Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

Før du fortsetter med grundigere arbeid med EFT Banking...

Tilleggsverktøyene og finpussen du lærte i del III har betraktelig utvidet dine perspektiver på EFT. Med teknikken Fortell historien kunne du adressere detaljer i spesifikke hendelser, gitt at de var tilgjengelig. Nå kan du ta hendelser som klienten ikke ønsker å dele, hendelser som har høy intensitet og hendelser klienten ikke kan artikulere, i tillegg til å jobbe direkte med fysisk ubehag knyttet til uløste, følelsesmessige problemer. Jeg håper du begynner å se kognitive skift i øktene og at du får erfaring med noen av de vanlige utfordringene.

EFT Tapping Practice image

Jeg vil igjen benytte anledningen til å understreke betydningen av å praktisere dine nye ferdigheter før du går videre. Hvis det tar et sted mellom 25-100 timer å få solid erfaring med teknikken Fortell historien (og relaterte konsepter i forrige avsnitt), det vil trolig ta en 25-100 timer å bli fortrolig med disse nye verktøyene. Husk at på dette punktet i EFTs utvikling hadde jeg allerede brukt disse verktøyene i flere år.

Jeg har anslått at når du mestrer EFT-verktøyene i del III, vil du ha tilgang til ytterligere 20 prosent av EFTs styrke, for totalt 70 prosent. Det er en enorm forbedring sammenlignet med Grunnoppskriften alene, men den vil bare være tilgjengelig om du har faktisk mestrer disse ferdighetene.

I den neste delen vil du bli introdusert til strukturen i et emosjonelt problem og få hjelp til å navigere raskere gjennom klientens historie. Men verktøyene du benytter nå vil imidlertid ikke forsvinne. Faktisk er det slik at etter hvert som tilfellene du jobber med blir vanskeligere og du tar i bruk flere av de nye ferdighetene, vil strukturen du har i disse verktøyene til å være metodisk, spesifikk og grundig, være sikkerhetsnettet som holder deg på riktig kurs. Bruk de til de er helt automatisert før du går videre til neste del.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt