Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Aspecten Vinden tijdens het EFT-TappingProces

Dit EFT-TappingConcept Van Formaat Graaft Gewoon Onder de Oppervlakte en Verhoogt Zo Je Resultaten

hidden
Aspecten zijn verborgen
stukjes van het probleem

Naast Het EFT-Tapping BasisRecept hebben we nog de overige 80% van de potentie van EFT in de wacht te slepen; meer te weten komen over Aspecten is daarbij de eerste stap. Een probleem in kleinere stukjes verdelen en daar ieder afzonderlijk op Kloppen is de grootste sleutel tot EFT-succes en dat begint allemaal hier! Van nu af aan gaan we emotionele problemen aanspreken, dus als je er nog geen in gedachten hebt, bekijk dan het vorige artikel nog even voor ideetjes.

Aspecten zijn kleinere onderdelen van een emotioneel probleem, zoals puzzelstukjes, en zolang we niet weten hoe we die kunnen ontdekken, kunnen ze "achter de schermen verborgen blijven." Zolang niet alle onderdelen, oftewel Aspecten, opgelost zijn, kun je nog steeds intensiteit voelen op het algemene probleem en lijkt het misschien wel of "EFT niet echt heeft gewerkt" ... of ... dat het probleem "terugkwam" ... of ... dat "EFT helemáál niet heeft gewerkt." In werkelijkheid zijn de Aspecten die je al hebt opgelost vaak nog steeds opgelost en is de intensiteit die je voelt afkomstig van de Aspecten die er nog wèl zijn.

Wat de meeste kwesties betreft, geldt normaal gesproken dat we, voor complete bevrijding, moeten bevestigen dat ALLE Aspecten zijn opgelost en daarvoor is het nodig dat we wat dieper kijken en de afzonderlijke delen van het probleem opsnorren die misschien nog aandacht nodig hebben.

Geval #1 - Auto-Ongeluk - Meer Vinden om Op Te Kloppen

Hier is een voorbeeld. Een cliënt van mij had nog steeds traumasymptomen van een auto-ongeluk van 20 jaar geleden. Toen ik haar vroeg wat haar dwars zat in verband met het ongeval, zei ze:

The headlights!
De Koplampen!

 

"De koplampen! De koplampen! Ik zie ze nog steeds op me afkomen."

Toen paste ik EFT toe op de koplampen-emotie en vroeg haar vervolgens per ongeluk of het ongeval haar nog steeds dwars zat. Ze zei:

"Ja. Ik ben nog steeds erg gespannen ... eerlijk gezegd tril ik helemaal vanbinnen."

Dus, als ik geen verder onderzoek zou doen, zou het lijken of mijn cliënt niet vooruit was gegaan en dat EFT "niet werkte." Maar het probleem was dat ik de verkeerde vraag had gesteld. Ik vroeg haar naar het ongeval (het bredere probleem) in plaats van naar de koplampen (het Specifieke gedeelte, oftewel Aspect, dat we hadden benaderd met het EFT-Klopwerk).

Uiteindelijk kreeg ik dat door en vroeg: "Heb je nog steeds last van de koplampen?"

Aspect: The screams in the car
Aspect: Het gekrijs in de auto

Haar antwoord was: "Nee, maar ik hoor nog steeds het geschreeuw in de auto."

Hoor je hier een ander stuk (Aspect) van het probleem? Nou en of. Het koplamp-trauma was nu in orde; ze wuifde dit Aspect weg of het niks was. EFT had het prachtig opgelost. Maar nu was 't het geschreeuw in de auto (nieuw Aspect) waar ze moeite mee had. Toen het geschreeuw was opgelost met Kloppen, ontdekte ik dat ze nog steeds een schuldgevoel had vanwege het te hard rijden en dat ze vasthield aan boosheid ten opzichte van de betrokken artsen en advocaten. Meer Aspecten. Soms kan een ongewenste herinnering vele Aspecten behelzen en je bent niet klaar voordat ze allemaal zijn opgelost.

Het Oplossen van een Gebeurtenis (zoals het ongeval):

Als het probleem dat je wilt aanspreken iets bijzonders is dat in jouw leven is voorgevallen, is het vaak niet erg ingewikkeld om de Aspecten te zien. Er zijn woorden die mensen gezegd hebben, gebaren of klanken die ermee gepaard gingen, dingen die je zag, dingen die je hoorde, emoties die je voelde, of welk ander detail dan ook, die allemaal ieder hun eigen unieke niveau van emotionele intensiteit kunnen hebben.

PrestatieProblemen:

Of je nou je golfspel probeert te verbeteren of moeite hebt met spreken in het openbaar, je moet in staat zijn om de verschillende onderdelen ervan te zien als ze zich aandienen. Bij het golfen kan het gaan om een bepaald soort putt of het kan een gedachte in je hoofd zijn, net voor je de bal gaat slaan. Bij spreken in het openbaar kun je je zorgen maken over de omvang van het publiek, iets over de locatie zelf, iets in verband met het onderwerp, of misschien is er iemand in het publiek die intensiteit triggert (activeert). Wèlk deel van je leven ook geblokkeerd lijkt, er zullen altijd afzonderlijke Aspecten zijn die de intensiteit die je voelt activeren. Jezelf in de Werkelijke Situatie plaatsen kan een geweldige manier zijn om die Aspecten op te roepen en ze onder je aandacht brengen.

Terwijl je Klopt op alle Aspecten die je maar gevonden hebt, kunnen andere kwesties of Gebeurtenissen uit je verleden in je herinnering terugkomen. In dat geval zijn ze meestal gerelateerd aan je huidige blokkering, dus het verleggen van je focus naar die oudere problemen brengt doorgaans krachtiger resultaten teweeg.

Emotionele Problemen:

Als gangbare voorbeelden van huidige emotionele problemen kunnen we noemen: woedebeheersing, relatieproblemen, stress op de werkplek, sociale angst, laag zelfbeeld, enz. en die hebben allemaal hun eigen Aspecten. Woedebeheersing kan betrekking hebben op het individuele gedrag van alle mensen die de woede triggeren (oproepen). Zoek bij relatieproblemen naar de afzonderlijke kleinere dingen die je irriteren of overstuur maken. Sociale angst zou bepaalde soorten situaties kunnen inhouden die problematisch zijn in vergelijking met andere.

Over het algemeen geldt: hoe meer Aspecten je probleem heeft, hoe langer het eventueel duurt om het op te lossen met EFT. Aan de andere kant hebben sommige emotionele problemen slechts één Aspect en kost het maar één of twee Rondes EFT-Tapping om er verlichting in teweeg te brengen. Die behoren tot onze "één minuuts-wondertjes." Andere, zoals het voorbeeld van het ongeval hierboven, hebben vele Aspecten en vereisen meer inzet.

Each Aspect, when present, is treated as a separate problem
Ieder aanwezig Aspect wordt behandeld
als een afzonderlijk probleem

Zodra je nieuwe Aspecten ontdekt, ligt de oplossing ervan voor het grijpen. Behandel elk ervan als een apart probleem en breng de intensiteit omlaag met Het EFT-Tapping BasisRecept. Denk erom dat je nu voor en na elke Ronde de intensiteit van het Aspect meet, en niet iedere keer het Algehele probleem.

Terwijl je ervaring opdoet met het werken met Aspecten, zul je merken dat, zogauw je het ene Aspect hebt opgelost, het volgende dat aandacht behoeft zich alweer meldt. Het kan zelfs zó simpel zijn dat je je focus, zonder dat je er erg in hebt, al hebt verlegd naar iets anders in verband met het probleem. Dat noemen wij "AspectWisseling" en is gemakkeijk te herkennen als je achter Aspecten aan zit.

AspectWisseling:

Als de intensiteit van een Aspect van het probleem is opgelost, zoals de koplampen in het ongeval-voorbeeld, zal je systeem automatisch overschakelen naar het volgende Aspect dat behandeld wil worden, zoals het geschreeuw in de auto. Het eerste Aspect lijkt niet langer belangrijk en het nieuwe Aspect zal welwillend de hoofdrol overnemen. Als je op zoek bent naar Aspecten en je weet hoe je ze kunt lokaliseren, kan dit deel van het proces erg handig zijn. EFT ziet er dan uit als het afpellen van lagen van een ui, omdat, na het oplossen van de ene laag, de volgende daar pal onder opdoemt.

De andere kant is dus - als je alleen aandacht besteedt aan het Brede probleem, zoals het ongeval zelf, heb je goed kans dat je niet in de gaten hebt hoe de Aspecten komen en gaan. Achter de schermen zullen de  Aspecten van de kwestie er echter zijn en intensiteit opwekken, of jij van ze op de hoogte bent of niet. In feite kan de intensiteit die je voelt bij het probleem zelf een golvende beweging maken of zelfs ronduit omhoog gaan, afhankelijk van het Aspect waar je systeem op dat moment op afgestemd is.

Dientengevolge zou je ten onrechte kunnen concluderen dat EFT "niet werkte", simpelweg omdat je gewoon niet herkent wat er gebeurd is. AspectWisseling is echter juist onmiskenbaar bewijs dat EFT WÈL WERKTE. Zolang je de kwestie niet in kleinere delen hebt opgedeeld, is het alleen moeilijk om de vooruitgang te zien.

Geval #2 - Dave z'n Watervrees - Kloppen in het Zwembad

Het vinden van Aspecten kan nog makkelijker zijn als je jezelf in een situatie begeeft die je probleem triggert en je je resultaten op diverse manieren kunt Testen. Dave z'n angst voor water bevatte een aantal Aspecten die wellicht niet gevonden waren als we hem in het zwembad niet in verschillende situaties hadden gebracht.

Hieronder vind je een videovoorbeeld van zijn EFT-proces. Het is afkomstig van een sessie van een uur die ik heb teruggebracht tot een paar minuten, waardoor het Aspecten-gebeuren goed in beeld komt.

In deze video zul je zien dat Dave een enorme angst voor water heeft en alleen al de handeling van "het zwembad in waden" zou bij hem normaal gesproken grote paniek veroorzaken. Nog buiten het zwembad doen we EFT voor die angst en dan stapt hij zonder ook maar enige angst het zwembad in. Voor een buitenstaander lijkt dit al een KlopSucces. Wanneer ik hem echter vraag om koppie-onder te gaan, duiken er veel nieuwe Aspecten op en wordt het heel duidelijk dat we nog niet klaar zijn.

Wees in het bijzonder alert op het feit dat deze Aspecten zich aandienen als gevolg van het feit dat ik de schijnbare afwezigheid van angst bij Dave aan een Test onderwerp (door hem te vragen koppie-onder te gaan). Het is niet genoeg om de cliënt alleen maar zonder angst door het water te laten waden. Vergeet niet dat er wellicht intensiteit van een of andere soort aan het probleem hangt en dat die kan "terugkomen" zolang niet alle Aspecten zijn gewist. Daarom wil ik hem op alle manieren die ik tot mijn beschikking heb Testen, zodat ik zeker weet dat "we alles gehad hebben."

Deze video werd in 1995 gefilmd met een camera voor thuisgebruik en allerlei normale openbaar zwembad-geluiden er omheen. Om die reden zul je sommige delen ervan misschien extra oplettend moeten beluisteren. Maar het is zonder meer de moeite waard, omdat de boodschap over Aspecten binnen het KlopProces van fundamenteel belang is voor jouw opleiding.

 

 

Geval #3 - Rich z'n Hoogtevrees - Het Stellen van een Vraag Levert Meer KlopResultaat Op

Hieronder vind je nòg een video waarin meer Aspecten opdaagden als gevolg van het inzetten van een Werkelijke Situatie en het stellen van enkele gezond verstand-vragen om de resultaten te prikkelen en meer Aspecten te vinden.

Deze video begint na een EFT-sessie van 20 minuten waarin Rich z'n ernstige hoogtevrees werd teruggebracht tot het punt waarop hij het idee had dat hij wel zonder angst van een brandtrap op een tweede verdieping naar beneden kon kijken. Zoals je zult zien, heeft hij er totaal geen probleem mee. KlopSucces? Nog niet.

Na ongeveer 1 minuut van de video verken ik met Rich andere hoogte-uitdagingen en ontdek meer Aspecten die om Tapping vragen. Merk op dat ik het niet speciaal over ze heb als Aspecten. Dat zul jij na een tijdje ook niet meer doen, omdat ze vrij vanzelfsprekend aanwezig zijn. Je ziet ze gewoon en gaat ermee aan de gang.

Deze video werd al opgenomen in 1994 met een camera voor thuisgebruik en je zult dan ook merken dat in de audio de wind te horen is. Dat doet echter niets af aan de boodschap. Kijk maar eens.

 

 

Gangbare Symptomen van een Nieuw Aspect dat tijdens het KlopProces de Kop Opsteekt

Er zijn verschillende signalen die verklikken dat er een nieuw Aspect is waar je iets mee moet. De volgende tips zullen je helpen ze te herkennen.

Je richt je op een nieuw detail:

Als je aan het Kloppen bent op een angst omtrent iets en er komt dan verdriet naar boven, dan heb je waarschijnlijk een nieuw Aspect. Op dezelfde manier heb je waarschijnlijk een nieuw Aspect wanneer je aan het Kloppen bent op jouw reactie op "wat hij zei" en je verschuift dan naar "de blik in zijn ogen." Net als in het ongeval-voorbeeld moet je wellicht wat onderzoek verrichten om uit te vinden of je aandachtsgebied is verschoven, maar zodra je hebt vastgesteld dat dat inderdaad het geval is, heb je al een nieuw Aspect.

De intensiteit wil maar niet naar nul:

Als de intensiteit na een paar Rondes EFT-Tapping niet is gedaald tot nul, is er kans dat je bent verschoven naar een ander Aspect van het probleem. Met andere woorden: de intensiteit van het oorspronkelijke Aspect kan dan verdwenen zijn en het nieuwe Aspect komt binnen met een vergelijkbaar niveau van intensiteit. Als je de twee in je brein kunt onderscheiden, moet je in staat zijn te bevestigen dat het eerste inderdaad geschoond is.

Begrijp asjeblieft dat, wanneer er verschillende Aspecten van een emotioneel probleem aanwezig zijn, je eventueel helemaal geen concrete vermindering door het Kloppen waarneemt zolang niet alle Aspecten tot nul zijn gereduceerd. Dit wordt heel duidelijk wanneer je het vergelijkt met de tegenhanger van dit fenomeen in de lichamelijke genezing. Als je bijvoorbeeld tegelijkertijd hoofdpijn, kiespijn en maagpijn hebt, zul je je niet gezond voelen zolang ze niet alle drie verdwenen zijn. De pijn kan lijken te verschuiven van de ene kwaal naar de andere, maar het blijft hoe dan ook nog steeds pijn. Zo is het ook met emotionele kwesties die verschillende Aspecten bevatten. Totdat alle Aspecten verdwenen zijn, heb je misschien niet het gevoel dat je enige opluchting ervaart, hoewel je wel een of meer Aspecten hebt behandeld.

De intensiteit komt terug:

Als je dacht dat je een probleem volledig had afgewerkt, maar het komt dan een dag, een week of zelfs een maand later terug, heb je waarschijnlijk een nieuw Aspect om aandacht aan te besteden. Als je bijhoudt welke Aspecten je al hebt opgelost, heb je al een startplek wanneer het onderwerp terugkomt. Ga terug naar elk van de eerdere Aspecten, kijk of ze nog steeds op nul zitten en let op welk nieuw deel van het probleem nog steeds intensiteit veroorzaakt.

In theorie, en door de jaren heen bewezen door talloze voorbeelden, zal een probleem de neiging hebben om in een bepaalde vorm terug te komen, totdat alle Aspecten zijn behandeld. In feite is een van de meestvoorkomende fouten, die door zowel nieuwe als ervaren EFT-ers wordt gemaakt, dat ze nalaten alle Aspecten aan te pakken. Zoals je nu wel begrijpt, kan onvolledig werk leiden tot misvattingen over de effectiviteit van EFT en laat jou zitten met minder dan de best mogelijke resultaten.

De intensiteit stijgt:

Als de intensiteit toeneemt of het probleem nog erger wordt, heb je waarschijnlijk net een nieuw Aspect met hogere intensiteit ontdekt. Stem, ter bevestiging, puur af op het oorspronkelijke Aspect en geef de intensiteit een cijfer op de schaal van 0 tot 10. De kans is groot dat dat laag zal zijn en dus hoort de gestegen intensiteit die je eerst ervoer waarschijnlijk bij een nieuw Aspect.

Dit wordt moeilijker wanneer je met EFT gericht bent op een lichamelijke kwestie. Als er achter de schermen emotionele problemen zijn die bijdragen aan de fysieke symptomen, zien de nieuwe Aspecten er wellicht uit als gewoon meer pijn. Achter die problemen zien te komen, vanwege het Kloppen, vereist wat meer vaardigheid, maar daar komen we in latere artikelen nog wel op terug.

EFT-Tapping Praktijkoefening voor Aspecten

Onderzoek, voordat je naar het volgende artikel gaat, het concept van Aspecten met een emotionele kwestie van jezelf. Breek het probleem in kleinere delen, begin met het deel dat je het belangrijkst lijkt en gebruik Het EFT-Tapping BasisRecept om te zien of je dat kleinere stuk kunt oplossen. Hou met het oog op nauwkeurige metingen in de gaten dat je voor en na elke Ronde alléén dat kleinere stukje meet. Ga, zodra je een nul hebt bereikt of een stilstand in intensiteit bij dat Aspect, naar het volgende en herhaal het KlopProces.

Let op signalen van AspectWisseling.

Zodra je het gevoel hebt dat je de stukken hebt opgelost, zet je jezelf in de Werkelijke Situatie om te zien of je het probleem weer kunt oproepen. Als dat lukt, is dat goed nieuws. Er is meer te doen en je weet waar je moet beginnen. Als het praktisch gezien niet mogelijk is om jezelf in de Werkelijke Situatie te zetten, Visualiseer hem dan Levendig.

Als je vast komt te zitten of een stilstand bereikt en je weet niet welke Aspecten je moet benaderen, zet jezelf dan opnieuw in een Werkelijke Situatie of Visualiseer het probleem Levendig en kijk wat er gebeurt.

De meeste problemen worden niet direct opgelost, dus wees niet verbaasd als het wat tijd kost en oefen om duurzame resultaten te krijgen. We zijn nog maar net begonnen.

In de volgende demonstratie gebruikt Tina EFT-BasisWerk om een herinnering te behandelen. Net als bij het ongeluk-voorbeeld, heeft deze herinnering een handvol Aspecten ... hoeveel kun jij er vaststellen?

 

 

OVERZICHT:

  • Veel emotionele problemen bevatten onderling gerelateerde onderdelen die als zodanig voor het oog aanvankelijk onzichtbaar zijn. Die kennen we als Aspecten.
  • Klanten Wisselen tijdens een EFT-sessie vaak van Aspect zonder dat ze er erg in hebben.
  • Het probleem kan niet echt worden opgelost zolang niet alle Aspecten van een kwestie volledig zijn behandeld met EFT.
  • Elk Aspect kan efficiënt worden afgehandeld door het ter wille van het Kloppen te behandelen als een afzonderlijke kwestie.
  • Aspecten zijn gewoonlijk gemakkelijk te vinden. Ze duiken doorgaans op terwijl je je werk aan het Testen bent. 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden