Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

Ben Jij Tevreden Met 20% van de KlopMogelijkheden van EFT?

De Noemenswaardige EFT-Illusie

EFT Tapping Skills 1 image

Aanhoudend gebruik van alleen Het EFT-Tapping BasisRecept, zonder verdere opleiding voor aanpassing op maat of bijschaving van het proces, levert je tot zo'n 20% (mijn ruwe schatting) uit EFT's Schatkist van Geneesoogst op. Die 20% is echter vaak zó verbazingwekkend dat voor nieuwe EFT-ers de resterende mogelijkheden er nogal eens door overschaduwd worden. Alsof je gefascineerd bent door een fiets, terwijl je geen idee hebt van het bestaan van vliegtuigen, treinen en auto's.

Sommige van onze beste EFT-Tapping-studenten noemen dat De Noemenswaardige EFT-Illusie, omdat de resultaten die voortkomen uit die 20% al zó ver uitsteken boven wat je normaal gesproken zou kunnen verwachten, dat maar al te gemakkelijk per abuis geconcludeerd wordt dat "Het EFT-Tapping BasisRecept alles is wat EFT te bieden heeft." Veel EFT-ers doen dat inderdaad en laten in hun onwetendheid de overige 80% op de plank liggen. Dat zie je regelmatig bij de verschillende EFT-Tapping-imitaties of van EFT afgeleide producten waar het internet vol mee staat. Zie: Hoe Zit Het Met Die Van EFT Afgeleide Producten (Spin-Offs)?

Soms is 20% niet genoeg en het eerste wat dan bij een beginner in EFT opkomt, is meestal het "verbeteren" van de gebruikte Taal. De Punten blijven immers hetzelfde - het enige wat je dan nog kunt veranderen, is de Taal, nietwaar?

Niet dus.

Een veelvoorkomende, maar inefficiënte oplossing is te proberen meer van het "probleem" toe te voegen in de OpstartZin of regels in te voeren over een levenslang spelend probleem, in een poging dat duidelijker uit te drukken. Online zijn er ook bronnen met vooraf geschreven KlopScenario's, die zich richten op degenen die ten onrechte zijn gaan aannemen dat voor betere resultaten de Taal moet worden verbeterd. Het tegendeel is waar, want dat zou zoiets zijn als te proberen een fiets "op te krikken" met accessoires zoals hinderlijke mandjes en zijspannen, terwijl wat je werkelijk nodig hebt een rijbewijs is om te kunnen rijden in een soepele, krachtige EFT-auto.Het EFT-rijbewijs zal je leren dat Specifiekere Benoeming en in afzonderlijke stukken verdeelde benadering van een probleem gemakkelijker en veel krachtiger zijn dan uitbreiding van de reikwijdte van je OpstartZin. "Specifieker Zijn" betekent leren hoe je ieder probleem verdeelt in afzonderlijke onderdelen (Aspecten) en hoe je die delen één voor één benadert met het KlopProces. Dit hulpmiddel wordt, net als andere, in latere delen van deze Leerstof behandeld. Tegen de tijd dat je bij de Procedure voor Persoonlijke Vrede aankomt, aan het eind van Deel II, zul je klaar zijn om de auto te besturen.

Als je tevreden bent met de fiets en 20% houdt voldoende ontlasting in wat jouw probleem betreft, ga dan rustig je gang, en ik geef je mijn persoonlijke dank mee. Gebruik Het EFT-Tapping BasisRecept wanneer het je maar uitkomt en je zult je leven lang beschikken over een hulpmiddel bij genezing.

Persoonlijk verzoek:

Als je hier stopt met je EFT-opleiding, wees je er dan s.v.p. van bewust dat je in je gebruik ervan pas op een beginnersniveau zit. Als je anderen de indruk geeft dat Het EFT-Tapping BasisRecept het enige is waar EFT uit bestaat, houdt dat de Noemenswaardige EFT-Illusie in stand, wat dan weer bijdraagt tot onnauwkeurige verspreiding van onze boodschap. Stuur geïnteresseerde vrienden, familie of andere kennissen asjeblieft naar onze website voor een volledige opleiding. Je weet maar nooit, wellicht geven zij de voorkeur aan het rijbewijs.

Wat Je Online Wellicht Tegenkomt

Als je voorbeelden van EFT of Tapping op internet of bij andere onafhankelijke bronnen tegenkomt, bestaan die vaak uit de een of andere vorm van Het EFT-Tapping BasisRecept, gecombineerd met een andere methode, of een of andere variatie op dat alles. Heel wat van de veelvoorkomende variaties op EFT-Tapping kunnen worden gezien als de Opstart- en GeheugenSteuntjeTaal. Helaas vormen die variaties geen authentiek EFT en kunnen misleidend zijn. Zie: Hoe Zit Het Met Die Spin-Offs (Van EFT Afgeleide Producten)?

Er zijn enkele specifieke Taalvaardigheden die we in latere hoofdstukken naar voren brengen, maar wil je ze op de juiste wijze leren, volg dan ècht stap voor stap deze EFT-Leerstof. Als je wat verderop komt in je training, zul je in staat zijn variaties te herkennen en vast te stellen welk essentieel onderdeel van het EFT-KlopProces er vaak aan ontbreekt. 

Voor dit moment is 't het beste om "extra instructie" vanaf internet of vanuit andere bronnen te vermijden, omdat die waarschijnlijk tot verwarring zal leiden en jouw effectiviteit in gevaar zal brengen.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je kennis gemaakt met De Noemenswaardige EFT-Illusie.

  • Het EFT-Tapping BasisRecept is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de potentiële oogst met EFT, maar veel mensen zien die 20% ten onrechte voor het totaal aan.
  • Om betere resultaten te boeken kun je, in plaats van het Taalgebruik te "verbeteren", beter leren hoe je dingen Specifieker Benoemt en betere doelstellingen vindt voor je KlopRondjes.
  • Voor de beste resultaten is het van belang EFT te blijven leren met deze Leerstof, en andere online bronnen, die verwarring kunnen veroorzaken, te vermijden. 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden