Official EFT-Leerstof

Deel V - Voortgezet: Je Werkwijze Bijschaven en Taalgebruik Uitbreiden

EFT voor Ernstige Ziektes

Overzicht

Bij EFT gebruiken we voor Ernstige Ziektes dezelfde aanpak als voor ieder ander soort probleem. Vind je dat vreemd? Dacht je dat dit artikel een geheel nieuwe methode zou gaan introduceren, maar dan aangepast aan dergelijke "onmogelijke" gevallen? Nee, hoor. Hoewel je met Ernstige Ziektes wellicht wat meer moeite zult hebben, hoef je niks nieuws te leren. Je zult alleen je vaardigheden in ieder geval op het hoogste niveau moeten inzetten om in dat strijdperk tot solide resultaten te komen.

Onze aanpak is heel anders dan die van de geneeskunde. Wij nemen aan dat een van de belangrijkste oorzaken, zo niet de HOOFDoorzaak, van alle Ernstige Ziektes ofwel een verstoring in het energiesysteem van het lichaam is en/of een onopgelost emotioneel probleem (of meerdere). Natuurlijk, er kunnen andere oorzaken zijn, zoals voeding en leefstijl, maar mijn ervaring is dat de emotionele bijdragen aan die aandoeningen een veel grotere rol spelen dan de meeste mensen denken. Ze vormen bijna altijd het middelpunt van de kwaal (mijn waarneming en ervaring). Sommige kleine fysieke symptomen als bijensteken, brandwonden, etc. reageren vaak op enkel Het BasisRecept, zonder dat eventuele onderliggende Specifieke Gebeurtenissen worden aangepakt. Met gewoon even "de meridianen weer in balans brengen" lijk je de klus veelal te kunnen klaren. Maar zo werkt het niet bij kwalen als Multiple Sclerose, Reumatoïde Artritis, Traumatisch Hersenletsel en een eindeloze lijst van ondermijnende ziektes waarvoor de geneeskunde geen echte genezing biedt.

Opmerking: Geen van de hierin gegeven meningen mag als medisch advies worden gezien. Raadpleeg je arts, regel passende behandeling en gebruik EFT als hulpmiddel op je helende reis. Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een vervanging voor medisch advies of om een diagnose te stellen of enig individueel persoon te behandelen.

Dit is een goed moment om de hierna volgende video te bekijken. Hij laat zien hoe ik een gedegen inleiding tot Ernstige Ziektes geef in Dallas, TX.

 

 

De methode moet je nu toch wel bekend zijn. Beschouw de fysieke ziekte dus maar als een groot, Globaal probleem, waaraan wordt bijgedragen door onopgeloste Specifieke Gebeurtenissen. Gebruik je vaardigheden om onder de oppervlakte te duiken en de Specifieke Gebeurtenissen tevoorschijn te halen en dan zorgvuldig die TafelPoten te verwijderen, waardoor de Tafelbladen instorten, totdat de symptomen tekenen van afname vertonen. Zet vooral door. Hou vol en breng je cliënt ertoe om zelf flinke porties TikWerk te verrichten.

Da's alles.

Je moet hoe dan ook makkelijk mee kunnen bewegen, want je klanten zullen, als je niet oplet, bijna altijd wisselen van doel en schuiven met hun problemen. Daarom adviseer ik je om onze Kunst van het Aanreiken-videos tot in detail te bestuderen. Daarin zie je actieve kwaliteits-EFT met echte cliënten en enorm veel Ernstige Ziekte-sessies, met onder andere Hepatitis C, ernstige vaginale problemen, ademhalingsproblemen, borstkanker, pijnen van Misbruik in de Jeugd, Prostaatkanker, Cystic Fibrosis, CFIDS, Diabetes, Diverse Chemische Overgevoeligheden, Neuropathie, enz. 

Voor de overzichtelijkheid zijn hier een paar benaderingen (deuren) die je handig zou kunnen vinden.

Bruikbare Wijzen van Aanpak

 • Rechtstreeks op de symptomen Tikken:  Dit kan een goede starttechniek zijn voor nieuwe cliënten, omdat hij die vaak een gevoel geeft van wat mogelijk is. Begin EFT bijvoorbeeld met: "Hoewel ik deze gevoelloosheid in mijn linkerhand heb..." Dat zal vaak verlichting van het symptoom geven. Als dat niet het geval is, ga er dan vanuit dat er emotionele stuwende krachten achter zitten en vraag iets als: "Als dit symptoom een emotionele oorzaak zou hebben, wat zou dat dan zijn?"  Deze werkwijze is een startpunt. Uiteindelijk zul je Specifieker moeten Benoemen om de wortels van het probleem uit te kunnen graven.

 • Specifiek Benoemen & Specifieke Gebeurtenissen: • Dat is vaak echt van groot belang en staat voor een efficiënte manier om het probleem op te lossen. De meeste mensen verwoorden hun problemen op nogal Globale wijze, bijvoorbeeld: "Ik heb diabetes" OF "Ik voel me verlaten."  Hoewel succes met het Globaal benaderen van dit soort kwesties soms mogelijk is, worden de kansen aanzienlijk verhoogd als je komt bij de Specificaties (of Specifieke Gebeurtenissen) die aan het probleem ten grondslag liggen. Voorbeelden: "Ook al heb ik deze stekende pijn in het puntje van mijn rechterschouder" of "Ook al liet mijn moeder me op m'n 8ste 3 dagen alleen achter..."

 • De Vertel het VerhaalTechniek: • Dat is de HoofdTechniek, die zo effectief is bij Specifieke Gebeurtenissen. Bekijk de Vertel het VerhaalTechniek nog eens.

  De FilmTechniek: • Een rechtstreeks neefje van de Vertel het VerhaalTechniek. Bekijk de FilmTechniek nog eens.

 • De symptomen benaderen via metaforen: • Vraag de cliënt bijvoorbeeld: "Hoe ziet de ziekte er binnen in je lichaam uit?" of "Wat is er volgens je arts aan de hand?" Pas dan EFT toe op zo'n metafoor. Bijvoorbeeld: "Hoewel het voelt alsof ik lijm in mijn vingergewrichten heb..."

 • Met omtrekkende beweging op het probleem afgaan: • Gebruik deze werkwijze wanneer je onderliggende emotionele kwesties verwacht die ongewoon intens beladen zijn. Gebruik om te beginnen Globale woordformuleringen, zoals: "Ook al heb ik al deze problemen..." en ga dan geleidelijk aan meer Specifiek Benoemen, totdat je uitkomt bij een Specifieke Gebeurtenis, zoals: "Hoewel pa me sloeg op mijn 8ste verjaardagsfeestje..."

 • De Traanvrije TraumaTechniek: • Dit is een andere manier om een emotioneel probleem voorzichtigjes te benaderen. Het gaat er hierbij om dat je de cliënt laat GISSEN naar de emotionele beladenheid (intensiteit), in plaats van hem/haar de toestand in gedachten op pijnlijke wijze opnieuw te laten beleven. Vaak zeer effectief. Bekijk de Traanvrije TraumaTechniek nog eens.

 • De Procedure voor Persoonlijke  Vrede: • Die is vooral handig als huiswerk voor de cliënt. Hierbij gaat het erom een lange lijst samen te stellen van alle vervelende Specifieke Gebeurtenissen die men maar kan bedenken en dan dagelijks EFT op de zaken toe te passen om ze af te werken. Nogal logisch, hoe meer negativiteit verwijderd kan worden, hoe groter de kans dat de Vrede het overneemt.

 • Het Extra Benadrukken of Schreeuwen van de Woorden: • Soms is het noodzakelijk om klanten meer betrokken te krijgen bij hun probleem. Dat kun je vaak bereiken door ze de EFT-OpstartZinnen en -GeheugenSteuntjes heel nadrukkelijk te laten uitspreken... of zelfs SCHREEUWEN... . Dat kan een sessie die "nergens toe lijkt te leiden" veranderen in een productief gebeuren. Bekijk De Woorden Benadrukken nog eens.

 • Vragen:

  • Als er iets emotioneels bijdraagt aan dat symptoom, wat zou dat dan kunnen zijn?

  • Als je je leven over kon doen, welke persoon of Gebeurtenis zou je er dan liever uit laten?

  • Hoe zou het zijn om geen van je symptomen meer te hebben?

  • Welke voordelen heeft deze ziekte voor je?

  • Wat zou je moeten opgeven als je ziekte er niet meer was?

  • Op wie of wat bent je het ergst boos?

  • Waarom zou jij deze ziekte verdienen?

  • Waar herinnert dat symptoom je aan?
 • De Pijn Achtervolgen:  Nadat EFT is toegepast, kunnen fysieke ongemakken zich verplaatsen naar andere locaties en/of veranderen in intensiteit of kwaliteit. Een hoofdpijn beschreven als een stekende pijn achter de ogen met een intensiteit van 8 kan zo verschuiven naar een dof gebons achter in het hoofd met een intensiteit van 7 (of 9, of 3 of ieder ander intensiteitsniveau). Blijf met EFT gewoon "De Pijn Achtervolgen" en dan gaat hij meestal naar nul of een ander laag cijfer. Gedurende dit proces kan het je opvallen dat emotionele kwesties achter de ongemakken ook met succes "afgewerkt worden." Bekijk De Pijn Achtervolgen nog eens.

 • Testen: • Dit is een zeer belangrijke stap, omdat, als je het achterwege laat, zowel jijzelf als de cliënt ten onrechte zou kunnen denken dat de klus geklaard is. Breng, wanneer het maar uitkomt, een vervelende herinnering opnieuw naar voren ...OF... laat de cliënt zich het Levendig Voorstellen en proberen overstuur te raken ...OF... laat de cliënt buigen, bewegen of doen wat maar nodig is om het symptoom terug te brengen (zonder zichzelf te beschadigen, natuurlijk). Zoek naar Aspecten of aanverwante kwesties die nog aandacht nodig hebben. Bekijk Je Werk Testen nog eens.

 • Humor: • Lachen kan gebruikt worden om klanten te helpen nieuwe associaties te vinden met betrekking tot de "ernst" van hun emotionele problemen. Het is ook een vorm van Testen omdat je, als een cliënt nu kan glimlachen om een trauma, angst, enz., dan weet dat je aardig vooruitgang hebt geboekt. Aan de andere kant weet je, wanneer de Humor met fronsende wenkbrauwen of met een heftige reactie wordt ontvangen, dat er meer werk aan de winkel is. Bekijk het Test-artikel voor voorbeelden en video's met Humorgebruik nog eens.

  Stel je jezelf voor als perfect gezond en let op Ja maar-tjes: • Dit is een goede methode om subtiele emotionele kwesties te vinden die de kwaal vaak in het zadel houden. Vraag de cliënt om zich zichzelf Levendig in perfecte gezondheid Voor te Stellen (dat wil zeggen: totaal zonder symptomen) en vraag hem of haar dan om te luisteren naar eventuele "Achterblijvertjes" of "Ja maar-tjes" die als innerlijk gepraat opduiken. Die Ja maar-tjes zijn vaak aanwijzingen voor de èchte belemmeringen voor genezing. Ja maar-s worden bijna aan het eind van het artikel over Schrijfsels op Onze Muren besproken.

 • Herkaderen/Reframen binnen de OpstartProcedure: • Reframen/Herkaderen is een procedure die in de conventionele praattherapie vaak wordt gebruikt om een cliënt te helpen zijn/haar probleem door een andere, gezondere bril te bekijken. Reframes kunnen veel meer invloed hebben als je er ondertussen bij Klopt. Gebruik het Opstart-deel van de EFT-Procedure om bruikbare Reframes neer te zetten. Zet jezelf opzij en vraag je intuïtie om genezing toe te passen via jou, niet door jou. Iedereen heeft de intuïtieve vermogens om dit te doen. Succes hangt echter af van wezenlijk vertrouwen in die intuïtie. Kijk nog eens naar de artikelen Reframen/Herkaderen en Intuïtie Gebruiken.

 • Dagelijks Kloppen: • Dit is essentieel voor Ernstige Ziektes, omdat het de broodnodige voortzetting door de cliënten zelf creëert. 10 tot 20 rondes EFT-KlopWerk zouden dagelijks moeten worden uitgevoerd om de subtiele energieën van het lichaam in een vrije stroom te houden. Een handige manier voor de cliënt om niet te vergeten om te Tikken is het te koppelen aan dagelijkse activiteiten. Laat ze bijvoorbeeld KlopRondes doen: (1)  net voor het eten, (2) als ze op het toilet zijn, (3) als ze de TV aan- of uitzetten, (4) als ze in of uit de auto stappen, enzovoort.

Terwijl We EFT Gebruiken voor Ernstige Ziektes Mentaal op Geschikte Wijze Ingesteld Zijn

1. Hoewel we enkele fascinerende genezingen met EFT hebben zien gebeuren, moeten we erkennen dat EFT nog in de kinderschoenen staat en dat we nog niet alles weten wat erover te weten valt. Dus kunnen we beter een onderzoekende, nieuwsgierige houding aannemen dan er vanuit te gaan dat onze huidige procedures het definitieve antwoord in zich dragen.

2. Het is belangrijk om door te zetten. Laat je niet misleiden door "één minuuts-wondertjes" en denk niet zomaar dat je klaar bent. Een cliënt kan er op dit moment "helemaal uit" lijken te zijn, maar toch nog andere Aspecten en aanverwante kwesties blijken te hebben die later opdoemen. Veel Ernstige Ziektes hebben meerdere oorzaken met vele facetten. De klus om die allemaal naar behoren aan te pakken kan soms voelen als wandelen door een doolhof waar veel schijnbaar "doodlopende" ingangen zijn. Om met succes door het labyrint heen te komen, moet je vaak de ene deur weer uitgaan en een andere weer in.

3. Sommige Ernstige Ziektes hebben andere oorzaken dan emotionele, energetische en spirituele. Hart-en vaatziektes zijn daar een goed voorbeeld van. Hoewel er met EFT verbetering in kan worden bereikt, wordt er vaak veel aan bijgedragen via jarenlange beschadigingen door eetgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging.

 

 

Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden