Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel II voor iedereen: bij de kern van je EFT probleem komen

Introductie tot specifiek zijn met EFT

Hoe specifieker je bent, des te beter zijn je resultaten met EFT


Toen we leerden hoe we aspecten konden vinden, begonnen we met een probleem in kleinere stukjes te verdelen. Dit is een belangrijke stap naar betere resultaten met EFT. Deze vaardigheid gaan we nog verder verbeteren door ieder aspect specifieker te benoemen. Zodra je werkt met een aspect van een probleem in plaats van met het globale probleem, ben je al specifieker geworden. Want zo zoom je in op de werkelijke oorzaak van het probleem. Nog verder inzoomen laat zien dat elk aspect op zijn beurt ook weer bestaat uit kleinere onderdelen of aspecten. Door steeds specifieker te worden, komen we dichter bij de oplossing van het kernprobleem.

Je zal leren dat...

    hoe specifieker je bent, des te beter is je resultaat

EN

    hoe dichter je bij de kern van je problemen komt.

Dit alles brengt je diepergaande en duurzamere resultaten. Hoewel op emotionele problemen nog steeds de focus van ons werk is, beginnen we hieronder met een fysieke klacht omdat dat simpeler is en daarna vertalen we het naar een emotioneel probleem.

 

Voorbeeld: hoofdpijn -  specifiek zijn met EFT

Hoofdpijn klinkt misschien als een specifieke kwaal en in zekere zin is dat zo. Het lijkt immers op specifiek ongemak (pijn), gesitueerd in een specifiek deel van het lichaam (hoofd). Nu je alles weet over hoe aspecten bij EFT onder de oppervlakte zitten, begrijp je hopelijk hoe 'deze hoofdpijn' weleens zou kunnen dienen als overkoepelende term voor een combinatie van verschillende symptomen. De stekende pijn achter het linkeroog, het gebons in de linker slaap én de zwaarte in het voorhoofd. Elk symptoom kan beschouwd worden als een aspect van de hoofdpijn.

In plaats van het basisprotocol te richten op 'deze hoofdpijn', probeer ik de aspecten te ontdekken door te zoeken naar meer specifieke informatie, zoals de precieze locatie ervan (voor-, boven-, achterkant van het hoofd, achter de ogen, enz.) en de specifieke aard ervan (stekende pijn, doffe pijn, gebons, enz.). Op die manier kan je eerst het meest intense deel van de hoofdpijn in het vizier nemen en extra kenmerken herkennen zodra ze opduiken.

Als je eenmaal een specifieke beschrijving hebt, kun je het basisprotocol richten op dat aspect, bijvoorbeeld: "Hoewel ik die stekende pijn achter mijn linkeroog heb, ... ."

Controleer de intensiteit na een rondje of twee en als de pijn niet totaal is weggezakt (tot nul), merk je waarschijnlijk dat het specifieke element is gewijzigd. Bijvoorbeeld de stekende pijn achter je linkeroog, is misschien 'verschoven' naar gebons in de linkerslaap. Dat is belangrijke informatie, omdat het betekent dat de stekende pijn achter je ogen aanzienlijk is verbeterd, of zelfs is verdwenen. De pijn heeft zich niet echt 'verplaatst',  hoewel het daar wel op lijkt. Nu de pijn achter het oog weg is, eist de pijn in de slaap de aandacht op. Dit is een vorm van aspectwisseling die je makkelijk over het hoofd zou kunnen zien als je niet specifiek bent en niet bewust uitkijkt naar verschijnen van nieuwe aspecten.

Hier zijn de drie meestvoorkomende tekenen van een aspectwisseling als EFT wordt gebruikt voor fysieke symptomen:

 • Pijn verandert van plaats
 • Pijn verandert in kwaliteit (andere grootte, ander gevoel, andere vorm, enz.)
 • Pijn neemt toe in intensiteit
Wanneer we specifieker worden, graven we eenvoudigweg dieper om meer aspecten van het probleem te vinden. Zoals we zagen in het vorige artikel, kan je elk nieuw aspect met EFT behandelen als een afzonderlijke probleem. Het eerste rondje van EFT kan er dan zo uitzien: "Hoewel ik deze stekende pijn achter mijn linkeroog heb..."  Zodra de intensiteit van die pijn tot nul is gedaald, zou het bijvoorbeeld kunnen dat je 'het gebons in je linkerslaap' voelt en dan besteed je daar een paar rondjes aan, totdat de intensiteit gezakt is. Daarna volgt dan de 'zwaarte in je voorhoofd'. Zo ga je door totdat alle aspecten van de hoofdpijn verdwenen zijn.

Als we specifiek zijn over een lichamelijk symptoom of ongemak, dan is het beste om minstens vijf verschillende omschrijvingen van de pijn te hebben, zodat je kunt zien hoe het symptoom verschuift. Hier zijn enkele veel voorkomende mogelijkheden:

 • Exacte locatie
 • Exacte grootte
 • Vorm
 • Sensatie (kloppend, stekend, gespannen, enz.)
 • Dichtheid, dikte of zwaarte
 • Temperatuur
 • Kleur

Deze  lijst met details kan je langer maken. Dat hoeft niet, de bedoeling is om genoeg specifieke informatie over de klacht te krijgen zodat je daar het basisprotocol op toe kunt passen. In de volgende video laat Tina zien hoe je bij een cliënt (Cathy) specifiek kan zijn als je op fysieke pijn werkt.

 

 

Dus, nogmaals, als je klacht een bepaalde pijn of fysiek ongemak is (zoals hoofdpijn of moeheid), dan lijkt het de juiste aanpak om EFT op de hele klacht (in z'n geheel, dus globaal) toe te passen om het te verhelpen. Dat kan wel maar het is veel effectiever om veel specifieker te zijn en alle aspecten te benoemen en te bekloppen, ook al heb je daar meer tijd voor nodig, vooral als de onderliggende emotionele factoren complexer zijn.

Bij het werken aan emotionele problemen benoemen we ook vaak de lichamelijke sensaties die je kunt voelen bij emoties als nervositeit, woede of angst zoals 'kriebels in mijn buik', ' knoop in mijn nek', of 'niet voluit kunnen ademen'. Het is heel handig om te blijven letten op deze sensaties zodat je kan zien dat ze veranderen.Je kunt ook beginnen met een fysieke pijn zodat hopelijk de deur opengaat naar de emotionele factor.mijn 

Het EFT proces vertalen fysieke naar emotionele problemen

Wanneer ik EFT richt op een fysiek probleem, ga ik er altijd van uit dat er achter de schermen (misschien) een emotionele probleem schuilt. Ik veronderstel ook dat de aspecten van dat emotionele probleem ofwel afnemen, dan wel worden verholpen door het kloppen. Het veranderen van de specifieke beschrijving van de pijn, zie ik als bewijs dat we wisselen van het ene aspect naar het andere. De manier waarop de pijn verandert, geeft dus onze vooruitgang aan.

Specifiek zijn betekent het probleem van van dichterbij of diepergaand bekijken. De meest voor de hand liggende manier om diepergaand te kijken naar een fysiek symptoom is de onderliggende emotionele factoren identificeren en die dan rechtstreeks aan te pakken met het EFT-basisprotocol. Als de onderliggende emotionele componenten op hun beurt weer verder kunt ontleden in aspecten dan kan je zelfs nog specifieker zijn en nog sneller resultaten krijgen.

Als je bijvoorbeeld werkt aan een relatieprobleem met je partner en voor jouw gevoel is het probleem dat je partner te kritisch is, dan zou je kunnen beginnen met EFT doen op 'Hoewel mijn partner altijd commentaar heeft…'.

Dat zou echter een zeer globale benadering zijn. Het echte probleem is jouw reactie op de kritiek. Om specifieker te zijn, pak je het gevoel van afwijzing 'Hoewel ik me afgewezen voel als ik bekritiseerd wordt...'.

Het is heel waarschijnlijk dat er één of twee onderwerpen van kritiek zijn waarmee je meer moeite hebt dan andere, dus kun je specifiek zijn door die te identificeren: 'Hoewel ik me afgewezen voel omdat hij de maaltijd die ik heb klaargemaakt niet eet ..'.

Daarna gebruik je de precieze woorden die hij/zij zegt of zet je zijn naam in je opstartzin: 'Hoewel Jan zegt dat ik pasta had moeten maken en ik me afgewezen voel...'.

Met dit niveau van specificiteit kan  je veel gemakkelijker zien wanneer een aspect is afgehandeld en een nieuwe zich aandient. Het kan zijn dat als afwijzing opgelost is, er woede aangepakt moet worden. Als je het commentaar over de pasta eenmaal hebt opgeruimd, ontdek je misschien andere kritiek over hoe je met de planning omgaat. Daar kunnen ook weer verschillende emoties bij betrokken zijn.

Als je probeert een probleem in zijn geheel te benaderen, dan kun je niet waarnemen dat je vooruitgang boekt op de onderdelen. Bovendien leiden de nieuwe aspecten die je vindt als je specifiek bent, je vaak rechtstreeks naar de onderliggende kernproblemen.

Laat we nu onze aandacht richten op wat voor blijvende resultaten zorgt. In ons relatievoorbeeld had je de details buiten beschouwing kunnen laten en je had het probleem kunnen benaderen door enkele rondjes EFT te doen op 'Hoewel hij me bekritiseert...'. De intensiteit zal dan zakken, omdat je met meerdere rondes wellicht enkele aspecten achter de schermen 'ongemerkt' aangepakt hebt. Maar een globaal probleem op deze manier aanpakken in plaats van in te gaan op de afzonderlijke aspecten, is alsof je geblinddoekt EFT doet waardoor je niet kan zien waar je vooruitgang hebt geboekt en waar niet. De pure kracht van EFT kan wat verlichting gebracht hebben, maar...

…als het niet lukt, kun je geen kant meer op.

Dus specifiek zijn zorgt voor een betere en slimmere ingang tot het probleem en je krijgt vaker diepergaande en duurzamere resultaten met EFT. Het geeft je de mogelijkheid van chirurgische precisie.

Zie het als volgt. Als je blindelings klopt op 'hij bekritiseert me' dan zullen er onder de oppervlakte meer aspecten aangepakt worden. Bijvoorbeeld als er 5 verschillende aspecten zijn en je globale aanpak heeft een deel van aspect #1 (de afwijzing over de maaltijd), aspect #3 helemaal (de toon waarop hij het zei) en de helft van aspect #4 (jouw woede over het diner) opgelost. Dat is genoeg om wat verlichting te geven. Stel nu dat aspect #5 (de opmerking over de planning) een week later weer geactiveerd wordt en daardoor je boosheid in z'n algemeen over zijn commentaar terugkomt, dan zou je misschien concluderen dat 'EFT niet werkt' en ontdekt je niet dat er delen wel al opgelost zijn. Wat doe je dan?

Een optie is om nog meer 'blinde' globale EFT te doen op 'hij heeft kritiek op mij' en dan maar te hopen dat de resterende aspecten worden opgelost. Je weet echter niet, dat er vijf aspecten zijn, want zover heb je niet gezocht… er zouden er ook 25 kunnen zijn. Je hebt geen idee.

De betere optie is om specifiek te zijn, te zoeken naar aspecten in dit moment en die één voor één volledig op te lossen. Op die manier weten we dat de aspecten #1 en #4 niet helemaal waren opgelost en opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Je kan testen om zeker te zijn dat aspect #3 nog steeds weg is. Als je ook aspect #5 onder handen neemt en vervolgens aspect #2 opgraaft en oplost, heb je koers gezet richting langdurige resultaten.

Nog een EFT voorbeeld

Hoe zouden we een probleem van sociale angst kunnen aanpakken? Doen we EFT op 'Hoewel ik sociale angst heb...' en verwachten we dan dat een paar rondjes ons zullen helpen ons in alle situaties op ons gemak te voelen? Nee, zo werkt het niet. Specifiek zijn houdt in dat je kijkt naar de verschillende mensen en situaties die je angst triggeren en dat je die één voor één met EFT oplost. Als je doorhebt dat een bezoek aan een café tijdens het happy hour voor jou de moeilijkste sociale situatie is, verdeel die dan in kleinere stukjes. Waarom is dat moeilijker dan op het werk zijn? Waarom is het moeilijker dan bij familie op bezoek te zijn? Heeft het te maken met vreemden? Ben je meer gespannen met mannen dan met vrouwen? Waar ben je bang voor? Heeft het iets te maken met de kwaliteit van het licht of het gebrek aan persoonlijke ruimte in een menigte? Het werk met de afzonderlijke details van deze ene soort situatie zal het probleem nauwkeuriger aanpakken en je kunt het testen door naar het happy hour te gaan en dan te zien of je iedere keer minder gespannen bent. Maar als je je EFT werk over het happy hour zou proberen te testen door op zoek te gaan naar veranderingen in je sociale angst op kantoor, zou dat weinig zin hebben. Als je had geklopt op 'Ook al heb ik sociale angst ...' had je het probleem mogelijk (gedeeltelijk) opgelost op één gebied maar getest in een andere en nooit het verschil ontdekt. 

Dit concept kan worden toegepast op ieder denkbaar emotioneel probleem. Als je moeite hebt  jezelf de juiste vragen te stellen, dan zijn er professionele EFT behandelaars die opgeleid zijn om dat voor jou te doen. En dat is vaak makkelijker dan het zelf doen. 

Ik wil benadrukken dat we hier nog maar aan het begin van deze EFT Tutorial zijn en pas de fundamentele onderdelen van dit proces aan het bespreken zijn. Specifiek zijn geeft je meer gedetailleerde informatie over het probleem en zorgt dat je veel meer controle over het proces krijgt. Het laat je rechtstreeks werken met de bouwstenen van elk probleem en is van groot belang om de best mogelijke resultaten te kunnen behalen.

Als je ontdekt dat het verkennen van specifieke gebeurtenissen je terugbrengt naar oudere herinneringen, dan is dat goed nieuws! Dat betekent dat je systeem je de weg wijst naar de meest invloedrijke herinneringen die je moet aanpakken om je huidige probleem echt op te lossen. Onze bespreking over specifiek zijn is nog lang niet klaar en we zullen snel bij het belang komen van gebeurtenissen uit je verleden aanpakken. Dat is waar de echte EFT resultaten verwezenlijkt worden.

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je geleerd hoe specifiek zijn met EFT je kan helpen doeltreffender te werk te gaan.

 • Het kan je helpen meer aspecten te vinden om aan te pakken.
 • Het kan je helpen om bij de kern van het probleem komen.
 • Het kan je helpen je resultaten makkelijker te herkennen en te evalueren.
 • Je kunt specifieker zijn met zowel fysieke als met emotionele problemen, maar werken met emotionele problemen is vaak de kortste weg naar duurzame resultaten.

 

 © Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden