Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

De Voordelen en Risico's van EFT-KlopScenario's

Doel

Pros and Perils of EFT Tapping Scripts
Voordelen en Risico's van EFT-TappingScenario's

Dit artikel zet even wat puntjes op de i voor mensen die graag willen werken met kant-en-klaar-geschreven lapjes tekst (TappingScripts/KlopScenario's) zoals sommigen die gebruiken, in de hoop dat ze daarmee gerichter op hun problemen kunnen mikken met EFT. Als jij die KlopScenario's nog niet bent tegengekomen, nodigen wij je uit om dit artikel over te slaan en verder te gaan met Wat kan ik verwachten van EFT-Tappping?, zodat je EFT-leerproces niet wordt onderbroken. Degenen die wèl al tegen dergelijke KlopScenario's aan zijn gelopen, zullen baat hebben bij de informatie die ze hier krijgen voordat ze verder gaan.

De Voordelen van deze aanpak liggen vooral in de sfeer van comfort en de mogelijkheid meer profijt te verwerven dan Het EFT-BasisRecept biedt. Aan de andere kant omvatten de Gevaren ervan mogelijke traumatisering, onvolledige resultaten, onjuiste vertegenwoordiging van EFT en eventueel ernstige juridische kwesties voor degenen die de Scripts aanbieden. Die KlopScenario's zijn wat hun aanbieders betreft goed bedoeld en kunnen voor veel cliënten gedeeltelijk wel iets toevoegen. Maar ze zijn oppervlakkig van aard, voor sommigen mogelijk schadelijk en ze moeten door hun initiatiefnemers dan ook als zodanig worden beschreven.

Ik wil er ook weer niet àl te dramatisch over doen, want alles bij elkaar heeft het werken met TappingScenario's veel meer goed gedaan dan kwaad (naar mijn mening). De risico's en tekortkomingen ervan moeten echter nog worden onderzocht. Aanwijzingen voor meer bekwame benaderingen worden verderop in dit artikel en in de rest van deze Leerstof gegeven.

Achtergrond

In de beginjaren van EFT waren onze doelstellingen met KlopRondes nogal aan de algemene kant. Het kostte me jaren van verfijning om te ontdekken dat met Specifiekere Benoeming veel betere resultaten geboekt werden, met name voor de complexere gevallen. Ondertussen gingen EFT-ers verder met het uitproberen van Globale Benaderingen, waarmee ze probeerden voor zovéél mogelijk mensen iets te betekenen. Uit deze pogingen kwam het "Tapping Script" voort.

Een TappingScript of KlopScenario bevat vooraf bepaalde OpstartTaal en GeheugenSteuntjes, die zijn ontworpen om het grote publiek te laten gebruiken bij Het EFT-BasisRecept met als doel: verlichting op een veelvoorkomend probleem. Een KlopScenario voor gewichtsverlies kan dan als volgt beginnen...

Hoewel ik voel me zo rot voel dat ik met al dit gewicht loop
en ik denk dat ik het niet verdien om het kwijt te raken...

Aan de oppervlakte is het idee wel zinvol, vooral voor iemand die EFT niet verder heeft bestudeerd of die de snelle verlichting wenst die door een dergelijke aanpak wordt beloofd. Het lijkt handig, maar het eventuele nadeel is niet niks en het staat ver af van de professionele resultaten die wij kunnen leveren met een geïndividualiseerde aanpak.

Mona Lisa EFT Tapping Scripts
KlopScenario's gebruiken is zoiets als
de Mona Lisa proberen te schilderen
met een kwast van 10cm dik

KlopScenario's zijn vaak te vinden in boeken en op persoonlijke websites, ontworpen door beoefenaars die in een bepaald onderwerp gespecialiseerd zijn. Er zijn KlopScenario's voor honderden kwesties ... van trauma tot fobie tot OCD of wat voor ander probleem dan ook. Iedereen kan terecht komen op een website met dergelijke Scenario's, met daarbij een diagram van EFT-Punten en wat gebruikersTaal die de schijn wekt gericht te zijn op onderliggende kwesties. De aanname hierbij is, dat de meeste mensen met problemen van dezelfde aard kampen, met dezelfde specifieke medeveroorzakende factoren. Maar dat is een enorme denkfout. Geen twee mensen hebben precies of enigszins dezelfde Specifieke ervaringen en dus kan geen enkel KlopScenario de nauwkeurigheid weerspiegelen die vaak vereist is. In die zin kun je stellen dat het werken met KlopScenario's iets is als te proberen de Mona Lisa te schilderen met een 10 cm dikke kwast.

De Voors

Wat deze Scenario's zo verleidelijk maakt, is de gemaksfactor, waarin een kant-en-klare benadering wordt verstrekt die geen aanpassing of DetectiveWerk vereist. Klop gewoon op de EFT-Punten terwijl je steeds de woorden herhaalt waar iemand anders je aan geholpen heeft. Echt gemakkelijk. Het is een "All size" ("Maat die iedereen past"; vert.)- of "Voorgekookt EFT"-aanpak. Vele gebruikers van TappingScripts hebben laten weten positieve resultaten te hebben geboekt met behulp van deze methode en ik ben blij dat mede door deze simplistische benadering EFT bij enorme aantallen mensen onder de aandacht is gebracht. Hoewel velen er baat bij hebben gehad, blijven er echter de beperkingen en nadelen aan kleven. Daar zullen wij het nu over gaan hebben.

De Gevaren

Degenen die TappingScripts propageren, proberen mensen te "behandelen" die ofwel (1) voor hen onbekenden zijn, of (2) problemen hebben die veel te heftig zijn om er louter en alleen met een KlopScenario aan te werken. En op die manier zal hun "cliëntèle", als het erop aankomt, ook mensen omvatten met ernstige emotionele of fysieke zwakheden, die worden verleid om het ook "eens te proberen." Die arme zielen zouden geen ENKELE geneesmethode moeten proberen zonder de aanwezigheid en begeleiding van een gekwalificeerde gezondheidswerker, omdat abreacties en ernstige gevolgen mogelijk zijn. Naarmate EFT meer gemeengoed wordt, is het onvermijdelijk dat dat soort dingen zich voor gaan doen en zullen rechtszaken gaan spelen tegen de promotors van dergelijke KlopScenario's.

EFT Tapping Scripts can bring Lawsuits

Professionele inzet van EFT, zoals besproken in onze Gold Standard EFT-Leerstof kan een belangrijke rol spelen in vermindering van het gevaar dat mensen lopen rond die risico's.

Bovendien hebben TappingScripts doorgaans slechts gedeeltelijke resultaten te bieden. Ze komen zelden bij de wortels van de kwestie en dus blijven de ware oorzaken van het probleem onderhuids actief. Dat dat onkruid weer opkomt, is slechts een kwestie van tijd, wat de cliënt tot de conclusie brengt dat "EFT niet heeft gewerkt." Erger nog, dit soort oppervlakkige benaderingen kan sommige Aspecten van het probleem gedeeltelijk wissen en, terwijl dat gebeurt, reeds "begraven" trauma's toestaan boven te komen en met angst, nachtmerries en hoofdpijn en dat soort dingen te gaan strooien. Met geen enkel Scenario is dergelijke stress te regelen, wat mogelijk met zich meebrengt dat cliënten melden dat "EFT de zaken verergert." In werkelijkheid was het echter niet EFT dat de zaken erger maakte. Het was de foute inzet van een oppervlakkige aanpak voor een dieper probleem.

Dus: als je TappingScripts propageert, stel je klanten dan asjeblieft op de hoogte van de beperkingen en potentiële bijwerkingen van de inzet van dit soort benadering. Of nog liever: laat die KlopScenario's varen en verminder dat risico door over te stappen naar de meer professionele, geïndividualiseerde EFT-benaderingen die op deze website worden aangeboden. Ons artikel getiteld Wat Moet Ik Zeggen Tijdens Het EFT-TappingProces? kan dan van bijzondere betekenis zijn.

Het Probleem van de Summits (Top-evenementen) op YouTube en Internet

Diezelfde benadering van KlopScenario's zie je in verschillende vormen op YouTube-video's, evenals op verschillende internetsummits en -symposia waar één of meer practitioners (beoefenaars) een anoniem publiek door KlopRondes over allerlei voor de vuist weg gekozen onderwerpen leiden (zoals uitstellen, geluk verdienen, overvloed creëren, een boezemvriend voor jezelf vinden of bevrijd te worden van stress). Deze Globale Aanpak leidt mensen in oppervlakkige richtingen waar resultaten beperkt zijn en de bovengenoemde kans op ernstige gevolgen wordt vergroot.

De Oplossing: Op Zoek naar De Wortels & Het Proces Aanpassen 

Voor een practitioner is het eigenlijk gemakkelijker de cliënt enkele vragen te stellen en de Specifieke details op te graven dan voorgeschreven teksten op te dreunen en wat rond te morrelen wanneer de situatie van de cliënt dringend om meer hulp vraagt. Je leert het proces in Deel II van onze Gold Standard EFT-Leerstof. Zelfs doe-'t-zelvers kunnen de beginselen leren en grotere vooruitgang boeken in verband met hun problemen. Het kost aanvankelijk wat oefening, maar hoe meer je het gebruikt, hoe beter je erin wordt. Je zou kunnen beginnen met de Procedure voor Persoonlijke Vrede of met een paar eenvoudige vragen te stellen die naar Specifieke Gebeurtenissen verwijzen. Hier zijn wat vragen waar ik door de jaren heen veel aan gehad heb:.

  • Wanneer merkte je het probleem voor het eerst op?
  • Doet het je denken aan iets uit je verleden?
  • Als je je leven over kon doen, welke persoon of gebeurtenis zou je er dan liever uit laten?

Als je als doe-'t-zelver in de knoop raakt, kan een goed opgeleide deskundige je helpen problemen op te graven die je in je eentje niet kon vinden. Professionals kunnen aanvullende scholing krijgen voor het vinden van verborgen kwesties die voor de beste resultaten nodig zijn.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je een en ander geleerd over KlopScenario's (TappingScripts) in het EFT-Proces.

  • KlopScenario's wekken de indruk van een gemaksvoordeel, maar zijn heel Globaal van aard en bieden geen geïndividualiseerde benadering. Daarmee volgen ze niet het Gold Standard EFT-Proces.
  • KlopScenario's en andere Globale Aanpak kunnen schade veroorzaken wanneer ze zonder goede begeleiding worden gebruikt; dus als je ervoor kiest om ze te proberen, doe dat dan met voorzichtigheid.
  • Wil je de best mogelijke EFT-Opleiding, vermijd dan de KlopScenario's/TappingScripts en andere Globale variaties, en blijf bij de Gold Standard Beginselen zoals ze worden onderwezen in deze Leerstof. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden