Official EFT-Leerstof

Deel V - Voortgezet: Je Werkwijze Bijschaven en Taalgebruik Uitbreiden

Je EFT-OpstartZin Aanpassen Tijdens Het Kloppen

Inleiding tot Vrij Stromende EFT-TappingTaal

EFT Tapping Counselor image

Zo, en dan begint nú je avontuur op weg naar de vrij stromende EFT-Taal die je me telkens weer ziet gebruiken op de vele geavanceerde video's die beschikbaar zijn op deze website. Als jij je met meer gedetailleerde Taal op de verstoring richt, kan de cliënt zich er beter volledig op concentreren en met onderdelen ervan komen die anders misschien voor jullie allebei verborgen zouden blijven. De intensiteit zakt gewoonlijk sneller, Aspecten dagen gemakkelijker op, de "0"-kwalificaties zijn veelal nauwkeuriger en Cognitieve Verschuivingen doen zich doorgaans vaker voor. Je zult een heleboel verschillende manieren tegenkomen om dezelfde doelen te bereiken met de Taal, dus experimenteer ermee en heb er lol in.

In Deel II heb je geleerd om basis OpstartZinnen en GeheugenSteuntjes voor je KlopRondes te ontwerpen. Nu kunnen we het doel van die Taal meer gedetailleerd bekijken en experimenteren met manieren om je resultaten te verbeteren door hem verder uit te breiden. Indien op de juiste wijze uitgevoerd, zal hetgeen je zometeen gaat leren klasse en efficiëntie toevoegen aan het EFT-Proces.

Voordat we echt verder gaan, is het heel belangrijk dat je beseft dat de mechanische vaardigheden, die worden gebruikt bij het aanreiken van de Vertel het VerhaalTechniek, de FilmTechniek en de andere instrumenten voor de aanpak van Specifieke Gebeurtenissen, het fundament vormen van alles wat je in dit deel van de Leerstof leert. Op welke manier je ook besluit te experimenteren met je Taal, de structuur van die instrumenten moet volledig intact blijven. Als je die instructies opvolgt, kun je er zeker van zijn dat je Specifiek blijft Benoemen, alle Aspecten blijft zoeken en mogelijkheden om te Testen blijft herkennen wanneer die zich voordoen.

Het Doel van de EFT-Taal

Even ter herinnering: het doel van de OpstartBewoording is tweeledig:

 1. Het vaststellen van het probleem
 2. Jezelf accepteren ondanks dat het probleem er is

Het doel van het GeheugenSteuntje is te zorgen dat de cliënt op het probleem geconcentreerd blijft, terwijl wij de verwante energieverstoring uitlijnen.

In dit artikel introduceren we manieren om de OpstartTaal uit te breiden met een meer gedetailleerde beschrijving van het Aspect dat we aanpakken, terwijl we doorgaan met het verwezenlijken van de oorspronkelijke doelstellingen van die Taal. We gaan er hier vanuit dat je de Vertel het VerhaalTechniek gebruikt en toegang hebt tot alle details van de Gebeurtenis. Wijzigingen voor de andere hulpmiddelen presenteren we verderop in het artikel.

De Uitgebreide OpstartZin

De Uitgebreide OpstartZin zal je helpen te verschuiven van een korte opmerking over het probleem naar een meer volledige beschrijving. Die zal niet alleen effectiever op de emotionele verstoring gericht zijn, maar zal ook een meer persoonlijke en geïndividualiseerde ervaring voor je cliënt zijn.

Als je zover bent dat je een Specifieke Gebeurtenis hebt gekozen om te behandelen en je gaat je werpen op een Aspect of intensiteitsverheviging erin, vind je hieronder gedetailleerde instructies voor elke KlopRonde.

 • In plaats van te zeggen "Ook al heb ik deze/dit ___", gebruik je de ___ om de Gebeurtenis of het Aspect te beschrijven, alsof jij/je cliënt het aan het vertellen bent/is tegen een vriend (voorbeelden volgen later).
 • EFT Tapping People image
 • Wanneer je met klanten werkt, is 't het meest effectief om voor hun problemen hùn bewoordingen te gebruiken, dus luister aandachtig naar hun beschrijvingen en herhaal ze voor ze als je eenmaal gaat Tikken. Een onkreukbare, stellige regel is dat echter niet. Als je mijn van begin tot eind opgenomen sessies op de Kunst van het Aanreiken-video's bekijkt, zul je zien dat ik soms van hun Taal afwijk of mogelijk zelfs tegenovergestelde of confronterende Taal gebruik. Dat is onderdeel van het Testen of van verkenningsvormen en komt voort uit mijn eigen intuïtie en ervaring. Dat zijn vaardigheden die jij in de loop van de tijd zult ontwikkelen. Voor dit moment gebruik je de eigen bewoordingen van de cliënt.
 • Ga door met Kloppen op het KaP (KaratePunt), totdat de beschrijving voltooid is en denk erom dat je de beschrijving beëindigt met "...accepteer ik mezelf innig en volledig."
 • Als je de beschrijvingen van je cliënten voor ze herhaalt, zul je merken dat sommige sleutelwoorden meer intensiteit oproepen dan alle andere, dus gebruik die paar woorden als GeheugenSteuntjes en doorloop de KlopRonde verder zoals gebruikelijk. Als je niet weet welke woorden je het beste kunt gebruiken voor het GeheugenSteuntje, gis er dan naar en laat je cliënt er vóór de volgende Ronde van weten. Vergeet niet ... de bedoeling van het GeheugenSteuntje is afgestemd te blijven op het probleem.
 • Je kunt, als het goed voelt, met Kloppen meermalen achter elkaar door de Punten heengaan, maar zorg ervoor dat je vóór en ná elke Ronde Specifieke intensiteiten Test om je voortgang te beoordelen.
 • Een "Ronde" kan nu bestaan uit één OpstartProcedure en een paar keer de PuntenReeks. Wees je er ook van bewust dat we niet proberen om in één marathonronde alles te wissen, dus denk erom dat je voor ieder Aspect met een nieuwe Opstart begint.

Als je hebt besloten dat een Globale aanpak in het begin het beste is, kun je voor het beschrijven van de Gebeurtenis een paar zinnen gebruiken in plaats van alleen een FilmTitel. Maar zoals altijd bij EFT, zal deze nieuwe benadering van Taal hoe dan ook nog effectiever zijn wanneer hij wordt gericht op de afzonderlijke Aspecten.

Zodra je met de Vertel het Verhaaltechniek begint, kun je deze instructies gebruiken om te beschrijven wat er gebeurde bij elke intensiteitsverheviging waar je op Tikte. Die beschrijving kan zowel emoties als lichamelijke sensaties of enkel de details van dat moment bevatten.

Uitgebreide OpstartZin - Een Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van een Uitgebreide OpstartZin in de praktijk.

Je cliënt heeft een Gebeurtenis die hem van streek bracht, waarin een oom hem voor het oog van zijn vrienden voor schut zette, en beschrijft hem als volgt:

"Toen ik 10 was, zette mijn oom mij voor schut tegenover een paar meisjes en dat ben ik nooit vergeten."

Globale Aanpak:


Als de intensiteit hoog genoeg is om in het begin een Globale aanpak van "Het Ergste Eraf Halen" te rechtvaardigen", zou je OpstartUitspraak er als volgt uit kunnen zien:

"Hoewel mijn oom mij voor het oog van die meisjes voor schut zette en ik het nooit ben vergeten, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Je GeheugenSteuntje zou kunnen worden: "Hij zette me voor schut", "Ik schaamde me zo", "Hij deed dat met die meisjes erbij" of "Ik ben dat nooit vergeten"... welke zin dan ook het dichtst in de buurt komt van de verstoring.

Houd er rekening mee dat we, indien we de Vertel het VerhaalTechniek op de juiste wijze uitvoeren, nog geen andere details kennen, dus wat betreft materiaal om te gebruiken zijn we in de Globale benadering beperkt.

Specifieke Aanpak:


Vanaf een neutrale plek begint de cliënt het Verhaal te Vertellen:

"Toen ik tien jaar oud was, was ik in de voortuin op het gazon met wat kinderen uit de buurt. We waren maar 'n beetje aan 't niksen, maar toen kwamen er 'n paar leuke meisjes langs die we kenden. Ik was altijd al verlegen, dus ik was zenuwachtig en bang om iets stoms te zeggen."

Op dat moment voelt de cliënt intensiteit, dus je stopt het Verhaal, vraagt een intensiteitscijfer en vraagt de cliënt welk onderdeel van dat moment het meeste ongemak veroorzaakt. Je Uitgebreide Opstart kan er dan ongeveer zó uitzien:

"Hoewel die meisjes dichterbij kwamen en ik ècht zenuwachtig was, accepteer ik mezelf innig en volledig. Ik was zo bang om iets stoms te zeggen, omdat ik altijd al verlegen was geweest en deze meisjes ècht te gek waren. Hoewel ik me daar nu nog steeds zenuwachtig over voel, accepteer ik mezelf innig en volledig."

GeheugenSteuntjes zouden kunnen zijn: "Ik was echt nerveus", "Bang om iets stoms te zeggen", "Het waren ècht te gekke meisjes", "Ik voelde me nog steeds verlegen" of je kunt ze combineren door op elk punt een ander te gebruiken.

Het Verhaal gaat verder...

"Mijn oom die altijd vooral even geintjes moet uithalen, ging de oprit op, op weg naar mijn vader, maar besloot eerst nog even bij ons clubje langs te gaan. Hij pakte mijn hoofd en gooide mijn haar door mekaar, terwijl hij zei: 'Zijn dat je vriendinnetjes?' "... en nu nemen we wat nieuwe intensiteit waar.

Je Uitgebreide OpstartZin zou er als volgt uit kunnen zien:

"Hoewel mijn oom mijn hoofd beet pakte, mijn haar door mekaar gooide en dat gênante gedoe zei, gewoon pal in het bijzijn van mijn vrienden, en die ècht leuke meisjes, en ik me een complete idioot voelde, accepteer ik mezelf innig en volledig."

GeheugenSteuntjes zouden kunnen zijn: Hij pakte mijn hoofd beet","Hij verknalde mijn haar", "Ik voelde me als een idioot", "Hij vroeg of dat mijn vriendinnetjes waren" of "Ik schaamde me zó verschrikkelijk."

Het Verhaal gaat verder...

"Toen keerde hij zich tot de hele groep en zei: 'Jaja, hij was vroeger altijd doodsbang voor meisjes, ... weet je nog van toen die kleine Stacey kwam en jij 't in je broek deed? Blij dattie daar vanaf is!'  Hij liet mijn hoofd los en liep weg, terwijl de hele groep zich helemaal kapot lachte. Ik schaamde me zó gruwelijk dat ik het bijna wéér in m'n broek deed."

Dit is de grootste intensiteitsverheviging van het Verhaal met de hoogste intensiteit tot nu toe en een heleboel Aspecten om uit te kiezen. Jouw Uitgebreide OpstartZin zou er ongeveer zó uit kunnen zien:

"Hoewel mijn oom dat had gezegd en iedereen, inclusief die leuke meisjes, me uitlachte, accepteer ik mezelf innig en volledig. Hij vertelde ze dat ik bang was voor meisjes, hij vertelde ze dat ik 't in m'n broek had gedaan, ik schaamde me zó verschrikkelijk! Ik wàs al nerveus, ik ben altijd al verlegen geweest, ik schaamde me zó gruwelijk en had 't gevoel dat ik 't wéér in m'n broek ging doen. Hoewel ik pas tien was, 't echt heel onaangenaam voelde en ik wou dat 't nooit gebeurd was, accepteer ik mezelf innig en volledig."

GeheugenSteuntjes zouden kunnen zijn: "Hij vertelde ze dat ik bang was voor meisjes", "Hij vertelde dat ik 't in m'n broek had gedaan", "Iedereen lachte me uit", "M'n vrienden lachten allemaal", "De leuke meisjes lachten", of "Ik was één grote brok schaamte."

Zoals we natuurlijk kunnen begrijpen, kan de cliënt over een deel van deze intensiteit van de schaamte heen komen en Wisselen van Aspect, zodat hij echt boos wordt vanwege het feit dat zijn oom dat had gedaan. Hij beschrijft het als volgt aan jou:

"Nee, ècht joh - ik ben ècht boos op hem dat hij dat deed met mijn vrienden erbij. Ik ging er altijd vanuit dat hij aan mijn kant stond en me zou helpen om meer geaccepteerd te worden; in plaats daarvan zette hij me te kijk als een loser. Hij had beter moeten weten."

Je Uitgebreide Opstart voor dit nieuwe Aspect kan er bijvoorbeeld zó uitzien:

"Hoewel ik ècht boos ben op mijn oom, dat ie me zo voor schut zette tegenover m'n vrienden, accepteer ik mezelf innig en volledig. Ik ging er vanuit dat hij aan mijn kant stond en me zou helpen geaccepteerd te worden; in plaats daarvan zette hij me te kijk als een loser. Wat heb je aan een oom als hij je niet helpt om er stoer bij te staan? Ik wou dat ik een andere oom had, omdat deze niet doet wat ie móet doen. Ook al was ik echt boos, misschien zelfs woedend, ik accepteer mezelf innig en volledig."

GeheugenSteuntjes zouden kunnen zijn: "Bahbah, ik ben ècht boos", "Ik rekende op hem", "Ik zag eruit als een loser", "Hij had me moeten helpen", "Hij heeft echter het tegendeel gedaan en ik ben echt héél boos", "Hij maakt er 'n potje van", "Ik wil 'n nieuwe oom."

Vergeet niet dat Uitbreiding van de OpstartTaal met een meer gedetailleerde beschrijving je kan helpen je nog vollediger te richten op een Specifieke verstoring en snellere en dieper gaande resultaten op kan leveren. Als je niet oppast, kan hij je echter ook mee terugslepen naar Globaler gebied.

Een veelvoorkomende fout is dat men dit Uitgebreide gebeuren gebruikt om een hele Gebeurtenis of zelfs een heel TafelBblad te beschrijven, in één OpstartZin. Dan zou het echter gaan om teveel verstoringen inééns die worden aangepakt. Gebruik je Taal voor het beschrijven van een Specifieke intensiteitsstijging in een Specifieke Gebeurtenis, of de Aspecten daarvan, dan zit je goed.

Als je experimenteert met verschillende GeheugenSteuntjes, let dan op de reacties van je cliënt op ieder ervan, aangezien sommige ervan meer intensiteit zullen opleveren dan andere. Het doel van het GeheugenSteuntje is je cliënt gefocust te houden op de verstoring die je probeert aan te pakken, dus de GeheugenSteuntjes die de intensiteit laten stijgen, zijn de beste om te gebruiken.

Vergeet niet om emotionele intensiteit te Testen voor en na elke KlopRonde. Als er nog intensiteit over is, zijn er meer Aspecten die aangepakt moeten worden. Test, voor de volledigheid, ieder Aspect, iedere verheviging en ieder GeheugenSteuntje op intensiteit om te zien waar eventueel nog enige resterende emotionele verstoring verstopt zou kunnen zitten. Ga nog eens terug naar het artikel over Testen voor al de verschillende TestMethodes.

Zodra je je op je gemak voelt met bovenstaande herziening, ben je klaar voor de volgende stap.

De Opstart/GeheugenSteuntje-Combinatie

De combinatie van Opstart en GeheugenSteuntje is gewoon een Uitgebreide OpstartZin die wordt voortgezet bij het Kloppen op de PuntenReeks. In wezen kan deze Uitgebreide Beschrijving van het probleem ook gebruikt worden om de energieverstoring te benaderen en triggeren (activeren), waarmee hij het werk van de Opstart en de GeheugenSteuntjes in één stap doet.

Hier volgen precieze instructies:

 • Begin je Uitgebreide Opstart zoals hierboven aangegeven, terwijl je op het KaP (KaratePunt) Klopt.
 • Ga na zo'n 15-20 Taps (Klopjes) over naar de PuntenReeks, terwijl je de beschrijving blijft uitspreken.
 • Zorg ervoor dat je, terwijl je door de Punten heen Klopt, èrgens in de één of andere vorm "...accepteer ik mezelf innig en volledig" toevoegt. (zie andere opties hieronder)
 • Breng een meer gericht GeheugenSteuntje in als er eentje opduikt dat past.
 • Als je je cliënt toestaat nieuwe woorden in te brengen als ze in hem/haar opkomen, zal dat je helpen op effectievere wijze in te zoemen op zijn/haar probleem. Daardoor ontstaat ook een omgeving voor Rapport, doordat jij en je cliënt samenwerken om "de zaken goed verwoord te krijgen."

In de video hieronder geef ik een voorbeeld van hoe je werkt met een cliënt met behulp van de combinatie van Opstart en GeheugenSteuntje, zodat de woorden correct op het probleem worden gericht. Iets over de achtergrond: de cliënt heeft Cystische Fibrose en het acute probleem heeft te maken met het feit dat zijn vader stierf terwijl ze samen bezig waren enkele EFT-workshops te volgen. Veel van de Taal die ik hier gebruik, is afkomstig van eerder in de sessie; vooruitlopend op een later artikel, bevat de Verwoording enige inwijding in de kunst van het Reframen. 

 

Het enige verschil tussen deze versie en de Uitgebreide Opstart is dat er geen onderscheid is tussen de Opstart en de GeheugenSteuntjes. Wil je hem op de juiste wijze toepassen, dan moet je de bewoordingen gebruiken die bij je cliënt de hoogst intense emotie activeren, dus moet je extra aandacht besteden aan lichaamstaal en feedback bij het produceren van zinnen en tijdens het Tikken op de Punten. Nogmaals, voor het beste resultaat concentreer je je op één Aspect tegelijk, of dat nu één enkele emotie is of één bepaalde verheviging, en ga je zéér gespecificeerd om met het Testen.

Laten we de laatste emotieverheviging uit het voorgaande voorbeeld gebruiken en er een goede Opstart/GeheugenSteuntje-Combinatie voor maken...

Beschrijving van cliënt: "Toen keerde hij zich tot de hele groep en zei 'Jaja, hij was vroeger altijd doodsbang voor meisjes... weet je nog toen die kleine Stacey langs kwam en jij 't in je broek deed? Blij dattie daar vanaf is!' Hij liet m'n hoofd los en liep weg, terwijl de hele groep zich helemaal kapot lachte. Ik schaamde me zó verschrikkelijk dat ik 't gevoel kreeg dat ik 't wéér in m'n broek ging doen."

Je Uitgebreide OpstartZin kan er zó uitzien:

 • KaP "Hoewel mijn oom dat zei en iedereen, inclusief die leuke meisjes, me uitlachte, accepteer ik mezelf innig en volledig. Hij vertelde ze dat ik bang was voor meisjes, hij vertelde ze dat ik 't in m'n broek had gedaan, ik schaamde me zó verschrikkelijk! Ik wàs al nerveus, ik ben altijd al verlegen geweest, ik schaamde me zó gruwelijk en ik had 't gevoel dat ik 't wéér in m'n broek ging doen. Hoewel ik pas tien was en 't echt akelig was en ik wou dat het nooit gebeurd was, accepteer ik mezelf tòch innig en volledig."
 • We nemen maar even aan dat je een aantal eenvoudige GeheugenSteuntjes hebt gebruikt:
 • OH Hij zette me voor schut
 • WB Ik was tien jaar oud 
 • NO Ze lachten me allemaal uit
 • OO Ik schaamde me echt dood
 • ON Eén grote brok schaamte
 • KiP De leuke meisjes stonden te lachen
 • SB Dat was ècht akelig
 • OA Hij zette me voor schut


En hier is een mogelijke Opstart/GeheugenSteuntje-Combinatie:

 • KaP Hoewel m'n oom dat zei en iedereen me uitlachte, ook die te gekke meisjes, accepteer ik mezelf innig en volledig. Hij vertelde ze dat ik bang was voor meisjes,
 • OH  hij vertelde ze dat ik 't in m'n broek deed,
 • WB  ik schaamde me zó verschrikkelijk!
 • NO  ik was al zenuwachtig,
 • OO  ik ben altijd al verlegen geweest,
 • ON  en ik had 't gevoel dat ik 't wéér in m'n broek ging doen.
 • KiP  Hoewel ik pas tien was,
 • SB   en 't echt akelig was,
 • OA   en ik wou dat 't nooit was gebeurd,
 • KaP accepteer ik mezelf tòch innig en volledig.

Je kunt op elk Punt in de Reeks eindigen, zolang je maar alle Punten minsten één keer bent langs gegaan. Vergeet niet om aan het eind van de Ronde de emotionele intensiteit van elk Aspect en elke verheviging te Testen op een schaal van 0 tot 10.

Andere vormen van "...accepteer ik mezelf innig en volledig."

Als je de BasisOpstart een tijdje hebt gebruikt, ben je het misschien wel even zat om voor iedere OpstartProcedure te moeten zeggen "...accepteer ik mezelf innig en volledig." Op dit punt nodig ik je van harte uit om een van de volgende alternatieven voor die zin over te nemen of er zelf eentje te ontwerpen, zolang hij maar beantwoordt aan hetzelfde doel: "het accepteren van jezelf, ondanks het probleem."

 • Dat is prima
 • Ik vind het best
 • Ik hou hoe dan ook van mezelf 
 • Ik kan dat aanvaarden
 • Ik vergeef mezelf
 • Ik heb het recht om het zo te voelen
 • Ik ben toch echt een geweldig persoon

Wanneer het voor een cliënt niet OK voelt om zichzelf te accepteren 

Soms kan een cliënt niet zomaar zeggen: "...accepteer ik mezelf helemaal." Men kan over z'n woorden gaan struikelen of zelfs in huilen uitbarsten alleen al bij het vooruitzicht om het te gaan zeggen. Dat wijst natuurlijk op een belangrijk TafelBlad om te behandelen. Om die reden kun jij dan ook van richting willen veranderen om op zoek te gaan naar de Specifieke Gebeurtenissen en KernProblemen achter "Ik kan mezelf niet aanvaarden." Je hebt kans dat de problemen die je dan vindt te maken hebben met het probleem waar de cliënt mee binnen was gekomen.

Als de cliënt geen Specifieke bijdragers aan "Ik kan mezelf niet accepteren" onder woorden kan brengen, begin dan met een paar algemene Rondes en kijk wat er wellicht boven komt.

Je kunt ook proberen terug te gaan naar het oorspronkelijke probleem met iets als:

 • Ik kan delen van mezelf accepteren, maar niet dàt deel.
 • Ik sta open voor de mogelijkheid om mezelf te accepteren.
 • Ik zou misschien in staat kunnen zijn mezelf te accepteren.
 • Ik probeer mezelf echt wel te accepteren.
 • Ik hoop dat ik mezelf ooit zal accepteren.

Je zou ook kunnen proberen: "Hoewel ik mezelf niet accepteer, accepteer ik mezelf tòch maar."

Uitweiding

Naarmate je meer gewend raakt aan dat "het aan een vriend vertellen"-format, kan het voor jou vaker als natuurlijk voelen om er "verder op door te gaan" voor de persoon, of af te stemmen op soortgelijke ervaringen van jezelf en woorden of zinnen voor te stellen die je cliënt kunnen helpen zich vollediger uit te drukken.

Als je cliënt bijvoorbeeld details met je deelt van een ruzie die ze had met haar vriendje en zegt: "Ik was twee uur bezig geweest met me voor te bereiden op het etentje dat we ergens gepland hadden, maar hij moest overwerken en toen was onze reservering verlopen." Er even vanuit gaand dat we dan de verheviging in het Verhaal aanpakken van toen hij belde om te zeggen dat het etentje niet doorging, kunnen we gemakkelijk de Taal van de cliënt gebruiken om een Opstart te ontwerpen. Misschien heeft ze ook wel gezegd dat ze boos was, maar als jij wat andere woorden bij de hand hebt om voor te stellen, kun je die misschien bij haar wat ruimer polsen door iets te zeggen als: "Als mij zoiets overkwam, zou ik me waarschijnlijk buitengesloten of vergeten voelen, of misschien zelfs verlaten." Als de cliënt dat in zekere zin bevestigt, zoals: "Ja! Precies! Ik was boos omdat hij mij had verlaten", dan heb je een betere verwoording van dat moment.

In dit voorbeeld doen we voorstellen in gesprekjes tussen KlopRondes door en krijgen we bevestiging van de cliënt voordat we nieuwe Taal inzetten. Door oefening in praktijk leer je ook nieuwe woorden in de Opstart of het GeheugenSteuntje te gooien om te zien of ze clicken, wat betekent dat je ze dan niet vooraf bij je cliënt checkt. In dat geval ga je je eigen "uitweiding" op de ervaring van je cliënt gebruiken en op zoek naar zijn of haar reactie op de betreffende momenten.

En dat is waar we het concept van "Aanslaan" invoeren. Wanneer je bewoording voorstelt die bij je cliënt "Aanslaat", betekent dat dat je de persoon hebt geholpen zijn/haar gevoelens beter te uiten, jouw woorden "weerklinken" in hun ervaring en je hebt een verstoring rechtstreekser onder vuur genomen. Wanneer je woorden niet "Aanslaan" bij de klant, loop je het risico dat je het Rapport doorbreekt dat je met hem/haar had, dat je weerstand toevoegt aan het proces en dat je de persoon "leidt" op een manier die niet wordt gezien als goede professionele leiding.

Uitweiden, oftewel nieuwe Taal in een KlopRonde rondstrooien, is een "uit het luchtledige"-techniek, dus je moet je wel bewust zijn van het moment waarop je het doet en vooral gefocust blijven op de reactie van je cliënt op je woorden. Er zijn verschillende manieren waarop je cliënten je kunnen laten weten dat jouw woorden "voor hen werken", zoals knikken, glimlachen, soms huilen, of gewoon een verbale hint als "Yes! Precies, dat klopt."

Of de Taal die je bij de cliënt gebruikt Aanslaat of niet Aanslaat is uiterst belangrijk. Als je eerder suggereert dan oplegt en eerder terughoudend bent dan opdringerig, zul je veel meer geluk hebben. Als je je suggesties inbrengt met woorden als "misschien", "eventueel", of "denk je dat...", biedt dat je cliënt de mogelijkheid om de woorden te kiezen die hij/zij voor zichzelf als geschikt ervaart en de andere uit te sluiten, waarmee jullie relatie bewaard blijft. Je zult heel veel voorbeelden van Uitweiding zien in de Kunst van het Aanreiken-video's.
 
Het is niet verplicht om in elke sessie Taal van jezelf in te voeren, maar het kan iets zijn dat na enige oefening als natuurlijk gaat voelen. Je kunt ook het gevoel hebben dat je Uitweiding afkomstig lijkt uit verschillende bronnen. De meestvoorkomende zou dan waarschijnlijk zijn het Geschrijf op Onze Muren of, simpeler gezegd, je eigen ervaringen als mens op deze planeet. Het kan ook zijn dat je uiteindelijk meer intuïtief afstemt op je cliënt en in staat bent om woorden of zinnen te produceren die van een "hogere bron" afkomstig zijn. Ongeacht waar de Taal vandaan komt, hij zal alléén effectief zijn als je cliënt hem accepteert.

 
© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden