Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel I voor iedereen: de basis van EFT

Wat kan ik verwachten van EFT?

Goed, slecht en anderszins

Wat EFT je oplevert, is grotendeels afhankelijk van de vaardigheid waarmee je het gebruikt. Gelukkig kan zelfs een beginneling met EFT soms verbazingwekkende resultaten behalen. Maar dat leidt, zoals eerder aangegeven, tot de grote EFT-Illusie waardoor veel van het EFT-potentieel vaak blijft liggen.

Sinds 1995 heb ik EFT onderwezen en heb ik duizenden lovende verslagen ontvangen over de klinische resultaten.

Hier zijn enkele van de positieve resultaten...

 • Veel soldaten melden dat hun PTSS is afgenomen, waarmee ook hun nachtmerries en opdringerige gedachten zijn verdwenen.
 • Sommige fobieën waren in een paar minuten verdwenen en zijn nooit meer teruggekeerd.
 • Allerlei pijnen, inclusief hoofdpijn door migraine, waren bijna acuut (geheel of gedeeltelijk) weg.
 • Veel professionele therapeuten rapporteren dat ze grondigere, snellere en meer duurzame resultaten boeken.
 • Sommige sporters laten weten dat hun prestaties (soms dramatisch) zijn verbeterd.
 • Veel mensen met ernstige ziektes melden gedeeltelijke verlichting tot volledige verdwijning van de symptomen. De lijst van aandoeningen is indrukwekkend en bevat zowat elk probleem waarbij energetische of emotionele componenten een rol kunnen spelen. Sommige mensen staan op uit hun rolstoel, terwijl anderen verslag doen van bevrijd zijn van astma, sclerodermie, kanker, multiple sclerose, hepatitis C, cystic fibrosis (taaislijmziekte), de ziekte van Parkinson, hypermobiliteit, ALS en traumatisch hersenletsel. Dit is een onvolledige lijst, de volledige lijst bevat een massa aan kwalen en ik vermoed dat vakkundig toegepaste EFT wel eens resultaat zou kunnen opleveren voor elke kwaal die je maar kunt verzinnen. Successen variëren echter en niet iedereen bereikt verlichting. Raadpleeg voor alle medische problemen een arts aub.

Aan de negatieve kant...

 • laten sommige mensen weten dat ze er totaal geen baat bij hebben. Op basis van mijn ervaring, is dat vaak omdat EFT niet goed is toegepast.
 • laat een klein percentage (minder dan 3% - mijn schatting) weten dat het proces ze wat ongemak opleverde.

Op basis van mijn ervaring, zijn de belangrijkste oorzaken van negatieve effecten (1) een onvolledig begrip van het EFT-basisprotocol en (2) onervaren mensen die niet 'bij hun leest blijven' en iets gaan aanpakken waar ze onvoldoende verstand van hebben.  Veel mensen zijn geboeid door de schijnbare 'quick fix'-eigenschappen van het EFT-basisprotocol en/of ze leren 'EFT-Tapping' uit tweede, derde of vierde hand via allerlei commerciële EFT-tam-tam of Tapping-websites. Dientengevolge krijgen zij ontoereikend onderwijs en snappen ze er niets meer van wanneer EFT voor henzelf of een cliënt "niets oplevert" of de cliënt angstig wordt of geagiteerd raakt. Zelfs wanneer ze goede resultaten boeken, zijn ze zich er niet van bewust hoeveel verder ze nog hadden kunnen gaan.

Deze Tutorial is erop gericht om die kloof te overbruggen.

Overigens is EFT nog steeds in de experimentele fase en kunnen wij niet claimen dat er geen risico's zijn, ook al heeft een groeiend aantal promovendi en artsen het geaccepteerd. Ik heb veel EFT-workshops gegeven (met publiek van 200 tot 500 personen) en heb vanaf het podium allerlei vormen van EFT gedaan voor en met het hele publiek. Hoewel de overgrote meerderheid verbetering van hun probleem meldt, komen tijdens het proces bij een klein percentage diepere kwesties boven die niet vanaf het podium behandeld kunnen worden. Dat is de reden waarom ik meestal verschillende 'emotionele assistenten' beschikbaar heb om te werken met deze mensen in nood.

Ik heb altijd gehoord dat iemand die het zwaar had, het maar korte tijd moeilijk had. Ik geloof dat dat komt omdat mijn emotionele assistenten in staat waren ze met succes 'tot rust te brengen.' Wat er kan gebeuren wanneer onervaren of slecht opgeleide mensen EFT toepassen op dergelijke personen, is onbekend. Raadpleeg daarom altijd een gekwalificeerde medewerker uit de gezondheidszorg over je gebruik van EFT.

In zeldzame gevallen (ongeveer 1x per jaar) hoor ik van mensen die geloven dat EFT ze op de één of andere manier heeft beschadigd. In al die gevallen heb ik contact gezocht met de persoon om meer te horen over de details. In het grootste deel van die gevallen ontdekte ik dat de meest waarschijnlijke oorzaak van de schade niet het gevolg was van kloppen op het meridiaansysteem. Het betrof eerder (1) 'verborgen problemen' ontdekken tijdens de therapie waarmee de EFT'er niet kon omgaan, of (2) de bijwerkingen van een nieuw gestarte behandeling met medicijnen. Nogmaals, we kennen nog niet alle mogelijkheden van EFT (inclusief de negatieve) en dus moeten we waar nodig voorlopig gekwalificeerde medewerkers uit de gezondheidszorg blijven raadplegen.

Om je enig idee te geven van de potentiële negatieve gevolgen van EFT, lees de brief hieronder. Hoewel dit een zeldzaam geval is, kon ik geen andere verklaring vinden voor dit effect. Om redenen van privacy heeft de persoon zijn naam achtergehouden. 

Zo'n vier jaar geleden kwam ik op internet EFT tegen en ging het proberen, omdat ik het gevoel had dat sommige van mijn gezondheidsproblemen gelinkt waren aan emotionele zaken. Ik zat op dat moment vol stress en slapen ging niet goed. Ik onderzocht wat voor eventuele bijwerkingen er aan EFT zaten en concludeerde dat het veilig leek. Ik klopte op een aantal dingen die voor mijn gevoel het probleem waren.

Na ongeveer een uur, leek ik me niet heel anders te voelen. Toen besloot ik een dutje te gaan doen, maar ik  had ineens een hele hoge hartslag, wat ik niet van mezelf kende, en ik kon niet slapen, wat ik ook niet kende. Die nacht sliep ik helemaal niet, en ook de volgende paar nachten niet. Ik bleef dagelijks EFT doen, precies zoals geïnstrueerd door [Gary's] handleiding. Na een paar dagen had ik de engste nachtmerrie van mijn leven - absoluut verlammend, ongeveer 5 dagen later wéér en een week later nog eens. Slapen werd een serieus probleem en mijn leven stond totaal op z'n kop, terwijl ik probeerde te werken en gewoon te functioneren.

Iedere dag weer constateerde ik dat mijn emotionele toestand ellendig was en meer depressief dan ervoor. Ik probeerde EFT telkens opnieuw, samen met een professional of in m'n eentje, maar kon na iedere keer die nacht helemaal niet slapen, hooguit een af en toe een uur en de daarop volgende paar nachten hetzelfde. Pas na een paar dagen ging het dan weer beter zodat ik ongeveer 3 tot 5 uur kon slapen. Wat nog steeds niet genoeg is.

Onnodig te zeggen dus dat ik er niet gerust op was om EFT te blijven proberen. Vanaf de allereerste dag dat ik EFT had geprobeerd, was ik niet meer in staat om bepaalde dingen te doen die ik altijd gewend was te doen. Ik kon niet meer hardlopen zoals ervoor. Voor die tijd, was ik lange afstand wedstrijd loper en kon ik gemakkelijk 5 tot 10 kilometer lopen. Na EFT kon ik nauwelijks 500 meter lopen zonder dat mijn hartslag piekte en ik buiten adem raakte. En na afloop duurde het uren duren voordat mijn hartslag weer tot rust kwam.

Hetzelfde geldt voor alle andere sporten die ik daarvoor deed. Bij golven was ik al bekaf na 9 holes lopen. Ik had geen eetlust meer en zelfs een bord pasta eten leek me gewoon uit te schakelen. Na ongeveer 5 maanden stopte ik met EFT en een en ander verbeterde wel wat, maar mijn leven is sindsdien emotioneel en fysiek zeer problematisch. Ik kan niet het lichamelijk werk verrichten voor mijn carrière dat ik vroeger deed, het is een worsteling om de dagen door te komen met een donkere wolk van depressie die me constant lijkt te vergezellen, ondertussen maar hopend dat er aan het eind van de tunnel een beetje licht zal zijn. Ik heb het gevoel dat ik volledig vastzit in een vecht- of vluchtstand.

Deze persoon heeft het met mij wel gehad over de neiging tot hoogsensitiviteit, dus kunnen we speculeren dat bepaalde verborgen problemen tijdens het klopproces naar boven zijn gekomen die niemand had weten te identificeren (of op te lossen). Nogmaals, dit lijkt een zeer uitzonderlijk situatie te zijn, maar we moeten ons op verantwoorde wijze bewust zijn van deze mogelijkheid en erkennen dat anderen wellicht soortgelijke ervaringen hebben gehad, maar er niet over geschreven hebben.

Samenvatting:

In dit artikel heb je geleerd over de voors en tegens van het EFT-proces.

 • EFT heeft in een breed scala van gevallen opmerkelijke resultaten opgeleverd .
 • Sommigen ervaren negatieve bijwerkingen, die meestal te wijten zijn aan onjuist gebruik van EFT of een externe factor. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden