis til tross for den overbevisende logikken bak.  De er vanligvis etterfulgt av motstridende haleheng som alltid får det siste ordet i saken.  Dermed vinner dette argumentet og holder folk akkurat der de var før affirmasjoner kom ut av munnen. Hvis du er EFT-utøver og behandler noen som ønsker å gå ned i vekt, kan kjennskap til denne dynamikken spare deg for mye tid.

Enda viktigere for EFT prosessen, er at halehengene ofte peker direkte tilbake på spesifikke hendelser som har bidratt til disse overbevisningene. For å fortsette med våre vekteksempler, kan du vurdere disse problemstillingene med dine klienter:

 • "Hvis andre forventer at du holder deg slank, hvordan vet du det? Har noen sagt det til deg?» Kanskje noens foreldre gjorde det klart om og om igjen at når du oppnår noe, må du aldri gi slipp på det, eller kanskje det var jevnaldrende på skolen som gjorde narr av noen som hadde gått ned i vekt og deretter la på seg igjen.
 • Hvis menn vil prøve å sjekke deg og forventer sex, hva er galt med det? Var det en gang da sex var ubehagelig for deg? Har du noen gang følt deg presset til å ha sex?" Kanskje finnes det noen vonde dating-erfaringer eller urimelig press til å ha sex. Å finne disse bestemte hendelsene vil føre deg et langt skritt i retning dypere resultater med EFT.
 • "Hvis å gå ned i vekt betyr at du må gi opp din favorittmat, har det skjedd noen gang at du ble fratatt mat? Eller når godterier ble tatt fra deg som straff? Så snart du finner en bestemt hendelse, gå rett til Fortell historien-teknikken og rydd bort forstyrrelsen.

I de fleste tilfeller når noen avslører sine innsigelser mot å nå et mål, representerer det en frykt eller et minne om ubehag. De bestemte hendelsene kan vanligvis bli avdekket ved å spørre "Hva minner dette deg om?" eller lignende varianter av det samme.

Om vi ser dette i lys av metaforen om Skriften på veggen, vil den eksisterende skriften representere våre eksisterende "affirmasjoner" om hva som er sant i vår verden. Den vanlige affirmasjonsprosessen forsøker å erstatte disse sannhetene med nye sannheter. Men halehengene yter sterk motstand. De fungerer som vedvarende påminnelser om at vi ønsker å beholde våre sannheter, vi er komfortable med våre sannheter, og vi vil ikke så lett gi slipp på dem. Disse «affirmasjonene», positive eller negative, vil diktere våre valg så lenge de er til stede.

Hvis vi lytter til hva vi selv sier, vil vi høre våre "grenser" og andre former for affirmasjoner komme rullende ut av munnen. Ting som:

 • "Jeg kan ikke synge"
 • "Å tjene penger er ikke åndelig,"
 • "Kvinner kan ikke konkurrere i mennenes verden"
 • "Jeg klarer aldri å finne de riktige ordene,"
 • etc. etc. etc.

De oppfattes som "sannheter" som holder oss akkurat der vi er. Vi bruker dem hvert eneste minutt hele dagen. De former våre liv, fordi de gjenspeiler vår tro og våre holdninger. Du bruker dem akkurat nå mens du leser dette. Du konsulterer med skriften på veggen (eksisterende affirmasjoner) om du skal være enig eller uenig med hva jeg sier. Har du funnet deg selv si: "Ja, men ..." mens du leser noe av denne opplæringen? I så fall affirmerer du noe, kanskje en grense.

Vi vet allerede at EFT fungerer som et svært effektivt viskelær for alle de negative følelser og holdninger som vi har skrevet på våre vegger. Når vi navigerer gjennom noens trossystem og avdekker viktige kjernespørsmål og relaterte konkrete hendelser som må tas opp, frigjøres EFTs fulle potensial.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt