Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel III gevorderden: aanvullende technieken & verfijningen

De EFT Film-techniek - een nuttig instrument

Nog een belangrijk instrument voor specifieke gebeurtenissen
(Ook handig voor vertrouwelijke problemen)

De Film-techniek is te vergelijken met de Vertel je verhaal-techniek omdat het je in staat stelt een specifieke gebeurtenis grondig en zorgvuldig aan te pakken. In deze techniek, houdt de cliënt de details echter voor zich. Dat is vooral handig wanneer het onderwerp privé is en de cliënt de details liever niet prijsgeeft.

Werken zonder de details brengt twee nieuwe problemen met zich mee. Om te beginnen moet de verwoording van het probleem in je opstartzin en de herhaalzin zich op de verstoring richten zonder de details prijs te geven, dus daar komt wat creativiteit bij kijken. Ten tweede is het zonder de details minder waarschijnlijk dat je het in de gaten hebt wanneer je cliënt van aspect wisselt of in een andere gebeurtenis terecht komt, waardoor dit een oefening in aandacht, organisatie en communicatie met je cliënt wordt.

Hier zijn de instructies1. Eerst moet je een geschikte gebeurtenis kiezen, net zoals je deed voor de Vertel je Verhaal-techniek. De criteria zijn precies hetzelfde:

 • Het is een korte 'film' uit het verleden van de cliënt.
 • De cliënt geeft hem een korte titel die één specifiek gegeven eruit beschrijft.
 • Het heeft een begin, een einde, een verhaallijn en spelers.
 • Het duurt meestal een paar minuten of minder.
 • Hij bevat één of meer emotionele pieken.

2. Vraag je cliënt om de film in zijn of haar gedachten af te spelen en de intensiteit NU vast te stellen op een schaal van 0-10. Het gaat je om de HUIDIGE intensiteit, niet de oorspronkelijke, van toen de gebeurtenis zich afspeelde.

3. Als de begin-intensiteit hoog is, laten we zeggen boven de 5, kun je  scherpe kantjes eraf halen door globale rondes met het basisprotocol te doen. Je zou kunnen beginnen met een rondje EFT op "Deze ___ film." (en de titel van de film invullen).

Aan het einde van die eerste ronde check je de 0 tot 10-intensiteit. Als de intensiteit nog steeds boven de 5 is, herhaal je de vorige stap totdat het tot onder de 5 is gedaald. Als deze globale rondes de intensiteit tot lager of zelfs 0 brengen, is deze specifieke film mogelijk klaar. Ga echter door met de hierna volgende procedures om je werk grondig te testen op volledigheid.

4. Vraag je cliënt om de film opnieuw in gedachten af te spelen, waarbij gestart wordt met de inmiddels lage intensiteit, MAAR STOP ZODRA HIJ OOK MAAR ENIGE INTENSITEIT ERVAART. Net als bij de Vertel je verhaal-techniek,  wil je het belang van stoppen goed uitleggen, omdat de meeste cliënten geleerd hebben om te geloven dat ze, om van het probleem af te komen, moedig moeten zijn en alle pijn moeten voelen terwijl ze er doorheen gaan. Maar dit behoort nu bij het ouderwetse denken. Bij EFT bieden alle punten met intensiteit gelegenheid tot kloppen.

Gebruik het basisprotocol op elk stoppunt, totdat dat onderdeel (aspect) van de film geen intensiteit meer heeft.

Denk eraan dat we de details van de gebeurtenis met dit instrument privé houden, dus daar moeten de opstartzin en herhaalzinnen voor aangepast zijn. Vraag de cliënt om een emotie, een fysiek gevoel of een korte beschrijving van 2-3 woorden van het deel van de gebeurtenis dat de intensiteit veroorzaakt en gebruik die voor het taaldeel in je klopronde.

Je zal extra moeten opletten om waar te nemen hoe je cliënt van aspect wisselt bij het gebruik van dit instrument omdat je de details niet weet. Als de intensiteit van een aspect van de film aanhoudt, is het waarschijnlijk dat je cliënt op de een of andere manier naar een nieuw  aspect is overgestapt. Nogmaals, je vragen over de gebeurtenis moeten, indien nodig, de privacy respecteren.

5. Laat de persoon de film nogmaals in gedachten afspelen zodra alle stoppunten vrij van intensiteit lijken te zijn.  Weer van begin tot eind, terwijl je klopt op alles wat nog opkomt. Blijf dit doen totdat de film geen enkele lading meer heeft.

6.  Tenslotte, als de intensiteit volledig lijkt te zijn opgeruimd, is levendig visualiseren een geweldige testmethode om bij dit instrument te gebruiken. Vraag de cliënt om een laatste keer door de film heen te gaan, maar nu wat hij ziet, hoort, voelt, de kleuren, etc. te overdrijven en zo te PROBEREN nog overstuur te worden. Als hij nog wat voelt, herhaal dan de bovenstaande stappen totdat alles weg is. Als je cliënt niet meer overstuur kan worden, ben je klaar. 

Aanvullende overwegingen


1. Globale aanpak: in plaats van de gebeurtenis van begin tot eind door te lopen en te stoppen voor de emotionele pieken, kun je enkele rondes kloppen op: "Hoewel ik heb deze ___ film heb, ..." en zo veel van de intensiteit van de gebeurtenis afhalen. Die aanpak wordt vaak gecombineerd met meer Geavanceerde Taal-technieken die het effect versterken. Als je later meer hebt geleerd over EFT-taalvaardigheden (zie latere artikelen), kom terug naar dit idee en probeer het eens.  Voor nu, heb je waarschijnlijk meer aan de originele procedure.De Film-techniek wordt gebruikt in veel van de Kunst van EFT video's en andere geavanceerde video's, omdat die sessies op een podium werden gedaan voor vaak honderden mensen en de privacy belangrijk was. De gebruikte taal op deze video's is vaak meer geavanceerd dan wat jij tot nu toe hebt geleerd, maar je kunt duidelijk zien hoe de techniek werkt. Twee variaties die je op de video's wellicht opvallen, zijn de volgende:

2. Eén piek: nogmaals, in plaats van de gebeurtenis van begin tot eind door te lopen, kan je de cliënt vragen om hem te beperken tot de heftigste piek en daar eenvoudigweg op kloppen. Dit kan handig zijn wanneer je zo veel mogelijk in korte tijd wilt doen, maar heeft als nadeel dat je niet net zo grondig werkt als in de originele aanpak. Als je meer ervaring hebt opgedaan, zul je ontdekken dat je vaak nog meer pieken moet aanpakken dan je cliënt verwacht, voordat de gebeurtenis is opgelost. Als je er tijd voor hebt, blijf dan bij de originele aanpak en laat ieder aspect aan bod komen. Als je snel wilt werken, is dit als alternatief beschikbaar.

Over het algemeen biedt de Film-techniek de voordelen van de Vertel je verhaal-techniek en beschermt bovendien de privacy. Hij zal de mogelijkheden die je met EFT aan kunt pakken vergroten met geheel nieuwe problemen. Doordat je je cliënt de mogelijkheid tot privacy biedt, zal die vaak minder moeite hebben om meer gebeurtenissen met je aan te pakken.

Wanneer je de Film-techniek gebruikt, zul je waarschijnlijk wel wat van de grondigheid van de Vertel je Verhaal-techniek moeten inleveren. Je beschikt niet over de details en dus is het moeilijker om de meer subtiele aspecten waar te nemen en loop je het risico dat er aspecten over blijven. Vertel je cliënt dat dit  mogelijk kan gebeuren, zodat hij als er na de sessie een ander aspect opkomt en de intensiteit terugkeert, begrijpt dat er dus nog aspecten zijn waaraan gewerkt moet worden. Anders heb je kans dat hij concludeert dat "EFT niet werkt", zoals we al eerder aangaven. 

Over hoe ik werk: ik laat de Film-techniek vaak volgen door de Vertel je verhaal-techniek (als dat kan ivm de privacywensen van de cliënt op dat moment), omdat de intensiteit bijna altijd hoger is wanneer een verhaal hardop wordt verteld en nieuwe aspecten ook makkelijker naar boven komen. In veel gevallen moet ik vaststellen dat de Film-techniek niet alle aspecten heeft aangepakt en wordt de Vertel je Verhaal-techniek een belangrijk opruiminstrument. Nogmaals, wees je er bewust van dat dit aan de hand kan zijn. Het bieden van privacy met de Film-techniek kan ervoor zorgen dat je aanpak niet helemaal compleet is tijdens de sessie.

De volgende video bevat een eenvoudige demonstratie van de Film-techniek.

 

 

Samenvatting:

In dit artikel heb je de Film-techniek geleerd, waarmee je een specifieke gebeurtenis kan aanpakken met behoud van privacy voor de cliënt.

 • De cliënt gaat in gedachten door het verhaal heen, i.p.v. het hardop te vertellen, maar stopt wel bij elke intensiteit.
 • De EFT'er moet het woordgebruik in de opstartzin in en herhaalzin richten op het moment van het verhaal waar de intensiteit zit zonder de details van het verhaal bloot te leggen.
 • Hoewel het beschermen van privacy in een professionele omgeving vaak goed van pas komt, zullen daardoor meestal wel enige aspecten aan de aandacht ontsnappen, wat het geheel minder volledig maakt dan de Vertel je Verhaal-techniek.
 • De cliënt kan eerder van aspect wisselen als hij de details voor zichzelf houdt. Stel veel vragen, maar onthul geen details van het verhaal.
 • Testen is erg belangrijk om zoveel mogelijk aspecten van het achtergehouden verhaal te ontdekken.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden