Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

De Pijn Achtervolgen - Diepergaande Verlichting met EFT

Emotionele Problemen Verlichten Door Te Kloppen Op Gerelateerde Fysieke Symptomen

Hoe meer ervaring je hebt met EFT-Tapping, hoe meer je zult zien dat verlichting die op emotionele problemen wordt bereikt bijna evenredige vermindering van fysieke symptomen met zich meebrengt. En dan bedoel ik dat hoofdpijn wegtrekt, rugpijn vermindert, holtes ontstopt raken, zicht verbetert en duizenden andere pijnen en ongemakken het lichaam van je cliënt beginnen te verlaten. Deze resultaten zijn vaak zó verbluffend dat zelfs mensen met ernstige ziektes vooruitgang boeken waar drugs, chirurgie, straling en dergelijke faalden (raadpleeg s.v.p. een gekwalificeerde arts voor het gebruik van EFT in dergelijke gevallen).

En, zoals je dadelijk zult zien, die emotionele/lichamelijke link werkt twee kanten op.

Emotional Physical image
Emotionele en Fysieke Problemen Zijn Gekoppeld

Dus in plaats van emotionele kwesties rechtstreeks te benaderen en daarbij het afnemen van de gerelateerde fysieke symptomen voor onze ogen te zien gebeuren, kunnen we ook het omgekeerde doen: EFT richten op de betreffende fysieke symptomen en daarbij de onderliggende emotionele kwesties zien vervagen. Als je het goed doet, kan dit prachtige concept groot emotioneel ongemak voorkómen en een door angst beheerste cliënt, (behalve bij het Testen op het einde) haast zonder de onderliggende emotionele kwestie te noemen, tot rust brengen.

We noemen dit proces "De Pijn Achtervolgen" (Chasing the Pain) * omdat er, terwijl we één pijn (of ongemak) verminderen of uitschakelen, andere opdagen en met EFT opgelost moeten worden. Op die manier achtervolgen we die pijnen/ongemakken door het lichaam heen, totdat ze tot bedaren zijn gekomen. Daarna haalt de cliënt, als we vragen naar de intensiteit van zijn/haar emotionele proble(e)m(en), vaak de schouders op en zegt: "Ik kan niks vinden."
* Grappig wetenswaardigheidje: Naast de hier gebruikte, primair relevante standaardbetekenis, "Achtervolgen", staat "Chase" o.a. ook voor: "Met kloppen bewerken" (stammend uit de metaalbewerking) (vert.)

Om je wat meer benul van dit idee te geven, volgt nu een korte video waarin ik De Pijn Achtervolgen met Lili bespreek en op haar toepas. Dat ik deze techniek hier gebruik, is omdat ik Het Ergste Eraf wil Halen en de intensiteit van haar misbruikprobleem wil reguleren.

 

 

De gedachte achter dit concept is dat elk fysiek symptoom een Aspect van de onderliggende emotionele kwestie vertegenwoordigt. Doordat we verlichting teweegbrengen in ieder fysiek symptoom, brengen we tegelijk verlichting teweeg in ieder onderliggend emotioneel Aspect. Dus als we alle fysieke symptomen hebben afgewerkt, hebben we, theoretisch gezien, alle Aspecten uitgeschakeld. Dat is natuurlijk een geweldige theorie en zo werkt het ook vaak in de praktijk. Alleen, dat een cliënt bevrijd lijkt te zijn van de emotionele kwestie, vormt geen garantie dat jouw werk gedaan is. Meer Testen is dan aan de orde, zodat je zeker weet dat de klus ècht geklaard is.

Hoewel De Pijn Achtervolgen meestal prima past binnen het geheel van een cliëntsessie, geef ik hier toch enkele richtlijnen voor correct gebruik:

 1. Als het probleem nog niet duidelijk is, laat je cliënt dan een emotioneel probleem (bij voorkeur een Specifieke Gebeurtenis) vaststellen dat hem/haar op de een of andere manier dwarszit en vraag om een beoordeling van de intensiteit tussen 0 en 10. Vaak is deze stap overbodig omdat het probleem veelal duidelijk wordt door gewoon met de cliënt te praten, alleen al de vermelding ervan brengt bijvoorbeeld duidelijk ongemak met zich mee en wordt zo een kandidaat voor het relatief zachte De Pijn Achtervolgen-proces.
 2. Wees zo Specifiek als maar mogelijk in het beschrijven van die fysieke gewaarwording ... waar zit hij precies, hoe groot, hoe diep, hoe breed, stekend, dof, kriebelend, strak, enz.
 3. Vraag de cliënt vervolgens die fysieke gewaarwording te beoordelen tussen 0 en 10.
 4. Gebruik Het BasisRecept voor de fysieke sensatie totdat die òfwel verdwijnt òfwel verandert van soort/plaats (bijvoorbeeld:
  "Ook al heb ik deze spanning in mijn nek, ...").
 5. Als de soort of de plaats verandert, vraag je een nieuwe omschrijving en een nieuwe intensiteitsbeoordeling en start je een nieuw KlopProces, totdat het symptoom verdwijnt of weer verandert.
 6. Ga door met het bevrijden van de verschillende versies van ongemak of pijn tot de cliënt niets meer te melden heeft. Controleer vervolgens het intensiteitsniveau van de onderliggende emotionele Gebeurtenis/kwestie en de kans is groot dat er dan aanzienlijke verbetering is opgetreden. Als dat niet het geval is, zoek je naar andere kanten van de Gebeurtenis/kwestie om aan te pakken.
 7. Als de emotionele Gebeurtenis/kwestie eenmaal lijkt te zijn verdwenen, vergeet dan niet de verschillende TestMethodes, die je in deze Leerstof/Tutorial leert, te gebruiken om eventuele resterende Aspecten te ontdekken.

De volgende video is een eenvoudige demonstratie van De Pijn Achtervolgen.

 

 

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd De Pijn te Achtervolgen, wat een manier is om toegang tot emotionele kwesties te krijgen zonder de onderliggende details te benoemen.

 • Emotionele pijn wordt vaak uitgedrukt in vormen van fysiek ongemak.
 • Wanneer een cliënt last heeft van een fysiek ongemak en duidelijk van enig emotioneel probleem dat er aan ten grondslag ligt, kunnen we beginnen met het fysieke ongemak aan te pakken met Het BasisRecept en dan verdwijnt de emotionele kwestie al vaak.
 • In theorie is het zo, dat als één Aspect van het probleem is opgelost en andere duiken dan op, het ongemak in het lichaam daarmee van aard of plaats zal veranderen. Het Volgen, of Achterna zitten, van die symptomen bij hun diverse veranderingen is een manier om die Aspecten meer gedetailleerd aan te pakken zonder dat je ze hoeft te benoemen.
 • Het Specifiek en gedetailleerd beschrijven van het ongemak is een belangrijke eigenschap van dit hulpmiddel.
 • De Pijn Achtervolgen kan worden gebruikt voor een TafelBlad-kwestie, voor een Specifieke Gebeurtenis of als een manier om emotionele pijn in één van beide zoveel mogelijk te beperken.
 • De klus is niet geklaard voordat je kans hebt gezien TestMethodes uit te voeren op de kwestie of Gebeurtenis die je hebt benaderd. In veel gevallen moet je details aanpakken voordat je resultaten geheel betrouwbaar zijn.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden