Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Specifieke Gebeurtenissen Aan Het Licht Brengen - Een Belangrijk Concept Binnen het EFT-TappingProces

Hoe je een Gecompliceerd Geval voor Klopwerk Opsplitst In Eenvoudige Stukjes - Het EFT-Proces Versimpelen

Specific Events are the building blocks (true causes) of every issue
Specifieke Gebeurtenissen zijn de
fundamenten (werkelijke oorzaken)
van ieder probleem.

Tot nu toe heeft alles wat je in deze Gold Standard EFT-Leerstof hebt geleerd je naar dit centrale concept gevoerd. Zoals je zult zien, zijn Specifieke Gebeurtenissen de bouwstenen (ware oorzaken) van ieder probleem, complex of niet. Het idee daarbij is om complexe problemen op te splitsen in hanteerbare stukken, zodat je op slimmere wijze problemen op fundamenteel niveau met Tikken kunt aanpakken.

Bij sommige kwesties zijn de onderliggende emotionele bijdragers vrij eenvoudig te vinden. Een vliegangst zou het resultaat kunnen zijn van één slechte vliegervaring, een gebrek aan sociaal vertrouwen kan zijn begonnen na een heftige scheiding en een verlangen naar chocola kan mede te wijten zijn aan algemene stress over geld. Als je in staat bent geweest een lopend probleem op te lossen door, met snelle resultaten, je focus te verleggen naar het emotionele rijk, dan behoor je tot degenen die EFT bijna als een wonder ervaren. Als dat niet het geval is, zijn je onopgeloste emotionele kwesties mogelijkerwijs te complex voor zo'n simpele benadering. De meeste mensen zullen dieper moeten graven om duurzame resultaten te boeken, dus we zetten onze reis nu voort richting nog fraaiere EFT-vaardigheden.

De meeste emotionele kwesties die mensen over het algemeen herkennen, zijn Breder dan die welke wij hebben gebruikt als voorbeeld. "Ik voel me niet waard om geaccepteerd te worden", "Ik verdien geen financiële zekerheid", "Ik voel me niet op m'n gemak met intimiteit", "Ik heb een controleprobleem" of "Ik heb grote moeite met mensen te vertrouwen" zijn slechts een paar voorbeelden van Bredere kwesties die je geluk in de weg kunnen zitten of je toegang tot succes kunnen blokkeren. Ze kunnen ook worden aangeduid als vaste patronen, zoals "Ik trek altijd de verkeerde partner aan" of "Ik saboteer mijn eigen financiële succes." Pogingen om dit soort kwesties met Het EFT-Tapping BasisRecept onder handen te nemen, geven wellicht wat ontspanning en laten eventueel een positiever gevoel bij je achter, maar dat effect kan slijten omdat de kwestie niet is opgesplitst in genoeg kleine stukjes om EFT optimaal doeltreffend te laten zijn.

Als je onze eerdere instructie betreffende Specifiek Benoemen gebruikt, ben je misschien wel in staat een reeks van Gebeurtenissen in je leven vast te stellen die heeft geleid tot deze relatief Brede kwestie die je probeert op te lossen. Je kunt ook wat algemene emotionele reacties tegenkomen die ermee verbonden zijn. In dit artikel zullen we ontdekken op welke manier Specifieke Gebeurtenissen de ware bouwstenen voor die Bredere kwesties zijn en hoe het vinden en het aanpakken van de gerelateerde Gebeurtenissen het je mogelijk zullen maken sneller en duurzamere effecten te veroveren met het Kloppen.

Als je het concept eenmaal begrijpt, zullen wij zorgen voor een stap-voor-stap handleiding voor het systematisch zoeken naar en werken met de bouwstenen van je problemen.

Hier is een inleidende video met nuttige discussies uit mijn vroegere EFT-TappingSeminars. Beschouw die als beginnershandleiding voor wat hierna komt.

 

 

Laten we onze verkenning van Specifieke Gebeurtenissen beginnen met een moeilijkheid waar veel EFT-Kloppers tegenaan lopen. Dat is het feit dat we doorgaans de neiging hebben om onze problemen door een "Globale bril" te bekijken en er daardoor naar neigen er nogal Brede "etiketten op te plakken." Bij de hierboven gegeven voorbeelden kun je dan denken aan...

 • "Ik voel me niet waard om geaccepteerd te worden"
 • "Ik verdien geen financiële zekerheid"
 • "Ik voel me niet op m'n gemak met intimiteit"
 • "Ik heb een controleprobleem"
 • "Ik heb moeite met mensen te vertrouwen"
 • "Ik trek altijd de verkeerde partner aan"
 • "Ik saboteer mijn eigen financiële succes"
 • "Ik heb een laag gevoel van eigenwaarde"
 • "Ik ben claustrofobisch"
 • "Ik ben een emotionele teveel-eter"
 • "Ik heb op m'n werk een hoop stress"
 • "Mijn moeder vindt me waardeloos"
 • "Mannen zijn niet aardig tegen me"
 • "Ik heb angst voor spreken in het openbaar"
 • "Ik ben bang om afgewezen te worden"

Helaas zien EFT-Kloppers met beperkte opleiding deze Globale verklaringen aan voor de echte problemen, wat voor hen reden is om ze aan te pakken met Het EFT-Tapping BasisRecept, waarbij ze Globale benaderingen gebruiken als:

 • "Hoewel ik me niet waard voel om geaccepteerd te worden..."
 • "Hoewel ik geen financiële zekerheid verdien..."
 • "Hoewel ik me niet op m'n gemak voel met intimiteit..."
 • "Hoewel ik een probleem heb met controle..."
 • "Ook al heb ik er moeite mee om mensen te vertrouwen..."
 • "Hoewel ik altijd de verkeerde partner aantrek..."
 • "Hoewel ik mijn eigen financiële succes saboteer..."
 • "Ook al heb ik een laag gevoel van eigenwaarde..."
 • "Hoewel ik claustrofobisch ben..."
 • "Hoewel ik een emotionele teveel-eter ben..."
 • "Hoewel ik op m'n werk een hoop stress heb..."
 • "Ook al hebben mijn moeder en ik altijd ruzie..."
 • "Hoewel mannen niet aardig tegen me zijn..."
 • "Hoewel ik angst heb voor spreken in het openbaar..."
 • "Hoewel ik bang ben voor afwijzing..."

De bovenstaande problemen zijn allemaal erg Globaal, wat betekent dat ze veel Aspecten bevatten en dat houdt in dat ze kunnen worden onderverdeeld in veel kleinere delen, waardoor wij veel Specifieker kunnen zijn. Pogen die Globale problemen op te lossen met zomaar even een rondje Tikken is iets als een stevige eiken tafel proberen in mekaar te slaan door met je vuist op het tafelblad te bonken. Als je lang genoeg blijft bonken, zal een poot of twee ervan misschien wat verzwakken, maar dat is 't dan ook wel.

Een betere manier om ermee om te gaan is je te richten op de TafelPoten die het TafelBlad ondersteunen. Verwijder of verzwak de TafelPoten en het TafelBlad begeeft het. Hierin liggen de eenvoud en de kracht van Specifieke Gebeurtenissen.

TafelBlad en TafelPoten - Een Ideale EFT-Metafoor

Laten we even wat verder ingaan op deze zeer belangrijke EFT-metafoor, die het ons makkelijker maakt om meer gespecificeerd om te gaan met die Globale Kwesties. Specifieke Gebeurtenissen zijn simpelweg de TafelPoten die het Globaal verwoorde probleem, oftewel het TafelBlad, overeind houden. Zoals je direct zult zien, ben je meer gespecificeerd bezig als je de TafelPoot met EFT aanspreekt dan wanneer je dat doet met het TafelBlad.

Ter verduidelijking gaan we het Globaal verwoorde probleem "Ik ben bang voor afwijzing" uit de bovenstaande lijst even wat nader verkennen.

Table Tops and Table Legs Diagram

Afwijzing-voorbeeld: We gaan, in plaats van EFT toe te passen op dit TafelBlad-probleem met een verwoording als: "Ook al ben ik bang voor afwijzing..." wat Specifieker te werk en splitsen het op in Specifieke Gebeurtenissen (TafelPoten) die het veroorzaakt hebben. Niet iedereen heeft een angst voor afwijzing, maar ga er maar gerust vanuit dat degenen die daar wèl mee zitten een of meer ervaringen, oftewel Specifieke Gebeurtenissen, achter de rug hebben die die angst mede hebben veroorzaakt en hem voort laten duren. In EFT-termen houdt dat in dat die Specifieke Gebeurtenissen eventueel als volgt kunnen worden benaderd:

 • "Hoewel mijn leraar in de 3de klas me voor de hele klas voor schut zette..."
 • "Hoewel mijn vader niet naar mijn diploma-uitreiking op de middelbare school kwam en ik me in de steek gelaten voelde..."
 • "Ook al zei mijn middelbare schoolvriendinnetje: 'Ik heb genoeg van je'..."
 • "Hoewel ik toen ik 8 was op Thanksgiving de hele dag op m'n kamer moest blijven..."
 • "Hoewel Ma tegen me zei: 'Jij komt nooit aan de man, als je niet zo dun wordt als je zus'..."
 • "Hoewel ik uit het regionale voetbalteam werd gezet..."

Zie je hoe elk van deze Gebeurtenissen er eventueel toe kan leiden dat iemand zegt: "Pff! Daar werd ik me even afgewezen"? Elk van die pijnlijke afwijzingen wordt opgeslagen in het energiesysteem en de mate waarin de verstoringen zich opstapelen, kan er uiteindelijk toe leiden dat iemand afwijzing koste wat het kost vermijdt. Dat kan invloed hebben op de keuzes die men maakt of op de kansen die men in het leven bereid is te grijpen, en ooit zal de persoon beseffen dat hij/zij zichzelf heeft beperkt door "bang voor afwijzing" te zijn.

Dit zijn de werkelijke veroorzakers van het probleem "Ik ben bang voor afwijzing." Zij vertegenwoordigen het fundament van het probleem. Zij zijn de oorzaken, terwijl de angst voor afwijzing slechts het symptoom is. Als we EFT willen gebruiken voor dit soort probleem, kijken we om te beginnen naar de TafelPoten en neutraliseren die afzonderlijke oorzaken dan één voor één. Zodoende brengt elke verwijderde (of verzwakte) Poot het TafelBlad mede aan het wankelen, totdat het uiteindelijk instort en het "angst voor afwijzing"-probleem verdwijnt. Dit is EFT-Tapping op z'n best.

Vergeet echter niet dat Testen een essentieel onderdeel van De Triade is (Aspecten-Testen-Specifiek Benoemen). Een enorm voordeel daarbij is dat je, door een probleem in een georganiseerde verzameling Aspecten te verdelen, precies weet wat je aan het Testen bent wanneer je de 0 tot 10-schaal gebruikt. Als je daarentegen Globale Taal gebruikt om een Globaal probleem te behandelen, zal het 0 tot 10-intensiteitscijfer alle onderdelen tegelijk vertegenwoordigen. Als je dan niet verder komt, is het moeilijk om te weten welke delen verbeterd zijn en in welke mate ... en bovenal waar je van daaraf heen moet voor de beste KlopResultaten. Als je alles terugbrengt tot duidelijke Specifieke zaken, kun je die vaak omgooien als dominostenen.

Ervan uitgaand dat je alle Aspecten in iedere Specifieke Gebeurtenis kunt vinden en aanpakken, zullen de Gebeurtenissen die je geneutraliseerd hebt geneutraliseerd blijven, en dat kun je bevestigen door het na verloop van tijd te Testen. Dit maakt het je mogelijk systematisch door je onderwerpen heen te werken en verbetert ook nog eens je vertrouwen in en succes met het EFT-TappingProces.

Hier is een TikTip:

Misschien is je opgevallen dat de Gebeurtenissen die we voor dit voorbeeld hebben gekozen allemaal uit de kindertijd stammen. Dat is omdat je bij Gebeurtenissen uit vroegere tijd de meeste kans hebt dat het fundamentele Gebeurtenissen zijn, dat wil zeggen dat ze meer ondersteuning geven aan het TafelBlad. Als je nagaat dat het probleem dat de TafelPoten ondersteunen allerlei verschillende afmetingen en sterktes kan hebben, lijkt het je dan niet het verstandigst om de grotere maten het eerst uit te schakelen? Hoe verder je in je persoonlijke geschiedenis teruggaat om een gerelateerde Gebeurtenis te vinden, hoe groter die Poot waarschijnlijk is.

Hier is nòg een TikTip:

Hou Het EFT-GeneralisatieEffect in de gaten. Vaak hebben de verschillende "afwijzing-Poten" onderling wat gemeenschappelijke thema's, zodat het verwijderen van de ene Poot invloed heeft op de overige Poten. Veel afwijzingskwesties hebben bijvoorbeeld te maken met een ouder of school of een speciale ervaring zoals huiselijk geweld of oorlog. Zelfs als een probleem honderden of duizenden TafelPoten heeft, is het voor ons mogelijk er met EFT vaak 10 of 20 van weg te werken en dan, door Het GeneralisatieEffect, het hele TafelBlad voor onze ogen  te zien instorten.

Hier is een korte video met een beschrijving van de TafelBlad/TafelPoten-metafoor en hoe Het EFT-GeneralisatieEffect werkt.

 

 

Bij EFT kun je Ieder Complex Probleem dus Opsplitsen in Kleinere Stukken

EFT gebruiken bij Specifieke Gebeurtenissen kan niet alleen in afwijzingskwesties, ook in andere. Het komt prima van pas bij angst, woede, schuld, verdriet, trauma en elk ander emotioneel probleem dat je maar kunt bedenken. Het geldt ook voor alle emotionele oorzaken van fysieke en prestatieproblemen. Splits die kwesties uit in Specifieke Gebeurtenissen die er de oorzaak van zijn en je hebt een formule om in zowat elk probleemverband vrijheid te bezorgen. Met dat idee voor ogen is geen probleem te complex, omdat ieder ervan in z'n eigen afzonderlijke stukjes kan worden gebroken en vervolgens met EFT verholpen kan worden. Hier volgen enkele klassieke voorbeelden:

 • Een getraumatiseerde oorlogsveteraan kan de diagnose PostTraumatische StressStoornis (PTSS) te horen hebben gekregen. Dat is een Globaal probleem, omdat het wordt veroorzaakt door veel Specifieke Gebeurtenissen die met oorlog te maken hebben. Stel gewoon iedere Specifieke oorlogsgebeurtenis vast en neem ze allemaal, om beurten, onder handen met EFT. Wanneer er genoeg van geneutraliseerd zijn, heeft de PTSS niet langer een oorzaak en valt het TafelBlad in duigen, samen met de nachtmerries, indringende herinneringen, hoofdpijn, paniekaanvallen, enzovoort.

 • Woedekwesties hebben altijd een oorzaak en die oorzaken zijn de Specifieke Gebeurtenissen waar de woede uit voortkwam. Denk bijvoorbeeld eens aan je eigen verleden en roep eens wat Specifieke Gebeurtenissen op die woede bij je hebben gecreëerd. Kolken die onder de oppervlakte niet nog steeds door, alleen maar om in het nu af en toe te voorschijn te komen in de vorm van woede-uitbarstingen? Snap je dat je, nadat je die Gebeurtenissen met Tapping hebt geneutraliseerd, minder in je "woede-emmer" zult hebben zitten en het resultaat "minder woedetoestanden" zou zijn?

 • Bij problemen in zaken, sport, muziek en spreken in het openbaar zitten in de Kern bijna zonder uitzondering Specifieke Gebeurtenissen. In die gevallen brengen de Specifieke Gebeurtenissen meestal beperkende emoties of overtuigingen met zich mee die vaak remmend werken bij prestaties. Voorbeelden: (1) Mijn vader zei dat rijke mensen inhalig zijn, (2) Als ik uitblink op honkbal, zullen ze op school de pest aan me hebben, net zoals m'n neef toen ik 7 was, (3) Ik kan die hogere noot niet zingen, omdat m'n maten altijd zeiden dat ik klonk als een mietje, en (4) Ik verdien geen staande ovatie omdat mijn leraar in groep 8 me voor schut zette door me 'n uitslover te noemen. We hebben allemaal een rivier aangelegd vol met dergelijke mentale blokkades die zich allemaal verzamelen achter onze eigen persoonlijke dam. Als wij ze met EFT-Tapping uitschakelen, breekt de dam doormidden en worden ongelooflijke nieuwe perspectieven geopend.

 • Fysieke problemen en ernstige ziektes hebben bijna altijd emotionele oorzaken (mijn mening). De geneeskunde en de meeste andere methodes negeren die veelal en dus onderscheidt het EFT-Proces zich, in tegenstelling daarmee, als een unieke aanpak. Geen wonder dus dat wij vaak succes hebben waar al het andere mislukt. Verderop in de Leerstof zal ik een compleet artikel aan dit onderwerp wijden, maar laten we voor dit moment in ieder geval helder krijgen dat die emotionele oorzaken kunnen worden teruggebracht tot Specifieke Gebeurtenissen. Haal de Specifieke Gebeurtenissen met EFT onder de "tafel" uit en de fysieke problemen zullen vaak verminderen of verdwijnen.

Wat is een Specifieke Gebeurtenis vanuit EFT-Oogpunt?

Om er zeker van te zijn dat je Gebeurtenis Specifiek genoeg is, kun je er het beste een kiezen aan de hand van de volgende criteria:

 1. Het is een korte "film" uit het verleden, bij voorkeur van zover terug als de kindertijd.
 2. Je ziet kans om hem een titel te geven, zoals "Die keer dat/op het moment dat..."
 3. Op het moment dat het gebeurde, duurde het 1-3 minuten lang.
 4. Er zit minstens 1 emotionele intensiteitsverheviging in.
 5. De film bevat een begin, een eind, een verhaallijn en personen die er een rol in spelen.

Hoe vind je Specifieke Gebeurtenissen Tijdens het KlopProces?

Dat gebeurt meestal door middel van vragen die je mee terugnemen in de tijd naar vroegere ervaringen die te maken hebben met het huidige probleem. Er zijn geen kant-en-klare doorsneevragen die voor alle omstandigheden werken, maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om ernaar op verkenning te gaan. Hier zijn wat voorbeelden om je er enig idee van te geven:

 • Wanneer was de eerste keer dat je je onbemind voelde?
 • Kun je een concrete gelegenheid noemen waarbij je je héél erg afgewezen voelde?
 • Is er een grote schuldervaring die we aan de orde kunnen stellen?
 • Aan welke Gebeurtenis in je verleden herinnert dit probleem met ___ je?
 • Wat was je heftigste angst-/misbruik-/traumatische ervaring?
 • Ging er een emotionele Gebeurtenis vooraf aan het begin van je ziekte?

Onze Kunst van het Aanreiken-video's zitten vol met dit soort vragen en vormen een bron van betekenis voor voorbeelden met een hoog kwaliteitsgehalte.

Richtlijnen voor het Tappen op Specifieke Gebeurtenissen

De meeste mensen hebben in dit proces begeleiding nodig. Anders heb je goed kans dat ze komen opdraven met "Specifieke Gebeurtenissen" die wel uren of meer duren. Om ervoor te zorgen dat je een geschikte Specifieke Gebeurtenis van hanteerbare lengte hebt, maak je bij voorkeur gebruik van de volgende richtlijnen:

 • Als deze Gebeurtenis een film was, hoe lang zou hij dan duren? Als dat ook maar íets meer is dan een paar minuten, breng het dan s.v.p. terug tot een segment van één tot drie minuten, waarin de belangrijkste emotionele intensiteitsverheviging(en) van het gehele Gebeuren zit(ten). Een veel gemaakte fout is dat men een Gebeurtenis kiest die men in één tot drie minuten aan een vriend kan vertellen. Voor dit doel moeten we echter iets hebben dat zich toen daadwerkelijk afspeelde in één tot drie minuten. Je zou een vriend bijvoorbeeld binnen enkele minuten kunnen vertellen over een scheiding, maar dan zou je veel van de Specifieke details moeten verdoezelen. Ga op zoek naar de kleine tijdssegmenten die voor jou de hoogste emotionele impact bevatten.
 • Hoeveel emotiestijgingen zitten er in die korte film? Als de film maar een paar minuten duurt, zijn er waarschijnlijk niet al teveel van dat soort momenten. Het is echter doorgaans sowieso het beste om een Specifieke Gebeurtenis te kiezen waarin zich slechts één of twee intensiteitsverhevigingen voordoen. Als er meerdere zijn, richt je dan om beurten op één ervan en begin met de meest intense. Vaak vervagen de andere zogauw je de meest intense met EFT hebt uitgeschakeld.
 • Als deze film een titel had, hoe zou die dan luiden? Deze vraag heeft twee doelstellingen: (1) hij levert je een korte frase op om te gebruiken in Het EFT-BasisRecept en (2) hij zorgt voor meer nadruk op de Specifieke Gebeurtenis, zodat je hem beter kunt onderscheiden van andere gerelateerde Gebeurtenissen.
 • Hoe lang geleden is het gebeurd? Tikken op een Gebeurtenis van vorige week is absoluut mogelijk, maar de Aspecten van die Gebeurtenis zijn vast en zeker op zichzelf al veelomvattende problemen. Het is beter om zo dicht bij de jeugd of bij het ontstaan van het probleem te beginnen als je maar kunt.

TikTip: Wat als je je geen Specifieke Gebeurtenis kunt herinneren?

Verzin er dan een. Dat klinkt misschien op het eerste gehoor wat onnozel, maar in de praktijk kan het heel effectief zijn. Dat komt doordat een verzonnen Gebeurtenis voortkomt uit je diepste emotionele uithoeken en dus kan worden verfraaid tot een Gebeurtenis die misschien nog wel nuttiger kan zijn dan een echte. Ik heb dit vele malen met groot succes gedaan.

Als je eenmaal aan het Kloppen bent, wordt je geheugen vaak wat helderder en schieten je meer Gebeurtenissen te binnen.

TikTip: Specifieke Gebeurtenissen tegenover Specifieke Emoties

Uiteindelijk zijn het de emoties die afkomstig zijn van de Specifieke Gebeurtenissen die ons interesseren. Dat zijn de oorzaken van de emotionele, fysieke en prestatieproblemen die uitgeschakeld moeten worden. Sommige EFT-ers hebben dit verkeerd begrepen en hebben besloten om te gaan voor Specifieke Emoties in plaats van Specifieke Gebeurtenissen. Hoewel dit een kwestie is van "de zaken in omgekeerde volgorde doen", zal het waarschijnlijk wel wat resultaten opleveren dankzij de kracht van Het EFT-Tapping BasisRecept. Zelfs een verkeerd gerichte pijl kan nog altijd een deel van het doel raken. Om twee redenen zal het daarbij echter aan perfectie ontbreken:

 • De Specifieke Gebeurtenissen zijn de veroorzakers van de emoties die we in het EFT-Proces proberen te vinden, maar het omgekeerde is niet waar, dat wil zeggen: de emoties leiden niet tot de Specifieke Gebeurtenissen. Door op zoek te gaan naar emoties zonder hun fundamentele oorzaken (Specifieke Gebeurtenissen) vastgesteld te hebben, maakt men dus een duidelijk herkenbare fout in het EFT-gebeuren. De Kern van kwaliteits-EFT wordt gevormd door Specifieke Gebeurtenissen. Door die te omzeilen, laat je een kans op dieper werk liggen.

 • Iets als een Specifieke Emotie bestaat niet. We gebruiken over het algemeen termen als angst, woede en verdriet alsof ze Specifieke dingen zijn, maar het zijn in feite slechts veralgemeniseerde etiketten. Verdriet over het overlijden van een geliefde, bijvoorbeeld, is niet zomaar een vorm van verdriet. Als je erachter kijkt, vind je vaak dingen als angst om alleen te zijn of schuld over wat de rouwende persoon heeft gedaan of nagelaten toen de overledene nog leefde. Ik ben er ooit eens speciaal voor gaan zitten om een lijst van 50 emoties te maken en zag toen dat ik ze allemaal makkelijk in termen van angst zou kunnen definiëren; handenwas-dwangneurose kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd als de angst voor ziektekiemen, schuld kan worden gedefinieerd als de angst om niet thuis getroffen te worden, depressie kan worden gedefinieerd als angst om waardeloos te zijn... en zo verder.

Conclusie

Specifiek Benoemen is een uiterst belangrijke factor voor diepgaand succes met EFT ... en... tekort schieten in het Specifiek Benoemen is VERUIT de meestvoorkomende fout die EFT-beoefenaars maken. Hoe groter het probleem, hoe moeilijker het kan zijn om de kleinere stukjes te vinden. Het werken met Specifieke Gebeurtenissen zal je rechtstreeks naar de bron van de verstoring leiden en een systematische manier bieden om grotere kwesties, stukje bij beetje, op te lossen.

Kies, nu je het concept begrijpt, een probleem (TafelBlad) van jezelf en een gerelateerde Gebeurtenis (TafelPoot) en volg ons naar het volgende artikel waar we die Gebeurtenis aanpakken met de Vertel het VerhaalTechniek.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd hoe Specifieke Gebeurtenissen bijdragen aan emotionele kwesties.

 • Specifieke Gebeurtenissen zijn de bouwstenen van Bredere emotionele kwesties.
 • Tekort schieten in het Specifiek Benoemen is een zeer veelvoorkomende fout bij mensen die EFT gebruiken.
 • Met Kloppen op Bredere kwesties hebben we over het algemeen weinig succes, omdat die teveel Aspecten bevatten.
 • Inzicht in de TafelBlad- en TafelPotenmetafoor zal je helpen Globale problemen op te splitsen in Specifieke Gebeurtenissen.
 • Er zijn vijf criteria die ervoor zorgen dat de Gebeurtenis die je hebt gekozen Specifiek genoeg is.
 • Als je Gebeurtenissen uit je vroegere geschiedenis aanpakt, zal dat meestal zwaarder wegende resultaten voortbrengen dan wanneer je iets recenters aanpakt.
 • Het GeneralisatieEffect helpt om de effecten van ons werk te vermenigvuldigen, aangezien de verlichting die op één Gebeurtenis wordt bewerkstelligd zich zal uitbreiden ten gunste van andere Gebeurtenissen.

 

 © Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden