Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

De EFT-FilmTechniek - Een Nuttig KlopInstrument

Nòg een Belangrijk Instrument voor Specifieke Gebeurtenissen
(Ook Handig Voor Vertrouwelijke Kwesties)

De FilmTechniek is te vergelijken met de Vertel het VerhaalTechniek als het gaat om de mogelijkheid om een Specifieke Gebeurtenis op grondige en zorgvuldige wijze aan te pakken. In dit geval houdt de cliënt de details echter voor zich. Dat is vooral handig wanneer het onderwerp privé is en de cliënt de details liever niet prijsgeeft.

Dat werken zonder de details brengt wèl twee nieuwe problemen met zich mee. Om te beginnen moet de verwoording van het probleem in je Opstart en je GeheugenSteuntje zich op de verstoring richten zonder de details bloot te leggen, dus daar komt wat creativiteit bij kijken. Ten tweede is het, zonder de details, minder waarschijnlijk dat je het in de gaten hebt wanneer je cliënt van Aspect Wisselt of bij een andere Gebeurtenis terecht komt, waardoor dit een oefening in aandacht, organisatie en communicatie met je cliënt wordt.

Hier zijn de instructies

EFT Tapping Movie image
Speel de film in je hoofd af

1. Eerst kies je natuurlijk een geschikte Gebeurtenis, net zoals je deed voor de Vertel het VerhaalTechniek. De criteria zijn precies hetzelfde:

  • Het is een korte "Film" uit het verleden van de cliënt.
  • De cliënt geeft hem een korte titel die één Specifiek gegeven eruit beschrijft.
  • Hij heeft een begin, een einde, een verhaallijn en rolspelers.
  • Hij duurt meestal een paar minuten of minder.
  • Hij bevat één of meer emotionele pieken.

2. Vraag je cliënt om de Film in zijn of haar gedachten af te spelen en de intensiteit (van de beladenheid) daarbij, zoals OP DIT MOMENT beleefd, vast te stellen op een schaal van 0-10. Het gaat je om de HUIDIGE intensiteit, niet de oorspronkelijke, van toen de Gebeurtenis zich afspeelde.

3. Als de eerste beladenheid hoog is, laten we zeggen boven de 5, kun je Het Ergste Eraf Halen met behulp van Globale Rondes van Het BasisRecept. Je zou kunnen beginnen met een Rondje EFT op "Deze ___ Film." (en dan op het blanco deel de titel van de Film invullen).

Aan het einde van die eerste Ronde check je de 0 tot 10-intensiteit. Als die nog steeds boven de 5 is, herhaal je de vorige stap totdat hij tot onder de 5 is gedaald. Als deze Globale Rondes de intensiteit tot lager of zelfs 0 brengen, is deze specifieke Film wellicht afgehandeld. Ga echter door met de hierna volgende procedures om je werk grondig te Testen op volledigheid.

4. Vraag je cliënt om de Film opnieuw in gedachten af te spelen, waarbij gestart wordt met de inmiddels lage intensiteit, MAAR STOP ZOGAUW HIJ/ZIJ OOK MAAR ENIGE INTENSITEIT ERVAART. Net als bij de Vertel het VerhaalTechniek zul je het belang van stoppen doorgaans extra moeten benadrukken, omdat de meeste klanten gewend zijn er vanuit te gaan dat ze, om van hun probleem af te komen, vooral "moedig" moeten zijn en "dus" de pijn moeten voelen wanneer ze doorgaan. Maar dat is nu dus het ouderwetse denken. Bij EFT bieden die pauzes gelegenheid tot Kloppen.

Gebruik Het BasisRecept op elk stopmoment, totdat er aan dat onderdeel (Aspect) van de Film geen beladenheid meer hangt.

Vergeet niet dat we de details van de Gebeurtenis met dit hulpmiddel privé houden, wat moet blijken uit de bewoordingen in de Opstart en het GeheugenSteuntje. Vraag de cliënt om een emotie, een fysieke gewaarwording of een korte beschrijving van 2-3 woorden van het deel van de Gebeurtenis dat de intensiteit op dit moment veroorzaakt en gebruik die voor het Taalgebeuren in je KlopRonde. Mogelijk moet je zelf ook extra "sensoren opstellen" om op te merken hoezeer je cliënt eventueel "Wisselt van Aspect" bij dit hulpmiddel, omdat je geen details meekrijgt. Als de beladenheid op enig Aspect van de Film hardnekkig is, ga er dan vanuit dat je cliënt op de een of andere manier is verschoven naar een nieuw Aspect. En weer zullen je vragen zijn/haar privacy met betrekking tot de Gebeurtenis moeten respecteren.

5. Laat de persoon, zodra alle stopmomenten vrij van intensiteit lijken te zijn, de Film nogmaals in gedachten afspelen, van begin tot eind, terwijl op momenten van beladen Aspecten weer geklopt wordt. Blijf dit doen totdat op de Film geen enkele lading meer rust.

6. Als de beladenheid tenslotte volledig lijkt te zijn opgeruimd, is de Levendige Visualisatie een geweldige TestMethode om bij dit hulpmiddel te gebruiken. Vraag de cliënt om een laatste keer door de Film heen te gaan, maar nu de zichtbare dingen, geluiden, gevoelens, kleuren, enz. te overdrijven en zo te PROBEREN bewust intensiteit te creëren. Wanneer hij/zij nog op enige beladenheid stuit, blijf dan bovenstaande stappen herhalen tot die uitgeschakeld is. Als de persoon er uiteindelijk totaal niet meer door geraakt wordt, is je werk gedaan.

Aanvullende Gedachten

EFT Tapping Privacy Image

De FilmTechniek wordt gebruikt in veel van de Kunst van het Aanreiken-video's en andere geavanceerde video's, omdat die sessies vanaf het podium werden begeleid, vaak voor honderden mensen, waar het privacygegeven nog zwaarder weegt. De gebruikte Taal op die video's is vaak meer geavanceerd dan wat jij tot nu toe hebt geleerd, maar je kunt duidelijk zien hoe de techniek werkt. Twee variaties die je op de video's wellicht ziet, gaan als volgt:

1. Globale Aanpak: In plaats van de Gebeurtenis van begin tot eind door te lopen en te stoppen voor intensiteitsverhogingen, kun je enkele Rondes Kloppen op: "Hoewel ik heb deze ___ Film heb, ..." en zo vrij veel van de intensiteit van de Gebeurtenis afhalen. Die aanpak wordt vaak ook nog gecombineerd met meer geavanceerde Taaltechniek die vaak de uitvoering ervan versterkt. Als je later meer hebt geleerd over EFT-Taalvaardigheden (zie latere artikelen), schakel dan nog eens terug naar dit idee en probeer het eens. Tot dan toe heb je waarschijnlijk meer aan de originele procedure.

2. Eén Verheviging: Opnieuw 'in plaats van de Gebeurtenis van begin tot eind door te lopen', kun je de cliënt vragen om hem te versmallen tot de zwaarste intensiteitsverhoging en daar gewoon op Kloppen. Dat kan handig zijn wanneer je binnen zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk wilt bereiken, maar heeft het nadeel niet zo grondig te werken als het origineel. Als je meer ervaring hebt opgedaan, zul je ontdekken dat er, ongeacht hoeveel verhevigingen je cliënt in de Gebeurtenis verwacht tegen te komen, vaak meerdere  moeten worden geregeld voordat de Gebeurtenis is opgelost. Als je er tijd voor hebt, blijf dan bij het origineel en laat ieder Aspect aan bod komen, maar als je snel wilt werken, is dit alternatief beschikbaar.

Over het algemeen biedt de FilmTechniek de voordelen van de Vertel het VerhaalTechniek en beschermt bovendien de privacy. Hij zal je EFT-horizon verbreden met een geheel nieuwe reeks van kwesties en doordat je je cliënt de mogelijkheid tot privacy biedt, zal die er vaak minder moeite mee hebben meer Gebeurtenissen met je door te nemen.

Wanneer je de FilmTechniek gebruikt, zul je waarschijnlijk wèl wat van de grondigheid van de Vertel het VerhaalTechniek moeten inleveren. Je beschikt niet over de details en dus is het moeilijker om de meer subtiele Aspecten waar te nemen, waarmee je het risico loopt dat die Aspecten op de plank blijven liggen. Stel je cliënt van deze mogelijkheid op de hoogte, zodat hij/zij, als een ander Aspect na de sessie opkomt en de intensiteit terugkeert, begrijpt dat jij wellicht nog wel één of twee andere Aspecten hebt om te benaderen. Anders heb je kans dat hij/zij concludeert dat "EFT niet werkt", zoals we al eerder aangaven.

Voor een ruimer beeld laat ik de FilmTechniek vaak volgen door de Vertel het VerhaalTechniek (indien dat overeenkomt met de privacywensen van de cliënt op dat moment,) omdat de beladenheid bijna altijd hoger is wanneer het Verhaal hardop wordt Verteld en nieuwe Aspecten zich ook gemakkelijker aandienen. In veel gevallen moet ik vaststellen dat de FilmTechniek niet alle Aspecten heeft gereinigd en wordt de Vertel het VerhaalTechniek een belangrijk opruimgereedschap. Nogmaals, wees je bewust van die mogelijkheid, want door het verstrekken van die privacy met de FilmTechniek kan het ook zijn dat je de volledigheid in de sessie tot op zekere hoogte opoffert.

De volgende video bevat een eenvoudige demonstratie van de FilmTechniek.

 

 

OVERZICHT:

In dit artikel heb je De FilmTechniek geleerd, die je de gelegenheid biedt een Specifieke Gebeurtenis aan te pakken met behoud van privacy voor de cliënt.

  • De cliënt gaat in gedachten door het Verhaal heen, i.p.v. het hardop te Vertellen, maar stopt wèl voor intensiteit.
  • De EFT-er moet het Woordgebruik in de Opstart en het GeheugenSteuntje richten op het moment van het Verhaal waar beladenheid aan hangt, maar zonder de details van het Verhaal bloot te leggen.
  • Hoewel het beschermen van privacy in een professionele omgeving vaak goed van pas komt, zullen daardoor meestal wel enige Aspecten aan de aandacht ontsnappen, wat het geheel minder volledig maakt dan de Vertel het VerhaalTechniek.
  • Achter de schermen, en de details voor zich houdend, Wisselt de cliënt eerder van Aspect. Stel veel vragen, maar onthul geen details van het Verhaal.
  • Testen is erg belangrijk om zovéél Aspecten van het persoonlijke Verhaal te ontdekken als maar mogelijk is.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden