Official EFT-Leerstof

Voordat je begint

Een Aantekening voor Onderzoekers

Opmerking: Voor een gedegen overzicht van onderzoeken op het gebied van EFT, verwijs ik u graag naar deze lijst van de National Institutes of Health.

Deze Gold Standard EFT-Tutorial/Leerstof heeft geïnteresseerden in EFT-Onderzoek meerdere voordelen te bieden:

  • Hij is met terugwerkende kracht toepasbaar. Er zijn al veel vakinterne EFT-studies verricht en sommige daarvan waren gebaseerd op een langere vorm van EFT-protocol die vóór de opzet van deze Tutorial/Leerstof wijd verbreid was. In de huidige Leerstof is het EFT-protocol verdeeld in makkelijk te gebruiken onderdelen, maar over het geheel genomen is er niets wezenlijks veranderd. Om te komen tot het oorspronkelijke protocol dat in eerdere onderzoeken werd gebruikt, moet een en ander alleen weer samengevoegd worden. Op die manier is al het onderzoek met behulp van het vroegere protocol nog steeds geldig, ook al geeft dat protocol een "Voormalig EFT” weer. Toekomstig onderzoek dient echter te worden gebaseerd op de meer gestroomlijnde protocollen die in deze Leerstof naar voren komen.

  • Hij is makkelijk te volgen en duidelijk gestandaardiseerd. Over de hele wereld heeft iedereen er via internet directe toegang toe. Dat vergemakkelijkt inspanningen in de sfeer van zaken ter discussie stellen en erop reageren.

  • Getrouwheid is makkelijker. Eerder werden beoefenaars opgeleid via een breed scala aan EFT-versies, waardoor ware trouw aan het EFT-proces in het geding kwam. Nu, via deze Gold Standard EFT-Leerstof, is de opleiding voor alle beoefenaars identiek en kan er bij onderzoeksonderwerpen dus een meer uniforme aanpak plaatsvinden.

  • Sterker staande resultaten zijn mogelijk als u uw onderzoek richt op de Specifieke Gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan de problemen van de persoon.


De beoefenaars die nu beoordeeld zijn met behulp van een samenhangende verzameling van standaard criteria, zullen het Gold Standard EFT-protocol van nog sterkere getrouwheid voorzien en van dergelijke beoefenaars vindt u een lijst in ontwikkeling op http://www.emofree.com/practitioners.html

Wij zijn beschikbaar voor raadpleging in onderzoeksprojecten bij het beoordelen van beoefenaars om zo bij te dragen aan het waarborgen van trouw aan de methode. Neem contact met ons op

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden