Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Wanneer Gebruik je een Brede, Algemene Benadering in het EFT-TappingProces?

In een KlopSessie Het Ergste Eraf Halen en
Weten Hoe je een Meltdown* Tijdens Het Kloppen Aanpakt

* Deze term stamt uit de kernfysica en betreft het wegsmelten van beschermlagen. (Wij handhaven de term; vert.)

Anxiety EFT Tapping Client imageHet zal je duidelijk zijn: de nadruk in dit Deel II ligt steeds op Specifieke zaken als belangrijkste doel.

Specifieke zaken, Specifieke kenmerken, Details.

Hoe Specifieker we zijn, hoe meer kwaliteit we krijgen. En werken met een korte Specifieke Gebeurtenis is het basisprincipe van de EFT-aanpak. Maar soms is het te pijnlijk om recht in de Specifieke kenmerken van een Gebeurtenis te duiken, zodat we om te beginnen beter een meer Globale Aanpak kunnen gebruiken om Het Ergste Eraf te Halen.

Tegelijk kan het, als een zeer beladen Aspect of nieuwe Gebeurtenis wordt geactiveerd terwijl je met Specifieke kenmerken werkt, ook nuttig zijn om even afstand te houden van Specifieke zaken. Een Globale Aanpak is, zoals al eerder vermeld, soms risicovol, maar als je hem correct weet te gebruiken, kan hij een grote rol spelen in het minimaliseren van emotionele pijn tijdens het EFT-TappingProces.

De Gebeurtenis als Geheel

Wanneer je vermoedt dat de intensiteit van een Specifieke Gebeurtenis waarschijnlijk hoog is, is het, zoals we al stelden in De EFT-Vertel het VerhaalTechniek - De HoofdMethode binnen het Kloppen, verstandig om met een paar algemene Rondjes EFT-Tapping Het Ergste Eraf te Halen. Die Rondes richt je bij voorkeur op de Gebeurtenis als geheel en niet op een van de afzonderlijke delen van het Verhaal, en we gebruiken de Taal dan ook op een andere manier - om te voorkomen dat we te vroeg in Details terecht komen.

Vergeet niet dat de OpstartZinnen en GeheugenSteuntjes zijn ontworpen voor beheer van je concentratie, en dat je de Taal op meerdere manieren kunt gebruiken, waarmee je een verscheidenheid aan doelen kunt bereiken. In veel gevallen kunnen we gebruik maken van de "filmtitel" die is toegewezen aan de Gebeurtenis als weergave van het Voorval als geheel, zoals:

"Hoewel ik deze "in de kelder"-film heb en weet dat het vervelend zal zijn, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Als je titel "in de kelder" slechts één Gebeurtenis voor je vertegenwoordigt, is dat een goede start. Aan de andere kant, als je in de kelder een aantal keren een traumatische ervaring hebt gehad, kan het gebruik van deze titel in je verwoording ze eventueel allemaal tegelijk openen, terwijl ze er één voor één uitgepikt moeten worden. Met één Opstart een stel heel intense Voorvallen tegelijk triggeren (activeren) is een kant-en-klaar recept voor gigantische spanning. Als je dus vermoedt dat je titel teveel Gebeurtenissen zal opentrekken, zou het een goed idee zijn om hem van "in de kelder" te veranderen in "die ruzie in de kelder" of iets anders meer Specifieks voor die Gebeurtenis.

Merk op dat we het niet hebben over titels als: "Jan zei dat ik een verliezer was" of "Ik heb die foto gevonden." Als we een film een titel geven, kiezen we vaak enkele woorden die het moeilijkste moment in het Voorval beschrijven, want dat is de Kern van wat er is gebeurd.

Dergelijk Taalgebruik stuurt je focus overigens sowieso rechtstreeks richting de intensiteit waar we eerst nog uit proberen te blijven. Voor de lijst van je EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede is het prima om dat soort titels te gebruiken, maar als het je erom gaat die Gebeurtenissen aan te pakken en je hebt het gevoel dat je het beste kunt beginnen met Het Ergste Eraf te Halen, gebruik dan bewoordingen die de Gebeurtenis als geheel weergeven en richt je niet op die ene grote intensiteitsverheviging.

Hier zijn nòg enkele mogelijkheden waarmee je Het Ergste Van een Gebeurtenis kunt Afhalen:

 • Hoewel ik me zenuwachtig voel over die Gebeurtenis...
 • Hoewel ik me er ongemakkelijk bij voel om in dit verhaal te duiken...
 • Ook al vind ik het erg moeilijk om aan dit verhaal te denken...
 • Wanneer zich fysieke symptomen bij je manifesteren op het moment dat je denkt aan de Gebeurtenis die je gaat behandelen, kun je ook de volgende ideeën gebruiken:
 • Hoewel mijn hart bonst...
 • Hoewel het zweet in m'n handen staat...
 • Ook al heb ik hoofdpijn...
 • Hoewel mijn maag strak gespannen staat...

Je kunt er één optie uitpikken en die gebruiken tot de intensiteit daalt, of je kunt er een páár proberen. Zorg er alleen voor dat hetgeen waar je op Klopt wel staat voor de Gebeurtenis waar je mee bezig bent en niet voor allerlei andere problemen. Als het goed is, heb je maar een paar Rondes nodig om de intensiteit tot 3 of lager te laten dalen. Vervolgens kun je verdergaan met de Specifieke zaken via de Vertel het VerhaalTechniek.

Als het langer duurt, ben je wellicht gericht op meer Voorvallen of kwesties dan je dacht; pas dan dus je verwoording dienovereenkomstig aan of doe een beroep op de hulp van een EFT-Beoefenaar.

Vooruitlopen op een Verhoogde Beladenheid (Intensiteitsverheviging)

Als je De EFT-Vertel het VerhaalTechniek gebruikt om een Gebeurtenis aan te pakken, ga je, in chronologische volgorde, langzamerhand door de herinnering heen. Ergens aan het begin van het Voorval merk je misschien bij jezelf dat je automatisch wat vooruitloopt op een verhoging in beladenheid die verderop in het Verhaal komt. Op dat moment kun je Het Ergste Van dat emotionele vooruitlopen Afhalen door verwoordingen als:

"Hoewel ik vooruitloop op iets wat verderop in dit Verhaal komt, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Je GeheugenSteuntje kan dan iets zijn als: "Wat later in dit Verhaal komt."

Doe één of twee van deze Rondjes, totdat de intensiteit van het vooruitlopen zakt naar een 3 of minder. Door dit te doen stoort de intensiteitsverheviging je minder en kun je je concentreren op de Aspecten zoals ze zich voordoen. Ben je eenmaal bij de verhoogde beladenheid waar je op vooruitliep aangekomen, ga dan op dat moment op zoek naar de afzonderlijke Aspecten en Tik die allemaal naar 0.

Een EFT-Tapping TafelBlad-Probleem

Een compleet TafelBlad proberen aan te pakken met doorlopende KlopRondjes is zoiets als te verwachten dat een TafelBlad het wel begeeft als je er maar met je vuist op slaat. (Zie de TafelBlad- en TafelPoten-metafoor in het artikel Specifieke Gebeurtenissen Aan Het Licht Brengen - Een Essentieel Concept Binnen het EFT-TappingProces). Dat zou je kunnen zien als een Globale aanpak, omdat het TafelBlad-probleem leunt op talrijke Specifieke Gebeurtenissen of TafelPoten, elk met hun eigen Aspecten. Meerdere Voorvallen en al die Aspecten bij je Ronde betrekken maakt snel succes echter niet erg waarschijnlijk. Een Opstart die zich richt op een compleet TafelBlad ziet er ongeveer als volgt uit:

"Hoewel ik me een mislukkeling voel, accepteer ik mezelf innig en volledig," of

"Ook al voel ik me niet op m'n gemak in sociale situaties, ik accepteer mezelf innig en volledig."

Als je tot hier bent gekomen met het bestuderen van deze Leerstof, ben je, als het goed is, wel in staat in te zien dat ieder van deze onderwerpen afzonderlijke ondersteunende Gebeurtenissen moet hebben. Als we kijken naar het eerste voorbeeld - deze Gebeurtenissen zullen beide wel "mislukking" als een hoofd-Aspect hebben, dus Taalgebruik als "Ik voel me een mislukkeling" zal wel delen van beide Gebeurtenissen triggeren. Het zal dan ook op z'n minst moeilijk zijn om te weten te komen waar vooruitgang is geboekt en wellicht zit er geen beweging in de intensiteit die je wilt meten. Als de grote intensiteitsverhevigingen uit al die Gebeurtenissen echter allemaal ineens naar de oppervlakte komen, heb je kans dat je eindigt met meer intensiteit dan je aan kunt.

Het is mogelijk om dit soort benadering te gebruiken om acuut Het Ergste Van je intensiteit Af te Halen. Als je bijvoorbeeld in je auto zit, op weg naar een feestje, en je bent er wat zenuwachtig over, dan kun je Kloppen op: "Hoewel ik zenuwachtig ben om daarheen te gaan...", waarmee je mogelijk in staat bent een hogere intensiteit terug te brengen tot een wat meer beheersbare. Verwacht niet zonder meer dat je de intensiteit daarmee volledig of voorgoed weghaalt, maar als dit je door op zichzelf staande situaties heen kan helpen, probeer het dan maar.

Als je op andere momenten ook aan de bijdragende Specifieke Gebeurtenissen werkt, kan dat een mooie aanvulling op je proces vormen. Als gebruik van die aanpak maakt dat je je slechter gaat voelen, of je bereikt überhaupt niks, dan ben je waarschijnlijk begonnen nieuwe intensiteit te triggeren en zul je serieus aan de gang moeten met Specifieke Gebeurtenissen en/of een beroep moeten doen op de hulp van een gedegen EFT-Beoefenaar voor betere resultaten.

In de Kunst van het Aanreiken-video's zie je wellicht dat ik wèl Globale aanpak toepas op TafelBlad-kwesties. Begrijp asjeblieft dat ik dat doe als zeer ervaren professional die zich volledig bewust is van de risico's die hij neemt en dat ik handel met bekwaamheid in vergevorderde vaardigheden in Taalgebruik. Als ik Klop op een TafelBlad-kwestie, verwacht ik niet dat ik het probleem met dat proces kan opruimen. Ik verwacht eerder Het Ergste Eraf te kunnen Halen, eventueel relevante Gebeurtenissen naar de oppervlakte te krijgen en te zien welke wegen er voor me beschikbaar zijn. Met ervaring en deskundige opleiding kan deze aanpak heel waardevol zijn, maar we raden je hem niet aan voor de aanpak van je eigen problemen.

Een Allesomvattend Probleem bij EFT-Tapping

Het kan moeilijk zijn onderscheid te maken tussen een TafelBlad-kwestie en een Globale kwestie, maar het verschil zit 'm in feite in hoeveel TafelBladen er te behandelen zijn. Ieder onderwerp kan meer dan één TafelBlad omvatten, dus dat kan van persoon tot persoon verschillen. Het behandelen van problemen op deze manier is een aanpak die wij noch voor persoonlijk noch voor professioneel gebruik adviseren. Alleen als ik er een héél uitzonderlijke reden voor heb, zul je mij op een video ooit  horen zeggen: "Hoewel ik PTSS heb...", "Hoewel ik een depressie heb...", of "Hoewel ik fibromyalgie heb...", omdat er, om redenen die hierboven zijn besproken, veel teveel Aspecten bij betrokken zijn om zo goede vooruitgang te boeken en het risico gewoonweg te groot is.

Met behulp van De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede moet je in staat zijn om allerlei TafelBladen in je achtergrond te herkennen, en ook hun onderlinge verhoudingen. Als je ons concept van "problemen in kleinere stukjes verdelen" volgt, zou de aanpak van één TafelBlad en bijbehorende Poten een meer Specifieke en meer effectieve benadering zijn dan te proberen een hele verzameling ervan in één keer te behandelen.

Richtlijnen voor "Het Ergste Eraf Halen"

Voor alle zekerheid nog maar even: als het doel is om Het Ergste van een Gebeurtenis of probleem Af te Halen, zien we over het algemeen het intensiteitscijfer graag dalen tot een 3 of lager. We zitten niet speciaal achter nullen aan, omdat 1) er bij een Globale Aanpak meestal teveel Aspecten zijn betrokken om dat redelijkerwijs te kunnen verwachten en 2) we de Aspecten helemaal tot 0 zullen reinigen zodra we met de Specifieke Details aan de gang gaan.

Deze richtlijn is van toepassing in alle scenario's die we hierboven hebben besproken:

 • Het Ergste Van een Globaal probleem Afhalen.
 • Acute problemen aanpakken op het moment dat ze zich manifesteren.
 • Het Ergste Van een hoog beladen Gebeurtenis Afhalen, voordat je met de Vertel het VerhaalTechniek aan de gang gaat.
 • Kloppen op het vooruitlopen op een intensiteitsverheviging die je in een Voorval helemaal nog niet hebt bereikt.

Alles welbeschouwd is het wèl mógelijk om met behulp van een Globale Aanpak te zakken naar 0 en dat is prima. Wat wij hier vooral willen zeggen, is dat het niet nodig is, ervan uitgaande dat je uiteindelijk bij de Specifieke kenmerken komt. Met dat in gedachten heb je misschien door dat we ons niet zo druk maken over afgeronde intensiteitsmetingen als we proberen om "Het Ergste Eraf te Halen." Als we eenmaal de details hebben om aan te pakken, gaan we veel ijveriger om met de metingen.

Hieronder staat een video met Kiya, Betty en Sarah (in die volgorde). Daarop zie je 3 voorbeelden van "Het Ergste Eraf Halen" aan het begin van een EFT-TappingSessie en krijg je een brede uiteenzetting over eventuele problemen die je er soms bij kunt verwachten. In de eerste twee voorbeelden komt "Het Ergste Eraf Halen" al gauw aan de orde. In het laatste voorbeeld, met Sarah, is het probleem wat hardnekkiger en duurt het allemaal aardig wat langer. Merk op dat in het voorbeeld met Betty mededelingen over "MeeKloppen" voorkomen. Dat komt doordat het van de zelfhulpvideo "MeeProfiteren" komt.

 

 

Hoe je Omgaat met een "Meltdown" of een "Abreactie" * Tijdens Het EFT-TappingProces

*Extreme vorm van Meltdown (zie boven en hierna). (Ook deze term handhaven wij; vert.)

EFT Tapping Client in Meltdown image

Een van de redenen waarom we Aspecten Vinden Binnen het EFT-TappingProces in voorgaande artikelen zo sterk benadrukten, is de mogelijkheid dat je op het ene aan het Kloppen bent en dan door AspectWisseling terechtkomt op iets anders dat veel intenser is dan je verwachtte.

Voor het grootste deel brengt dat alleen maar tranen met zich mee, of woede of enige andere emotie die zó sterk is dat je je concentratie niet kunt terugbrengen naar de Gebeurtenis. In extreme gevallen begin je wellicht te trillen of stotteren, of ga je andere tekenen van grote spanning vertonen. Bovendien klap je misschien dicht en ben je niet in staat om te spreken.

De professionele term voor een reactie van deze aard is "abreactie", maar die term wordt meestal gereserveerd voor de meest extreme voorbeelden. We gebruiken de term "meltdown" als het gaat om de minder ernstige reacties die óók baat kunnen hebben bij de aangepaste EFT-benadering die nu volgt.

Als je dit soort intensiteit beleeft, volg dan deze aanwijzingen:

 • Blijf steeds maar achter elkaar door Kloppen op de punten uit Het BasisRecept, van boven naar beneden over je lichaam, totdat de intensiteit afneemt.
 • Hou je ogen open, focus op iets in de kamer en probeer jezelf terug te brengen in het huidige moment.
 • Gebruik wat neutralere Taal, zoals "deze emotie", "dit ongemak" of "deze reactie." Als je niet kunt praten, laat de verwoording dan maar zitten. Je bent al helemaal afgestemd op de kwestie.
 • Gebruik geen Taal die verwijst naar hetgeen dit niveau van intensiteit heeft veroorzaakt, want dan gaat je reactie misschien verergeren. Wanneer de sterkte van je reactie van deze omvang is, is het creëren van wat afstand wel zo verstandig.
 • Als de intensiteit eenmaal op een beheersbaar niveau zit, kun je zelf wel besluiten of het wel of niet veilig is om door te gaan met de behandeling van de Gebeurtenis.
 • Als de intensiteit niet daalt, kun je echt het beste passende medische hulp zoeken.


Het goede nieuws over Meltdowns is dat iets absoluut geactiveerd is. Energiemeridianen zijn verstoord en je bent ergens grandioos op afgestemd. Door erbij te Kloppen boek je waarschijnlijk vooruitgang op één of ander iets, dus zien we het meestal als een kans op verbetering/herstel/genezing. Als dit gebeurt ten gevolge van het triggeren van teveel Aspecten tegelijk, moeten we geen gezamenlijke oplossing daarvoor verwachten puur vanuit dat ene gebeuren, maar hebben we misschien wèl voor elkaar gekregen dat "Het Ergste Eraf Is." De beste aanpak blijft nog altijd om met Specifieke zaken te werken en geen meltdown te genereren; vindt die toch plaats, dan kunnen we meestal wel wat vooruitgang boeken.

Dit proces krijg je heel duidelijk te zien in de volgende video met Pamela. Het probleem hier is verkrachting en Pamela houdt zich gedurende het grootste deel van deze aflevering redelijk goed. Haar intensiteit zou echter veel en veel hoger zijn geweest als ik niet al die tijd bij haar had geklopt. De video komt uit onze Kunst van het Aanreiken-videoserie en, voor alle helderheid, begint met een van mijn kenmerkende verhaaltjes.

 

Het is overigens onwaarschijnlijk dat EFT de oorzaak is van dergelijke reacties, hoewel het daar voor nieuwkomers wel op lijkt. Nee, die kwesties speelden sowieso al en EFT heeft dan gewoon juist je aandacht erop gevestigd, op dezelfde manier als een film of stressvol gesprek zoiets doet.
 
De beste manier om te voorkomen dat dit gebeurt, is je te blijven focussen op Specifieke zaken en bewoordingen te gebruiken die je daarbij helpen. Toch zijn er mensen die te maken hebben met kwesties die zó indringend zijn, dat men niet al te vreemd moet opkijken wanneer dit soort meltdown zich voordoet. Als bij jou de diagnose is gesteld van een geestelijk gezondheidseuvel of je bent je bewust van een aanzienlijk trauma uit je verleden, dan willen wij er bij jou op aandringen een professionele gezondheidswerker te raadplegen in verband met je gebruik van EFT. Als je iets als de hier beschreven meltdowns ervaart en het verdwijnt niet aan de hand van de tips die we hier verstrekten, zoek dan onmiddellijk hulp.

Sta me toe ook nogmaals te benadrukken dat dit soort moeilijke gevallen onmogelijk te voorspellen is en passende opleiding vereist. Ongetrainde mensen moeten vooral niet mijn eerdere waarschuwing vergeten: "Ga niet buiten je boekje (Don't go where you don't belong)."

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd hoe Globale Aanpak past in het EFT-Proces.

 • Een Globale Aanpak wordt gebruikt als je bezig bent met een onderwerp dat een heel stel Aspecten bevat en niet is opgesplitst in Specifieke onderdelen.
 • De inzet van Globale Aanpak is over het algemeen geschikt bij het minimaliseren van emotionele pijn voordat je in bijzonderheden duikt.
  Passende Globale doelstellingen voor dit soort benadering zijn:
  • De Gebeurtenis als Geheel
  • Vooruitlopen op een Intensiteitsverheviging
  • Het TafelBlad-probleem
  • Een Meltdown beheren
 • Inzet van Globale Aanpak bij het Allesomvattende Probleem wordt niet aanbevolen.
 • Wanneer je werkt met Globale Aanpak, ga je, zodra de intensiteit daalt tot een 3 of lager, verder met een meer Specifieke benadering. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden