Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

Testing av EFT-arbeidet - Triaden

Å teste resultatene - Bli kjent med Triaden

Som du nå vet, er det mest grunnleggende konseptet i Gullstandarden av EFT dette:

Bryt problemet ned i mindre deler og rett oppmerksomheten
mot en del om gangen til problemet er løst.

Så lenge du har det generelle problemet, er det fortsatt aspekter i EFT Bankprosessen som må å løses. Du vet allerede hvordan å få øye på et aspekt, og du vet hvordan det å være spesifikk kan hjelpe deg med å finne nye. Men det finnes en siste brikke i puslespillet, og det er å teste resultatene. 

Tapping Test image

Vi kan vurdere intensiteten på et problem fra 0-10 når vi sitter i stua, men før vi faktisk utfordrer disse resultatene, kan det finnes aspekter som har blitt oversett. Den beste måten å teste resultatene på er å sette deg i den faktiske situasjonen som ville utløse problemet og se om noe av det kommer tilbake. Som du kanskje husker, etter å ha adressert Daves vannskrekk i artikkelen  Å finne aspekter i EFT Bankeprosessen, ikke bare plasserte jeg ham i bassenget, men jeg ba ham også om å dukke hodet under vann, og vi fant mange nye aspekter underveis. Jeg tok også Rich ut på balkongen for å teste hans høydeskrekk og ba ham om å forestille seg andre scenarier som kunne utløse hans frykt. Vi har allerede foreslått at du setter deg i situasjoner som ville teste dine egne problemer som frykt for offentlige taler, sosial angst og relasjoner, så konseptet gjelder alle spørsmål du kan tenke deg.

Poenget er dette - hvis vi fremdeles kan utløse intensitet i tilknytning til problemet, så vi vet at det er flere aspekter som må løses. Testing av resultatene handler om å finne måter å utløse problemet på for å virkelig se hva som er igjen. Som du vil se, spiller denne typen testing en viktig rolle i hele prosessen. Hvorfor? Fordi selv om det kan virke som om alle aspekter er ordnet, så avslører grundig testing nye. Etterhvert vil du se på testing som en måte å få bedre resultater snarere enn bare en måte å bekrefte at du er ferdig.

EFT-banketeknikkers Triade

EFT Tapping Triad image
EFT Banketeknikkers Triade

Ideen om å teste resultatene er avgjørende for en grundig forståelse av prosessen til EFT Banketeknikker og danner en Triade eller harmonisk trio sammen med våre artikler om Aspekter og å være konkret. For tydelighets skyld har jeg behandlet disse tre begrepene hver for seg, men de er faktisk uløselig sammenknyttet. Når du for eksempel tester - er du ikke ute etter aspekter? Og når du er ute etter Aspekter - utforsker du ikke da detaljene bak kulissene i en sak? Det kan du vedde på! De tre begrepene er flettet nøye sammen og kan - ved dyktig bruk - bringe dine bankeferdigheter videre framover, gjennom mange nye dører.

Mens kunnskaper om aspekter hjelper oss å bryte problemet ned i sine mindre deler og å være konkret er en mer raffinert måte å jobbe med aspekter på, er testing det sterkeste redskapet vi har for aktivt å grave de opp og få bekreftet at vårt arbeid er fullført.

Kompasset som holder på bankingen på rett kurs

EFT Tapping Testing Compass

Testing av EFT-arbeidet lar deg vite hvor du er i bankeprosessen. Det er som et kompass som holder deg på riktig kurs og er et viktig verktøy i kvalitetsarbeidet. Dette er grunnen til at jeg tok med den grunnleggende 0-10 skalaen i Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker.

Fullført arbeid med EFT betyr at du har funnet alle sider ved en sak, selv om de ofte har ligget skjult under overflaten, selv utenfor bevisstheten. Grundig testing, som vi vil utforske i denne artikkelen, kan grave opp og identifisere slike skjulte aspekter som dukker opp under bankeprosessen. Dette er et obligatorisk trekk ved EFT og bør bli en rutine. Du kan til og med se på det som en plikt ... slik som jeg gjør.

Faktisk er det slik at hvis du ikke tester med stor regelmessighet, vil du ofte befinne deg i det dypeste mørke uten å vite det, noe denne korte videoen viser.

 

INTRO TIL TESTING AV EFT-ARBEIDET - SE VIDEO

 

Ikke bare er testing den viktigste måten å avdekke aspekter på, men det fungerer også som en enkel overgang til mange av de andre, viktige banke-verktøyene som du lærer i etterfølgende artikler. Dette åpner enda flere dører som fører deg til elite-nivåer av EFT.

Evaluering av  bankeresultater med en 0-10 skala

Din bruk av 0-10 skalaen har vært grunnleggende så langt, og her er en gjennomgang.

 1. Bestem intensiteten på problemet fra 0-10 før du begynner å banke.
 2. Etter hvert som nye aspekter kommer opp, vurderer du intensiteten for hvert enkelt aspekt og fortsetter med å banke flere runder med grunnoppskriften på hvert enkelt inntil de alle synes å være borte.
 3. Så lenge det finnes intensitet, vet du at det finnes flere aspekter.
 4. Når alle aspekter synes å være løst, vurderer du det generelle problemet på en skala fra 0-10 for å se om det er noe igjen.

Nå er det på tide med noen ekstra tips:

 • Du vil ikke alltid være helt nøyaktig i din 0-10 vurdering. Derfor bruker vi disse tallene som en enkel målestokk, slik at vi kan sammenligne intensiteten før og etter. Dersom et problem for eksempel gikk fra 8 til 4, kan vi konkludere med at intensiteten sank omtrent til det halve. Vi er ikke opptatt for den absolutte nøyaktigheten av åtte eller fire.

  Mange er klar over denne unøyaktighet og føler et press for å "gjøre det riktig." Du kan slippe dette presset ved ganske enkelt å tippe et tall. Dette kan gjøre prosessen mindre stressende for en del bankestudenter.
 • Noen ganger når du når du har kommet til null eller i nærheten av null på problemet, kan du ha en tendens til å overdrive intensiteten. For eksempel om du er på null eller en, kan du vurdere intensiteten til tre eller fire. Dette er ofte gjort ubevisst fordi (1) du har kanskje aldri vært så lavt før vet ikke hvordan det føles å være på eller nær null, (2) på et eller annet nivå klarer du ikke tro at du faktisk har oppnådd slik lettelse eller (3) du tror ikke det vil vare, så du "graderer anslaget" med et unøyaktig tall.

  Med erfaring vil du utvikle en god følelse for når dette skjer. I slike tilfeller kan du spørre deg selv: "Hvordan jeg vet at jeg ikke er på null?" Dette er ofte spørsmål som kan få opp øynene og bringe klarhet i fremdriften.
 • Vurder hva du tester. Hvis et problem har mer enn ett aspekt og hvert av disse aspektene har sin egen emosjonelle intensitet, må du være klar over hva du faktisk vurderer når du måler intensiteten. Vurderer du hele problemet som kan sees som en bøtte full av aspekter? Eller evaluerer en bit eller et aspekt av problemet? Det er nyttig å bruke 0-10 skalaen i begge tilfeller, men svaret vil være mye mer meningsfylt hvis du vet hva du evaluerer.

Utfordre dine nuller

Når du føler at du har kommet til null i intensitet på alle aspekter som du finner på problemet, er det tid for å sette disse resultatene tpå prøve for å se om nullene virkelig er nuller. Her er noen enkle måter å gjøre.

Test i den virkelige situasjonen når det er mulig:

Dette er den ideelle testen fordi det gir den høyeste sannsynligheten for å få fram gjenværende aspekter eller problemer. Selv om du kan teste mye av framgangen ved å forestille seg problemet, vil du,ved å plassere deg i den virkelige situasjonen, ofte få fram aspekter som du ikke hadde forventet.  Eksempler på dette kan være (1) Å teste ditt sinne mot en forelder som har forgrepet seg på deg ved faktisk å møte overgriperen, (2) å utføre basketball Frikast under stressende forhold i en virkelig kamp eller (3) teste dine resultater med høydeskrekk ved å se ned fra en høy bygning.

Testing med denne metoden er illustrert i følgende videoklipp. Det første er med Mary som etter en hodeskade fikk en intens reaksjon på lys. Det lange eksempelet med Patricia gir meg faktisk anledning til å teste hennes "sosiale udugelighet" mens vi utfører EFT i den virkelige situasjonen (etter at vi hadde adressert relaterte bestemte hendelser fra hennes fortid). Merk at jeg i delen med Patricia bruker EFT på kreative måter. Du vil lære mer om dette senere.

 

TESTING AV  EFT-ARBEIDET I DEN VIRKELIGE SITUASJONEN - SE VIDEO

 

Selvfølgelig er det ikke alltid mulig å teste i den virkelige situasjonen. Derfor kan du også prøve de andre metodene nedenfor.

Levende visualisering:

På overflaten kan dette virke selvforklarende. Den generelle ideen er å levende forestille deg problemet eller begivenheten i ditt sinn. Skru opp volumet, gjør alt større, overdriv alle synsinntrykkene, lyder, farger og størrelser og virkelig prøv å få deg opprørt over det. Når du lykkes, har du et nytt aspekt(er) å jobbe med.

Men mange er redd for å gjøre dette fordi de ikke vil oppleve smerten de tror kan være der. De kan ha gjort stor fremgang med EFT-bankingen så langt, men er noen ganger bekymret for at denne testmetoden kanskje vil kjøre dem hodestups inn i nye smerter (selv om vi forventer at det er lite eller ingenting igjen).

Følgelig forestiller mange mennesker seg ikke problemet virkelig levende. I stedet pleier de å lukke øynene og trippe lett over det. Da er det ingen god test. Det er derfor jeg gir spesifikke instruksjoner slik jeg tydelig viser i to eksempler med Pamela og Kim på neste videoklipp. Legg merke til at vi bruker prosessen for å aktivt lete etter rester av problemet som ennå ikke er adressert.

 

TESTING AV EFT-ARBEIDET MED LEVENDE VISUALISERING - SE VIDEO

 

Bruk av rekvisitter:

Her tester vi med bilder, minnegjenstander, lyder, filmer og lignende. Dette er spesielt nyttig som erstatning for de gangene når testing i den virkelige situasjonen ikke er mulig. Ideen her er å trigge emosjonelle problemer og observere hvilke aspekter eller beslektede utfordringer som dukker opp. For eksempel kan du (1) se et bilde av en nær og kjær avdød og teste din sorg, (2) spille lyden av skudd eller helikoptre og teste traumatisk respons på krig/misbruk eller (3) vise slangescenen i filmen "Jakten på den forsvunne skatten" hvis du ønsker å teste bankefremdriften angående en frykt for slanger.

Jeg brukte en gang en TV-serie for å hjelpe Robert, en 52 år gammel afro-amerikansk mann, med sitt dårlige selvbilde som kom av at han var farget. Hans følelser av utilstrekkelighet hadde kommet seg betydelig gjennom våre EFT-behandlinger over telefon da jeg testet resultatene ved å be ha om å se RØTTER, en TV-serie om svart slaveri. Han rygget på dette erklærte at han aldri kunne se den.

"Utmerket!," jeg tenkte, "Her er en fantastisk mulighet til å få dypere resultater."

Grunnen til at dette var ideelt, var at RØTTER helt presist fikk testet Roberts spesifikke problemer og ga han muligheter for å gi slipp på sine problemer der og da. Resultatet ble en fullstendig transformasjon fordi han nå kunne se på sine egne RØTTER (og seg selv) med en følelse av stolthet over hva hans forfedre var i stand til å overvinne.

Videoen nedenfor gir deg to eksempler på hvordan du kan bruke rekvisitter i en bankeøkt. Først hjelper jeg Lucille med hennes klaustrofobi ved å tulle henne inn i et teppe. Legg merke til hvordan jeg hele tiden respekterer hennes hennes frykt når jeg benytter denne rekvisitten. Deretter bruker jeg et 8 x 11-kort med skrift på for å teste Jais alvorlige synsproblemer (keratokonus).

 

TESTING EFTET ARBEID VED BRUK AV REKVISITTER - SE VIDEO

 
Ved å grave dypere og finne alle aspekter av problemet, øker resultatene du får med EFT Banketeknikker enormt. Husk at den største feilen som folk gjør med EFT er å ikke være grundig nok, og dermed lar de aspekter ligge igjen på bordet. Derfor er det viktig med utholdenhet, flid og at du virkelig bruker disse test-verktøyene for å utfordre resultatene.

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen lært du om testing av resultatene fra EFT Banketeknikker.

 • Den største feilen som folk gjør med EFT er at de ikke tester resultatene grundig nok.
 • Å utfordre resultatene med ytterligere testing kan enten bekrefte din suksess eller grave opp gjenværende aspekter som må håndteres.
 • Aspekter, å være spesifikk og testing danner en triade og arbeider sammen for de beste EFT-resultatene.
 • Testing i en reell situasjon er vanligvis det mest effektive.
 • Når det ikke er mulig eller realistisk å teste i en faktisk situasjon, kan du bruke levende visualisering og bruke rekvisitter som alternativer.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt