Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel II voor iedereen: bij de kern van je EFT probleem komen

Specifieke gebeurtenissen opsporen - een essentieel concept

Hoe je een complex probleem opdeelt in kleine stukjes - het EFT proces vereenvoudigen

 

Alles wat je tot nu toe in deze Gold Standard EFT Tutorial hebt geleerd, leidde je naar dit centrale concept. Zoals je zal zien, zijn specifieke gebeurtenissen de bouwstenen (de ware oorzaken) van ieder probleem, complex of niet. Met deze aanpak splits je complexe problemen in hanteerbare stukken zodat je slimmer kunt werken aan de oorzaken van problemen.

Bij sommige problemen zijn de onderliggende emotionele oorzaken makkelijk te vinden. Vliegangst zou het resultaat kunnen zijn van één slechte vliegervaring, een gebrek aan sociaal vertrouwen kan zijn begonnen na een heftige scheiding en een chocoladeverslaving kan simpel verbonden zijn met stress over geld. Als het je al gelukt is om een actueel probleem snel op te lossen door je te focussen  op de emotionele laag, dan behoor je tot degenen die de wonderlijke kracht van EFT ontdekt hebben. Als je dat nog niet gelukt is, dan zijn je onopgeloste emotionele problemen mogelijk te complex voor zo'n simpele benadering. De meeste mensen moeten dieper graven om blijvende resultaten te behalen, dus daarom zetten we onze reis richting nog betere EFT vaardigheden nu voort.

De meeste emotionele problemen die mensen hebben, zijn breder dan de voorbeelden die we hebben gebruikt. "Ik ben het niet waard om geaccepteerd te worden, " "Ik verdien geen financiële zekerheid," "Ik durf geen intimiteit te hebben," "Ik ben een controlefreak" of "Ik heb moeite om mensen te vertrouwen" zijn enkele voorbeelden van dergelijke brede problemen die je geluk of succes blokkeren. We noemen dit stresspatronen. Andere voorbeelden zijn: "Ik val op verkeerde mannen" of "Ik saboteer mijn eigen financiële succes." Dit soort problemen met het basisprotocol aanpakken, kan zeker wat ontspanning brengen of je een positiever gevoel geven, maar dat effect zal bijna zeker weer verdwijnen omdat het probleem niet voldoende uitgediept is in kleinere deel zodat er geen maximaal en blijvend effect met EFT bereikt kon worden.

Als je onze eerdere instructies over specifiek zijn toepast, dan kan je een reeks van gebeurtenissen in je leven identificeren die hebben geleid tot dit relatief brede probleem dat je probeert op te lossen. Mogelijk ontdek je ook al een aantal overeenkomstige emotionele reacties in deze gebeurtenissen. In dit artikel gaan we ontdekken hoe specifieke gebeurtenissen de ware bouwstenen zijn van deze breder geformuleerde problemen en hoe het vinden en aanpakken van gebeurtenissen die bij elkaar horen qua overeenkomstige emotionele reactie, snellere en duurzamere resultaten geven.

Eerst gaan we het concept verder uitleggen en daarna geven we je een stappenplan voor het systematisch vinden en werken met de bouwstenen van je problemen.

Hier is een video met nuttige discussies uit mijn vroegere EFT congressen. Beschouw dit als de inleiding voor de rest van dit artikel.

 

 

Laten we onze verkenning van specifieke gebeurtenissen beginnen met een veelvoorkomend probleem bij EFT 'ers. We hebben namelijk doorgaans de neiging om onze problemen door een 'globale bril' te bekijken en er dus ook algemene (breed geformuleerde) etiketten op plakken. Enkele voorbeelden  hiervan zijn...

 • "Ik ben het niet waard om geaccepteerd te worden"
 • "Ik verdien geen financiële zekerheid"
 • "Ik durf geen intimiteit aan"
 • "Ik ben een controlefreak"
 • 'Ik heb moeite om mensen te vertrouwen"
 • ''Ik trek val op de verkeerde mannen"
 • 'Ik saboteer mijn eigen financiële succes"
 • ''Ik heb een laag zelfbeeld"
 • "Ik ben claustrofobisch"
 • "Ik ben een emotionele eter"
 • '"k heb veel stress op het werk"
 • "Mijn moeder vindt me waardeloos"
 • "Mannen behandelen mij niet goed"
 • "Ik heb presentatie-angst"
 • "Ik ben bang voor afwijzing"

Helaas zien laaggeschoolde EFT'ers deze algemene, globale beschrijvingen aan voor het echte problemen. Daarom passen zij hier het EFT-basisprotocol op toe met algemene, globale benaderingen, zoals:

 • "Ook al ben ik het niet waard om geaccepteerd te worden ..."
 • "Ook al verdien ik geen financiële zekerheid …"
 • "Ook al ik voel ik me niet prettig bij intimiteit ..."
 • "Ook al ben ik een controlefreak …"
 • "Ook al heb ik er moeite mee om mensen te vertrouwen .."
 • "Ook al val ik op de verkeerde mannen ..."
 • "Ook al saboteer ik mijn eigen financiële succes ..."
 • "Ook al heb ik een laag gevoel van eigenwaarde ..."
 • "Ook al ben ik claustrofobisch ..."
 • "Ook al ben ik een emotionele eter ..."
 • 'Ook al heb ik veel stress op het werk…''
 • "Ook al hebben mijn moeder en ik altijd ruzie .."
 • "Ook al zijn mannen niet aardig tegen me …"
 • "Ook al heb ik presentatie-angst ..."
 • "Ook al ben ik ik bang voor afwijzing ..."

De bovenstaande problemen zijn allemaal erg algemeen, wat betekent dat ze veel specifieke gebeurtenissen en veel aspecten bevatten. Dit betekent dat je ze kunt splitsen in veel kleinere delen, waardoor je veel specifieker kan zijn. Met een rondje EFT proberen zo'n breed probleemgebied in één keer op te lossen is net zo effectief als proberen een stevige eiken tafel in elkaar te slaan door met je vuist op het tafelblad te bonken. Als je lang en hard genoeg blijft bonken zal je misschien één of twee poten was los krijgen, maar meer ook niet.

Een betere benadering is je te richten op de tafelpoten die het tafelblad ondersteunen. Verwijder de tafelpoten en het tafelblad valt op de grond. Hierin ligt de eenvoud en kracht van specifieke gebeurtenissen.

Tafelblad en tafelpoten - een ideale EFT metafoor

Laten we wat dieper ingaan op deze hele belangrijke EFT metafoor die ons helpt om meer specifiek te zijn met die globale, breed geformuleerd, problemen. Eenvoudig gezegd: de specifieke gebeurtenissen zijn de tafelpoten die het algemeen en breed geformuleerde probleem (het tafelblad) steunen (waar maken). Zoals je zo meteen gaat ontdekken, is het altijd meer specifiek om een tafelpoot aan te pakken dan het tafelblad.

Ter verduidelijking gaan we het breed geformuleerde probleem "Ik ben bang voor afwijzing" uit de bovenstaande lijst nader verkennen.

Table Tops and Table Legs Diagram

Afwijzing voorbeeld: in plaats van EFT toe te passen op dit tafelblad met een opstartzin als 'Ook al ben ik bang van afwijzing…', ga je specifieker te werk door het probleem te splitsen in de bijbehorende specifieke gebeurtenissen (tafelpoten) die deze conclusie ondersteunen. Niet iedereen heeft angst voor afwijzing, maar diegenen die dat wel hebben, hebben specifieke gebeurtenissen meegemaakt die deze conclusie onderbouwen. In EFT-termen, kun je deze als volgt benaderen:

 • "Ook al zet mijn leraar van de 3de klas me voor de hele klas voor schut..."
 • "Ook al is mijn vader niet op mijn diploma-uitreiking op de middelbare school en ik voel ik me in de steek gelaten ..."
 • "Ook al zegt mijn middelbare schoolvriendinnetje: "Ik heb genoeg van je"…"
 • "Ook al moet ik tijdens kerstmis de hele dag op m'n kamer blijven en ben ik 8 jaar oud..."
 • "Ook al zegt mam tegen me: "Jij komt nooit aan de man, als je niet zo dun wordt als je zus..."
 • "Ook al word ik uit het regionale voetbalteam gezet..."

Zie je hoe elk van deze gebeurtenissen er toe kan leiden dat iemand zegt: "Auw! ik word nu afgewezen"? Elk van deze pijnlijke afwijzingen wordt opgeslagen in het energiesysteem en naarmate dit verder opbouwt, kan het er toe leiden dat iemand tot elke prijs afwijzing gaat vermijden. En dit kan invloed hebben op de keuzes die hij/zij maakt of de kansen die hij/zij wil grijpen in het leven. En ooit zal deze persoon beseffen dat hij/zij zichzelf beperkingen heeft opgelegd 'uit angst voor afwijzing'.

Deze specifieke gebeurtenissen zijn de echte oorzaken van het probleem 'Ik ben bang voor afwijzing'. Zij zijn het fundament  en de angst voor afwijzing is slechts het symptoom. Als we EFT willen gebruiken voor een dergelijk probleem, moeten we de tafelpoten vinden. Neutraliseer deze afzonderlijke oorzaken één voor één. En zo brengt elke verwijderde tafelpoot het tafelblad aan het wankelen, totdat het uiteindelijk instort en de angst voor afwijzing verdwijnt. Dit is EFT op z'n best.

Vergeet echter niet dat testen een essentieel onderdeel van de grote drie is (aspecten-testen-specifiek zijn). Een enorm voordeel bij deze metafoor gebruiken is dat je het probleem opsplitst in een overzichtelijke verzameling aspecten. Je weet dus precies wat je aan het testen bent wanneer je de 0-10 intensiteitsschaal gebruikt. Als je daarentegen globale taal gebruikt om een globaal probleem aan te pakken, zal de 0 tot 10-maat alle onderdelen tegelijk vertegenwoordigen. Als je dan niet verder komt, is het moeilijk om te weten welke delen verbeterd zijn en in welke mate ... en nog belangrijker:  hoe je verder moet voor de beste EFT resultaten. Als je alles herleidt tot duidelijke specifieke gebeurtenissen, kun je ze vaak zoals dominostenen omgooien.

Als je alle aspecten in iedere specifieke gebeurtenis hebt gevonden en aangepakt, zullen de gebeurtenissen die je geneutraliseerd hebt, geneutraliseerd blijven. Dit kan je bewijzen door het na verloop van tijd een specifieke gebeurtenis opnieuw te testen. Zo kan je systematisch je problemen doorlopen en behandelen. Daarbij verbetert ook nog eens je vertrouwen in en succes met het EFT.

Hier een EFT tip:

 Misschien is je opgevallen dat de gebeurtenissen die we voor dit voorbeeld hebben gekozen allemaal uit de kindertijd stammen. Dat is omdat de oudste gebeurtenissen meestal de meest fundamentele gebeurtenissen zijn, dat wil zeggen dat ze meer ondersteuning geven aan het tafelblad. Stel je voor dat de tafelpoten die een probleem ondersteunen allerlei verschillende afmetingen en sterktes kunnen hebben, is het dan niet logisch om de grootste en dikste er het eerst onderuit te halen? Hoe verder je in je persoonlijke geschiedenis teruggaat om een gerelateerde gebeurtenis te vinden, hoe groter die tafelpoot waarschijnlijk is.

En nog een EFT tip:

Hou het generalisatie-effect in de gaten. Vaak hebben de verschillende 'tafelpoten van de afwijzing' onderling wat gemeenschappelijke thema's, zodat het verwijderen van de ene tafelpoot invloed heeft op de andere tafelpoten. Veel afwijzingsproblemen hebben bijvoorbeeld te maken met een ouder of school of een specifieke ervaring zoals huiselijk geweld of oorlog. Zelfs als een probleem honderden of duizenden tafelpoten heeft, is het vaak voldoende om er met EFT 10 tot 20 echt helemaal tot o op te ruimen en dan de effecten van het generalisatie-effect te zien: het hele tafelblad stort in en het probleem is niet meer waar (is geen probleem meer).

Hier is een korte video met een beschrijving van de tafelblad/tafelpoten metafoor en hoe het generalisatie-effect werkt.

 

 

Met EFT kun je ieder complex probleem dus opsplitsen in kleinere stukken

EFT gebruiken bij specifieke gebeurtenissen is uiteraard niet beperkt tot angst voor afwijzing. Het is van toepassing op angst, woede, schuld, verdriet, trauma en elk denkbaar emotioneel probleem. Het is ook van toepassing op alle emotionele oorzaken van fysieke problemen en prestatieproblemen. Splits die problemen op in specifieke gebeurtenissen die er de oorzaak van zijn en je hebt een formule te pakken om in zowat elk probleem vrijheid te scheppen. Met dit idee is geen enkel probleem te complex, omdat elk probleem opgedeeld kan worden in de oorzakelijke stukken en vervolgens met EFT worden opgelost. Hier volgen enkele klassieke voorbeelden:

 • Een getraumatiseerde oorlogsveteraan kan de diagnose Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) te horen hebben gekregen. Dit is een globaal probleem, omdat het wordt veroorzaakt door veel specifieke gebeurtenissen die met oorlog verband houden. Identificeer eenvoudigweg iedere specifieke oorlogsgebeurtenis en neem ze om beurten onder handen met EFT. Wanneer er genoeg van geneutraliseerd zijn, heeft de PTSS niet langer een oorzaak en valt het tafelblad in duigen, samen met de nachtmerries, flashbacks, herinneringen, hoofdpijn, paniekaanvallen, enzovoort.

 • Woede problemen hebben altijd een oorzaak die ligt in een serie van specifieke gebeurtenissen waar de woede uit voort komt. Denk aan je eigen verleden en herinner je specifieke gebeurtenissen die woede bij je opgeroepen hebben. Zijn die onder de oppervlakte niet nog steeds aanwezig, om in het nu af en toe de kop op te steken in de vorm van woede-uitbarstingen? Begrijp je dat door het neutraliseren van die gebeurtenissen met EFT je minder in je "woede-emmer" zou hebben en dat het resultaat minder woede uitbarstingen zou zijn?

 • Bij problemen in zaken, sport, muziek en spreken in het openbaar hebben bijna altijd specifieke gebeurtenissen aan de basis. In die gevallen brengen de specifieke gebeurtenissen meestal belemmerende emoties of overtuigingen met zich mee die prestaties in de weg staan. Voorbeelden: (1) Mijn vader zei dat rijke mensen inhalig zijn, (2) Als ik uitblink op honkbal, zullen ze op school de pest aan me hebben, net zoals m'n neef toen ik 7 was, (3) Ik wil die hogere noot niet zingen, omdat m'n vrienden zeiden dat ik als een mietje zou klinken, en (4) Ik verdien geen staande ovatie omdat mijn leraar in groep 8 me voor schut zette door me een uitslover te noemen. We hebben allemaal een hele dam gebouwd met dergelijke mentale blokkades die ons hinderen in wat we willen. Met EFT kunnen we die dam afbreken en ontstaan er nieuwe perspectieven.

 • Fysieke problemen en ernstige ziektes hebben bijna altijd emotionele oorzaken (mijn mening). De geneeskunde en de meeste andere methodes negeren die veelal en dus onderscheidt EFT zich op dat vlak in een unieke aanpak. Geen wonder dat wij daarom vaak succes hebben waar al het andere mislukt. Later zal ik een compleet artikel aan dit onderwerp wijden, maar laten we voorlopig erkennen dat die emotionele oorzaken herleid kunnen worden tot specifieke gebeurtenissen. Haal de specifieke gebeurtenissen met EFT onderuit en de fysieke problemen zullen vaak verminderen of verdwijnen.

Wat is een specifieke gebeurtenis vanuit EFT gezien?

Om er zeker van te zijn dat je gebeurtenis specifiek genoeg is, maak je een keuze aan de hand van de volgende criteria:

 1. Het is een korte 'film' uit het verleden, bij voorkeur uit de kindertijd.
 2. Je kan hem een titel te geven in de tegenwoordige tijd, zoals 'Het moment waarop x gebeurt en ik y voel …'
 3. Op het moment dat het gebeurde, duurde het 1-3 minuten lang.
 4. Heb bevat minstens 1 emotionele piek.
 5. De film bevat een begin, een eind, een verhaallijn en personages.

Hoe vind je specifieke gebeurtenissen terwijl je EFT doet?

Dat gebeurt meestal door middel van vragen die je mee terugnemen in de tijd naar vroegere ervaringen die te maken hebben met het huidige probleem. Er zijn geen kant-en-klare vragen die voor alle omstandigheden werken, maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om op verkenning te gaan. Hier zijn wat voorbeelden om je een idee te geven:

 • Wanneer was de eerste keer dat je je onbemind voelde?
 • Kun je een concrete moment noemen waarbij je je heel erg afgewezen voelde?
 • Is er een grote schuldervaring die we kunnen bespreken?
 • Aan welke gebeurtenis in je verleden herinnert dit probleem met  __ je?
 • Wat was je heftigste angst-/misbruik-/traumatische ervaring?
 • Ging er een emotionele gebeurtenis vooraf aan het begin van je ziekte?

Onze  De kunst van EFT-videos  zitten vol met dit soort vragen en zijn een bron van goede voorbeelden.

EFT richtlijnen voor het gebruik van specifieke gebeurtenissen

De meeste mensen hebben hierbij begeleiding nodig. Anders bestaat de kans dat ze 'specifieke gebeurtenissen' vinden die uren of langer duren. Om ervoor te zorgen dat je een geschikte specifieke gebeurtenis van hanteerbare lengte hebt, gebruik je de volgende richtlijnen:

 • Als deze gebeurtenis een film was, hoe lang zou hij dan duren? Als dat  meer is dan een paar minuten, verkort het dan tot een segment van één tot drie minuten, dat de belangrijkste emotionele pieken van de gebeurtenis bevat. Een veelgemaakte fout is een gebeurtenis kiezen die je in één tot drie minuten aan een vriend kan vertellen (een soort samenvatting dus). Voor dit doel moeten we echter een stukje herinnering pakken zoals het zich destijds daadwerkelijk afspeelde in één tot drie minuten. Je zou een vriend bijvoorbeeld binnen enkele minuten kunnen vertellen over een scheiding, maar dan verdwijnen de details. En daar gaat het nu juist om. Ga op zoek naar de kleine tijdssegmenten met de feitelijk gebeurtenissen/handelingen die voor jou de hoogste emotionele impact bevatten.
 • Hoeveel pieken zitten er in deze korte film? Het is doorgaans het beste om een specifieke moment te kiezen waarin zich slechts één of twee pieken voordoen. Als er meerdere zijn, richt je dan op de één na de ander en begin met de meest intense. Vaak vervagen de andere zodra je de meest intense met EFT hebt uitgeschakeld. Maar je moet altijd elke piek behandelen.
 • Als deze film een titel had, wat zou die dan zijn? Deze vraag heeft twee redenen: (1) hij levert je een korte zin op om te gebruiken in het basisprotocol en (2) hij zorgt voor meer nadruk op de specifieke gebeurtenis, zodat je hem beter kunt onderscheiden van andere gerelateerde gebeurtenissen.
 • Hoe lang geleden is het gebeurd? EFT toepassen op een gebeurtenis van vorige week is absoluut mogelijk, maar de aspecten van die gebeurtenis zijn op zich waarschijnlijk al een probleem op zich vanwege de opbouw van andere onderliggende soortgelijke ervaringen. Het is beter om zo dicht mogelijk bij de kindertijd of bij het ontstaan van het probleem te beginnen.
 • Het maakt niet uit hoe lang geleden de specifieke gebeurtenis plaatsvond. Je stapt altijd in het moment en herbeleeft wat er gebeurt 1) geassocieerd, m.a.w. je bent IN de gebeurtenis en kijkt door je eigen ogen, en 2) je laat het NU gebeuren, in de tegenwoordige tijd.

EFT tip: Wat als je geen specifieke gebeurtenis kan vinden?

Verzin er dan een. Dat klinkt misschien in eerste instantie vreemd, maar in de praktijk kan het heel effectief zijn. Dat komt omdat een verzonnen gebeurtenis voortkomt uit je eigen diepste emotionele ervaringen en hij kan dus 'aangekleed' worden met heel veel relevante aspecten zodat de verzonnen gebeurtenis soms zelfs effectiever werkt dan een echte. Ik heb dit vele malen met groot succes gedaan.

Als je eenmaal met EFT aan de slag gaat, wordt je geheugen vaak wat helderder en schieten je meer gebeurtenissen te binnen.

EFT tip: specifieke gebeurtenissen tegenover specifieke emoties

Uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de emoties die afkomstig zijn uit de specifieke gebeurtenissen. Dat zijn de oorzaken van de emotionele, fysieke en prestatieproblemen die uitgeschakeld moeten worden. Sommige EFT'ers hebben dit verkeerd begrepen en hebben besloten om achter specifieke emoties aan te gaan in plaats van achter specifieke gebeurtenissen. Hoewel dit werken in omgekeerde volgorde is, zal het waarschijnlijk wel wat resultaten opleveren dankzij de kracht van het basisrecept. Zelfs een verkeerd gerichte pijl kan nog altijd een deel van het doel raken. Om twee redenen zal het daarbij echter aan perfectie ontbreken:

 • De specifieke gebeurtenissen zijn de veroorzakers van de emoties die we in het EFT proces zoeken, maar het omgekeerde is niet waar, dat wil zeggen: de emoties veroorzaken niet de specifieke gebeurtenissen. Door op zoek te gaan naar emoties zonder hun fundamentele oorzaken (specifieke gebeurtenissen) vastgesteld te hebben, maak je dus duidelijk een fout met EFT. De specifieke gebeurtenissen vormen de kern van een goede EFT aanpak. Door die te negeren, laat je een kans liggen om diepgaander te werken.

 • Een specifieke emotie bestaat niet. Doorgaans gebruiken we termen als angst, woede en verdriet alsof ze specifieke gegevens zijn, maar het zijn in feite slechts algemene etiketten. Rouwen om het overlijden van een geliefde, is niet zomaar een vorm van verdriet. Als je erachter kijkt, vind je vaak dingen als angst om alleen te zijn of schuld over wat de rouwende persoon heeft gedaan of nagelaten te doen toen de overledene nog leefde. Ik heb er ooit eens de tijd voor genomen om een lijst van 50 emoties te maken en toen zag ik dat ze allemaal makkelijk onder de noemer van angst vallen. Zo kan smetvrees worden gedefinieerd als de angst voor ziektekiemen, schuldgevoel kan benoemd worden als de angst om betrapt te worden, depressie kan worden gedefinieerd als angst om waardeloos te zijn ... en zo voort.

Conclusie

Specifiek zijn is een uiterst belangrijke factor voor diepgaand succes met EFT ... en... tekortschieten in het specifiek zijn is VERUIT de meestvoorkomende fout die EFT'ers maken. Hoe groter het probleem, hoe moeilijker het kan zijn om de kleinere stukjes te vinden. Het werken met specifieke gebeurtenissen zal je rechtstreeks naar de oorsprong van de verstoring leiden en je een systematische methode geven om grotere problemen, stukje bij beetje, op te lossen.

Kies, nu je het concept begrijpt, een eigen probleem (tafelblad) en een specifieke gebeurtenis (Tafelpoot) en volg ons naar het volgende artikel waar we die gebeurtenis aanpakken met de  Vertel je verhaal-techniek.

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je geleerd hoe specifieke gebeurtenissen bijdragen aan emotionele problemen.

Specifieke gebeurtenissen zijn de bouwstenen van meer globaal geformuleerde emotionele problemen.

 • Tekort schieten in het specifiek benoemen en bewerken is een zeer veelvoorkomende fout bij mensen die EFT gebruiken.
 • EFT voor algemene problemen geeft doorgaans niet veel succes, omdat deze te veel (niet opgeloste) aspecten bevatten.
 • Inzicht in de metafoor van tafelblad en tafelpoten zal je helpen globaal geformuleerde problemen op te splitsen in specifieke gebeurtenissen.
 • Er zijn vijf criteria die ervoor zorgen dat de gebeurtenis die je hebt gekozen specifiek genoeg is.
 • Als je gebeurtenissen uit je vroegste geschiedenis aanpakt, zal dat meestal opmerkelijker resultaten geven dan wanneer je iets actueels aanpakt.
 • Het generalisatie-effect helpt om de effecten van ons werk te vermenigvuldigen, aangezien de opluchting van één gebeurtenis, zal verspreiden naar andere gebeurtenissen.

 © Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden

 masterge