Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

EFT filmteknikken - et nyttig bankeredskap

Enda et viktig verktøy for spesielle hendelser
(Er også flott til private problemer)

Filmteknikken ligner Fortell historien-teknikken ved at den tillater deg å ta en bestemt hendelse på en grundig og metodisk måte. Men i dette tilfellet holder klientene alle detaljene for seg selv. Dette er spesielt nyttig når emnet er privat og klienten ikke ønsker å avsløre alle detaljene.

Å arbeide uten å kjenne til detaljene byr imidlertid på et par nye utfordringer. For det første må en lage et oppsett og en påminnelsesfrase som treffer forstyrrelsene samtidig som det ikke avslører noen detaljer. Dette krever en del kreativitet. For det andre er det vanskeligere å oppdage om klienten har skiftet aspekt eller gått over til en annen hendelse, noe som gjør Filmteknikken til en øvelse i fokus, organisering og kommunikasjon med klienten.

Her er instruksjonene

EFT Tapping Movie image
Kjøre filmen i tankene dine

1. Velg først en passende hendelse på samme måten som du gjorde med Fortell historien. Kriteriene er akkurat det samme:

 • Det er en kort "film" fra klientens fortid.
 • Klienten gir den en kort tittel som beskriver en bestemt hendelse.
 • Den har en begynnelse, en slutt, en handling og personer.
 • Den varer vanligvis noen få minutter eller mindre.
 • Den har et eller flere emosjonelle crescendo.

2. Be klienten å kjøre filmen i hodet og evaluere intensiteten den gir på en skala fra 0-10 akkurat her og nå, ikke den opprinnelige intensiteten da hendelsen skjedde.

3. Hvis denne første intensiteten er høy, la oss si over 5, kan dere ta brodden av ved hjelp av noen globale runder med grunnoppskriften. Du kan starte med en EFT-runde med  "___ filmen.", og bruke tittelen på filmen i det tomme feltet.

På slutten av den første runden sjekker du 0-10 intensiteten på nytt. Hvis intensiteten fortsatt er over 5, gjentas forrige trinn til du kommer under 5. Hvis disse globale rundene fører intensiteten langt ned eller eller kanskje helt til null, er du kanskje ferdig med denne spesielle filmen. Fortsett likevel med de neste trinnene for en grundig test på at arbeidet er fullstendig ferdig.

4. Be klienten på nytt om å kjøre filmen i hodet. Si at de skal starte på et sted uten intensitet og STANSE STRAKS DE FØLER DEN MINSTE INTENSITET. På samme måten som ved Fortell historien, må du vanligvis understreke betydningen av å stanse fordi de fleste klientene er kondisjonert til å tro at for å bli kvitt et problem, må de være modig og føle smerten mens du går gjennom det. Dette er gammelt tankegods. Med EFT gir disse stoppestedene oss muligheter for å banke.

Bruk grunnoppskriften på hvert stoppested til all intensitet på den delen (aspektet) av filmen er borte.

Husk at vi holder detaljene om hendelsen skjult med dette verktøyet, noe oppsettet og påminnelsesfrasen må reflektere. Spør klienten om enten en emosjonell eller fysisk følelse eller en kort, 2-3 ords beskrivelse av den delen av hendelsen som forårsaker intensitet i øyeblikket og bruke den beskrivelsen i bankerunde.

Du må også være ekstra oppmerksom på hvordan klienten kan "bytte aspekt" med dette verktøyet fordi du ikke har noen detaljer. Hvis intensiteten setter seg fast på noen aspekter i filmen, kan du gå ut fra at klienten har flyttet til et nytt aspekt på en eller annen måte. Igjen må dine spørsmål respektere deres privatliv i forbindelse med hendelsen.

5. Når alle stoppestedene i filmen synes å være uten intensitet, ber du om at filmen kjøres gjennom i tankene en gang til fra begynnelse til slutt og banker på intense aspekter som kommer opp. Fortsett med dette til filmen ikke lenger har noe intensitet igjen

6. Til slutt når intensiteten synes å ha løst seg helt opp, er levende visualisering en ypperlig testmetode å bruke med dette verktøyet. Be klienten å gå gjennom filmen en siste gang, men nå skal de overdrive inntrykkene, lyder, følelser, farger, etc og virkelig PRØVE å bli opprørt. Hvis de finner mer intensitet, gjentas trinnene ovenfor til alt er borte. Når de ikke lenger blir opprørt, er ditt arbeid ferdig.

Noen flere tanker

EFT Tapping Privacy Image

Filmteknikken er brukt i mange av Art of Delivery- videoene og i andre de avanserte videoene fordi disse øktene ofte ble utført foran hundrevis av mennesker, og da spiller personvernet en viktigere rolle. Språket på disse videoene er ofte mer avansert enn det du har lært til nå, men du kan tydelig se teknikken i bruk. To varianter som du kan se i videoene er som følger:

1. Global tilnærming: I stedet for å gå gjennom hendelsen fra begynnelse til slutt og stoppe ved hvert crescendo, kan du banke flere runder på "selv om jeg har denne ___ filmen...". Dette vil ta mye intensitet bort fra hendelsen. Denne tilnærmingen er imidlertid ofte kombinert med mer avanserte, språklige virkemidler som pleier å forbedre virkningen. Når du har lært flere EFT-språkferdigheter (se senere artikler) kan du prøve denne ideen nærmere ut. I mellomtiden vil originalen trolig være mer enn nok for deg.

2. Ett Crescendo: I stedet for å gå gjennom hendelsen fra begynnelse til slutt, du kan be klienten om å fokusere på det mest intense crescendoet i hendelsen og bare rette oppmerksomheten mot det. Dette kan være nyttig når du prøver å få til mest mulig på kort tid, men ulempen er at det ikke vil være så grundig som den opprinnelige måten. Med erfaring vil du oppdage at uansett hvor mange crescendo klienten forventer å møte i hendelsen, finnes det ofte flere som må å avdekkes før hendelsen er løst. Om du har god tid, bør du holde deg til originaloppskriften slik at du får med deg alle aspekter. Bruk dette alternativet om du har dårlig tid. 

Vanligvis vil Filmteknikken gi de samme fordelene som Fortell historien-teknikken i tillegg til at den tar vare på personvernet. Den vil utvide din horisont med EFT til et helt nytt sett av problemer ved at den gir klienten muligheten til å være privat. Da vil de ofte føle seg mer komfortable med flere hendelser som dere kan jobbe med.

Men når du bruker filmteknikken, må du kanskje å gi slipp på noe av grundigheten i Fortell historien. Når du ikke har tilgang til alle detaljene, er det er vanskeligere å få øye på mer subtile aspekter, og da risikerer du å gå fra bordet mens det fortsatt ligger aspekter der. Det er lurt å informere klienten om dette, for hvis et nytt aspekt kommer opp etter økten og intensiteten kommer tilbake, ønsker du at klienten forstår at dere kan ha noen flere aspekter som må tas. Ellers kan de konkludere med at "EFT ikke virker" som vi tidligere har nevnt.

Ellers bruker jeg ofte Fortell historieteknikken etter å ha benyttet Filmteknikken (Hvis det er OK i forhold til klientens ønsker om å holde det privat på dette punktet) fordi intensiteten nesten alltid blir høyere når historien fortelles høyt, og nye aspekter dukker lettere opp. I mange tilfeller finner jeg at Filmteknikken ikke har fjernet alle aspekter. Da blir Fortell historien et viktig oppryddingsverktøy. Jeg minner om denne muligheten fordi du ved å tilby hemmelighold ved bruk av Filmteknikken ofrer noen av dine muligheter til å være grundig i prosessen.

Følgende video viser en enkel demonstrasjon av Filmteknikken.

 

TINA DEMONSTRERER FILMTEKNIKKEN - SE VIDEO

 

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen lærte du Filmteknikken som vil tillate deg å ta en bestemt hendelse og samtidig ta hensyn til personvernet for klienten.

 • Klienten tenker gjennom historien i hodet i stedet for å fortelle den høyt, men stopper fortsatt for intensitet.
 • Terapeuten må utforme oppsettet og påminnelsesfrasen slik at fokus rettes mot det øyeblikket i historien som forårsaker intensitet uten at detaljer i historien avsløres.
 • Vern om privatlivet er viktig i en profesjonell sammenheng, men det vil ofte føre til at enkelte aspekter blir glemt og vil være mindre komplett enn Fortell historien-teknikken.
 • Det er større sjanser for at klienter skifter bakenforliggende aspekter når de holder detaljene for seg selv. Still mange spørsmål uten å avsløre detaljer om historien.
 • Testing er veldig viktig for å avdekke så mange aspekter av den private historien som mulig.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt