Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

Voordat Je Je In Dieper EFT-TappingWerk Begeeft…

De Extra Hulpmiddelen en Verfijningen die je in Deel III hebt geleerd, hebben je EFT-horizon aanzienlijk verbreed. Met de Vertel het VerhaalTechniek kon je de details van een, voor zover aanwezig, Specifieke Gebeurtenis benaderen. Nu kun je ook Gebeurtenissen aanpakken die privacy vereisen, Gebeurtenissen die een hoge intensiteit dragen en Gebeurtenissen die de cliënt niet goed kan verwoorden, wat ook ter sprake komt als we rechtstreeks aan lichamelijk ongemak werken, aangezien dat gekoppeld is aan (een) onopgeloste emotionele kwestie(s). Ik hoop dat je in je sessies Cognitieve Verschuivingen begint te herkennen en enkele veelvoorkomende problemen hebt ervaren.

EFT Tapping Practice image

Ik maak opnieuw gebruik van de gelegenheid om, voordat je verder gaat, de waarde te benadrukken van het in praktijk brengen van je nieuwe vaardigheden. Als het grofweg ergens tussen 25 en 100 uur kost om stevig ervaring op te doen met de Vertel het VerhaalTechniek (en aanverwante concepten uit het vorige hoofdstuk), duurt het waarschijnlijk nog eens 25 tot 100 uur om echt helemaal thuis te raken in deze nieuwe hulpmiddelen. Vergeet niet, dat ik op dit punt in EFT-ontwikkeling deze gereedschappen al jaren had gebruikt.

Na schatting heb ik vastgesteld dat je, door het beheersen van de EFT-hulpmiddelen in dit Deel III, jezelf een extra 20% van EFT-vermogen zult toeëigenen, waarmee je op een totaal van 70% komt. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van puur Het BasisRecept, maar het zal alleen voor je beschikbaar zijn als je de vaardigheden daadwerkelijk onder de knie hebt.

Het volgende hoofdstuk laat je kennismaken met de structuur van een emotioneel probleem en helpt je om sneller door de geschiedenis van je cliënt heen te navigeren. De hulpmiddelen die je nu al in praktijk brengt, blijven echter aanwezig. Terwijl de gevallen moeilijker worden en de vaardigheden meer betrokken, zal in feite de structuur, die je in deze hulpprogramma's legt wat betreft zorgvuldigheid, Specificiteit en grondigheid, zelfs het vangnet zijn dat je op koers houdt. Gebruik ze allemaal totdat ze een tweede natuur voor je zijn en ga dàn pas door naar het volgende hoofdstuk.

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden