Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

Strategieën om op Gang te Komen: Pijn, Persoonlijke Vrede, Lichamelijke Ziekte en Meer

Verken Deze Algemene Toepassingen van Het EFT-Tapping BasisRecept

EFT Tapping Explore image
Algemene toepassingen van Het
EFT-Tapping BasisRecept 
VERKENNEN

Als je naar deze website bent gekomen, omdat je op zoek was naar een snelle en eenvoudige oplossing voor een probleem waarvoor niets anders een oplossing voorhanden had, ben je niet de enige. EFT-Tapping wordt vaak afgeschilderd als een wonderbaarlijke quick fix-methode, omdat het dat soms ook echt ìs. Voor al het andere moeten we echter emotionele toestanden onderzoeken en diverse verschillende benaderingen hanteren, voordat we blijvende resultaten te zien krijgen. Als dat meer van je vraagt dan waar je op gerekend had en je wilt gewoon zien hoe ver je kunt komen met de grondbeginselen, zijn hier een paar nuttige strategieën.

EFT-Tapping Voor Pijn- of SymptoomVerlichting:

Het EFT-Tapping BasisRecept kan worden gebruikt voor verlichting van pijn of symptomen die voortvloeien uit enige vorm van verwonding of gediagnosticeerde aandoening. Begin met het symptoom zelf op te nemen in de Opstart en het GeheugenSteuntje en Tik daarop door een Ronde of twee van het BasisRecept heen, waarbij je vóór en ná elke Ronde het niveau van ongemak meet, zoals bijvoorbeeld:

"Ook al heb ik deze pijn in m'n knie, ik accepteer mezelf innig en volledig."

Als je daarmee wat verlichting ervaart, voel je dan vrij om het te blijven gebruiken, wanneer je maar wilt.
Je kunt ook het artikel lezen over Specifiek Zijn, om dan te ontdekken dat je grotere opluchting kunt bereiken door de pijn of het ongemak nauwkeuriger te beschrijven.

Deze strategie kun je gebruiken wanneer je er maar behoefte aan voelt, maar je kunt hem waarschijnlijk het beste vooral zien als generator van tijdelijke verlichting voor pijn of ongemak. Hoewel je het incidenteel wellicht voor elkaar krijgt om de intensiteit van het symptoom tot nul te laten dalen, moet je niet zomaar íedere keer een nul verwachten. Je kunt met deze aanpak beter ook geen lange termijn-resultaten verwachten, ook al doen die zich van tijd tot tijd wèl voor. Als het symptoom blijft terugkeren en je zou misschien toch wel emotionele kwesties willen onderzoeken, staat deze Leerstof hier voor je klaar op het moment dat je zover bent.

Raadpleeg voor een medisch probleem altijd een arts.

EFT-Tapping Voor Kwesties Van Gedrag en Prestatie:

Net als lichamelijke pijn kan ook ongewild gedrag of een beperking in je persoonlijke optreden worden gezien als een symptoom van onopgeloste emotionele problemen. Als je je met Het EFT-Tapping BasisRecept daarbij richt op de beperking of hetgeen je nog niet kunt, is dat eenzelfde soort doel als een fysiek symptoom.

 • "Hoewel ik een klungel ben in vrije worpen, accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • "Hoewel ik bang ben om naar de tandarts te gaan, accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • "Hoewel mijn maandelijkse verkooptotalen blijven hangen op €100.000, accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • "Hoewel ik commentaar heb op mijn echtgeno(o)t(e) wanneer hij/zij te laat is, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Wij raden je aan EFT eerst daarmee te proberen; als je, zonder verder onderzoek, de resultaten krijgt die je wilt, bespaar jezelf dan de moeite om dieper te gaan. Je kunt met Kloppen deze aanpak toepassen wanneer het je maar uitkomt.

Als je jezelf daadwerkelijk kunt begeven in de echte situatie die de intensiteit veroorzaakt en dus kunt Kloppen wanneer je de intensiteit voelt, kan het proces eventueel meer effect hebben. Als dat niet mogelijk is, stel je jezelf voor in de betreffende situatie, zodat je de intensiteit kunt genereren en gebruik vervolgens Het EFT-Tapping BasisRecept om de intensiteit omlaag te brengen. Het is heel goed mogelijk dat je, de volgende keer dat je werkelijk in die situatie verkeert, merkt dat je intensiteit lager dan gewoonlijk is.

Net als met fysieke symptomen, moet je er niet zonder meer vanuit gaan dat de intensiteit elke keer naar nul zal zakken, net zomin als dat je moet verwachten dat deze aanpak permanente resultaten oplevert. Als hij jou echter helpt vooruit te komen en je comfortabeler te voelen, gebruik hem dan gerust zo vaak als je maar wilt.

Als je het idee krijgt dat deze oppervlakkige benadering geen resultaten oplevert van de door jou gewenste aard, dan zou het achterhalen van en mikken op de achterliggende emotionele kwesties de volgende stap zijn. Het bepalen van de emotionele kwesties, die van invloed kunnen zijn op je prestaties of gedrag, kan een koud kunstje zijn als je er bij stilstaat wat er in je leven gebeurde in de tijd dat het probleem begon. Misschien hoor je de nagalm van iets wat je moeder of vader altijd zei, of misschien herinner je je dat je werd afgewezen, voor gek gezet of verwaarloosd in een situatie die er ooit aan vooraf ging. Als je niks kunt vinden wat je duidelijk op gang kan brengen, zal De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede een zeer handig hulpmiddel zijn. Bestudeer de Leerstof tot aan het eind van Deel II en je zult talloze doelstellingen vinden om uit te kiezen.

EFT-Tapping Voor Angsten:

Hoogtes, insecten, spreken in het openbaar, vliegen, mensenmassa's en omsloten ruimtes zijn allemaal algemene angsten die je kunt benaderen. Begin met je te verbeelden waar je bang voor bent, meet de intensiteit ervan en gebruik Het EFT-Tapping BasisRecept om een zekere mate van vermindering te bereiken. Voorbeelden:

 • "Hoewel die spin me de stuipen op 't lijf jaagt, accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • "Hoewel ik bang ben om op 't dak te moeten staan, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Tapping Fear image

Probeer jezelf dan in de echte situatie te begeven ... ga op zoek naar een spin, klim een ladder op, ga pal voor een hoop mensen staan en zeg iets ... en kijk of er nog steeds intensiteit aan hangt. Zo ja, Tik er dan op voordat je verder gaat.

Je kunt de volgende hoofdstukken lezen: Aspecten Vinden binnen het EFT-TappingProces en Inleiding tot Specifiek Zijn bij EFT-Tapping -- De Drie-eenheid; die kunnen je verder op weg helpen bij het vaststellen van iets meer specifieks waar je je op kunt richten in verband met je angst, zoals bijvoorbeeld de harige poten van die spin of die kritische persoon daar op de voorste rij en dat kan je verder vooruit helpen. Blijft de angst terugkomen, overweeg dan om op zoek te gaan naar diepere emotionele bijdragers.

Mensen willen het woord "fobie" nogal eens gemakkelijk gebruiken, maar als bij jou officieel een fobie is vastgesteld of je angst is niet afhankelijk van bepaalde omstandigheden/omgeving, kan professionele hulp bij je EFT-proces van belang zijn.

EFT-Tapping Voor Hunkeringen:

Of het nu gaat om chocolade, suiker, alcohol, sigaretten, chips, winkelen of een andere dwangmatige gewoonte, je kunt beginnen met Het EFT-Tapping BasisRecept te gebruiken op het moment dat je de drang voelt.

 • "Hoewel ik die chocola ècht moet hebben, accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • "Hoewel ik dat glas wijn niet kan weerstaan, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Als dat je onbedwingbare trek ontkracht, blijf het dan proberen op de momenten dat de verlangens zich voordoen, aangezien herhaald gebruik van Het EFT-Tapping BasisRecept ze nog verder kan verzwakken. Hou in je achterhoofd dat verlangen een lichtere vorm van verslaving is en zodra iemand verslaafd is aan alcohol, sigaretten of een stof of gedrag van welke andere aard dan ook, zijn er zonder enige twijfel bepaalde diepere kwesties zijn die behandeld moeten worden.

Als je geen vooruitgang boekt op je gewoonte, kun je wat leren over emotionele problemen en proberen om met De EFT-Tapping Procedure voor Persoonlijke Vrede die onderliggende kwesties te ontrafelen. Je kunt ook denken aan MeeProfiteren (Simpele EFT) - MeeKloppen met Live Bijeenkomsten of professionele EFT-hulp.

EFT-Tappping Voor Leerkrachten/Ouders/Kinderen:

Leraren of ouders die af en toe met gedragsproblemen te maken hebben of gewoon proberen een kind te helpen de draad weer op te pakken, kunnen Het EFT-Tapping BasisRecept gebruiken voor ieder probleem dat op dat moment speelt.

 • "Hoewel ik in de vakantie werd gepest en ik nog steeds over m'n toeren ben, ben ik toch echt 'n tof kind."
 • "Hoewel ik helemaal opgewonden ben over iets, ben ik toch echt 'n tof kind."
 • "Ook al ben ik zenuwachtig om hardop te moeten lezen, ik ben toch echt een geweldig kind."  

Je moet de Taal misschien zodanig wat aanpassen dat je er zeker van kunt zijn dat het probleem vanuit het oogpunt van het kind wordt weergegeven, maar dan reageren de meeste kinderen dan ook prima op energiewerk.

Thuis kunnen ouders op de punten Tikken terwijl hun kind ze verhalen vertelt over wat die dag misschien moeilijk voor hem/haar is geweest. Kinderen helpen Gebeurtenissen te verwerken in de tijd dat ze zich afspelen, zonder dat er verstoringen worden opgeslagen, is het mooiste geschenk dat we ze kunnen geven. Zie: Avond-EFT voor Kinderen.

Voor gediagnosticeerde kwesties als Dyslexie, ADD, Asperger, Autisme of iedere vorm van lopend trauma thuis, kun je ze het beste doorsturen naar iemand met een beroepsopleiding. We mogen hopen dat ooit elke school of ieder district een in EFT opgeleide verzorg(st)er of counselor zal hebben of bekend is met een plaatselijk beschikbare persoon die daarin van dienst kan zijn.

Tapping Disease image
EFT-Tapping voor Lichamelijke Ziektes

EFT/Tapping Voor Lichamelijk Ziekte:

Gebruik dezelfde strategie als voor pijn of symptomen zoals hierboven beschreven, namelijk wanneer het ongemak aanwezig is. Maar bij iedere chronische of gediagnosticeerde aandoening is het niet onwaarschijnlijk dat er emotionele componenten zijn die eraan bijdragen en er kunnen fysieke oorzaken zijn die het Kloppen niet kan oplossen. Onze theorie is dat het decennialang meedragen van onopgeloste kwesties of stress ons lichaam ontvankelijker maakt voor ziekte, dus wij raden altijd aan om daar zoveel mogelijk van op te ruimen. De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede en MeeProfiteren (Simpele EFT) - MeeKloppen met Live Bijeenkomsten zijn onze beste gereedschappen voor zelfhulp, maar je kunt ook in overweging nemen om professionele EFT-hulp in te schakelen.

EFT-Tapping voor OorlogsVeteranen/PTSS:

PTSS (PostTraumatische StressStoornis) is het resultaat van één of meer traumatische Gebeurtenissen. Zodoende kunnen we in veel gevallen rechtstreeks bij de verstoringen komen door Het EFT-Tapping BasisRecept rechtstreeks op de Gebeurtenis(sen) te richten. Voor veteranen zijn die Gebeurtenissen meestal vanzelfsprekend maar zeer traumatisch. Als je herinneringen hebt die uiterst pijnlijk zijn, maar je hebt het gevoel dat je je er één voor één een weg doorheen zou kunnen Kloppen zonder jezelf extra pijn of verdriet te bezorgen, dan is De EFT-Vertel het VerhaalTechniek - De HoofdMethode binnen het Kloppen het hulpmiddel dat wij aanraden. Bestudeer de Leerstof tot en met Deel II en probeer het dan gewoon eens.

Bij beide werkwijzen raden wij overigens aan om EFT toe te passen onder begeleiding van een gekwalificeerde professional, om vooral van ondersteuning verzekerd te zijn wanneer je die nodig hebt.

Wij zijn natuurlijk bekend met het verlangen om veteranen te helpen als ze thuiskomen uit de oorlog, maar zie PTSS niet als iets dat een buurman of leek moet proberen op te lossen. Stuur de veteraan of zijn/haar familie asjeblieft naar onze website waar men, indien nodig, opgeleide professionals kan vinden.

Andere gevallen van PTSS kunnen een langere geschiedenis van kleinere trauma's betreffen en die kunnen wat moeilijker te "besturen" zijn. Probeer dan De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede en/of Meeprofiteren (Simpele EFT) - MeeKloppen met Live Bijeenkomsten. Als je bij het op orde brengen van het verleden hulp nodig hebt - daar zijn de professionals voor opgeleid.

EFT-Tapping Voor Emotionele Problemen:

Vandaag de dag heeft bijna iedereen wel een actueel probleem te behandelen dat duidelijk een emotioneel fundament heeft. Omgaan met woede, relatieproblemen, stress op de werkplek, sociale angst en laag zelfbeeld zijn maar enkele voorbeelden. Hoewel deze etiketten er wel Specifiek uitzien, zijn ze in EFT-termen eigenlijk behoorlijk Globaal. De beste manier om resultaat te boeken is om, met gebruikmaking van Het EFT-Tapping BasisRecept, de gevoelens te benaderen die gerelateerd zijn aan de kwestie. Denk, bij een relatieprobleem bijvoorbeeld, aan iets wat die andere persoon doet wat jou intensiteit bezorgt en Tik daar dan op.

"Hoewel mijn echtgeno(o)t(e) laat is en ik me vergeten voel, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Denk bij woedebehandeling bijvoorbeeld aan de situaties waarin je onredelijk boos wordt en Klop daar dan op.

"Hoewel ik het haat als mensen me onderbreken, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Sociale angst, stress op de werkplek en allerlei andere dingen brengen in bepaalde situaties óók emotionele intensiteit teweeg. Op die gevoelens kun je je met Het EFT-Tapping BasisRecept richten op de momenten dat ze zich in je dagelijks leven voordoen, net zoals je dat zou doen met lichamelijke symptomen of ongewilde gedragingen.

De bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op een versie van Specifiek Zijn Bij EFT-Tapping die je zult leren als je verder gaat met deze Leerstof. Als je al een op emoties gebaseerd probleem hebt om je op te richten, moet het materiaal uit de Leerstof direct in te passen zijn in jouw proces. Tegen de tijd dat je aankomt bij Kloppen op Specifieke Gebeurtenissen - Een Essentieel Concept Binnen Het EFT-Proces, De EFT-Vertel het VerhaalTechniek - De HoofdMethode binnen het Kloppen, en De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede zul je in staat zijn om op kundige wijze door deze kwestie en andere die boven komen heen te navigeren.

Tapping Personal Peace image
EFT-Tapping voor Persoonlijke Vrede

EFT-Tapping Voor Persoonlijke Vrede:

Het uiteindelijke doel hier is Emotionele Vrijheid. We willen allemaal snelle resultaten voor de irritante ongemakken in ons leven, maar zoals voor alles geldt ook hier: de "quick-fixen" ("effe regelen"-oplossingen) zijn zelden een permanente oplossing. Met deze Leerstof breken wij een lans voor de soort algehele Persoonlijke Vrede die voortkomt uit het oplossen van de problemen uit het verleden en daarna door nieuwe heen te gaan zonder dat nieuwe energieverstoringen aan de stapel worden toegevoegd. Ongeacht het soort probleem waardoor je hier terecht bent gekomen, verzoeken wij je, hoe dan ook, EFT te beschouwen als een langere termijn-programma voor emotionele gezondheid en op regelmatige basis De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede te gebruiken.

Gezond Verstand:

Wat je ook hebt gehoord over EFT en hoe snel het problemen kan oplossen, bij de simpelere gevallen zullen echte resultaten altijd makkelijker en sneller worden geboekt. Als bij jou een medisch of geestelijk gezondheidsprobleem is vastgesteld, is er altijd kans dat jouw geval niet tot de meest voor de hand liggende behoort. Een HELEBOEL vooruitgang op de lange termijn kan worden geboekt met professionele hulp en EFT kan inderdaad voor resultaten zorgen als verder niks werkt, maar het is waarschijnlijk niet redelijk om een "quick fix/vlug-vlug oplossing" voor een chronische of gediagnosticeerde aandoening te verwachten.

LET OP:

Als je fysieke pijn chronisch is, of je hebt een gediagnosticeerde medische aandoening, of je bent je bewust van een langer slepende traumatische geschiedenis of stress die kan hebben geleid tot je symptomen, komt er waarschijnlijk meer kijken bij het EFT-proces en kan het ertoe leiden dat je je slechter voelt voordat je je beter gaat voelen. Dat komt doordat EFT vaak veel krachtiger is dan het aan de oppervlakte lijkt. Leer in deze Leerstof zoveel als je kunt over de aanpak van je emotionele problemen. Maar als je niet de resultaten krijgt die je wilt of als het Tikken je begint op te laden met enige vorm van extra stress, overweeg dan om hulp van een EFT-professional in te schakelen.

Opmerking voor GezondheidsDeskundigen:

Professionals op het gebied van genezing of zelf-verbetering worden van harte uitgenodigd om één of meer van deze soorten aanpak met klanten te proberen, zolang die tenminste stroken met je bestaande werk. Niet iedereen is in de positie om met een klant de details van een Gebeurtenis uit het verleden door te gaan zitten nemen, maar de toepassing van alleen al Het BasisRecept op emoties, gedragingen of symptomen van allerlei aard kan een nuttig alternatief bieden.

Houd in gedachten dat aanhoudend gebruik van EFT diepere lagen van een probleem kan opengooien, dus als je cliënt door het KlopProces enige toegevoegde stress of bijkomend ongemak ervaart, kun je hem/haar verwijzen naar iemand met professionele opleiding in EFT of zelf die opleiding gaan volgen.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je enkele nuttige strategieën geleerd om met het EFT-BasisWerk aan de slag te gaan.

 • Het EFT-Tapping BasisRecept kan worden gebruikt bij een verscheidenheid aan veelvoorkomende problemen.
 • Begin met het KlopProces te sturen richting de klacht die je hebt en kijk of dat werkt. Als dat niet het geval is, blijf dan leren en graaf dieper.
 • Heb je een gediagnosticeerd euvel of een traumatisch verleden, dan kan er bij het EFT-Proces meer komen kijken en is het niet waarschijnlijk dat deze tips duurzame hulp bieden. Waarschijnlijk heb je dan meer geavanceerde toepassingen van EFT nodig.
 • Een goed opgeleide EFT-Professional kan, ongeacht het probleem, een waardevolle toevoeging zijn in je genezingsproces. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden