Official EFT-Leerstof

Introductie tot De Gold Standard (Official) EFT-TappingLeerstof + Termenlijst

LET OP: Deze uiterst populaire methode kent inmiddels een sterk verbeterde vorm, Optimal EFT, een spirituele methode die voortbouwt op deze Tutorial/Leerstof.

NB (vert.): De term voor het fysiek-technische handwerk bij EFT is Tap(ping). Ook onder de naam “Tapping” is “EFT” tegenwoordig vrij algemeen bekend. In Nederland werd als vertaling voor Tap(ping) altijd al vooral Kloppen gebruikt, soms gebruikt(e) men ook Tappen (met Engelse of Nederlandse/Belgische uitspraak: Teppen, respectievelijk Tappen), sommigen gaven/geven de voorkeur aan Tikken. Tikken heeft in België juist weer de overhand. Om tegemoet te komen aan de diverse wensen en gewoontes, zullen wij in deze Leerstof de diverse termen afwisselen. Voor een uitgebreide Nederlands-Engelse Lijst van EFT- en Relevante Termen, zie onderaan op deze pagina. 

Dit is het officiële instructiepakket voor de Tapping-/Klopversie van EFT. Een eenvoudige stap-voor-stap instructie. Beklim deze Ladder naar Topkwaliteit zo hoog als je wilt.

 

Tapping Gold Bars image
Official EFT
De Gold Standard 

Het gaat hier om de bijgewerkte oorspronkelijke versie van de Grondlegger van EFT, waarvan wereldwijd honderden EFT- en Tappingvariaties zijn afgeleid (Zie: Over die 'Spin Offs' (Van EFT-Tapping Afgeleide Producten): Een Openhartige Discussie). Hij is het resultaat van 2 miljoen dollar en 30.000 uren groei en ontwikkeling.

Belangrijke juridische aantekening: Deze totale Tutorial/Leerstof staat iedereen vrij ter beschikking voor zijn/haar eigen, persoonlijke opleiding. Om de integriteit ervan te bewaken, is echter uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van een of beide auteurs vereist alvorens hij kan worden gepromoot voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld EFT-certificering DVD's begeleiding, enz. Ook mogen geen diploma’s worden verstrekt met daarop vermeld Gold Standard EFT™, onze EFT-Tutorial/Leerstof™ of enige vorm van goedkeuring of bevestiging door Gary Craig, Tina Craig of EmoFree.com, zonder de speciale schriftelijke toestemming van de auteurs.


Om door deze Leerstof heen te surfen, gebruik je gewoon het overzichtelijke menu aan de linkerkant van deze pagina.

De Delen I en II bevatten de GRONDBEGINSELEN VAN EFT-TAPPING 

In dit gedeelte kunnen zowel zelf-helpers als professionals alle Grondbeginselen leren. Zelfs een kind van 10 jaar oud kan Hoe je het EFT-Tapping BasisWerk doet - Het EFT-BasisRecept leren en resultaten boeken met Tapping/Kloppen/Tikken. Verder vind je in dit gedeelte verfijnde details over hoe je dit vitale hulpmiddel bij genezing met nog grotere vaardigheid aanreikt. Je leert hoe je binnen het EFT-TappingProces verborgen Aspecten vindt, evenals methodes om je EFT-TappingWerk te Testen en gecompliceerde kwesties te ontrafelen tot op de Specifieke Gebeurtenissen Aan Het Licht Brengen - Een Belangrijk Concept Binnen het EFT-TappingProces die eraan ten grondslag liggen.

Klik gewoon op de link die je nodig hebt in het menu links op deze pagina en dan kun je, stap-voor-stap, zover gaan als je interesse verlangt. Met andere woorden, bestudeer van deze Grondbeginselen zoveel als je wilt en kom terug wanneer je maar wilt. In de tussentijd kun je al gebruik maken van wat je geleerd hebt en als je terugkomt, kun je heel gemakkelijk verdergaan waar je gebleven was.

De Delen III t/m V bevatten VOORTGEZET MATERIAAL VAN EFT-TAPPING - voor professionals en serieuze studenten.

Dit gedeelte van de Gold Standard EFT-Leerstof is voor gezondheidsdeskundigen en serieuze studenten. Hier wordt dan ook gedegen kennis van de Grondbeginselen verondersteld. Klik gewoon op de gewenste links in het menu linksboven op deze pagina en bekijk aandachtig de vele Tappingverfijningen die je in staat stellen om EFT op harmonieuze wijze toe te passen.

e-knuffel, Gary

LIJST VAN EFT- EN RELEVANTE TERMEN (NEDERLANDS-ENGELS)  

 

NEDERLANDS

ENGELS

Klop-/Tikpunten

Tapping Points

LeverPunt (LP)

Liver Point (LP)

Naast 't Oog (NO)

Side of Eye (SE)

Onder de Arm (OA)

Under Arm (UA)

Onder de Neus (ON)

Under Nose (UN)

Onder 't Oog (OO)

Under Eye (UE)

Op 't Hoofd (OH)

Top of Head (TOH)

PinkPunt( PiP)

Pink (P)

PolsPunt (PoP)

Wrist (W)

SleutelBeenpunt (SB)

Collar Bone (CB)

WenkBrauwpunt (WB)

Eye Brow (EB)

WijsVingerpunt (WV)

Forefinger (F)

Andere EFT- en relevante termen

Other EFT and relevant terms

9-GamutProcedure (9GP)

9 Gamut Procedure (9GP)

(onder)zoekwerk, detectivewerk

detective work

Ja maar-tjes

Tailenders

activeren, oproepen, oprakelen

trigger

afstemmen op

tune into

algemene, brede benadering

global approach

Aspecten

Aspects

BasisRecept (BR)

Basic Recipe (BR)

basisvorm/-toepassing van EFT

basic application

beoefenaar

practitioner

De Pijn Achtervolgen (PA)

Chasing the Pain

DwarrelTaal

Rambling Language

Ernstige Ziektes

Serious Diseases

FilmTechniek (FT)

Movie Technique

GeheugenSteuntje (GS)

Reminder Phrase (RPh)

GeneralisatieEffect

Generalization Effect

het afval en het goud

the garbage and the gold

Het Ergste Eraf Halen

take the edge off

interne aangelegenheid

inside job

KernOorzaak

Root Cause

KernProbleem

Core Issue

Kloppen

Tapping

Kloppen op Afstand, Surrogaat Kloppen

Surrogate Tapping

KlopPunt(en)

Tapping Point(s)

KlopRond(j)e

Tapping Round

KlopScenario's

Tapping Scripts

Kunst van het Aanreiken/ToepassingsVaardigheid

Art of Delivery

Levendige Visualisatie

Vivid Visualisation

MeeProfiteren

Borrowing Benefits

Met Omtrekkende Beweging op het Probleem Afgaan

Sneaking up on the Problem

OntdekkingsVerklaring

Discovery Statement

Opstart (O)

Setup (Su)

OpstartZin (OZ)

Setup Phrase (SPh)

 

Paleis van Mogelijkheden (PvM)

Palace of Possibilities

Procedure voor Persoonlijke Vrede

Personal Peace Procedure

Psychologische Omkering (PO)

Psychological Reversal

Reframen/Herkaderen (ww), Reframe (znw)

Reframe

Schrijfsels op je/onze Muren (SoM)

Writing on the/our Walls

snelle, miraculeuze resultaten

one minute wonders

Specifieke Gebeurtenis (SG)

Specific Event

stijging/verheviging van intensiteit, piek

crescendo

Subjectieve StressEenheden (SSE)

SUD's Subjective Units of Distress

Surrogaat EFT

Surrogate EFT

TafelBlad (TaB)

Table Top

TafelPoten (TaP)

Table Legs

Testen (ww), Test (znw)

Test, Testing

Toekomstige Geneeskundige Wolkenkrabber

Healing High Rise

Traanvrije TraumaTechniek (TTT)

Tearless Trauma Technique

Veranderd Denken (VD) (treedt op)

Cognitive Shift

Vertel het VerhaalTechniek (VVT)

Tell the Story Technique

Wisselen van Aspect

Change Aspects

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden