Official EFT-Leerstof

Voordat je begint

Over de Auteurs - Gary & Tina Craig

EFT Tapping Gary image
Gary Craig

EFT Tapping Tina image
Tina Craig

Deze hele Tutorial/Leerstof lijkt te zijn geschreven door mij (Gary), maar dat is alleen voor jouw leesgemak. Mijn dochter, Tina, heeft minstens de helft ervan geschreven en voor het overige deel herzieningen gecreëerd. Het was een gezamenlijke inspanning en we zijn er best wel trots op. 

Ik ben de grondlegger van EFT en de bedenker van de vele hulpmiddelen die het bevat. De instructies en demonstraties die te vinden zijn op de originele EFT-TrainingsVideo’s laten de ontwikkeling van EFT van 1995 tot 2010 zien. Onze huidige Gold Standard EFT-Tutorial/Leerstof omvat de voornaamste onderdelen van dat materiaal plus de vele verfijningen die ik gaandeweg heb ontwikkeld. Hij is helemaal bijgewerkt en zal waar nodig steeds herzien worden om het geheel up-to-date te houden.

Tina werkt al vele jaren aan mijn zijde en is ook steeds behulpzaam bij het ontvouwen van manieren om aan anderen over te brengen waar ik mee bezig ben. Ze heeft haar eigen achtergrond wat betreft persoonlijke ontwikkeling en een uniek inzicht in de gezichtspunten die ik hanteer bij het toepassen van EFT. Toen duidelijk werd dat we de EFT-uitleg moesten verbeteren, heeft Tina, beter dan ik ooit gedacht had dat iemand zou kunnen, mij gemodelleerd (in NLP-termen) en mijn verfijningen apart genomen en neergezet als op zichzelf staande onderdelen, die zo veel gemakkelijker aan te leren zijn.

Ik heb wat EFT betreft dus al het bedenk- en ontwikkelwerk gedaan, maar Tina bracht een enorme verbetering aan in de manier waarop we het anderen leren. Samen hebben we de eerdere EFT-instructie herzien en gestroomlijnd, zodat jij op efficiëntere wijze bij het hart van het vermogen van EFT kunt komen.

Hier volgen kort onze Biografieën:

Gary Craig

Ik ben de grondlegger van Emotional Freedom Techniques (EFT; Emotionele VrijheidTechnieken) en jouw gastheer op deze website. Weet asjeblieft dat ik geen psycholoog of erkend therapeut ben. Nee, ik ben afgestudeerd als ingenieur aan Stanford University. Ook ben ik gewijd predikant en laat me, hoewel me niet opwerpend voor een bepaalde religie, bij dit alles leiden vanuit een uitgesproken spiritueel perspectief.

Mijn gewijde ambt valt onder de “Universal Church of God” in Zuid-Californië (niet te verwarren met de “Universal Life Church”) die niet-confessioneel is en alle religies omarmt. Ik ben een fervent "A Course in Miracles"-bestudeerder, maar van EFT-ers wordt absoluut nooit verwacht een bepaalde spirituele opleiding te volgen.

Ik ben geboren op 13 April 1940 en was al vanaf m'n 13de intens geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling met behulp van psychologie. Dat kwam doordat ik toen inzag dat de kwaliteit van mijn gedachten zich weerspiegelde in de kwaliteit van mijn leven. Sindsdien heb ik mezelf op dit gebied verder ontwikkeld en zocht daarbij alleen naar die procedures die, volgens mij, resultaat opleverden. Ik beschouw EFT, waarvan ik de essentie heb geleerd van Dr. Roger Callahan, als een belangrijk instrument voor het bereiken van de hoogste niveaus van genezing. Ook NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP), waarin ik Gecertificeerd Master Practitioner ben, staat bij mij in hoog aanzien.

Tina Craig

Mijn fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling werd mij aangereikt door de belangrijkste invloed in mijn leven, de Grondlegger van EFT. Net als mijn vader bestudeerde ik de menselijke natuur op toegewijde wijze en mijn ervaring op dit gebied ontwikkelde zich op een zelfde soort manier als bij hem ... zonder officiële opleiding, maar met intense nieuwsgierigheid, de drang om mijn eigen problemen op te lossen en een natuurlijk vermogen om te zien hoe emotionele aangelegenheden in deze wereld invloed hebben op gedrag en prestatie.

Mijn bijdragen aan EFT-training zijn voor het grootste deel resultaat van inzicht in de problemen waar mijn vader tegenaan liep en het zoeken van manieren om ze op te lossen. In dat proces heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe vaardigheden te leren, natuurlijke talenten te ontwikkelen en alles te doen wat nodig was om EFT nu naar buiten te brengen zoals hij het had bedoeld. Toen ik bij de ACEP samenwerkte met professionals in de geestelijke gezondheidszorg, voelde ik me vereerd dat men me daar als een gelijke beschouwde en waarde hechtte aan mijn vermogen om op dit gebied les te geven aan professionals.

Ervaring in EFT-verband

 • EmoFree.com:
  Directeur Opleiding en Administratie (2005-2010)
  Bedenker en bestuurder van het EFT-CertificatieProgramma (2008-2010)
  Marketingondersteuning
 • ACEP: Ontwikkelaar/bestuurder van het ACEP EFT-CertificatieProgramma (2010-2015)
 • EFT Master Practitioner (2006-heden): gespecialiseerd in complexe, langlopende menselijke dossiers
  en EFT voor dieren via telepathische communicatie.

Persoonlijke ontwikkeling

 • Vanaf 16-jarige leeftijd uitgebreid gewerkt met een grote verscheidenheid aan persoonlijke ontwikkelings-/geneesmethodes, waaronder:
 • PACE
 • Tony Robbins Onbeperkte Kracht
 • Klemmer & Associates
 • Landmark Education
 • Barbara Brennan
 • NET
 • NAET
 • EFT
 • Yoga, meditatie, kruidengeneeskunde, enz.

Overige achtergrond

 • BA in HandelsEconomie aan de University of California in Santa Barbara
 • 20 jaar ervaring in zaken en marketing

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden