Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Je EFT-TappingWerk Testen - De Triade (Drie-eenheid)

Je Resultaten Testen -- Inleiding tot De Triade (Drie-eenheid)

Zoals je inmiddels weet, luidt het meest fundamentele concept binnen Gold Standard EFT als volgt:

Deel het probleem op in kleinere delen en pak die deeltjes
één voor één aan,  
totdat het probleem is opgelost.

Zolang je nog met het Globale probleem bezig bent, zijn er natuurlijk binnen het EFT-TappingProces nog steeds Aspecten om op te lossen. Je weet al hoe je een Aspect moet achterhalen en je weet hoe Specifiek Benoemen je kan helpen bij het vinden van nieuwe Aspecten, maar er is één laatste puzzelstukje en dat is het Testen van je Resultaten.

Tapping Test image

We kunnen van een kwestie de intensiteit tussen 0 en 10 vaststellen terwijl we gewoon in de woonkamer zitten, maar zolang we die metingen niet in de praktijk hebben uitgeprobeerd, kunnen er nog Aspecten zijn die we over het hoofd gezien hebben. De beste manier om je resultaten te Testen is je te begeven in een echte situatie die zou leiden tot je probleem en dan te kijken of er iets van terugkomt. Zoals je je misschien herinnert, liet ik Dave in het artikel Aspecten Vinden binnen het EFT-TappingProces, na zijn Waterangst te hebben aangepakt, niet alleen het zwembad ingaan, maar vroeg ik hem ook om met zijn hoofd onder water te gaan. Daarbij ontdekte ik al doende een heleboel nieuwe Aspecten. Ik nam Rich ook mee een balkon op om zijn hoogtevrees te Testen en vroeg hem zich andere situaties voor te stellen die eventueel tot verhoogde intensiteit zouden kunnen leiden. Eerder al opperden we om je in situaties te begeven die je eigen problemen als angst voor spreken in het openbaar, sociale angst en relaties konden Testen, dus je begrijpt: het concept strekt zich uit tot elk onderwerp dat je je maar kunt voorstellen.

Waar het om gaat  is: als we op de kwestie nog steeds intensiteit kunnen activeren, weten we dat er nog Aspecten zijn die behandeld moeten worden.Bij het Testen van je resultaten gaat het erom manieren te vinden om het probleem te "triggeren" om ècht te zien te krijgen wat er nog zit. Je zult zien, deze manier van Testen speelt een belangrijke rol tijdens het hele proces. Waarom? Omdat ondanks dat je misschien de indruk hebt dat alle Aspecten geschoond zijn, de meeste Test-pogingen toch nog nieuwe onthullen. Uiteindelijk zul je Testen gaan zien als een manier om tot betere resultaten te komen, in plaats van alleen maar een manier om te bevestigen dat je klaar bent.

De EFT-Tapping Triade (Drie-eenheid)

EFT Tapping Triad image
De EFT-Tapping Drie-eenheid

Deze gedachte betreffende het Testen van je resultaten is cruciaal voor een diepgaand inzicht in het EFT-TappingProces en vormt een Triade, oftewel een harmonieus trio, met onze artikelen over Aspecten en Specifiek Benoemen. Omwille van de duidelijkheid heb ik deze drie begrippen afzonderlijk behandeld, maar in feite zijn ze als delen van een symfonie met elkaar verbonden. Wanneer je aan het Testen bent, ben je dan, bijvoorbeeld, niet op zoek naar Aspecten? En wanneer je op zoek bent naar Aspecten, ben je dan niet Specifieke zaken achter de schermen van een probleem aan het verkennen? Echt wel! De drie concepten vloeien samen en kunnen, als ze kundig gebruikt worden, je Klopvaardigheden nog veel nieuwe deuren binnenleiden.

Terwijl het feit dat we bekend zijn met Aspecten ons helpt het probleem op te delen in zijn kleinere onderdeeltjes, en het Specifiek Benoemen een meer verfijnde manier is om te werken met Aspecten, is Testen het sterkste gereedschap dat we hebben om ze actief op te graven en om te bevestigen dat ons werk voltooid is.

Het Kompas Dat Je Klopwerk Op Koers Houdt

EFT Tapping Testing Compass

Door je EFT-werk te Testen kom je te weten hoe ver je bent in het TikProces. Het is als een kompas dat je op koers houdt en is tevens een essentieel instrument voor kwaliteitswerk. Daarom heb ik de fundamentele 0 tot 10-testschaal ingebouwd in Het EFT-Tapping BasisRecept.

Volledig afgerond werk met EFT betekent dat je alle Aspecten van een probleem hebt weten te vinden, ook al liggen ze vaak verborgen onder de oppervlakte of zelfs buiten het bewustzijn. Adequaat Testen, zoals we het in dit artikel zullen onderzoeken, kan die verborgen Aspecten, die hun neus laten zien tijdens het KlopProces, opgraven en identificeren. Het is een functie die absoluut onderdeel uitmaakt van EFT en moet in feite een gewoonte worden. Je kunt het zelfs ... zoals ik ... zien als verplichting.

In feite is het zo dat, als je niet met grote regelmaat Test, je je vaak, zonder het te weten, in het duister zult bevinden. Deze korte video laat dat even zien.

 

 

Niet alleen is Testen de belangrijkste manier om Aspecten te ontdekken, maar het biedt ook eenvoudige bruggetjes naar veel van de andere onmisbare KlopGereedschappen die je in hierna volgende artikelen zult leren. Dat opent nog meer deuren die je naar een hoogstaand EFT-niveau kunnen leiden.

TikResultaten Vaststellen met De Schaal van 0-10

Je toepassing van de intensiteitsschaal van 0-10 is tot nu toe heel basaal geweest. Hier is een overzicht:

 1. Stel de vooraf-intensiteit tussen 0 en 10 van het probleem vast.
 2. Als er nieuwe Aspecten tevoorschijn komen, stel je bij elk daarvan de afzonderlijke intensiteit/beladenheid vast en ga je verder met KlopRondes van Het BasisRecept op ieder ervan, totdat ze allemaal verdwenen lijken te zijn.
 3. Zolang er intensiteit is, weet je dat er meer Aspecten te achterhalen zijn.
 4. Wanneer alle Aspecten opgelost lijken te zijn, stel je weer een cijfer tussen 0 en 10 vast voor het probleem als geheel en kijk je of er nog iets over is.

Nu is het tijd voor wat extra aanwijzingen:

 • Je zult niet altijd helemaal nauwkeurig zijn in je 0 tot 10-beoordeling. Daarom gebruiken we die cijfers als maatstaf, zodat we de vooraf- en de achteraf-intensiteit met elkaar kunnen vergelijken. Als een probleem bijvoorbeeld van 8 naar 4 is gegaan, kunnen we concluderen dat de intensiteit ongeveer de helft is gedaald. We maken ons niet druk over de absolute nauwkeurigheid van de 8 of de 4.

  Veel mensen zijn zich bewust van die onnauwkeurigheid en voelen de druk "om het precies goed te doen." Die druk kun je wegnemen door jezelf te vragen een cijfer te schatten. Dat kan voor sommige Tapping-studenten aan het proces een element van ontspanning toevoegen.
 • Als je bij een probleem bijna of helemaal op 0 zit, kun je soms de neiging hebben het 0 tot 10-cijfer te overschatten. Misschien zit je bijvoorbeeld op 0 of 1, maar stel je de intensiteit vast op 3 of 4. Dat gebeurt vaak onbewust, doordat (1) je wellicht nog nooit zo laag bent geweest en eigenlijk niet goed weet hoe het voelt om op of in de buurt van 0 te zitten, (2) je tot op zekere hoogte misschien niet kunt geloven dat je deze verbetering hebt bereikt, of (3) je misschien niet gelooft dat het zo zal blijven, zodat je "je weddenschap maar dekt" met een onjuist cijfer.

  Naarmate je meer ervaring opdoet, ga je er ook meer gevoel voor krijgen wanneer je zoiets aan het doen bent. In zo'n geval kun je jezelf vragen: "Hoe weet ik dat ik niet op nul zit?" Dat is vaak een verhelderende vraag die ook duidelijkheid verschaft over de vooruitgang die je met het Kloppen maakt.
 • Sta er bij stil wat je aan het Testen bent. Als een probleem meer dan één Aspect kan hebben en die Aspecten dragen ieder hun eigen mate van emotionele intensiteit, dan moet je je bij het vaststellen van een 0 tot 10-cijfer bewust zijn van wàt je aan het evalueren bent. Ben je het probleem als geheel aan het bezien, dat kan worden gezien als een bak vol Aspecten? Of ben je één stukje, oftewel Aspect, van het probleem aan het evalueren? In beide gevallen is het nuttig om de 0 tot 10- intensiteitsschaal te gebruiken, maar het antwoord zal veel meer om het lijf hebben als je goed stilstaat bij wat je aan het evalueren bent.

Je Nullen Op De Proef Stellen

Wanneer je het gevoel hebt dat je een 0 aan intensiteit hebt op alle Aspecten die je op het probleem kunt vinden, is het tijd om die resultaten aan een Test te onderwerpen om te zien of al die nullen ècht nullen zijn. Hier zijn een paar eenvoudige manieren om dat te doen.

Indien mogelijk in de Werkelijke Situatie Testen:

Dat is de ideale Test, omdat hij de hoogste waarschijnlijkheid biedt wat betreft het onthullen van resterende Aspecten of gerelateerde kwesties. Hoewel je voor het Testen van vooruitgang-met-je-Klopwerk een heel eind kunt komen met je de situatie voor te stellen, komen er, als je jezelf in een Werkelijke Situatie plaatst, vaak Aspecten naar voren die je niet had kunnen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: (1) Je woede jegens een ouder die je mishandeld heeft Testen door die ouder daadwerkelijk te ontmoeten, (2) Vrije worpen nemen onder intense omstandigheden in een echte basketbalwedstrijd, of (3) Je resultaat in verband met hoogtevrees Testen door vanaf een hoog gebouw naar beneden te kijken.

Testen met deze methode wordt geïllustreerd in de volgende videoclips. De eerste gaat over Mary die aan hoofdletsel een intense reactie op licht overhield. In de langere, met Patricia, heb ik tijd om haar "sociale geklungel" te Testen terwijl we EFT doen in een Echte Situatie (nadat we gerelateerde Specifieke Gebeurtenissen uit haar verleden hebben aangepakt). Houd er rekening mee dat ik in het onderdeel met Patricia EFT op creatieve manieren toepas. Daarover leer je later meer.

 

 

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk in de Werkelijke Situatie te Testen, maar dan kun je ook de volgende methodes proberen:

Levendige Visualisatie:

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien voor zichzelf te spreken. Grofweg komt het erop neer om het probleem of de Gebeurtenis in gedachten Levendig voor je te zien ... de omvang ervan te overdrijven, alles wat je ziet en hoort uit te vergroten, geluiden - kleuren - afmetingen, en te PROBEREN om jezelf er ècht boos over te krijgen. Zodra dat je lukt, heb je er een nieuw Aspect (of meer) bij om je op te richten.

Veel mensen zijn echter bang om dit te doen, omdat ze de pijn die ze dan eventueel verwachten niet willen ervaren. Ze hebben tot dan toe wellicht al grote vooruitgang geboekt met het Klopwerk van EFT, maar zijn soms bezorgd dat ze met die TestMethode weer pijn oplopen (ook al wordt verwacht dat die er niet of nauwelijks meer zal zijn).

Veel mensen roepen de situatie dan ook niet echt Levendig op. In plaats daarvan hebben ze de neiging om hun ogen te sluiten en er lichtjes overheen te trippelen. Dat is GEEN gedegen Test. En dáárom geef ik specifieke instructies, zoals duidelijk te zien in de volgende video die twee voorbeelden toont: Pamela en Kim. Merk op dat we het proces gebruiken om actief te zoeken naar resten van de kwestie die nog niet zijn opgelost.

 

 

Gebruik Rekwisieten:

Daarbij maken we tijdens het Testen gebruik van foto's, gedenkwaardigheden, geluiden en films en dat soort dingen. Dat is vooral handig als vervanging op momenten dat Testen in de Werkelijke Situatie niet mogelijk is. Het idee is hier om emotionele kwesties te "triggeren" en dan te zien welke Aspecten of ermee verband houdende problemen er ontstaan. Zo kun je bijvoorbeeld (1) naar een foto kijken van een overleden geliefde om je niveau van verdriet te Testen, (2) de geluiden laten klinken van geweervuur of helikopters om de traumatische respons op oorlog/mishandeling te Testen, of (3) naar de slangenscène in de film Raiders of the Lost Ark kijken als je de met Tapping bereikte afname van je angst voor slangen wilt Testen.

Ik heb eens een opgenomen TV-serie gebruikt als materiaal om Robert, een 52-jarige African-American, te helpen in verband met zijn lage zelfbeeld vanwege het feit dat hij zwart was. Zijn minderwaardigheidsgevoelens verminderden voortdurend door onze EFT-telefoonsessies, TOTDAT ik hem, om onze resultaten te Testen, vroeg om te kijken naar ROOTS, de TV-serie over de zwarte slavernij. Daarop deinsde hij direct terug en verklaarde wanhopig dat hij daar nooit naar zou kunnen kijken.

"Uitstekend!" dacht ik, "Hier heb ik een fantastische kans om diepergaande resultaten te boeken."

Dit was ideaal, omdat ROOTS consequent de Specifieke kenmerken van Robert's kwesties Testte en hem kansen bood voor oplossingen ter plekke. Het resultaat was een complete transformatie, want nu kijkt hij naar ROOTS (en zichzelf) met een gevoel van trots, vanwege wat zijn voorouders hebben weten te overwinnen.

De video hieronder laat je in twee voorbeelden zien hoe je voorwerpen kunt gebruiken in een TappingSessie. In de eerste help ik Lucille met haar claustrofobie door haar in een deken te wikkelen. Merk op hoe ik voortdurend respectvol omga met haar angst en het gebruik van dit voorwerp. Dan gebruik ik een kaart waarop iets geschreven staat om het ernstige zichtprobleem (Keratoconus) van Jai te Testen.

 

 

Door dieper te graven en alle Aspecten van het probleem te achterhalen zullen de resultaten die je met EFT-Tapping boekt enorm toenemen. Vergeet niet: de enige, maar al te grote fout die mensen met EFT maken, is dat ze niet grondig genoeg te werk gaan, waardoor Aspecten blijven liggen, dus zet vooral door, blijf toegewijd, en gebruik ècht deze TestInstrumenten om je resultaten te checken.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd over het Testen van je resultaten met Kloppen.

 • De enige maar al te grote fout die mensen met EFT maken, is dat ze hun resultaten niet tot in de naadjes Testen.
 • Het checken van je resultaten via aanvullende Testen kan òfwel je succes bevestigen, òfwel resterende Aspecten opdienen die moeten worden aangepakt.
 • Aspecten, Specifiek Benoemen en Testen vormen een Triade en gezamenlijk zorgen ze voor de beste resultaten met EFT.
 • Testen in een Werkelijke Situatie is over het algemeen het meest effectief.
 • Wanneer Testen in een Werkelijke Situatie niet mogelijk of realistisch is, kun je als alternatief Levendige Visualisatie of GebruiksVoorwerpen (Rekwisieten) inzetten.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden