Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel II voor iedereen: bij de kern van je EFT probleem komen

Aspecten vinden met EFT

Met dit EFT concept graaf je onder de oppervlakte en verbeter je de resultatenNaast het EFT basisprotocol hebben we nog de overige 80% van de kracht van EFT in de wacht te slepen. En inzicht krijgen in aspecten is daarbij de eerste stap. Een probleem in kleinere stukjes verdelen en op elk afzonderlijk kloppen is de grootste sleutel tot EFT succes. En dat begint hier! Van nu af aan gaan we emotionele problemen aanpakken, dus als je er nog geen in gedachten hebt, bekijk dan het vorige artikel opnieuw voor inspiratie.

Aspecten zijn kleinere onderdelen van een emotioneel probleem, zoals puzzelstukjes, en zolang we niet weten hoe we die kunnen ontdekken, kunnen ze 'achter de schermen verborgen blijven'. Zolang niet alle onderdelen, oftewel aspecten, opgelost zijn, kan je nog steeds intensiteit voelen op het algemene, globale probleem. Dan lijkt het alsof  'EFT niet goed werkte' ... of ... dat het probleem 'terugkwam' ... of ... dat 'EFT helemaal niets heeft uitgehaald'. In werkelijkheid zijn de aspecten die je al hebt opgelost vaak nog steeds opgelost en is de intensiteit die je voelt afkomstig van overige aspecten.

Voor complete verlichting van de meeste problemen, Is het nodig dat ALLE aspecten worden opgelost. Daarvoor is het nodig dat we wat dieper kijken en de afzonderlijke onderdelen van het probleem vinden die misschien nog individuele aandacht nodig hebben.

Voorbeeld #1 - Auto ongeluk - meer vinden om op te kloppen

Een voorbeeld. Een cliënt had nog steeds traumasymptomen van een auto ongeluk van 20 jaar geleden. Toen ik haar vroeg wat haar dwars zat in verband met het ongeval, zei ze:

 

"De koplampen! De koplampen! Ik zie ze nog steeds op me afkomen."

Toen paste ik EFT toe op haar emoties rond de koplampen en vroeg haar vervolgens, per vergissing, of het ongeval haar nog steeds dwars zat. Ze zei:

"Ja. Ik ben nog altijd erg gespannen ...  ik tril helemaal van binnen."

Dus oppervlakkig bezien zou het erop geleken hebben dat mijn cliënt niet vooruit was gegaan en dat EFT 'niet werkte'. Maar dan is er onderzoek nodig. En het probleem was dat ik de verkeerde vraag had gesteld. Ik vroeg haar naar het ongeval (het globale probleem) in plaats van naar de koplampen (het specifieke gedeelte, oftewel aspect, waarop we EFT toepasten).

Uiteindelijk kreeg ik dat door en vroeg: "Heb je nog steeds last van de koplampen?"Haar antwoord was: "Nee, maar ik hoor nog steeds het geschreeuw in de auto."

Hoor je hier een ander stuk (aspect) van het probleem? Natuurlijk. Het koplamp-trauma was nu in orde; ze wuifde dit aspect weg alsof het niks voorstelde. EFT had het prima opgelost. Maar nu was 't het geschreeuw in de auto (nieuw aspect) waar ze last van had. Toen we het geschreeuw opgelost hadden met kloppen, ontdekte ik dat ze nog steeds een schuldgevoel had vanwege het te hard rijden en dat ze nog steeds boosheid voelde ten opzichte van de betrokken artsen en advocaten. Dit zijn allemaal aspecten, die allemaal aangepakt moeten worden. Soms kan een vervelende herinnering vele aspecten bevatten. Je bent niet klaar voordat ze allemaal zijn opgelost.

Het oplossen van een gebeurtenis (zoals het ongeval):

Als het probleem dat je wilt aanpakken iets specifieks is dat in jouw leven is gebeurd, dan is het vaak makkelijk om de aspecten te identificeren. Er zijn woorden die mensen gezegd hebben, gebaren of klanken die ermee gepaard gingen, dingen die je zag, dingen die je hoorde, emoties die je voelde, of welk ander detail dan ook, mogelijk met elk een eigen unieke gradatie van emotionele intensiteit.

Prestatie problemen:

Of je nu je golfspel probeert te verbeteren of moeite hebt met spreken in het openbaar, je kunt de verschillende aspecten redelijk makkelijk identificeren als ze zich aandienen terwijl je bezig bent. Bij het golfen kan het gaan om een bepaald soort putt of het kan een gedachte zijn, net voor je de bal gaat slaan. Bij spreken in het openbaar kun je je zorgen maken over de omvang van het publiek, of over de locatie zelf, het onderwerp, of misschien is er iemand in het publiek die intensiteit uitlokt. Wèlk deel van je leven ook geblokkeerd lijkt, er zullen altijd afzonderlijke aspecten zijn die de intensiteit, die je voelt, activeren. Jezelf in de daadwerkelijke situatie plaatsen kan een uitstekende manier zijn om die aspecten op te roepen en ze onder je aandacht brengen.

Als je klopt op het aspect dat je gevonden hebt, kunnen andere problemen of gebeurtenissen uit je verleden bij je opkomen. Als dat gebeurt, dan zijn ze meestal gerelateerd aan je huidige blokkade. Pak die opkomende herinnering zeker aan, want dan gaan je verder terug richting oorsprong van het probleem en krijg je betere resultaten. 

Emotionele Problemen:

Veelvoorkomende voorbeelden van actuele emotionele problemen zijn bijvoorbeeld: omgaan met woede, relatieproblemen, stress op het werk, sociale angst, laag zelfbeeld, enz. en die hebben allemaal hun eigen aspecten. Omgaan met woede is toegespitst op elke afzonderlijke handeling en iedere persoon die woede oproept. Zoek bij relatieproblemen naar de kleinere afzonderlijke dingen die je irriteren of overstuur maken. Sociale angst komt in specifieke situaties voor die als problematisch worden ervaren.

In het algemeen geldt: hoe meer aspecten je probleem heeft, hoe langer het meestal duurt om het op te lossen met EFT. Anderzijds hebben sommige emotionele problemen slechts één aspect en kost het maar één of twee rondjes EFT om verlichting te brengen. Die behoren tot onze 'one minute wonders'. Andere, zoals het voorbeeld van het ongeluk hierboven, hebben vele aspecten en vereisen meer werk.

Zodra je nieuwe aspecten ontdekt, is de oplossing ervan eenvoudig. handel elk als een apart probleem en breng de intensiteit tot nul met het EFT basisprotocol. Denk eraan dat je voor en na elke rondje de intensiteit van het aspect meet, en niet iedere keer het globale probleem.

Terwijl je ervaring opdoet met het werken met aspecten, zul je merken dat, zodra je het ene aspect hebt opgelost, het volgende dat aandacht behoeft zich al aandient. Het kan zelfs zo zijn dat jouw focus ongemerkt is verlegd naar een andere aspect van het probleem. Dat noemen wij 'aspectwisseling' en is gemakkelijk te herkennen als je op zoek bent naar aspecten.

Aspectwisseling:

Als de intensiteit van één aspect van het probleem is opgelost, zoals de koplampen in het voorbeeld van het ongeluk, zal je systeem automatisch overschakelen naar het volgende aspect dat aangepakt wil worden, zoals het geschreeuw in de auto. Het eerste aspect lijkt niet langer belangrijk en het nieuwe aspect zal nu aandacht opeisen. Als je zoekt naar aspecten en je weet hoe je ze kunt vinden, dan wordt dit deel van het proces erg makkelijk. EFT ziet er dan uit als het afpellen van een ui: na het oplossen van de ene laag, verschijnt onmiddellijk de volgende.

Wanneer je echter enkel aandacht besteedt aan het probleem in z'n geheel, zoals 'het ongeluk', dan ontgaat je het komen en gaan van alle verschillende aspecten. Achter de schermen, blijven deze aspecten intensiteit opwekken, zonder dat jij je daar bewust van bent. Je merkt dit  omdat je dan een wisselende, of zelfs verhoogde gevoeligheid hebt voor hoe intens het hele, globale, probleem voelt. en dit is afhankelijk van op welk aspect je systeem op dat moment afgestemd is.

Als resultaat zou je ten onrechte kunnen besluiten, dat EFT 'niet werkte', simpelweg omdat je niet herkent wat er gebeurd is. Aspectwisseling is echter juist onmiskenbaar bewijs dat EFT WÈL WERKTE. Zolang je het probleem niet in kleinere delen hebt opgedeeld, is het alleen moeilijk om de vooruitgang te zien.

Voorbeeld #2 - Dave's watervrees - kloppen in het zwembad

Het vinden van aspecten kan zo eenvoudig  zijn als jezelf in je probleem situatie te plaatsen waarin je probleem getriggerd wordt en dan je resultaten op verschillende manieren testen. Dave's angst voor water omvatte een aantal aspecten die we niet zouden hebben gevonden als we niet verschillende situaties in het zwembad hadden onderzocht.

Hieronder vind je een video van zijn EFT-traject. Het is afkomstig uit een sessie van een uur die ik zo  heb gemonteerd dat de aspecten benadrukt worden.

In deze video zul je zien dat Dave een enorme angst voor water heeft en alleen al  'in het zwembad stappen' zou bij hem normaal gezien grote paniek veroorzaken. Aan de rand van het zwembad doen we EFT voor deze angst. Daarna stapt hij zonder enige angst het zwembad in. Voor een buitenstaander lijkt dit al op een succes dankzij het kloppen. Wanneer ik hem echter vraag om kopje onder te gaan, duiken er vele nieuwe aspecten op en wordt het heel duidelijk dat we nog niet klaar zijn.

Let vooral goed op het feit dat deze aspecten tevoorschijn komen  als gevolg van mijn testen van Dave's schijnbaar gebrek aan angst. (ik vraag hem zijn hoofd onder water te houden). Het is niet genoeg om de cliënt alleen maar zonder angst door het water te laten waden. Vergeet niet dat het probleem waarschijnlijk nog intensiteit heeft en dat die kan 'terugkomen' zolang niet alle aspecten zijn geneutraliseerd. Daarom wil ik het probleem op alle mogelijke manieren testen, zodat ik zeker weet dat 'we alles gehad hebben'.

Deze video werd in 1995 gefilmd met een camera voor thuisgebruik, middenin een openbaar zwembad. Om die reden zal je voor sommige delen misschien extra je best moeten doen om het te verstaan. Maar het is zonder meer de moeite waard, omdat de boodschap over aspecten en EFT van fundamenteel belang is voor je opleiding.

 

 

Voorbeeld #3 - Rich's hoogtevrees - Het stellen van vragen levert meer resultaat op 

Hieronder vind je een video waarin meer aspecten duidelijk worden door in een echte situatie te werken en het stellen van enkele simpele vragen om de resultaten te testen en zo meer aspecten te kunnen vinden.

Deze video begint na een EFT sessie van 20 minuten waarin de ernstige hoogtevrees  van Rich werd teruggebracht tot op het punt waarop hij zich kon voorstellen zonder angst van een brandtrap op de tweede verdieping naar beneden te kunnen kijken. Zoals je zal zien, heeft hij er totaal geen probleem mee. EFT succes? Nog niet.

Na ongeveer 1 minuut op de video verken ik met Rich andere hoogte-uitdagingen en ontdek meer aspecten waar EFT op gedaan moeten worden. Merk op dat ik het hier niet speciaal heb over aspecten. Jij gaat ze na een tijd ook niet meer speciaal benoemen, want ze zijn er gewoon. Je merkt ze op en pakt ze aan.

Deze video werd al opgenomen in 1994 met een camera voor thuisgebruik en je zal de wind in de audio horen. Dat doet echter niets af aan de boodschap. Kijk maar.

 

 

Veelvoorkomende tekenen dat een nieuw aspect zich aandient tijdens EFT 

Er zijn verschillende signalen die aangeven dat een nieuw aspect zich aandient. De volgende tips helpen je dit te herkennen.

Je focust op een nieuw detail:

Als je aan het kloppen bent op een bepaalde angst en er komt dan verdriet naar boven, dan heb je waarschijnlijk een nieuw aspect. Evenzo heb je wellicht een nieuw aspect wanneer je aan het kloppen bent op je reactie op 'wat hij zei' en je verschuift dan naar 'de blik in zijn ogen'. Net als in het voorbeeld van het auto ongeluk moet je waarschijnlijk op onderzoek gaan om vast te stellen of je aandachtsgebied is verschoven. Zodra je dit hebt vastgesteld, heb je een nieuw aspect te pakken.

De intensiteit wil maar niet naar nul:

Als de intensiteit na een paar rondjes kloppen niet is gezakt naar nul, is er kans dat je bent verschoven naar een ander aspect van het probleem. Met andere woorden: de intensiteit van het oorspronkelijke aspect kan dan verdwenen zijn en het nieuwe aspect treedt aan met een vergelijkbare intensiteit. Als je ze uit elkaar zou kunnen halen, dan zou je kunnen testen en merken dat het eerste inderdaad opgelost is.

Besef dat wanneer verscheidene aspecten van een emotioneel probleem aanwezig zijn, je soms helemaal geen verlichting waarneemt voordat alle aspecten tot nul zijn gereduceerd. Dit wordt heel duidelijk wanneer je het vergelijkt met lichamelijke heling. Als je bijvoorbeeld tegelijkertijd hoofdpijn, tandpijn en maagpijn hebt, zul jij je niet gezond voelen zolang ze niet alle drie verdwenen zijn. Het kan erop lijken dat de pijn van de ene kwaal naar de andere verschuift, maar het blijft niettemin pijn. Zo is het ook met emotionele kwesties die verschillende aspecten bevatten. Het kan zijn dat je geen opluchting ervaart, voordat alle aspecten zijn opgeruimd, ook al heb je al één of meerdere aspecten aangepakt.

De intensiteit komt terug:

Als je dacht dat je een probleem volledig had opgelost, maar het komt dan een dag, een week of zelfs een maand later terug, dan heb je waarschijnlijk te maken met een nieuw aspect dat zich aandient. Het bijhouden van afgehandelde aspecten, helpt  je vast te stellen wanneer "hetzelfde probleem' lijkt terug te komen. Test elk van de reeds behandelde aspecten en kijk na of de intensiteit nog steeds nul is. Ga dan na welk nieuw deel van het probleem nog steeds intensiteit veroorzaakt.

In theorie, en door de jaren heen bewezen door talloze voorbeelden, zal een probleem meestal in een of andere vorm terugkomen, totdat alle aspecten zijn behandeld. In feite is één van de meestvoorkomende fouten, die door zowel nieuwe als ervaren EFTers wordt gemaakt, dat ze nalaten alle aspecten aan te pakken. We hopen dat het nu duidelijk is, dat onvolledig werk kan leiden tot misvattingen over de effectiviteit van EFT. Men zal immers minder dan optimale resultaten behalen.

De intensiteit stijgt:

 Als de intensiteit toeneemt of het probleem wordt nog erger, heb je waarschijnlijk met een nieuw aspect met hogere intensiteit te maken. Check dit door louter op het oorspronkelijke aspect in te zoomen. Geef deze intensiteit een waarde tussen 0-10. De kans is groot dat deze laag is en dus hoort de toegenomen intensiteit waarschijnlijk bij een nieuw aspect.

Dit wordt moeilijker wanneer je EFT richt op een fysiek probleem. Wanneer er achter de schermen emotionele problemen zijn die bijdragen aan de fysieke symptomen, zien de nieuwe aspecten er soms uit als gewoon meer pijn. Deze moeilijkheid oplossen vraagt wat meer kundigheid, maar die komt in de volgende artikelen aan bod.

Het vinden van aspecten bij EFT oefenen

Voordat je verder gaat naar het volgende artikel,is het verstandig om het concept van aspecten te verkennen aan de hand van een eigen emotioneel probleem. Splits het probleem op in kleinere delen, begin met het deel dat je het belangrijkst vindt en gebruik het basisprotocol om te zien of je dat kleinere stuk kunt oplossen. Let op dat je voor en na een rondje alleen dat kleinere stuk een cijfer geeft. Heb je een 0 bereikt of enig plateau in de intensiteit van dat specifieke aspect, ga dan naar het volgende aspect en herhaal het basisrecept.

Let op de tekenen van aspectwisseling.

Zodra je het gevoel hebt dat je alle aspecten hebt opgelost, test jezelf in een echte situatie (of stap in de situatie en doe alsof het nu gebeurt) om te zien of je het probleem weer kunt oproepen. Als dat lukt, dan is dat goed nieuws. Er is meer te doen en je weet waar je moet beginnen. Als het praktisch gezien niet mogelijk is om jezelf in de echte situatie te begeven, visualiseer deze dan zo levendig mogelijk.

Als je vast komt te zitten of een stilstand bereikt en je weet niet welke aspecten je moet benaderen, zet jezelf dan opnieuw in een echte situatie of visualiseer het probleem levendig (stap dus weer in het situatie alsof het nu gebeurt) en kijk wat er zich aandient.

De meeste problemen worden niet onmiddellijk opgelost, maar oefening baart kunst. We zijn nog maar net begonnen.

In de volgende demonstratie gebruikt Tina het EFT basisprotocol om een herinnering aan te pakken. Net als bij het voorbeeld van het auto ongeluk heeft deze herinnering meerdere aspecten ... hoeveel kun jij er vaststellen?

 

 

SAMENVATTING:

  • Veel emotionele problemen bevatten onderling gerelateerde onderdelen die aanvankelijk onzichtbaar zijn. Deze noemen we aspecten.
  • Tijdens een EFT sessie komt aspectwisseling vaak voor zonder dat de cliënt zich daar bewust van is. 
  • Vaak is een probleem niet helemaal opgelost zolang niet alle aspecten ervan afdoende zijn aangepakt met EFT.
  • Elk aspect kan efficiënt worden afgehandeld door het met EFT aan te pakken als een afzonderlijk probleem.
  • Aspecten zijn meestal makkelijk te vinden. Tijdens het testen komen ze vaak tevoorschijn.

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voor