Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Introductie tot Specifiek Benoemen Bij EFT-Tapping

Hoe Specifieker Je Bent, Hoe Nauwkeuriger Je Resultaten Met EFT Uitvallen

Tapping Be Specific image

Toen we leerden hoe we Aspecten konden vinden, begonnen we met het proces van "een probleem in kleinere stukjes te verdelen", wat een grote stap is op weg naar betere resultaten met Tapping/Kloppen/Tikken. Die vaardigheid gaan we nu nog eens verbeteren door ieder Aspect Specifieker te Benoemen. Altijd als we werken met een Aspect van een kwestie in plaats van met de kwestie zelf, zijn we al Specifieker geworden, want we versmallen het probleem zo langzaam tot de werkelijke oorzaak ervan. Als je je er verder in verdiept, zul je zien dat elk Aspect zelf ook kleinere onderdelen, oftewel Aspecten, heeft en door meer en meer Specifiek te Benoemen, komen we dichter bij de kernoplossing van het probleem.

Want je zult leren dat...

    Hoe specifieker je wordt,
    hoe nauwkeuriger je resultaten zullen zijn

EN

    hoe dichter je bij de kern van je problemen komt.

Dit alles stuwt je richting diepere en duurzamere resultaten. Hoewel we nog steeds gefocust zijn op emotionele problemen, beginnen we, voor het gemak, met een fysiek ongemak als voorbeeld en vertalen het vervolgens naar gebruik op emotionele kwesties.

Hoofdpijn-voorbeeld - Specifiek Benoemen bij EFT

Hoofdpijn klinkt misschien als een Specifieke kwaal en is dat in zekere zin ook. Het klinkt immers als een Specifiek ongemak (pijn), gelegen in een bepaald deel van het lichaam (hoofd). Nu je alles weet over Aspecten binnen het EFT-TappingProces die onder de oppervlakte zitten, begrijp je hopelijk hoe "deze hoofdpijn" weleens zou kunnen dienen als paraplu voor een combinatie van verschillende sensaties, zoals een stekende pijn achter het linkeroog, gecombineerd met gebons in de linkerslaap en een zwaarte in het voorhoofd. Elk van deze sensaties kan worden gezien als een Aspect van de hoofdpijn.

In plaats van me met Het EFT-BasisRecept te richten op "deze hoofdpijn", probeer ik de Aspecten te weten te komen door te zoeken naar meer Specifieke informatie, zoals de precieze locatie ervan (voorkant, bovenkant, achterkant van het hoofd, achter de ogen, enz.) en de Specifieke aard ervan (stekende pijn, doffe pijn, gebons, enz.). Op die manier kun je eerst het meest intense deel van de hoofdpijn in het vizier nemen en extra onderdelen herkennen zogauw ze opduiken.

Als je eenmaal een Specifieke Beschrijving hebt, kun je Het EFT-BasisRecept richten op dat Aspect, bijvoorbeeld: "Hoewel ik die stekende pijn achter mijn linkeroog heb, ... ."

Controleer de intensiteit na een Rondje of twee en als de pijn niet totaal is weggezakt (tot nul), merk je waarschijnlijk dat de Specificaties zijn gewijzigd. De stekende pijn achter je linkeroog, bijvoorbeeld, heeft zich misschien "verplaatst" naar gebons in de linkerslaap. Dat is essentiële informatie, omdat het wil zeggen dat de stekende pijn achter je ogen òf aanzienlijk is verbeterd òf is verdwenen. Hij heeft zich niet echt "verplaatst",  hoewel het daar zonder meer wel op lijkt. Nu de pijn achter je oog is verdwenen, is de pijn in je slaap de volgende waar je aandacht aan moet besteden. Dit is een vorm van AspectWisseling die je zómaar simpelweg zou kunnen missen als je niet Specifiek te werk zou gaan en niet gespitst bleef op nieuwe Aspecten die konden verschijnen.

Hier zijn de drie meestvoorkomende symptomen van een AspectWisseling als EFT-Tapping wordt gebruikt voor fysieke symptomen:

 • Pijn verandert van plaats
 • Pijn verandert in kwaliteit (andere grootte, ander gevoel, andere vorm, enz.)
 • Pijn neemt toe in intensiteit

EFT Tapping Digging Deeper image
Als we specifieker benoemen,
graven we eenvoudigweg dieper

Wanneer we Specifieker worden, zijn we gewoon dieper aan het graven om meer Aspecten van het probleem te vinden. Zoals je zag in het vorige artikel, kun je in het KlopProces elk nieuw Aspect behandelen als een afzonderlijke kwestie. Zodoende zou je eerste Ronde van Het EFT-BasisRecept kunnen beginnen met: "Hoewel ik deze stekende pijn achter mijn linkeroog heb..."  Zodra de intensiteit van die pijn is gedaald tot nul, kan het zijn dat je, bijvoorbeeld, "gebons in je linkerslaap" voelt en besteed je daar een paar Rondes aan, totdat hij zakt. Je volgende stap kan eventueel inspelen op de "zwaarte in je voorhoofd" en op deze wijze ga je door totdat alle Aspecten van de hoofdpijn verdwenen zijn.

Als we een lichamelijk symptoom of ongemak Specifiek Benoemen, is 't het beste om minstens vijf verschillende soorten beschrijving te verzamelen voor de pijn, zodat je kunt zien hoe het symptoom verschuift. Zie hier enkele algemene opties:

 • Exacte Locatie
 • Exacte Grootte
 • Vorm
 • Sensatie (kloppend, stekend, strak, enz.)
 • Compactheid, Dikte of Gewicht
 • Temperatuur
 • Kleur

De lijst met details kent natuurlijk haast geen eind. Het is de bedoeling om Specifieke informatie over het ongemak te verzamelen en vervolgens Het EFT-Tapping BasisRecept toe te passen op die Specifieke kenmerken, één voor één. In de volgende video laat Tina zien hoe je bij een echte cliënt (Cathy) dingen eventueel Specifiek kunt Benoemen als je je richt op een fysieke pijn.

 

 

Als je primaire klacht pijn of fysiek ongemak van enige aard is, lijkt dit misschien wel een geschikte manier om EFT-Tapping te gebruiken bij het verhelpen ervan. Het is inderdaad een manier, maar het Specifieker Beschrijven is een veel efficiëntere aanpak dan je te richten op het probleem als geheel. De laatste methode duurt overigens sowieso langer, vooral wanneer de onderliggende emotionele bijdragers complexer zijn.

Bij het werken met emotionele problemen richten we ons vaak op dingen als "kriebels in je buik","een knoop in je nek" of "vernauwing in je ademhaling", die nogal eens aankloppen tijdens emoties als nervositeit, woede of angst, en het is zeer nuttig om die sensaties te observeren terwijl ze veranderen. We kunnen ook beginnen met een fysieke pijn aan te pakken, in de hoop dat dat de deur naar een emotionele bijdrager zal openen.

Het EFT-TappingProces Vertalen van Fysieke naar Emotionele Kwesties

Wanneer ik met EFT inga op iets fysieks, neem ik altijd aan dat er achter de schermen (misschien) een emotionele kwestie speelt. Ik neem ook aan dat de Aspecten van die emotionele kwestie òfwel worden verminderd òf worden verholpen door de KlopRondes. Aangezien de Specifieke Beschrijvingen van de pijn veranderen, zie ik ze als bewijs dat we aan het overschakelen zijn van het ene Aspect naar het andere en kan ik onze vooruitgang bijhouden op basis van de wijze waarop de pijn verandert.

Specifiek Benoemen kan worden gezien als van dichterbij of dieper kijken naar de kwestie. De meest voor de hand liggende manier om dieper te kijken naar een fysiek symptoom is  de emotionele bijdragers die er achter zitten te identificeren en die dan rechtstreeks aan te pakken met Het EFT-Tapping BasisRecept. Als de emotionele medeveroorzakers op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in hun eigen Aspecten, oftewel zelfstandige afzonderlijke delen, kun je zelfs nog Specifieker zijn en (nog) snellere resultaten krijgen.

Als je, bijvoorbeeld, werkt aan een relatieprobleem met je echtgeno(o)t(e) en het probleem is dat voor jouw gevoel je partner te kritisch is, zou je kunnen beginnen met te Tikken op: "Hoewel mijn partner altijd commentaar heeft..."

Dat zou echter een zeer Globale benadering zijn. Het echte probleem is jouw reactie op de kritiek, dus Specifieker zijn zou dan betekenen dat je je richt op je gevoel van afwijzing: "Hoewel ik me afgewezen voel als hij/zij me bekritiseert..."

Het is heel waarschijnlijk dat er één of twee speciale gebieden zijn waarop je meer moeite hebt met kritiek dan andere, dus kun je Specifieker zijn door die afzonderlijk te identificeren: "Hoewel ik me afgewezen voel als hij niet eet van de maaltijd die ik heb klaargemaakt..."

Als je verder wilt gaan, kun je de precieze woorden benoemen die hij/zij gebruikt of zijn/haar naam gebruiken in je Opstart: "Hoewel Jan/Jenny zei dat ik pasta had moeten maken en ik me afgewezen voelde..."

Met dat niveau van Specificiteit kun je veel gemakkelijker zien wanneer een Aspect is geruimd en een nieuw zich presenteert. Je ziet bijvoorbeeld misschien dat er, zodra de afwijzing "schoon" is, woede aangepakt moet worden. Als je het commentaar over de pasta eenmaal hebt geruimd en ontdekt hebt dat er ook een opmerking was over hoe je met de planning omgaat, kunnen daar óók verschillende emoties aan hangen.

Als je probeert een kwestie in zijn Globalere vorm te benaderen, mis je de kans om vooruitgang al doende te zien plaatsvinden. Bovendien zullen, als we zo Specifiek mogelijk zijn, de nieuwe Aspecten die we vinden ons vaak naar de Kernzaken achter het probleem leiden.

Nu wil ik je aandacht vragen voor een feit dat doorgaans de blijvende resultaten onderscheidt van de rest. In ons relatievoorbeeld had je de details kunnen laten voor wat ze waren en de kwestie misschien slechts benaderd hebben door enkele Rondes van Het EFT-Tapping BasisRecept te doen met: "Hoewel hij me bekritiseert...". Je hebt goed kans dat je intensiteit erbij dan verminderd was, omdat je door zo vol te houden wellicht enkele van de Specifieke zaken achter de schermen had weggewerkt. Maar als je zo gericht bent op een Globaal probleem in plaats van op de afzonderlijke Aspecten, lijk het er eerder op alsof je EFT aan het doen bent met een blinddoek voor, omdat je niet kunt zien waar je vooruitgang hebt geboekt en waar nog niet. Het kan best enige verlichting opleveren dankzij de pure kracht van Het EFT-Tapping BasisRecept, maar...

...als het niet lukt, kun je geen kant meer op.

Dus kiezen voor de Specificaties biedt je een diepere, meer intelligente weg om in het probleem te komen en je successen met Tikken zullen frequenter, dieper en duurzamer worden. Het geeft je de gelegenheid om chirurgisch precies te zijn.

Denk hier eens over na ... als je "blind" op "Hij bekritiseert me" Tikt, nemen we aan dat er meer Specifieke Aspecten van de kwestie onder de oppervlakte worden aangesproken. Laten we zeggen dat er 5 verschillende Aspecten zijn en dat je Globale KlopRondes hebben opgelost: een deel van Aspect #1 (de afwijzing wat betreft de maaltijd), het gehele Aspect #3 (zijn gesprekstoon) en de helft van Aspect #4 (jouw woede over het eetgedoe), wat genoeg was om enige verlichting te genereren. Laten we nu zeggen dat Aspect #5 (de opmerking over de planning) er een week later bij komt en de algehele boosheid over zijn commentaar komt terug. Dan zou je misschien juist concluderen dat "EFT niet werkt" en in dat geval zul je nooit de echte resultaten weten. Wat doe je dan?

Een optie is om wat meer blind, Globaal te Kloppen op "hij heeft kritiek op mij" en dan maar te hopen dat de resterende Aspecten worden opgelost. Alleen, je weet niet dat er 5 Aspecten zijn, doordat je daar niet echt naar gezocht hebt ... misschien zitten er wel 25 achter alles wat je weet.

De betere optie is om Specifieker te Benoemen, onderzoek te doen naar Aspecten en die één voor één volledig op te lossen. Op die manier weten we dat de Aspecten #1 en #4 niet helemaal waren opgelost en opnieuw onder de loep genomen moeten worden en je kunt controle uitoefenen om er zeker van te zijn dat Aspect #3 nog steeds foetsie is. Als je ook Aspect #5 aanspreekt en vervolgens Aspect #2 opgraaft en oplost, heb je koers gezet richting langer durende resultaten.

Een Ander Voorbeeld van EFT-Tapping

Hoe zouden we een sociale angst-kwestie kunnen aanpakken? Voeren we KlopWerk uit op: "Hoewel ik sociale angst heb..." en verwachten we dan dat een paar Rondjes ons zullen helpen ons in alle situaties meer op ons genmak te voelen? Nee, echt niet. Specifieker Benoemen houdt in dat je kijkt naar de verschillende mensen of situaties die je angst activeren (triggeren) en dat je die één voor één beklopt. Als je in de gaten hebt dat een bezoek aan een café tijdens het happy hour voor jou de moeilijkste sociale situatie is, breek die dan in kleinere stukjes. Waarom is dat moeilijker dan op je werk zijn? Waarom is het moeilijker dan bij familie op bezoek te zijn? Heeft het te maken met vreemden? Ben je meer gespannen met mannen dan met vrouwen? Ben je bang dat er iets speciaals zal gebeuren? Heeft het iets te maken met de kwaliteit van het licht of het gebrek aan persoonlijke ruimte in een menigte? Het werk met de afzonderlijke details van die éne soort situatie zal het probleem nauwkeuriger aanspreken en je kunt het Testen door er op het happy hour heen te gaan en te zien of je dan iedere keer minder bang bent. Aan de andere kant, als je je werk betreffende het happy hour-verhaal zou proberen te Testen door op zoek te gaan naar veranderingen in je sociale angst op kantoor, zou dat weinig zin hebben. Als je had geklopt op: "Ook al heb ik sociale angst..." had je de kwestie wellicht opgelost in het éne gebied maar getest in het andere, zonder het verschil te weten.

Dit concept kan worden toegepast op iedere emotionele kwestie die je je maar kunt voorstellen. Mocht je moeite hebben met jezelf vragen te stellen, dan zijn er EFT-professionals die zijn opgeleid om het voor je te doen. Het is vaak gemakkelijker om een practitioner in te schakelen om je te helpen bij het proces en je te ondersteunen bij het toepassen van deze concepten op je persoonlijke situatie.

Ik wil graag even benadrukken dat we pas in-de-buurt-van-het-begin van deze EFT-TappingLeerstof komen en pas de fundamentele onderdelen van dit proces aan het uitvouwen zijn. Specifiek Benoemen geeft je meer gedetailleerde informatie over het probleem en zorgt dat je veel meer controle over het proces krijgt. Het laat je rechtstreeks werken met de bouwstenen van elk onderwerp en is van essentieel belang om de best mogelijke resultaten te kunnen boeken.

Als je het idee hebt dat het verkennen van bijzonderheden je mee terugneemt naar Gebeurtenissen van eerder uit je leven, is dat goed nieuws! Dat betekent dat je systeem je de weg wijst naar de meest invloedrijke kwesties om te benaderen, waardoor je huidige probleem kan worden opgelost. Onze bespreking van Specifiek Benoemen is verre van afgerond en binnenkort zullen we toekomen aan het belang van het aanpakken van Gebeurtenissen in je verleden - dat is waar de echte EFT-resultaten zich laten gelden.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd hoe Specifiek Benoemen bij je KlopWerk je kan helpen doeltreffender te werk te gaan.

 • Het kan je helpen meer Aspecten te vinden om aan te spreken.
 • Het kan je helpen om bij de Kern van het probleem te komen.
 • Het kan je helpen je resultaten makkelijker te herkennen en te evalueren.
 • Je kunt Specifieker zijn met fysieke of emotionele problemen, maar werken met emotionele kwesties is vaak de kortste weg naar duurzame resultaten.

 

 © Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden