Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

De Traanvrije TraumaTechniek van EFT

Een Betrekkelijk Pijnloze Manier Om Beladen Kwesties Te Benaderen

Opmerking: Vanaf het moment dat deze techniek voor het eerst aan bezoekers werd gepresenteerd, is hij door velen met groot succes toegepast. De term "Traanvrij" betekent echter niet dat niemand er ooit een traan bij laat of enig ongemak bij ervaart. Er zijn nou eenmaal mensen die de tranen in de ogen schieten of die een andere vorm van ongemak ervaren zogauw hun probleem maar ter sprake komt. Gelieve De Traanvrije TraumaTechniek dan ook te interpreteren als een methode waarbij pijn en ongemak normaal gesproken tot een minimum beperkt of uitgeschakeld kunnen worden.

Therapy Session image
Een relatief pijnloze therapiesessie

De Traanvrije TraumaTechniek werd voor het eerst ontwikkeld in een groepsomgeving met indrukwekkende resultaten en, hoewel nog steeds effectief voor groepen, wordt hier gepresenteerd als nòg een alternatief voor het tot een minimum beperken van pijn in eenpersoons-sessies.

Ik gebruik hem over het algemeen als bij een cliënt een Gebeurtenis moet worden aangepakt waarvan hij/zij weet dat hij hoog zal scoren op de intensiteitsschaal. Hij combineert een semi-globale aanpak met wat omweggetjes, wat het voor jou mogelijk maakt "stiekem in te zoomen" op de Gebeurtenissen en zo niet eventueel roekeloos in iets traumatisch terecht te komen. Met deze semi-globale aanpak kan ik meestal voor zóveel verlichting zorgen dat ik daarna verder kan gaan met de Vertel het VerhaalTechniek of de FilmTechniek voor meer volledige resultaten. Het is zelfs mogelijk dat dit hulpmiddel alle intensiteit opheft die aan de Gebeurtenis hangt. Maar ook dan doe ik daarna voor alle zekerheid wat Testwerk.

Dit zijn de stappen

1. Vraag je cliënt om een bepaalde traumatische Gebeurtenis uit zijn/haar verleden vast te stellen. De instructies voor het kiezen van zo'n Voorval zijn hetzelfde als die voor de Vertel het VerhaalTechniek en de FilmTechniek. Vraag nu echter om een Gebeurtenis die tenminste 5 jaar geleden is, om eventuele complicaties in verband met een nu spelende Gebeurtenis te minimaliseren.

Een voorbeeld zou kunnen zijn: "Die keer dat mijn vader me sloeg toen ik 12 was." In tegenstelling daarmee zou de zin "Mijn vader mishandelde mij" te Breed zijn omdat de kans groot is dat dat mishandelen verdeeld over vele, vele incidenten plaatsvond. Houd er rekening mee dat je misschien moet zorgen dat je cliënt bij het oorspronkelijke probleem blijft, omdat velen verschuiven naar andere kwesties terwijl ze de oorspronkelijke nog aan het verminderen zijn.

2. Vervolgens vraag je je cliënt een GOK te doen naar de intensiteit die hij/zij EVENTUEEL zou voelen ALS hij/zij zich het Voorval zou voorstellen. Het is belangrijk voor deze stap aanwijzingen te geven, want hoe beter die worden gevolgd, tot een des te kleiner minimum kun je de emotionele pijn beperken.

Dit is wat je de persoon dan ongeveer vertelt:

"Zo dadelijk zal ik je vragen te proberen te RADEN hoe hoog je DENKT dat de intensiteit zou zijn als je je de Gebeurtenis Levendig zou Voorstellen ... maar nu niet doen, wacht tot ik het vraag. Als je dan RAADT, wil ik ook echt dat je RAADT. Ik wil niet dat je door de Film heen gaat, om het 'precies' te kunnen zeggen. De gok is het enige wat we op dit moment nodig hebben. Nu zal ik je dus vragen, zonder door de Film te gaan, te GOKKEN wat de intensiteit op een schaal van 0-10 zou kunnen zijn."

Ondanks je instructies zullen cliënten vaak hun ogen sluiten of zich naar binnen keren in een poging nauwkeurig te kunnen zijn met betrekking tot hun GOK. Voel je in dat geval vrij om hun bezigheden te beëindigen en te controleren of ze inderdaad richting de Gebeurtenis aan het gaan zijn. Zo ja, herhaal de instructies dan nog eens duidelijk voor ze.

Deze GOK is een verrassend nuttige SCHATTING. Mijn ervaring is dat hij bijna altijd dicht bij het werkelijke cijfer zit ... en ... hij helpt om de emotionele pijn te beperken. Door de cliënt te laten RADEN naar de intensiteit, zorg je dat hij/zij op afstand van de Gebeurtenis blijft en die dus slechts "vanuit de verte" benadert, wat de mogelijkheid van extreem emotionele pijn aanmerkelijk vermindert.

Zodra je een 0 tot 10-gok voor zijn/haar intensiteit hebt gekregen, leg je die vast en ga je verder.

3. Laat je cliënt een zinnetje of Filmtitel creëren om bij het EFT-Proces te gebruiken en ga dan verder met een Globale KlopRronde. "Hoewel ik deze ___ Film heb, ..."

Tip: Wanneer een cliënt je een titel voor de Film geeft, zal die meestal het meest emotioneel beladen deel van de Gebeurtenis bevatten. We proberen hier echter uit de buurt van de grote intensiteit te blijven, dus denk twee keer na - voor je het weet gebruik je een Filmtitel die de persoon alsnog rechtstreeks naar pijn leidt. Gebruik voor alle veiligheid: "Ook al heb ik deze Film, ik accepteer mezelf innig en volledig" totdat de gok daalt en probeer dàn de werkelijke titel te gebruiken.

4. Vraag de cliënt na deze Ronde opnieuw te RADEN en vergelijk die gissing met de oorspronkelijke. Normaal gesproken zal het een aanzienlijk lager cijfer zijn en inmiddels moet men ook beter in staat zijn om gewoon te gissen.

5. Doe nog wat meer Rondjes EFT en start steeds met de nieuwste intensiteitsgissing.

De OpstartTaal in deze Rondes moet nog steeds Globaal blijven, maar kan iets zijn van de volgende strekking:

"Hoewel ik gok dat deze Film me van streek zal brengen, ..."

"Hoewel ik me misschien deze Film moet voorstellen, ..."

"Hoewel ik niet sta te springen om door die Gebeurtenis heen te gaan, ..."

Mijn ervaring is dat een totaal van 3 of 4 Rondes bijna iedereen tot GISSINGEN van 0 tot 3 brengt.

6. Zodra je cliënt op een aanvaardbaar lage GOK van 3 of lager zit, vraag je hem/haar om zich het incident daadwerkelijk voor te stellen en kijk dan hoe nauwkeurig de GISSING was. Vergeet niet dat dit de eerste keer is dat je de persoon vraagt dit te doen. Alle vorige keren waren relatief pijnloze GISSINGEN.

7. Als de GISSING nogal sterk afweek en de werkelijke intensiteit gaat terug naar boven een 3, ga dan verder met Globale Rondes op de marges van de Gebeurtenis, totdat die werkelijke intensiteit bij het Voorval als geheel een 3 of minder is.

8. Ga door met òfwel de Vertel het VerhaalTechniek òf de FilmTechniek, afhankelijk van de situatie. Zodra je de intensiteit tot 0 hebt teruggebracht, rond je af met Levendige Visualisatie en/of andere adequate TestMethodes om er zeker van te zijn dat je echt alle Aspecten van de Gebeurtenis hebt behandeld.

De volgende video is een eenvoudige demonstratie van de Traanvrije TraumaTechniek.

 

 

Het moge duidelijk zijn - de Traanvrije TraumaTechniek is vooral handig wanneer het gaat om ernstig traumatische Gebeurtenissen als seksueel misbruik, fysieke mishandeling, oorlogsherinneringen, enz. Daarbuiten zijn er echter nog genoeg andere Gebeurtenissen met hoge intensiteit, dus je kunt best regelmatig kiezen voor gebruik van deze techniek.

Zoals je misschien al wel doorhad, maakt het Globale karakter ervan deze aanpak mogelijk minder grondig dan de andere hulpmiddelen. De details blijven niet alleen voor jóu verborgen, maar meestal óók voor de cliënt, wat het nog ingewikkelder kan maken om nieuwe Aspecten (of andere Gebeurtenissen) vast te stellen als ze zich voordoen. Zorg er daarom altijd voor dat je je resultaten goed Test. Maar ook: wees je er altijd van bewust dat, wanneer je met een zodanig intens beladen Gebeurtenis te maken hebt, je TestMethodes aan de bescheiden kant moeten zijn totdat je ervan overtuigd bent dat alle Aspecten zijn aangepakt.

Door de Traanvrije TraumaTechniek aan je repertoire toe te voegen, kun je beginnen met nog een andere categorie Specifieke Gebeurtenissen aan te pakken en je EFT-horizon te verbreden.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je de Traanvrije TraumaTechniek geleerd, waarmee je de mogelijkheid krijgt emotionele pijn te verzachten nog vóór je een Specifieke Gebeurtenis hebt aangepakt.

  • We houden de cliënt op twee manieren losgekoppeld van de zeer intens beladen Gebeurtenis. Op de eerste plaats vertellen we de persoon níet door de details van de Gebeurtenis te gaan, maar hem van afstand te beschouwen. Ten tweede vragen we hem/haar de intensiteit te RADEN in plaats van een nauwkeurig antwoord te geven.
  • Kies Opstart- en GeheugensteuntjeTaal die de aandacht van de cliënt bij het randgebied van de Gebeurtenis houdt in plaats van in de pijnlijke details te stappen.
  • Klop vanuit deze afstandelijke aanpak totdat de SCHATTING van de cliënt een 3 of minder is.
  • Wanneer de GOK op een 3 of minder zit, geef je de cliënt instructies om af te stemmen op de details van de Gebeurtenis om te zien hoe nauwkeurig de GISSING was. Als de intensiteit boven de 3 uitkomt, ga je verder met extra Globale Rondes, terwijl je op de rand van de Gebeurtenis blijft totdat de werkelijke intensiteit 3 of lager is.
  • Zodra de gemelde daadwerkelijke intensiteit bij de Gebeurtenis als geheel onder de 3 zit, ga je door de details van de Gebeurtenis heen met de FilmTechniek of de Vertel het VerhaalTechniek.
  • Denk erom dat, wanneer de cliënt de details van een Gebeurtenis voor zich houdt, er wellicht Aspecten worden overgeslagen, en dat is beslist een probleem bij de Traanvrije TraumaTechniek.
  • Voer vervolgens, zoals altijd, wat extra TestMethodes uit om eventuele overgebleven Aspecten te vinden. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden