Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

Wat is EFT? - Theorie, Wetenschap en Toepassingen

Een Verfrissend Nieuw Gebruik van Een Bestaand Proces.
Als Andere Dingen Níet Werken, Werkt Dit Vaak Wèl. 

Allereerst: als je onze EFT-Introductievideo nog niet hebt gezien, bekijk hem dan nu s.v.p. alsnog. Hij vormt namelijk de basis van je EFT-mogelijkheden.

 

 

Opmerking: Door de jaren heen is mijn oorspronkelijke term "EFT" ook bekend geworden als "Tapping" (Nederlands/Belgisch:"Kloppen/Tikken"; vert.). Vandaar dat de termen "EFT", "Tapping" ("Kloppen/Tikken") en "EFT-Tapping" hier afwisselend gebruikt worden.

Welkom

"Emotional Freedom Techniques" of “EFT” (vaak bekend als "Tapping" of "EFT-Tapping") is een wereldomvattend, veelzijdig hulpmiddel bij genezing dat voor uitzonderlijke resultaten kan zorgen bij lichamelijke en emotionele problemen en bij prestatieproblemen. EFT opereert vanuit de vooronderstelling dat er, welk deel van je leven er ook om verbetering vraagt, onopgeloste emotionele problemen in de weg zitten. Zelfs wat fysieke problemen, chronische pijn of gediagnosticeerde aandoeningen betreft, is algemeen bekend dat elke vorm van emotionele stress het natuurlijke genezingspotentieel van het menselijk lichaam kan belemmeren.

In veel gevallen kan EFT direct worden toegepast voor verzachting op fysieke symptomen, zonder na te gaan wat de emotionele bijdragen zijn. Voor de krachtigste, langst durende resultaten met EFT is het echter nodig de betrokken emotionele problemen vast te stellen en je daarop te richten.

De EFT-vooronderstelling omvat ook het uitgangspunt dat hoe meer onopgeloste emotionele problemen je weet op te lossen, hoe meer vrede en emotionele vrijheid je in je leven zult hebben. De Procedure voor Persoonlijke Vrede (daarover later) is het "gereedschap" dat je daarvoor nodig hebt ... beperkende overtuigingen kunnen verdwijnen, persoonlijke prestaties kunnen een hoge vlucht nemen, relaties kunnen opbloeien en een levendige fysieke gezondheid kan je deel zijn. Als we realistisch zijn, moeten we vaststellen dat bij alle bewoners van deze planeet op z'n minst wel een paar emotionele problemen hun pure, onbegrensde geluk in de weg staan.

Met dat in het achterhoofd kan EFT een doorlopend proces zijn, dat we gebruiken om oude trauma's op te ruimen en om alle nieuwe uitdagingen met een gezonde, productieve houding te kunnen verwelkomen. De kerninstructie van EFT in deze Leerstof/Tutorial begint met het Basis KlopProces en neemt je dan helemaal mee naar de Procedure voor Persoonlijke Vrede. Wij nodigen iedereen, maar dan ook iedereen, uit om deze hulpmiddelen te gebruiken voor zovéél vrede en vrijheid als hij/zij zich maar kan voorstellen.

EFT-Tapping Werkt Vaak Waar Niets Anders Lukt

EFT blaast frisse lucht in het genezingsproces door te lenen van het Chinese meridianenstelsel. Terwijl acupunctuur, acupressuur en dergelijke voornamelijk gericht waren op fysieke kwalen, neemt EFT afstand van die ouderwetse manier van werken en richt zich ook op emotionele kwesties. Dat zorgt dan vaak weer voor voordelen bij prestaties en fysieke problemen.

EFT combineert de fysieke voordelen van acupunctuur met de cognitieve voordelen van conventionele therapie voor een veel snellere, meer volledige behandeling van emotionele kwesties en de lichaams- en gedragsproblemen die die vaak met zich meebrengen.

Tapping Acupuncture No Needles image
EFT is een emotionele versie van acupunctuur;
wij gebruiken alleen  geen naalden.

Hoewel gerelateerd aan acupunctuur, gebruikt EFT geen naalden. In plaats daarvan gebruiken wij een eenvoudig tweeweg-systeem waarbij we (1) mentaal "in-tunen/afstemmen op" Specifieke zaken terwijl we (2) bepaalde meridiaanpunten op het lichaam stimuleren door er met onze vingertoppen op te Kloppen. Wanneer het op de juiste manier wordt toegepast, blijkt EFT verstoringen in het meridiaanstelsel weer in balans te brengen en zo de maanden- of jarenlange procedures, zoals bekend van conventionele therapiemethodes, terug te brengen tot minuten of uren. Het Basis KlopProces is makkelijk te leren, kan overal gedaan worden en kan gebruikt worden voor indrukwekkende doe-'t-zelf resultaten.

Verder is de basismethode erg makkelijk mee te nemen en door bijna iedereen te leren. Hij vraagt geen speciale opleiding. Zelfs kinderen hebben er beginnerssuccesjes mee bereikt. De BasisProcedure binnen EFT is bekend als "Het EFT-Tapping BasisRecept" en is uitvoerig beschreven in het volgende artikel: Hoe je het BasisWerk van EFT-Tapping doet - Het BasisRecept. Zie ook: Wat kan ik verwachten van EFT-Tapping?

 

Het EnergieSysteem van Het Lichaam - De Basis van EFT-Tapping

Ongeveer 5000 jaar geleden ontdekten de Chinezen een complex systeem van energiebanen die door het hele lichaam lopen. Deze energiebanen … of meridianen, zoals ze genoemd worden … vormen de kern van de Oosterse geneeskunde en de basis voor de hedendaagse acupunctuur en acupressuur en voor allerlei andere helingstechnieken.

Die energie stroomt door het lichaam en is voor het oog niet zichtbaar. Vergelijk het maar met de energie die door je televisie stroomt, die zie je ook niet. Je weet alleen dat hij er is, door zijn effecten. De beelden en geluiden vormen voor jou steeds weer het bewijs dat de energiestroom bestaat.

Op dezelfde manier geeft EFT je treffend bewijs dat unieke energie door je meridianen stroomt, de effecten ervan laten je namelijk weten dat hij er is. Door simpelweg te Kloppen bij de eindpunten van je energiemeridianen kun je diepgaande veranderingen in je emotionele en fysieke gezondheid ervaren. Dat is wat er gebeurt bij EFT. Het is de centrale gedachte achter de vraag: Wat is EFT-Tapping?

De Westerse medische wetenschap legt doorgaans de focus op de chemische natuur van het lichaam en besteedt weinig aandacht aan deze subtiele, maar krachtige energiestromen. Ze bestaan echter, hoe dan ook, toch echt en trekken van steeds meer wetenschappers de aandacht.

Wetenschappelijke Bevestiging van EFT

The Science Behind EFT Tapping

De grondslag van EFT komt voort uit een op basis van gezond verstand samenbrengen van Acupunctuur en Lichaam-Geest Geneeskunde, die beide al tientallen jaren wetenschappelijke studies aan hun zijde hebben. Hun effectiviteit is zó grondig dat prestigieuze instituten zoals Stanford, Harvard en vele andere universiteiten, alsook klinieken en ziekenhuizen, ervoor hebben gekozen om ze te gebruiken en/of bestuderen. Zoek maar eens op internet met termen als "Mind-Body Research" (Onderzoek naar Verband tussen Lichaam en Geest; vert.) en "Acupuncture Research" (Onderzoek naar Acupunctuur; vert.) en je krijgt de enorme voorraad te zien van wetenschappelijke studies die de onderbouwing van EFT-Tapping bevestigen.

Verder zijn er veel door vakgenoten afgeronde EFT-TappingStudies. Enkele daarvan zijn nog gebaseerd op een langer KlopProtocol dat voorafgaand aan deze Tutorial/Leerstof algemeen gangbaar was. Deze Leerstof heeft dat protocol verdeeld in makkelijk te gebruiken delen, maar over het geheel genomen is er niks wezenlijks veranderd. Die afzonderlijke delen hoeven alleen maar samengevoegd te worden om weer te komen bij het originele protocol dat in voorgaande studies is gebruikt. Dus al het onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van het vorige protocol is nog steeds geldig, zelfs al weerspiegelt het "Voormalig EFT." Toekomstig onderzoek zou echter gebaseerd moeten worden op de protocollen die in deze Leerstof naar voren gebracht worden. Misschien wil je dit uitstekende artikel lezen dat het onderzoek op het gebied van EFT en soortgelijke methodes samenvat, geschreven door David Feinstein, PhD.

Voor mij wordt echter het echte bewijs voor het vermogen van EFT niet gevonden in het laboratorium. Nee, het ware bewijs zit 'm vooral in hoe goed het voor jou werkt. Om die reden is deze Tutorial ontworpen, zodat jij je gang door dit KlopProces heen kunt vinden en zo tot je eigen conclusies kunt komen. Natuurlijk is het zo, dat, hoe bedrevener je wordt in EFT, hoe beter je resultaten zullen zijn en hoe meer tot je door zal dringen "Wat EFT-Tapping is."

De OntdekkingsVerklaring

Een van de mooie kenmerken van EFT is dat het mechanisme ervan heel fraai in één zin kan worden neergezet. Die zin noemen we De OntdekkingsVerklaring en hier is ie.

Laten we De OntdekkingsVerklaring eens wat meer gedetailleerd bekijken. Merk op de eerste plaats op wat hij niet zegt. Hij zegt niet dat een negatieve emotie veroorzaakt wordt door de herinnering aan een traumatische ervaring in het verleden. Dat is belangrijk om te herkennen, omdat die veronderstelde verbinding van traumatische herinneringen met negatieve emoties een heersende stroming is in de conventionele psychotherapie.

In sommige kringen is het de geaccepteerde praktijk om "het geheugen te behandelen" en in dat proces de cliënt te vragen om herhaaldelijk een emotioneel pijnlijke gebeurtenis te herbeleven. EFT, daarentegen, laat het geheugen ongemoeid, maar richt zich op datgene waarvan ik geloof dat het de ware oorzaak is ... een verstoring in het energiesysteem van het lichaam.

Mensen uit de hele wereld bellen mij voor hulp via de telefoon. Zonder dat ik erom gevraagd heb, beginnen ze mij gewoonlijk in detail te vertellen over hun trauma's uit het verleden. Dat komt doordat zij abusievelijk geloven dat ik al die details nodig heb om hen te helpen. Voor hen zijn deze herinneringen de oorzaak van hun problemen.

Het helpen van mensen, die onnodig al die emotioneel beladen herinneringen met zich meedragen, licht me zeer na aan het hart. Daarom ontwikkelde ik dit makkelijk te gebruiken KlopProces. Maar het komt bij mensen altijd vreemd over als ik vertel dat ze al die verschrikkelijke details niet op een pijnlijke manier hoeven te herbeleven om met EFT-Tapping geholpen te kunnen worden. Die herinneringen kunnen bijdragen tot een ongewilde emotie (hoe, dat zul je later zien), maar ze zijn niet de directe oorzaak. Daarom hoeven we geen tijd te besteden aan het pijnlijk uitweiden erover. Het is overbodig, zo niet beschadigend om dat te doen.

Zodoende komt er betrekkelijk weinig emotioneel lijden kijken bij EFT-Tapping. Het is relatief pijnloos (Zie: Wat kan ik verwachten van EFT-Tapping? voor mogelijke uitzonderingen). Je zult gevraagd worden je probleem kort weer voor de geest te halen (dat kan eventueel enig ongemak geven), maar dat is alles. Het is niet nodig om de pijn opnieuw te beleven. In feite, als we het Kloppen goed doen, fronsen we juist de wenkbrauwen in verband met herhaald oproepen van emotioneel ongemak. En dat is dan nog maar één voorbeeld waarin EFT-Tapping zo radicaal afwijkt van conventionele methodes.

zzzzzzzz: the sound of static on the TV

Wat ook kan helpen bij je verdere leerproces, is om de energiestroom in je lichaam te vergelijken met die van een TV-toestel. Zolang de energie gewoon door je TV stroomt, zijn beeld en geluid beide helder. Maar wat zou er gebeuren als je de achterkant van het TV-toestel zou weghalen en met een metalen schroevendraaier zomaar door z'n gecompliceerde elektronica heen ging wroeten? Nogal logisch, je zou de elektrische stroom verstoren of omleiden en er zou daar binnenin kortsluiting, oftewel een "zzzzzt",  ontstaan. Beeld en geluid zouden in de war raken en de TV zou zijn versie van een "negatieve emotie" laten zien.

Op dezelfde manier ontstaat, als ons energiesysteem uit z'n evenwicht raakt, van binnen een elektrisch "zzzzzt"-effect. Breng die "zzzzzt" weer op orde door op de juiste manier te Kloppen en de negatieve emotie verdwijnt. Zo simpel is het. Ik realiseer me heel goed hoe vreemd dit wellicht klinkt en hoe moeilijk het is om het te geloven ... tenminste in het begin. Ik zou het zelf niet eens geloven als ik niet zoveel prachtige veranderingen in mensen had zien plaatsvinden na het toepassen van deze technieken.

De Tussenliggende Stap ... Het Ontbrekende Stukje

Als je dat eenmaal geaccepteerd hebt ... als je het hebt "binnengelaten" ... valt de logica ervan niet meer te ontkennen en begin je al de zwakheden van andere methodes te zien.

Bijvoorbeeld, de methode "behandel het geheugen", die ik eerder noemde, wordt schril onjuist in het licht van deze ontdekkingen. In die methode wordt verondersteld dat de herinnering aan het trauma uit het verleden de directe oorzaak is van de emotionele verstoring in iemand. Dat is niet zo. Er is een tussenliggende stap ... een ontbrekend stukje tussen het geheugen en de emotionele verstoring. En die tussenliggende stap is natuurlijk de verstoring in het energiesysteem van het lichaam. En die verstoring, de "zzzzzt", is de directe oorzaak van de emotionele verstoring. Dat wordt hieronder grafisch weergegeven.

Bedenk wel dat als stap 2 (de Tussenliggende Stap) niet optreedt, stap 3 onmogelijk is. Met andere woorden, als de herinnering geen verstoring in het energiesysteem van het lichaam veroorzaakt, kan de negatieve emotie zich niet voordoen. Daarin ligt de oorzaak van het feit dat sommige mensen gehinderd worden door bepaalde herinneringen en andere niet. Het verschil is dat bij sommige mensen het energiesysteem de neiging heeft door zulke herinneringen uit balans te raken, terwijl dat bij anderen niet zo is.

Met dat in gedachten is makkelijk te herkennen hoe de "behandel de herinnering"-methode zijn doel voorbij streeft. Die spreekt stap 1 aan, maar negeert stap 2.

Daarom wil de gesteldheid van sommige mensen nogal eens juist achteruit gaan door conventionele psychotherapie, die zich richt op de herinnering en niet op de oorzaak (de verstoring van de energie). Stap 1 aan bod laten komen, door iemand te verplichten een verstorende herinnering levendig te herbeleven, zorgt ervoor dat meer verstoring in het energiesysteem op gang wordt gebracht (meer "zzzzzt"s). En dat betekent meer pijn, niet minder. Het kan het probleem dan ook verergeren en dat gebeurt ook vaak. Als stap 2 aan de orde was gesteld in plaats van stap 1, zou er relatief weinig pijn zijn. Het energiesysteem zou weer in evenwicht komen (door het juiste Klopwerk) en innerlijke rust zou de plaats innemen van de negatieve emotie. Het resultaat zou een snelle verbetering zijn, doordat de ware oorzaak aangesproken werd. En dat gebeurt zeer regelmatig met EFT-Tapping. In de volgende video combineer ik De OntdekkingsVerklaring met een discussie over de Tussenliggende Stap. Dit voegt een extra dimensie toe aan deze belangrijke onderwerpen.

 

 

Eén Oorzaak ... Dus Je Hebt Maar Eén Methode Nodig

Nu terug naar de "OntdekkingsVerklaring". Realiseer je s.v.p. dat die echt alles omvat. Hij zegt: "De oorzaak van ALLE negatieve emoties is een verstoring in het energiesysteem van het lichaam." Dat wil zeggen: angsten, fobieën, boosheid, verdriet, depressies, traumatische herinneringen, PTSS, ergens over in zitten, schuldgevoel en alle beperkende emoties in sport, zaken en de uitvoerende kunsten. Dat is een uitgebreide lijst en die dekt dan ook zo'n beetje elke beperkende emotie die we maar kunnen ervaren.

Anders gezegd betekent dit dat al die negatieve emoties dezelfde oorzaak hebben...een elektrische "zzzzzt" in het lichaam. Het betekent ook ...

...dat ze allemaal op gelijksoortige wijze verminderd kunnen worden.

Dus verdriet heeft dezelfde basis-oorzaak als trauma, schuldgevoel, angst en hoe een honkbalspeler getroffen wordt door een plotselinge serie misslagen. Zodoende kan voor al die verschillende problemen dan ook één en dezelfde methode gebruikt worden. Dit "een oorzaak"-idee is ook een zegen voor professionals op het gebied van geestelijke gezondheid. Zij zijn gewend aan een eindeloos, almaar veranderend aantal verklaringen voor de schijnbaar talloze emotionele zorgen van hun cliënten. Het feit dat er slechts één oorzaak is, vereenvoudigt hun inspanningen enorm.

EFT Zorgt Vaak Voor Indrukwekkende Fysieke Verlichting

De medische beroepsgroep weet allang dat emotionele problemen een dramatisch effect kunnen hebben op de chemie van het lichaam en dat dat, op zijn beurt, kan leiden tot van alles, van uitslag en hoofdpijn tot verslaving, verzwakt immuunsysteem en kanker. Daarvan zien we constant bewijs als we het Tapping-/KlopProces toepassen. Wanneer schuldgevoel, boosheid, angst, trauma en dergelijke opgeheven worden, verdwijnen vaak tegelijkertijd lichamelijke kwalen. Van tijd tot tijd zien we lichamelijke klachten ook verdwijnen door gewoon te Kloppen op het meridiaanstelsel, zonder EFT rechtstreeks te richten op emotionele bijdragers. In dat soort gevallen lijkt er één daarvan strikt genomen energetisch bij te dragen aan de lichamelijke kwaal en kan dus puur het in balans brengen van de meridianen symptoomvermindering opleveren. Dat brengt ons bij een andere versie van De OntdekkingsVerklaring die zegt:

"EFT kan helpen bij lichamelijke genezing door
 onderliggende energetische of emotionele bijdragers op te lossen."

Dit verdiept ons onderzoek naar Wat is EFT-Tapping en om het te illustreren is hier een video waarin ik de emotionele kant van dit concept bespreek en laat ik vervolgens een feitelijk geval zien met LaVonne en haar ernstige voetpijn (neuropathie). Zoals je zult zien, leidde het direct op de pijn gerichte Kloppen tot niets en dus leek er geen strikt energetische bijdrager te zijn. Pas nadat ik een handvol emotionele onderwerpen (inclusief schuldgevoel over de dood van haar echtgenoot door een motorongeval) aan de orde had gesteld, bereikte ze grote verbetering. Merk ook op dat we, hoewel ik hier Taalkundig geavanceerde benaderingen gebruik (worden nader bekeken in latere artikelen), duidelijk het fundamentele principe laten zien van het bereiken van lichamelijke verbetering door emotionele deuren te openen.

 

Je mond valt vaak open van verbazing bij het zien van deze "onmogelijke" genezingen en ik nodig progressieve artsen uit om EFT-Tapping te onderzoeken als een belangrijk "geneesgereedschap." Veel artsen nemen Tapping op in hun medische praktijk en een van hen is Eric Robins, MD. In de volgende video komen zijn beschouwingen aan bod.

 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden