Official EFT-Leerstof

Deel V - Voortgezet: Je Werkwijze Bijschaven en Taalgebruik Uitbreiden

'DwarrelTaal' Gebruiken Tijdens het EFT-TappingProces

EFT Tapping Rambling image

In de Kunst van het Aanreiken-video's, zul je zien dat ik in mijn OpstartZinnen en GeheugenSteuntjes (HerinnerPunten) allerlei soorten Taal gebruik die bij jou misschien nog wat raar overkomen. Ik noem het DwarrelTaal en de reden daarvoor is duidelijk zichtbaar, want het lijkt net of ik de woorden gewoon uit m'n mond laat vallen. In feite is DwarrelTaal een zeer verfijnde vorm van Taal die ik gebruik om informatie te verzamelen, verschillende richtingen te beoordelen en resultaten te Testen. Dit alles onder aanvoering van heel veel ervaring, een aardige portie intuïtie en een sterke focus op de reacties van de cliënt op mijn Taal.

Je kunt DwarrelTaal zien als gewoon een combinatie van de diverse TaalHulpmiddelen die je eerder in dit hoofdstuk hebt geleerd. We hebben je ingeleid in de fundamentele opzet van ieder hulpmiddel, zodat je bij daadwerkelijk gebruik van elk ervan de bedoeling en het beoogde effect kunt begrijpen.

Als je ze invoert in je sessies, zul je er, afhankelijk van hoe vaak je elk hulpmiddel gebruikt, vanzelf je eigen stijl bij ontwikkelen. Sommige beoefenaars zullen meer tijd doorbrengen met de verwoordingen van de cliënt om verstoringen vollediger onder schot te kunnen krijgen, andere beginnen misschien met de inzet van TestMethodes eerder in de sessie, zoals Zeg Eens of Activerende Uitspraken, en weer andere zullen zich meer richten op Reframes/Herkaderingen. Als je uiterst vaardig en vlot met alle hulpmiddelen kunt omgaan, verschaf je jezelf vanzelf toegang tot meer geavanceerd gebied en ga je je eigen stijl aanpassen aan wat voor iedere cliënt het beste werkt.

Een overzicht

EFT Tapping Review image

Hieronder vind je korte beschrijvingen van enkele van de "gereedschappen" die we tot nu toe hebben behandeld.

Aangepaste OpstartZinnen-

Je vult de oorspronkelijke Taaldoelen in (het probleem erkennen en jezelf accepteren ondanks dat probleem), maar nu met uitgebreidere versies van de Taal van de cliënt en toevoeging van je eigen zorgvuldige invulling ter verbetering van de beschrijving, ervan uitgaande dat "die aankomt" bij de cliënt. Je breidt die beschrijvingen uit tot voorbij het KaP (KaratePunt) en naar de GeheugenSteuntjes.

Reframes (Herkaderingen)-

Hiermee moedigen we aan dat een Verschuiving in het Denken als derde doel wordt toegevoegd aan de Taal en dat Reframes worden gebruikt om nieuwe perspectieven voor te stellen die de cliënt kan accepteren of weigeren. Die nieuwe perspectieven kunnen het beste gepresenteerd worden nadat een aanzienlijk deel van de intensiteit, die aan de Gebeurtenis of kwestie hing, is verwijderd.

Intuïtie-

Verbinding met goddelijke begeleiding kan naar eigen genoegen gebruikt worden bij het selecteren van hulpmiddelen, het creëren van verwoordingen of het aanbieden van Reframes, met als absoluut vereiste dat je je nauwkeurigheid bij je cliënt controleert.

Testen-

TestMethodes zijn tot nu toe niet gecategoriseerd als een TaalHulpmiddel, maar je ziet natuurlijk zó dat de meeste Testen worden gedirigeerd door Taal. Op dit niveau zie je hoe Testen tijdens de sessie kan worden ingevoegd.

Globale vs Specifieke Aanpak-

Gebruik een Globale Aanpak om Het Ergste Eraf te Halen of emotionele pijn te minimaliseren, gebruik een Specifieke Aanpak gedurende het resterende deel van het proces voor het vinden en aanpakken van Specifieke Gebeurtenissen die bijdragen aan het algemene probleem.

DetectiveWerk-

Je zoekt "deuren" of aanwijzingen richting KernProblemen en/of de Specifieke Zaken achter een probleem. Dit wordt meestal uitgevoerd in een Globale opbouw en kan verbeterd worden door Globale KlopRondes, aangezien die er vaak voldoende intensiteitslagen vanaf schillen om nuttige aanwijzingen bloot te kunnen leggen.

Elk van de instrumenten die we net hebben besproken, kan worden gebruikt op verschillende niveaus van vaardigheid. De artikelen in deze Leerstof hebben je de basisversies geleerd. Zoals je misschien al hebt gezien, kunnen je resultaten met EFT, zelfs als je het basisniveau van zo'n TaalHulpmiddel met je KlopRondes combineert, al drastisch verbeteren.

Om de stijl te begrijpen die ik heb ontwikkeld in mijn Kunst van het Aanreiken-video's, moet je de verder gevorderde toepassingen van deze hulpmiddelen weten te herkennen, dus die gaan we nu verkennen.

Reframes als TestMethodes

Tot op heden zijn Reframes nogal voorzichtigjes gebruikt, pas nadat de betrokkene verlost is van een behoorlijke dosis intensiteit, om een nieuw perspectief aan te bieden en een Verschuiving in het Denken (Cognitieve Verschuiving/Cognitive Shift) te stimuleren. Dat is de manier waarop je er het meest op kunt vertrouwen dat je Reframes "aankomen" en het gewenste doel zullen bereiken.

Denk nu eens na over het volgende...

Als een Reframe niet goed valt, wat betekent dat dan?

Om te beginnen betekent het dat de Verschuiving die jij voorstelde nog niet klaar is voor uitvoering. Is dat een mislukking? Of doe je daarmee gewoon meer informatie op?

Wanneer je weerstand ondervindt, heb je ook meer Aspecten en meer energieverstoringen gevonden.

Was dat niet het doel van een Test, vraag je nu? Om meer Aspecten op te graven? Zeker wel.

Dus nu blijkt een Reframe twee verschillende doelen te kunnen hebben:

 • Hij "komt goed aan", jij hebt een Cognitieve Verschuiving.
 • Hij "valt niet goed", hij dient als Test en jij hebt nieuwe Aspecten.

Let, als voorbeeld, eens op de manier waarop ik voor Shelley en haar astma een Reframe van vergeving uitprobeer. Als we hebben afgerond, meldt ze dat haar ademhalingsproblemen wat erger zijn. Dat wil zeggen dat er behoefte is aan meer emotioneel werk.

 

 

Eerder gebruikten we Reframes op een terughoudende manier, zodat we niet met weerstand te maken kregen. Met meer ervaring kunnen we met iets stoerdere Reframes spelen, in de wetenschap dat we, als ze niet goed vallen, kunnen profiteren van de nieuwe informatie die ze verstrekken.

De timing zal hoe dan ook een belangrijke rol spelen. We zijn nog steeds aan het proberen per keer te concentreren op één deel van elk onderwerp, dus zomaar een handvol Reframes rondstrooien, zonder een plan, zou je Testgebeuren wel eens ingewikkelder kunnen maken en de kwaliteit van je sessie in gevaar brengen.

Reframes om Het Ergste Eraf te Halen

In de Kunst van het Aanreiken-video's zul je mij een heleboel Reframes zien gebruiken aan het begin van de sessie, terwijl de intensiteit uiteraard hoog is.

 • Is dat een stoutmoedige keuze?
 • Ben ik het aan het Testen?
 • Ben ik serieus in afwachting van een echte Cognitieve Verschuiving, zomaar ineens ?
 • Ben ik aan het proberen Het Ergste Eraf te Halen?

In feite ben ik me bewust van al die mogelijkheden als ik ReframeTaal produceer. In het begin van een sessie met een overduidelijk getraumatiseerde cliënt is mijn hoogste prioriteit om diens emotionele pijn tot een minimum te beperken, dus probeer ik Het Ergste Eraf te Halen. Ik ben me echter ook terdege bewust van zijn/haar reacties op mijn woordgebruik en ik weet dat zijn/haar problemen gemakkelijk te triggeren zijn, dus ik treed heel zorgvuldig voort, daarbij aandachtig in me opnemend wat goed aankomt en wat niet.

Ik gebruik vaak in het begin wat meer Humoristische Reframes om de sfeer wat te verlichten. Als mijn Humor niet goed valt, kan de pijnintensiteit van de cliënt verergeren, dus kies ik mijn grappen zorgvuldig. Ervaring en intuïtie zijn daarbij vaak mijn gidsen. Hier is een voorbeeld van een lichte, Humoristische Reframe met Betty, aan het begin van haar MeeProfiteren-sessie.

 

 

Als je de volledige Kunst van het Aanreiken-video's bekijkt, probeer dan met het volgende in gedachten eens vast te stellen wat je ziet gebeuren:

 • Hoe scherp zijn mijn Reframe-keuzes?
 • Welke risico's neem ik?
 • Komt mijn Taalgebruik goed binnen? Als dat niet het geval is, hoe pas ik dan mijn koers aan?
 • Welke nieuwe informatie hebben we dientengevolge ontdekt?

Reframes als DetectiveWerk

EFT Tapping Detective Image

Laten we even stellen dat iemand naar je toe komt met een chronische huiduitslag en je probeert in te zoemen op de meest geschikte emotionele kwesties die je kunt vinden. Dan is DetectiveWerk de vaardigheid die je moet inzetten, maar er zijn verschillende manieren om verder te gaan:

 • Gebruik maken van nieuwsgierigheid en goede vragen is de meest voor de hand liggende, rechtstreekse manier om KernProblemen te achterhalen en dat heb je geleerd in Deel IV.
 • Globaal BasisKlopWerk kan lagen afschillen van de intensiteit van het Brede probleem, waardoor de cliënt in staat is meer inzicht te verschaffen.
 • Het toevoegen van Reframes aan Globale KlopRondes is een manier om de cliënt mogelijkheden te presenteren waar hij/zij zelf misschien niet gauw mee zou komen. Met andere woorden: misschien heb je best al vermoedens over hoe de kwesties met elkaar verbonden zijn en staat je cliënt daar wellicht meer voor open als jij ze tijdens een KlopRonde presenteert.

  Zolang je de problemen en Gebeurtenissen die aan de uitslag bijdragen niet hebt gevonden, weet je twee dingen al wèl: (1) de uitslag en de bijdragende kwesties/Gebeurtenis(sen) zullen in zekere zin op de één of andere manier met elkaar te maken hebben door het Geschrijf op de Muren van de cliënt en (2) de meest intense kwesties/Gebeurtenissen zijn vaak de meest effectieve om mee aan de gang te gaan.

Met de Schrijfsels op de Muren in het achterhoofd kun je in je OpstartZinnen Reframe-/HerkaderTaal gebruiken om de verbindingen te onderzoeken. Als je, bijvoorbeeld, al wist dat de cliënt, in de tijd dat de uitslag begon, midden in een scheidingsprocedure zat, zou je een Opstart kunnen proberen als:

"Hoewel ik deze uitslag op mijn huid heb en dat misschien iets te maken heeft met mijn echtscheiding..."

Als je aan de reactie van je cliënt ziet dat dit deel goed valt, kun je als volgt verder gaan:

"... of misschien heeft het iets te maken met het gevoel dat ik afgewezen word."

Misschien is je cliënt het er totaal mee oneens. In dat geval kun je proberen een andere richting in te slaan, of meer vragen te stellen. Maar als de klant zegt: "Oh ja, ik denk dat je gelijk hebt", dan heb je wellicht een directe route naar een KernProbleem gevonden.

In de videoclip hieronder werk ik eerst met Betty, die haar probleem beschrijft als angst om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Een logische richting zou zijn om haar te vragen naar Specifieke Gebeurtenissen waarin het fout ging doordat ze zichzelf op de voorgrond had geplaatst. Een andere optie is om erachter te komen wat het TafelBlad of KernProbleem is achter die voorgrond-toestand. Als je dat eenmaal weet, kun je verder gaan met gerelateerde Specifieke Gebeurtenissen of TafelPoten die misschien langer geleden zijn en/of meer invloed hebben op haar probleem. In dit geval experimenteer ik, terwijl ik Reframes gebruik om Het Ergste Eraf te Halen, ook met de "de behoefte om perfect te zijn" en zie dat dat prima valt. Dit wekt de indruk dat we een "Ik moet perfect zijn"-TafelBlad hebben gevonden. Daarna zie je een Globale KlopRonde met Colleen over haar nervositeit op het podium, die al gauw leidde tot "Misschien doe ik het wel verkeerd." Omdat dat zo goed klikte, ging ik verder met die gedachtegang en landde zo vierkant op een mogelijke oorzaak van haar Chronische Vermoeidheid.

Tenslotte is er een Klopronde met Shelley die aan haar Astma werkt. Je zult zien hoe ik in één bepaalde richting start en dan maar blijf aanpassen, totdat ik op iets heel nuttigs terecht kom. Na deze video zijn er wat bespiegelingen. Misschien is het handig om daar van tevoren naar te kijken.

 

 

Zag je bij Betty hoezeer "Ik moet perfect zijn" een meer Specifiek iets was dan "Angst om mezelf op de voorgrond te zetten"? In dit geval vertegenwoordigt de nieuwe informatie die we aan het licht hebben gebracht waarschijnlijk éérder het Geschrijf op Haar Muren of een KernOvertuiging die van invloed is op haar ervaring. Om die reden is het een betere plek om te starten. Met deze nieuwe informatie ga ik TafelPoten verkennen waarin ze niet perfect was en probeer zo het TafelBlad te laten instorten. Met de complete sessie brachten we "Ik moet perfect zijn" terug tot een angst voor afwijzing, wat een nog diepere kwestie is.

Overweeg dezelfde vraag bij Colleen ... heb je gezien hoe "Ik moet perfect zijn" Specifieker was dan "Ik heb Chronische Vermoeidheid"?

En bij Shelley is "Ik word verstikt door jou en ik kan niet ademen" veel betere materie dan "Ik heb Astma."

Uitgebreid Testen

Verscheidene van de TestMethodes die je al hebt geleerd hebben met woordgebruik te maken en als je meer ervaring hebt opgedaan, kun je ze op elk punt in het proces toepassen. We weten inmiddels dat we bij het Testen aan het proberen zijn nieuwe intensiteit te triggeren, dat wil zeggen nieuwe Aspecten, en misschien heb je ze tot nu toe alleen aan het einde van een sessie gebruikt.

Je zou kunnen proberen ze in te voegen aan het eind van iedere intensiteitsverheviging tijdens de Vertel het VerhaalTechniek en uiteindelijk zie je ongetwijfeld geschikte momenten in jullie conversatie tussen Rondes door om eens wat Humor te proberen, een Zeg eens-Test te vragen, of er eens een scherpe opmerking in te gooien om te zien of je je cliënt Onverwacht kunt Overrompelen met een zin die voor hem/haar vol intensiteit zit. Je kunt ook terloops op een speelse manier tot de persoon doordringen.

Hier is een video met een voorbeeld:

 

 

In de Kunst van het Aanreiken-video's zul je veel voorbeelden zien van Testen en hoe die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt tijdens een sessie. Ze zijn allemaal voorzien van handige vermeldingen op het scherm.

Ga Door met Aangepaste OpstartTaal

Net als een Reframe kan ook aangepaste OpstartTaal variëren van terughoudend naar krachtig. Aan de terughoudende kant richten we ons net genoeg op het probleem om enig verschil te maken met het Kloppen. Door de Taal uit te vouwen tot een meer complete beschrijving, versterken we de focus en zijn zo nauwkeuriger en expressiever gericht op de verstoring. Aan de krachtige kant kunnen we detaillering gebruiken om met de Taal meer los te maken en de ware emoties te voorschijn te halen.

Zoals je misschien al uit ervaring weet, genereren we doorgaans meer intensiteit naarmate we meer emotie in de Verwoording opnemen. Wanneer we emotionele pijn willen beheren en de intensiteit in toom willen houden, blijven we aan de terughoudende kant. Als we zover zijn dat we meer Aspecten kunnen opgraven en zeker weten dat de intensiteit echt is opgeheven, kunnen we meer uitdagend te werk gaan.

Laten we even stellen dat je cliënt aan de gang wil met een bepaalde woede op haar echtgenoot. Hij heeft zijn huiselijke verantwoordelijkheden verwaarloosd, zodat hij kon gaan golfen, terwijl zij met de zorg voor drie kinderen, een heel huishouden en een full time baan zit. Ze hadden er onlangs een keer ruzie over en toen zei hij: "Golf is belangrijker voor mij", dus laten we ter illustratie van deze Gebeurtenis uitgaan en hem aanpakken.

StandaardTaal:

De StandaardTaal is over het algemeen de meest terughoudende. We gebruiken een paar woorden om het probleem te beschrijven en handhaven die focus door de Ronde heen. Hoewel een paar woorden kunnen zorgen voor voldoende focus op de verstoring, kan de cliënt daardoor ook makkelijker in de gelegenheid komen om min of meer van het onderwerp verwijderd te raken. Wanneer de intensiteit van de cliënt uit de band springt, is het nog steeds heel handig om terug te gaan naar StandaardTaal. In dat geval is het goed als we wat afstand creëren en de intensiteit wat dimmen, terwijl we toch de focus blijven handhaven.

OpstartTaal zou kunnen zijn: "Hoewel ik boos ben op mijn echtgenoot omdat hij steeds gaat golfen, accepteer ik mezelf innig en volledig."

GeheugenSteuntje zou kunnen zijn: "Ik ben boos" of "Deze woede."

Uitgebreide Taal:

Door de volledige beschrijving van de cliënt te gebruiken, stimuleren wij een betere uiting van het probleem, wat meer emotionele verbinding toevoegt en vaak de intensiteit verhoogt.

Mogelijke OpstartTaal: "Hoewel hij zei dat voor hem golf belangrijker is dan ons leven samen, en dat me echt boos maakt omdat ik hier met al het werk zit, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Mogelijke GeheugenSteuntjes: "Ik ben boos", "Ons leven is niet belangrijk voor hem", en/of "Ik zit hier met al het werk."

Gedetailleerde Uitweiding:

Wanneer we voorstellen om extra Taal toe te voegen om de beschrijving van de cliënt te verbeteren, is het doel om het probleem beter te omschrijven. Dit voegt nòg meer emotie en meer expressie toe aan het proces en leidt vaak tot sterkere intensiteit doordat de cliënt nòg meer verbinding krijgt met het probleem.

Mogelijke OpstartTaal: "Hoewel hij steeds voor golf kiest in plaats van voor mij en het hem niet kan schelen dat dat mij pijn doet, voelt het voor mij alsof ik in de steek gelaten word en dat maakt me echt boos omdat ik te moe ben om al dat werk in m'n eentje te doen, en ik accepteer mezelf innig en volledig."

Mogelijke GeheugenSteuntjes: "Hij kiest voor golf en niet voor mij", "Ik ben gekwetst en het interesseert hem niet", "Ik word in de steek gelaten", "Ik ben zo boos op hem", en/of "Ik ben te moe om van alles te moeten doen."

Activerende Taal:

Als je gedetailleerde Uitweiding en emotionele verbinding tot het uiterste meeneemt, kun je, om de laatste eventuele beetjes intensiteit van een probleem/Voorval af te halen, ook werken met Taal die weleens als schokkend, provocerend, of "minder beleefd" beschouwd zou kunnen worden. Die kan eventueel vloektermen omvatten, grafische beschrijvingen van de details van het Voorval, of nòg uitgebreidere beschrijvingen van de reactie van de cliënt op de Gebeurtenis. Veel meer dan wanneer de cliënt woorden in de mond gelegd krijgt, is dit voor haar echt een kans om te zeggen wat ze werkelijk bedoelt, in plaats van een soort beleefd kalme houding aan te nemen. Deze aanpak vergt een goede verstandhouding met elkaar, dus begin hier alleen aan als de cliënt zich helemaal op d'r/z'n gemak voelt.

Mogelijke OpstartTaal: "Hoewel ik mijn leven heb opgebouwd rond die klootzak en hij zo'n verdomde golfbal meer waard vindt dan mij, accepteer ik mezelf innig en volledig. Hij is 'n egoïstische l♯l dat ie mij opscheept met al die verantwoordelijkheid en ik kan 'm f#*# wel wurgen omdat ie zich er allemaal niks van aantrekt.“

Mogelijke GeheugenSteuntjes: "Ik bouwde mijn leven op rond die klootzak", "Wat 'n egoïstische l♯l", "Ik kan 'm f*#* wel wurgen" en/of "Hij trekt zich niks van mij aan."

Zie je hoe dit soort uiting weleens goed zou kunnen aansluiten bij wat de cliënt daadwerkelijk voelt? Hoe nauwkeuriger we kunnen zijn wat betreft de verstoring, hoe meer succes we zullen hebben bij het corrigeren ervan.

Hopelijk ben je voorzichtigjes en heel oplettend geweest wat betreft bevestiging van je eigen Taal bij je klant. Als dat zo is en je uitwerkingen komen zonder meer goed aan, wil je misschien eens pogen te experimenteren met meer directe of uitdagende Taal, om te kijken of je zo meer intensiteit kunt uitgraven.

Alles bij elkaar zijn we dus gewoon op zoek naar intensiteit en proberen we die te minimaliseren of er meer van te vinden. We hebben structuren en gereedschappen om de details georganiseerd te houden, maar je Taal-inzet kan ertoe bijdragen dat je hem op een nieuwe manier kunt opgraven. Met Reframes die niet goed aankomen, bereik je hetzelfde doel als met een Test, in die zin dat ze nieuwe Aspecten activeren. Als je wat uitdagender bent rondom de Taal van je cliënt, kan dat leiden tot activering van nieuwe Aspecten. TestMethodes, Humor, alle vormen van Taal die je hebt geleerd, kunnen nu allemaal gewoon andere manieren vormen om te zoeken naar nieuwe Aspecten, om nieuwe deuren te vinden of om te bevestigen dat iets is uitgeschakeld.

De EindUitkomst

Zo creatief bezig zijn met EFT is hartstikke leuk, maar... wanneer Dwarrel je je nou een weg door een KlopRonde, hoe weet je of het gewerkt heeft? Hoe weet je of de meer ongeorganiseerde, vrij stromende Taal meer heeft gedaan dan de basishulpmiddelen zoals je die geleerd hebt?

Het antwoord ... Testen.

Meer creativiteit toevoegen aan je proces gaat meestal ten koste van de zorgvuldige, Specifieke aanpak van Official EFT. Om uit te stralen dat je daadwerkelijk Official EFT levert op de manier waarop deze Leerstof het leert, moet je er zeker van zijn dat de oorspronkelijke structuren nog steeds intact zijn. Specifieke Gebeurtenissen, Aspecten, TestMethodes, Vertel het VerhaalTechniek, TafelBladen, TafelPoten, etc. dienen het algemene kader voor je sessies te vormen, anders loop je het risico dat je "verdwaalt in de Taal", zoals zoveel EFT-Practitioners vóór jou al is overkomen.

Wat ben je aan het Testen? Iets Specifieks. Zorg, vóórdat je met de KlopRonde begint, dat je weet met welke verstoring je met je Taal bezig bent. Test vervolgens ná afwerking van de KlopRonde op dezelfde verstoring. Pas op voor de verleiding om gebruik te maken van een DwarrelOpstart op een Globaal probleem en dan het Globale Probleem te Testen om te zien of je vooruitgang hebt geboekt. Als je Creatieve Bewoordingen gebruikt in een Globale Aanpak, moet je uiteindelijk bij de Specifieke Details terecht komen.

Tot besluit - de klant heeft altijd het laatste woord. Als je verdwaalt in de Taal, heb je misschien niet in de gaten dat je cliënt er weerstand tegen heeft. De belangrijkste vaardigheid op dit niveau van EFT is de focus, omdat je, terwijl je de Taal levert, ook de uitvoering van experimenten aanvoert. Het is van belang dat je alle Aspecten helder houdt, precies weet wat je met elke Ronde aan het Testen bent, al de reacties van je cliënt observeert en alle nieuwe informatie meeneemt op de rit. Dat wordt allemaal nog ingewikkelder als je een cliënt hebt met een Ernstige Ziekte of een mentaal probleem en een doolhof van emotionele kwesties hebt te doorlopen.

Houd in gedachten dat standaardhulpmiddelen nog steeds zeer effectief zijn als je de Triade voor ogen houdt: Specifiek Benoemen, Aspecten en Testen. Waag de stap naar creatievere toepassingen wanneer je maar wilt, maar blijf gefocust op de grondbeginselen.


© Gary Craig
Alle rechten voorbehouden