Official EFT-Leerstof

Deel IV - Voortgezet: Kom Kloppend Dieper in Emotionele Kwesties

Van de Schrijfsels op Onze Muren naar TafelBladen

Een Dieper Begrip van Emotionele Problemen

Het Geschrevene/Geschrijf op Onze Muren werd in het vorige artikel geïntroduceerd om je te helpen leren inzien hoe emotionele kwesties zijn gevormd en je zodoende naar KernProblemen leiden.

We zetten hier nog even een paar gangbare voorbeelden op een rijtje die als Schrijfsels op Onze Muren kunnen opduiken:

 • Verkopers zijn ongedierte.
 • Rijke mensen zijn inhalig.
 • Winst is slecht.
 • Diëten werken niet.
 • Een man huilt niet.
 • Brave meisjes doen dat niet.
 • Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.
 • Deugdzame mensen werken gratis.

EFT Tapping Framework image
Een kader samenstellen 
waarin je alle stukjes van
iemands probleem
kunt  plaatsen.

Of je ze nou oordelen, generalisaties, interpretaties, conclusies, besluiten, overtuigingen of zelfs waarheden noemt, elk van deze voorbeelden vertegenwoordigt iemands begrip van hoe de wereld werkt.

In dit artikel nemen we het Geschrijf op Onze Muren enkele stappen mee verderop door een raamwerk toe te voegen waarin je alle stukjes van iemands probleem kunt verenigen. Door deze vaardigheid in praktijk te brengen, zul je in staat zijn om het totaalbeeld helderder te krijgen, om krachtiger richtingen te kiezen en het soort EFT-vaardigheid te ontwikkelen dat je cliënten zullen waarderen.

De Centrale Gedachte bij het Achterhalen van KernProblemen

Om te beginnen moeten we niet vergeten dat...

De "Waarheden" op Muren van mensen daar kwamen te staan door de Specifieke Gebeurtenissen uit hun verleden.

Komt je misschien bekend voor. Zou het soms kunnen dat de "Waarheden" TafelBladen zijn en de Specifieke Gebeurtenissen die ze creëren de TafelPoten? Als je dat al doorhad, verdien je een 10 met een griffel!

Dat is namelijk de centrale gedachte bij het achterhalen van KernProblemen.

En dat is een makkie wanneer je angst hebt voor spreken in het openbaar die werd veroorzaakt door een slechte toespraak bij je afstuderen. Maar het is een beetje moeilijker als hij voortkomt uit een probleem met eigenwaarde, leunend op een verzameling Gebeurtenissen uit de kindertijd.

Je weet al van de Specifieke Gebeurtenissen en hoe je die aanpakt. Maar, zoals je inmiddels misschien hebt ontdekt, niet alle problemen kunnen worden omgegooid door het aanpakken van de eerste de beste Specifieke Gebeurtenis die boven komt. Vaak moet je dieper graven en zonder een plattegrond om je te begeleiden, kan de zoektocht naar een bepaald KernProbleem aardig vervelend worden. Het raamwerk dat we hier ontwikkelen, zal je helpen bij het navigeren door de complexere onderwerpen, wat je de mogelijkheid biedt om veel sneller de meest effectieve Specifieke Gebeurtenissen en dus de krachtigste resultaten te vinden.

"Waarheden" Vaststellen

Wanneer je klanten hun problemen voor je beschrijven, hebben ze geen idee dat jij kijkt naar de Schrijfsels op Hun Muren en probeert te ontdekken hoe hun innerlijke wereld is samengesteld. Zelfs als ze dat wèl wisten, zouden ze het waarschijnlijk niet langs die weg kunnen uitleggen en een plattegrond zouden ze je al helemáál niet kunnen overhandigen. Zij zijn voor die dienstverlening juist naar jóu toe gekomen, dus hoe beter jij bent in het werken met hun inbreng, hoe beter je sessies zullen verlopen.

Er zijn een heleboel dingen die een cliënt kan zeggen als hij/zij het probleem waar het om gaat beschrijft en dat zijn niet allemaal zonder meer "Waarheden." Het grootste deel ervan kan als "Globaal" worden beschouwd, zoals een beschrijving van of slechts algemeen gesprek over het probleem ... en het zal meestal enige inspanning van jouw kant vragen om de werkelijke Specifieke kenmerken bloot te leggen, of iets dat een reden voor het probleem zou kunnen suggereren.

Zogauw de cliënt klaar is met de beschrijving, is over het algemeen het eerste wat wij willen weten: "Waarom?" … waarom voelt zij zich op die manier, waarom zit ze in die situatie, waarom blijft ze zich op die manier gedragen, waar doet dat haar aan denken, wat zijn de beloningen of straffen die er een rol bij spelen?

Wanneer jij diep aan het verkennen bent geweest om de "Waarheden", oftewel Schrijfsels op Haar Muren, te kunnen onthullen, krijg je zicht op hetgeen haar drijft in haar gedrag, of waardoor haar waarneming wordt gekleurd, en dan kun jij beginnen dat op te splitsen in Specifieke Gebeurtenissen.

Hier zijn wat voorbeelden om je bij dit idee te helpen.

          Algemeen Gesprek                                                          "Waarheden"                             

Ik heb geen plezier in mijn werk             tegenover        Mijn collega's mogen me niet

Mijn man heeft veel commentaar           tegenover        Niemand waardeert me

Ik kan maar niet afvallen                        tegenover        Ik heb eten nodig om te ontspannen 

Ik kan mijn ex maar niet loslaten            tegenover        Als ik hem laat gaan, wint hij

Ik zorg voor iedereen behalve mezelf    tegenover        Ik heb verder geen waarde

 

In het linkerdeel van elk tweetal zie je een karakteristieke beschrijving, uit de mond van een cliënt, van wat zij graag wil dat er verandert. Hoewel dit goede uitgangspunten voor EFT mogen lijken, missen ze enkele belangrijke kenmerken en kunnen ze je zomaar in een kringetje laten ronddraaien. Daartegenover bevat het rechterdeel van elk tweetal iets dat een fundamentele "Waarheid", oftewel het Geschrijf op Haar Muren, vertegenwoordigt, wat voor veel beter KlopMateriaal kan zorgen.

Laten we het eerste stel even als voorbeeld gebruiken. Je cliënt zegt: "Ik heb geen plezier in mijn werk", maar ze beseft niet dat er wat sociale omstandigheden waren die haar beleving beïnvloedden. Ze heeft alleen het gevoel dat het werk niet leuk meer is, misschien ziet ze geen kans meer op promotie of misschien heeft ze het idee dat ze beter kan overstappen naar een andere branche. Je vraagt haar, hoe dan ook, gewoon voor de lol, of ze haar werk ooit leuk heeft gevonden en of er wellicht ooit ongemakkelijke situaties met haar baas of collega's zijn geweest waardoor dat veranderde.

EFT Tapping Office Party image
Ze herinnert zich een kantoorfeestje
waarop twee dames haar
uitsloten van het gesprek.

In het begin beschrijft ze een heleboel gedoe en herinnert zich dan een kantoorfeestje waarop twee van de aanwezige dames haar uitsloten van een gesprek. Ze voelde zich afgewezen, stopte, in naam van het "professionalisme", haar gevoelens weg en had geleidelijk aan steeds minder plezier in haar baan; maar had nooit begrepen waarom. De conclusie die ze als gevolg van die ervaring inwendig heeft getrokken is dat haar collega's haar niet mogen, wat in haar hoofd een "Waarheid" vertegenwoordigt. Het kan dan ook makkelijk de reden zijn waarom ze niet gelukkig is op haar werk en het geeft jou ook nog eens een Specifieke Gebeurtenis waarmee je aan de gang kunt met EFT.

Als je daadwerkelijk aan de gang gaat met die oorspronkelijke emotionele schok, is je cliënt vrij om schoon schip te maken met haar collega's of gewoon nieuwe vrienden te maken en ze zal weer plezier krijgen in haar werk. In dit geval hadden we alleen maar enkele goede vragen nodig om haar totale beleving op haar werk te keren ... en het ging zelfs niet eens over de baan.

Houd in gedachten dat er waarschijnlijk al eerder in haar leven enige ervaring met afwijzing heeft gespeeld die haar beïnvloedde bij haar oorspronkelijke reactie op het feest. We noemen dat een KernProbleem en als je, nadat je de aanpak van het kantoorfeestje hebt afgerond, nog even wat meer vragen stelt, zou je daar best wel eens snel terecht kunnen komen. In feite kun je zeggen: hoe recenter de Gebeurtenis, hoe waarschijnlijker het is dat hij kwesties uit behoorlijk vroegere tijd weerspiegelt. Laten we de rest van de voorbeelden uit de lijst hierboven gebruiken om dat punt te illustreren.

Mijn man heeft veel commentaar: Je zou een reeks afzonderlijke Gebeurtenissen, waarin de echtgenoot commentaar had, kunnen behandelen, maar die zullen niet de manier waarop je cliënt erop reageert raken. Als je ontdekt dat je cliënt gelooft dat niemand haar waardeert, heb je kans dat je daarachter wat Specifieke Gebeurtenissen vindt met haar familie, of vrienden uit de kindertijd, waarin ze heeft besloten dat dat een "Waarheid" was.

Ik kan niet afvallen: Er zijn natuurlijk specifieke voorbeelden van momenten dat je cliënt gewicht probeerde te verliezen, maar daarop inspelen zal je niet noodzakelijkerwijs bij de oorzaak van dat probleem brengen. Als je een paar keer vraagt: "Waarom?" en ontdekt dat je cliënt voedsel nodig heeft om te ontspannen, kun je beginnen met de aanpak van de oorzaak van het feit dat hij/zij gestrest of gespannen is, in welke vorm dan ook, of misschien is er een stel Specifieke Gebeurtenissen waarin voedsel in relatie stond tot ontspanning.

Ik kan mijn ex niet loslaten: Wanneer iemand zegt dat hij/zij iets niet kan, terwijl men zich bewust is dat dat eigenlijk wèl zou moeten, speelt er mogelijk een afrekening of uitvloeisel. De cliënt herkent dat misschien niet direct, maar als jij genoeg vragen stelt en iets ontdekt als: "Als ik hem loslaat, dan wint hij", kun je je richten op de eerdere Specifieke Gebeurtenissen die bijdragen tot: "Ik moet winnen."

Ik zorg voor iedereen behalve mezelf: Nogmaals, als je genoeg vragen stelt om uit te kunnen vinden wat daar achter zit en uiteindelijk iets concludeert als: "Verder ben ik waardeloos", kun je je focus verleggen naar de Specifieke Gebeurtenissen die ertoe leidden dat zij tot deze conclusie kwam.

Iedere cliënt zal weer met een ander stel ervaringen komen, dus je zult je eigen lijst met nuttige vragen moeten ontwikkelen. Maar deze "Waarheden", Overtuigingen of Schrijfsels op de Muren kunnen wel als volgt vastgesteld worden:

 • Ga op zoek naar een conclusie, "Waarheid" of algemene overtuiging die iemand over zichzelf of de wereld heeft gecreëerd (bijvoorbeeld: ik ben niet slim genoeg, vrouwen kunnen in de business niet succesvol zijn, enz)
 • Zoek een algemene angst (bijvoorbeeld bang om te dun te zijn, angst voor afwijzing, angst om alleen te zijn, enz)
 • Ga op zoek naar iets dat rechtstreeks naar een verzameling Specifieke Gebeurtenissen verwijst (bijvoorbeeld: mensen mogen mij niet, ik haat school, ik kan 's nachts niet rijden, enz)

Dit zijn niet de enige kwaliteiten die het Geschrijf op de Muren definiëren, maar ze zijn uitstekende spitsafbijters. De eerste twee zijn echt sterke aanwijzingen, maar de derde is verplicht, want...

… .als je geen Specifieke Gebeurtenissen achter iemands probleem ziet,
moet je dieper graven.

Misschien valt je op dat elk van de keuzes aan de rechterkant (in het bovenstaande voorbeeld) lijkt te wijzen op een geschiedenis van niet-zo-prettige Gebeurtenissen, en aangezien ons belangrijkste doel is om Specifieke Gebeurtenissen te ontmantelen, is elk van deze opties een potentiële goudmijn.

Afhankelijk van je cliënt is het misschien nodig wat algemeen KlopWerk te doen, voordat je bij de Schrijfsels op Zijn/Haar Muren kunt komen. Het combineren van Kloppen met vragen is een kunst die je vanuit je ervaring zult ontwikkelen. Van die kunst zul je een HELEBOEL zien in de Kunst van het Aanreiken-video's, maar denk erom dat je je realiseert dat voorbereidend KlopWerk dat je doet slechts een middel op weg naar een doel is en niet echt een patroon voor duurzame resultaten.

Bovendien is een onderwerp, zelfs als het voldoet aan de eisen van Geschrijf op de Muren, voor je cliënt misschien wel niet zo invloedrijk als andere kwesties zouden kunnen zijn. Over het algemeen maakt de aanpak van "Waarheden" en Gebeurtenissen van vroeger-in-het-leven groter verschil dan de aanpak van recentere soortgenoten, zodat het nodig kan zijn dat je verschillende Specifieke Gebeurtenissen achterhaalt, wil je de resultaten boeken die je nastreeft.

"Waarheden" op TafelBladen

EFT Tapping Truth image

Laten we ondertussen even niet vergeten dat deze "Waarheden" de dingen zijn die wij gebruiken als TafelBladen en de bijdragende Gebeurtenissen de dingen die wij gebruiken als TafelPoten. Het is makkelijk genoeg om je één probleem voor te stellen als een TafelBlad met een aantal ondersteunende Specifieke Gebeurtenissen en in dat verband heb je al een diagram gezien in het Specifieke Gebeurtenissen-artikel. Maar wat nou als de situatie zich voordoet dat TafelBladen op andere TafelBladen gestapeld liggen? Dat is namelijk wat er gebeurt als een meer actueel probleem diepere wortels heeft. In dat geval kan het bijhouden van je vooruitgang best ingewikkeld zijn als je het niet op de één of andere manier organiseert.

Met de TafelBlad-structuur kun je gedurende je sessies zowel de "Waarheden" als de Specifieke Gebeurtenissen definiëren en dan kijken hoe ze met elkaar verbonden zijn. Dat geeft je een veel beter idee van waar je gestart bent en waar je naartoe kunt gaan ... zoiets als met een plattegrond rondlopen. Dat zal je vragen verbeteren, je een gevoel van richting geven en je helpen de resultaten met je klanten te bespreken.

Bekijk het voorbeeld hieronder om beter te begrijpen hoe een complexer probleem zou passen in de TafelBlad-structuur.

EFT Tapping Grocery Store Line Image

Als je bij ieder bezoek aan de supermarkt bij de kassa steevast in de traagste rij terecht komt, zou je uiteindelijk kunnen concluderen dat jij "altijd in de traagste rij terecht komt." Op dat moment heb jij een TafelBlad gecreëerd, ondersteund door alle keren dat het inderdaad zo was. Van daaraf zul jij gaan verwàchten dat je in de traagste rij terecht komt, dus ga je op zoek naar bewijsmateriaal om je conclusie te onderbouwen en blijf je "Poten" toevoegen ter ondersteuning van het TafelBlad. Zelfs wanneer je niet eindigde in een langzame rij, zou je dat slechts beschouwen als een uitzondering op de regel en zou je vinden dat je "deze keer geluk had", wat óók past in de bovenstaande conclusie. Wanneer je het probleem van "Ik kom altijd in de traagste rij terecht" aanpakt door gewoon de intensiteit van alle TafelPoten één voor één op te heffen, stort die conclusie, die "Waarheid" of dat TafelBlad uiteindelijk in.

In het "echte" leven wordt het verhaal echter wat ingewikkelder. Laten we zeggen dat je moeder een bepaalde manier had waarop ze jou liet weten dat je "het verkeerd had gedaan" en dat je daar, wat je ook probeerde, altijd het gevoel aan overhield dat je "het verkeerd had gedaan." Na tientallen Specifieke Gebeurtenissen met dezelfde boodschap zou je uiteindelijk concluderen dat jij "het altijd verkeerd doet." Als je dan vervolgens in de brugklas een 8 voor je proefwerk Vocabulaire krijgt, zul je, als je daar vandaan komt, tegen jezelf zeggen: "Moet je zien, zeg, dat heb ik ècht verkeerd gedaan" ... en je moeder kan dat zelfs voor je versterken als je thuis komt.

Om hier even op door te gaan: nadat je een paar mislukte relaties hebt gehad, kun je zeggen: "Ik kies de verkeerde partners"; wanneer je in je hoofd met een promotie op je werk rondloopt, zou je kunnen zeggen: "Ik maak teveel fouten om die baan te behouden"; en wanneer je naar de supermarkt gaat, kun je zeggen: "Ik kom altijd in de verkeerde rij terecht." Dat zijn allemaal variaties op de oorspronkelijke conclusie "Ik doe het altijd verkeerd", en hoewel je waarschijnlijk blijft hopen op je "geluk om ooit te veranderen", zal het Geschrijf op Je Muren je helpen om in je leven steeds diezelfde uitkomst te blijven produceren. De oorspronkelijke conclusie, gebaseerd op ervaringen met je moeder, vertegenwoordigt een TafelBlad binnen het Geschrijf op Je Muren en dat noemen we het "Ik doe het altijd verkeerd"-TafelBlad. Zie het diagram hieronder. 

EFT Tapping Table Top image

 

De afzonderlijke ervaringen die het TafelBlad ondersteunen, staan hieronder vermeld.

 • Toen m'n moeder tegen me tekeer ging, omdat ik 'n vies bord in de kast had gezet.
 • Toen ik m'n zusje voor de eerste keer vasthield en d'r hoofdje niet ondersteunde.
 • Toen ik door de voordeur was gekomen en 'm niet goed dicht had gedaan.
 • Toen ik m'n boterhamtrommeltje was vergeten en m'n moeder te laat op d'r werk kwam, omdat ze 't mij moest nabrengen.
 • Toen ik voor 't eerst hardop zong en m'n vader zei dat ik vals zong.
 • Toen ik 'n tekening had gemaakt en de meester vond dat het blauw lichter had moeten zijn.

Ze heten TafelPoten, omdat de conclusie, oftewel het TafelBlad genaamd "Ik doe het altijd verkeerd", zonder die ervaringen niet zou bestaan.

Omdat dit "TafelBlad" eerder in het leven is gecreëerd, zit het dieper in je systeem dan sommige andere en waarschijnlijk pal onder de recentere TafelBladen van dezelfde soort: "Ik kies de verkeerde partners", "Ik kan geen betere baan krijgen" en "Ik kom altijd in de verkeerde rij terecht."  Zie het diagram hieronder.

 

EFT Tapping Table Top image

 

Deze recentere TafelBladen hebben hun eigen Poten, die verwante ervaringen met dezelfde uitkomst vertegenwoordigen. Omdat ze echter zijn gebouwd op het fundament van "Ik doe het altijd verkeerd", gaan wij er vanuit dat ze bovenop het oorspronkelijke, diepere TafelBlad huizen en niet volledig kunnen worden ontmanteld voordat het vroegere is aangepakt.

In het onderstaande diagram zie je dat, als je alle Poten onder de recentere TafelBladen uit zou halen, die Bladen simpelweg bovenop het eerdere TafelBlad. terecht zouden komen. Verder zou je, zolang de diepere kwestie nog steeds intact is, nieuwe Poten blijven opzetten voor de kleinere Tafels of een paar nieuwe TafelBladen creëren namens "Ik doe het altijd verkeerd", met behulp van je latere ervaringen. Dat komt doordat je nog altijd verwacht dat "je het verkeerd zult doen", zodat je systeem nieuwe manieren opsnort om dat waar te maken. Dit grote, dieperliggende TafelBlad noemen we een KernProbleem en uiteindelijk is dàt het Blad dat we willen laten instorten. 

EFT Tapping Table Top image

 

Als je nu naar het diagram hieronder kijkt, kun je zien hoe de vernietiging van het KernProbleem het fundament, onder al de problemen die zich er bovenop ontwikkeld hebben, zal verwoesten. Door deze fundamentele onderwerpen aan te pakken zul je de emotionele vrijheid hebben om een geheel nieuw perspectief te kiezen, simpelweg doordat je niet langer wordt beperkt door die éne overtuiging of "Waarheid." Zodra de "Ik doe het altijd verkeerd"-beleving is aangepakt, is je beleving wellicht dat je moeder slechts probeerde je te helpen een beter mens te worden en hoewel je liever had gehad dat ze dat op een andere manier had gedaan, voelen haar pogingen niet langer als kritiek. Vanaf dat moment heb je de mogelijkheid om te zien dat de supermarktrijen, de mislukte relaties en de beperkte carrièrekansen wel eens gewoon angsten zouden kunnen zijn, en geen realiteit. Zodoende heeft je systeem niet langer de behoefte om voor de "het verkeerd doen"-scenario's te kiezen... en dat zijn die enorme beeldverschuivingen die zich bij EFT voordoen.

 

EFT Tapping Table Top image

 

KernProblemen ontmantelen verloopt niet altijd gemakkelijk of snel, maar het is de "Heilige Graal" van EFT-sessies en het ultieme doel van elke EFT-Beoefenaar van formaat.

TotaalBeeld

Zoals je zult ontdekken, heeft elke cliënt zijn/haar eigen fascinerende puzzel van problemen en Gebeurtenissen die bij elkaar wordt gehouden door overtuigingen, motieven en patronen. Omdat elke cliënt weer anders is, zal ook elk proces anders zijn en zul je dus je eigen beoordeling moeten inzetten wat betreft de richting die je ingaat en waar je begint en eindigt met je sessies.

Wij beseffen natuurlijk wel dat EFT-sessies niet allemaal zo gestructureerd kunnen zijn als de voorbeelden en ze zullen niet allemaal even gemakkelijk passen in een TafelBlad-diagram. Stel je eens voor dat een bepaalde klant hoogtevrees heeft, problemen met afspraken, incidentele slapeloosheid èn een algeheel gebrek aan vertrouwen. Kun jij je voorstellen hoeveel stapels TafelBladen er dan misschien wel liggen in de emotionele uitrusting van die persoon? In de grote ordening der dingen hebben we het dan in feite over een vrij normaal persoon. Als je je met ernstigere gevallen gaat bezighouden, kan de complexiteit overweldigend worden als je niet over een bepaalde manier van organiseren beschikt. In je EFT-praktijk zul je merken dat 't het beste is om, wanneer maar enigszins mogelijk, je focus te versmallen tot één probleem of één "stapel" TafelBladen.

Soms raken we verstrikt in een "keten" die een halfuur duurt en moeten we de intensiteit volgen, maar op een bepaald punt is het waardevol om te onderbreken en de zaken in je hoofd even op een rijtje te zetten, te evalueren wat je bent tegen gekomen, wat feitelijk "is ingestort" en wat nog steeds "op Tafel ligt" om aangepakt te worden.

Een "keten" slaat op de wijze waarop één Gebeurtenis een andere kan onthullen en dan wéér een, en dan wéér een en nòg eens, enz. In een keten kan het gebeuren dat je onder één TafelBlad drie problemen hebt opgelost, waaronder één KernProbleem, en vervolgens bent verschoven naar een handvol Gebeurtenissen onder een ander TafelBlad. Als je je cliënt de deur uit laat gaan zonder beoordeling van de gemaakte vooruitgang, zullen jullie geen van beiden weten wat je kunt verwachten van de resultaten. Het is veel professioneler je gedachten op een rijtje te zetten, de stukken van de kwesties te organiseren en een strategie te formuleren die huiswerk voor de cliënt bevat en materiaal voor de volgende sessie  dat aansluit bij het werk dat je samen al hebt verricht.

TafelBladen Testen

Wanneer je je TafelBlad Test, ben je absoluut bezig te proberen uit te vinden of er nog Aspecten of Specifieke Gebeurtenissen zijn die zich staande houden. Maar je tracht ook de status van die oorspronkelijke "Waarheid" te evalueren, omdat dat de kwestie was die jij geacht werd aan te pakken.

Het is als een monteur die is ingehuurd om erachter te komen waarom de motor van je auto niet start. Hij kan iets met de dynamo, met een vuile bougie en iets met de ontsteking regelen, maar hij geeft de auto niet terug totdat de motor start.

Je kunt één van de methodes in het artikel over Testen gebruiken die past bij de details van de kwestie waar je mee zit. Vooral de "Zeg eens..."-methode kan in dit verband nuttig zijn. Vergeet niet dat een TafelBlad een Globaal probleem is, dus het Testen is wat gecompliceerder en zal wellicht niet afdoende zijn, totdat de cliënt het resultaat heeft bewezen in een verscheidenheid van echte situaties buiten je praktijk.

Met Voorzichtigheid Omgaan met Moeilijke Kernproblemen

EFT Tapping Caution limage

Wees erop voorbereid dat, zodra je bij een KernProbleem aamkomt, de Gebeurtenissen vaak intenser worden en dat mensen de problemen moeilijker los kunnen laten. Mensen bouwen hun hele leven op de conclusies die zij als kind hebben getrokken, dus het aanpakken van een Kernprobleem kan ervaren worden alsof je hun benen onder ze vandaan haalt.

Veel mensen zijn uitgegroeid tot een nieuw leven en zijn klaar om bevrijd te worden van een verleden dat hen niet langer steunt. Anderen zijn nog steeds zeer gehecht aan hun vroege "Waarheden", hun beeld van hun ouders of hun andere beschermende lagen, dus aan zo'n geval kun je ècht je handen vol hebben. In beide gevallen zullen, terwijl je met een KernProbleem bezig bent, al je EFT-vaardigheden worden getest, evenals die in verband met Rapport, met mededogen, communicatie en gezond verstand, dus stap er niet onvoorbereid in.

Op dit punt kan 't geen kwaad je eraan te herinneren dat professioneel gebruik van EFT voor je cliënt wel enig risico met zich meebrengt als het gaat om het blootgeven van onverwachte traumatische herinneringen Zorg ervoor dat je het materiaal over Het Ergste Eraf Halen en Meltdowns volledig onder de knie hebt en besteed aandacht aan de wegen die je met cliënten wilt bewandelen. Als je vermoedt dat iemand een probleem heeft waarvoor jij niet als behandelaar gekwalificeerd bent, zorg dan dat je verwijzingen naar gekwalificeerde geestelijke gezondheidswerkers bij de hand hebt en dat je de procedures voor een Meltdown of Abreactie voor alle zekerheid wèl kent.

Hoe goed je ook met de puur mechanische EFT bent, je moet ook de psychologie van je klanten kunnen begrijpen. Voor de meeste mensen komt dat wel met de ervaring, maar als je niet bent opgeleid in de psychologie of een verwant therapiegebied, zal je vaardigheid op dat gebied zich wellicht langzamer ontwikkelen. In dat geval kun je natuurlijk overwegen om meer trauma-training te volgen en/of meer klinisch toezicht te genieten van een collega die beschikt over de vaardigheden die jij op dat moment nog mist. 


© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden