Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

Gangbare Problemen bij EFT

Verschillende Struikelblokken Die Je Kunt Tegenkomen En Manieren Om Ze Uit de Weg Te Ruimen

Als je geen professionele geestelijke gezondheidswerker bent, hebben we deze tips voor je, waarbij we er vanuit gaan dat je met prima functionerende cliënten werkt, aangezien ik verwacht dat je dáármee in je normale EFT-Praktijk door de dagen heen vooral te maken hebt.

Ben je een professionele geestelijke gezondheidswerker die met meer complexe of risicovolle cliënten werkt, dan wijzen deze tips je wel de goede kant op, maar zijn ze voor de beste resultaten wellicht niet in alle gevallen volledig genoeg. In dat geval raden we deskundigheidstraining aan.

 De cliënt die niet voelt
Cliënt kan geen Specifieke Gebeurtenis vinden
Cliënt kan niet één Voorval tussen veel gelijksoortige toestanden uitpikken
Cliënt komt met vage problemen
Cliënt zegt "zich slechter te voelen"
Meltdowns of Abreacties
Het is moeilijk mijn cliënten te onderbreken bij het vertellen van hun verhaal
Mijn cliënt springt steeds over naar andere problemen en Voorvallen
Wat als ik de verhoogde emotionele intensiteit niet helemaal op nul krijg?

Voor extra tips, bezoek:
De EFT-Vertel het VerhaalTechniek - De HoofdMethode binnen het Kloppen

 The non-feeling client image
De cliënt die niet voelt

De cliënt die niet voelt:


Hier zijn wat nuttige tips voor cliënten die zichzelf zódanig hebben beschermd tegen hun traumatische verleden dat ze "geen gevoelens" hebben bij iets uit hun verleden. Zij kunnen zich de Gebeurtenissen vaak herinneren, soms zeer gedetailleerd. Maar ze zitten daar maar gewoon, in die sessie, zonder ook maar énige intensiteit, en laten de woorden routinematig uit hun mond morsen. Ze zitten op de automatische piloot. Geen gevoelens.

In dergelijke gevallen lijkt er geen enkele maatstaf voorhanden waaraan je eventuele vooruitgang met EFT kunt meten. Als ze, met glazige ogen, beginnen met nul te melden en eindigen, met glazige ogen, met nul te melden, hoe weet je dan of je enige vooruitgang hebt geboekt? Probeer je om hun "glazige ogen-staat" te beoordelen?

Misschien. Maar er zijn andere manieren.

Op zich hoeft het voor EFT niet per sé dat de cliënt van tevoren een meetbare intensiteit ervaart. Het kan zijn werk, zelfs onder dergelijke onbewogen omstandigheden, nog steeds doen. Vergeet niet, dat het onderliggende idee is dat de cliënt is "afgestemd op" het probleem, terwijl een onevenwichtig of verstoord energiesysteem wordt benaderd. "Afstemmen op" vereist geen emotionele intensiteit. Het vereist alleen bewustzijn. Dus probeer dit eens...

Vraag aan de cliënt: "Welke herinnering zou je liever niet hebben?"

Hoewel een cliënt wellicht geen intensiteit bij herinneringen heeft, is men bijna zonder uitzondering in staat er een onaangename uit te pikken. Neem dan die Specifieke herinnering apart en dans er aan alle kanten overheen met EFT. Graaf ieder Aspect op dat je maar kunt vinden en gebruik vervolgens je creativiteit om er nog wat meer te vinden. Doe veel Rondes. Gooi ook de 9-GamutProcedure en de alternatieve punten in de strijd. Als je het grondig wilt doen, zal dat alles je zo'n 15 tot 20 minuten kosten.

Tijdens dit proces kan het zijn dat je cliënten je aanwijzingen geven dat er vooruitgang gaande is. Switchen naar een andere herinnering lijkt onder hen soms een gedragscode te zijn waar ze naar neigen. Dat vormt bewijs dat je hebt geholpen bij het oplossen van de oorspronkelijke herinnering en dat er nu een verschuiving naar een andere plaatsvindt.

Het echte bewijs krijg je echter wanneer men bij je terugkomt. Vraag de persoon dan opnieuw: "Welke herinnering zou je liever niet hebben?" en luister naar zijn/haar reactie. Ik wed om een weekje Parijs dat MEN MET EEN HEEL ANDERE HERINNERING KOMT. Dat vormt dus inderdaad het bewijs dat je de eerstgenoemde hebt verzwakt of gedecimeerd. Gebruik dan grondig EFT op de nieuwe herinnering en stel de volgende keer dat je cliënt je bezoekt dezelfde vraag. Pas EFT toe op nieuwe herinneringen zodra ze opkomen en de kans is groot dat je de redenen voor hun zelfbescherming één voor één zult onderuit halen. Je zult geleidelijk aan hun emotionele lasten verlichten, waardoor ze wat gevoelens zullen krijgen en zich wat "normaler" gaan gedragen.

Dit is een relatief blinde aanpak, omdat we de Gebeurtenissen pakken zoals ze zich presenteren. Als je De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede-aanpak aan het doorwerken bent en van plan bent om zovéél Gebeurtenissen uit te schakelen als je maar kunt vinden, is dit een nuttig hulpmiddel. Terwijl je door Gebeurtenissen heen Tikt, wordt het geheugen van de cliënt normaal gesproken steeds vrijer en wordt het meten van vooruitgang gemakkelijker.

Als je met meer precisie werkt en een bepaalde Gebeurtenis hebt om aan te pakken, die rijkelijk heeft bijgedragen aan de spelende kwestie maar je kunt geen intensiteitswaarde te pakken krijgen, adviseren wij om andere manieren te zoeken voor het meten van de intensiteit.

Je kunt de cliënt vragen om zijn/haar visuele ervaring van de Gebeurtenis te beschrijven: zoals hij/zij hem in gedachten ziet. Is hij in kleur of zwart-wit? Ziet men het beeld van dichtbij of van veraf? Maakt de cliënt onderdeel uit van het gebeuren of bekijkt men het van buitenaf? Is de foto scherp of wazig? Zijn de kleuren helder of mat? De eerste optie in elk van deze vragen is een indicatie van hogere intensiteit, en de tweede is een aanwijzing voor lagere intensiteit. Ga, terwijl je door de details van de Gebeurtenis heen Tikt, steeds even terug om te zien of de beelden wijzigen. Houd er rekening mee dat, indien de betrokkene z'n/d'r gevoelens heeft geblokkeerd vanwege bescherming, hij/zij intenser kan worden zogauw je aan het Kloppen bent geslagen en vervolgens later in het proces gaat dalen. Hetzelfde concept gaat op voor geluiden of andere soorten ervaring als die je meer van toepassing lijken.

Gebruik bij elk onderdeel van de Gebeurtenis, waarbij je verwacht dat er wat intensiteit aan zou moeten hangen, stelselmatig zinnen die variëren van "Ik wou dat het niet gebeurd was" tot "Nou en", in plaats van een cijfer tussen 0 en 10 te vragen. Hoe dichter men bij "Nou en" komt, hoe meer intensiteit er vanaf is gehaald.

Je kunt het proces ook persoonlijker maken door de klant te vragen hoe hij/zij weet dat deze Gebeurtenis een negatief effect op hem/haar heeft. Misschien voelt men het ergens in het lichaam of misschien is er een andere meetbare indicatie die uniek is voor deze cliënt.
Over het algemeen is het zo, dat hoe meer je Klopt, hoe meer de cliënt in harmonie is met eigen geheugen en intensiteit. Plan vijf Gebeurtenissen om te behandelen en observeer of het er eenvoudiger op wordt.


Terug naar boven

Cliënt kan geen Specifieke Gebeurtenis vinden:


Soms hebben cliënten witte vlekken in hun herinneringen OF die herinneringen zijn zó traumatisch dat hun systeem ze, om zichzelf emotioneel te beschermen, onderdrukt. In beide gevallen zul je belemmeringen ondervinden bij je inspanningen om Specifieke Gebeurtenissen op te sporen .

De oplossing is dan om zo iemand een Specifieke Gebeurtenis te laten verzinnen. Vraag hem/haar om een fictieve Gebeurtenis te creëren en hem, voor zover hun verbeelding toestaat, te vullen met een uit de lucht gegrepen mishandelende/misbruikende persoon en traumatische omstandigheden. Pas dan EFT toe op deze Gebeurtenis alsof hij ècht was en blijf daarbij totdat de intensiteit is teruggebracht tot nul of een ander aanvaardbaar niveau.

Dit lijkt op het eerste gezicht misschien wat raar. Wat kan het toepassen van EFT op een Gebeurtenis die nooit heeft plaats gevonden immers voor goed doen? Wanneer je erover nadenkt, is die verzonnen Gebeurtenis echter niet zo fictief als hij er oorspronkelijk uitziet. Dat komt doordat de mensen en omstandigheden in deze "herinnering" de angst, stress, wrok, trauma's, etc. weerspiegelen die, bewust of onbewust, door de cliënt worden vastgehouden. In feite kan zo'n fictieve Gebeurtenis nog wel bruikbaarder zijn dan een Specifieke bestaande, omdat hij onderbewuste items kan bevatten.

Ik heb enorm veel succes gehad met dit hulpmiddel en adviseer je dringend het, wáár het maar van pas komt, mee te nemen .

Terug naar boven

Cliënt kan er bij veel dezelfde soort toestanden niet één Voorval tussenuit pikken:


Wij hopen vooral dat de manier waarop jij werkt met klanten je brengt naar Gebeurtenissen uit de kindertijd, met Pa en Ma en klasgenoten op school. Als je daar eenmaal bent, kom je, bijvoorbeeld, misschien die vader tegen die in allerlei verschillende Gebeurtenissen steeds dat ene zelfde iets zei, en heeft de cliënt moeite om er daar één uit te pikken. In dat geval zit je met een groter probleem, maar ook dat kan nog steeds opgelost worden.

Vraag je cliënt een Gebeurtenis te verzinnen die zo'n 1-3 minuten zou duren en die dat ene weergeeft wat vader altijd weer herhaalde. Laat de persoon een bepaalde locatie in het huis uitkiezen, een tijdstip op een dag en een situatie waarin hij dat gezegd zou kunnen hebben. Behandel vervolgens dit verzonnen verhaal alsof het een unieke Specifieke Gebeurtenis was. Werk er stukje bij beetje doorheen en neem elke intensiteit die zich aandient onder handen.

De uitdaging is dan: Deze "weergevende" Gebeurtenis zal, per definitie, sterk in de buurt komen van alle soortgelijke Gebeurtenissen waarvan jij weet dat ze er zijn. De intensiteiten kunnen zodoende koppig zijn, omdat je bij ieder stukje, elke emotie, elk Aspect grote kans hebt dat twintig Gebeurtenissen worden weergegeven in plaats van slechts één. Met dat in gedachten is het niet vreemd als je niet in één keer door deze Gebeurtenis heen komt en dus ook niet alle intensiteiten in één sessie tot nul kunt terugbrengen. Het kan je meerdere sessies kosten om tot een oplossing te komen, maar tegen de tijd dat je die éne Gebeurtenis hebt opgelost, zul je in feite de invloed van twintig Gebeurtenissen hebben opgelost.

TIP: Je werkt al met een Globaal doel in dit scenario, wees voorzichtig dat je Taal de aandacht van de cliënt niet richting nòg Globaler terrein leidt.


Terug naar boven

Cliënt komt met vage problemen:


Op basis van de gegeven voorbeelden in het Specifieke Gebeurtenissen-artikel, kan het vrij gemakkelijk zijn om een Globaal probleem te nemen en dat terug te brengen tot Specifieke Gebeurtenissen. Sommige kwesties zijn echter niet zo eenvoudig, zoals:

 • Ik ben een workaholic.
 • Ik kan niet afvallen.
 • Ik blijf maar de verkeerde partners aantrekken.
 • Ik shop teveel.
 • Ik lijd aan slapeloosheid.

Deze onderwerpen zijn natuurlijk véééél te Globaal en moeten worden uitgesplitst in hun onderliggende Specificaties. De uitgelezen methode om dat te doen, jou inmiddels bekend, houdt het stellen van vragen in die het je mogelijk maken om dieper te graven. Wellicht heb je meerdere lagen van vragen nodig. Ik kan je op geen enkele manier een uitgebreide lijst met de eindeloze mogelijkheden leveren. Hier volgen echter een paar vragen waar je mee kunt beginnen:

 • Hoe voel je je als je niet werkt?
 • Hoe voel je je als je niet kunt eten? (of niet kunt shoppen)
 • Als afvallen voor jou een gevolg zou hebben, wat zou dat dan kunnen zijn?
 • Hoe weet je dat je de verkeerde partner hebt aangetrokken?
 • Wat voor overeenkomsten hebben al die "verkeerde partners"?
 • Wanneer je niet kunt slapen, zit er dan een bepaalde gedachte, bepaald gevoel of fysieke pijn in de weg?

Wij zullen in de komende hoofdstukken doorgaan met het onderwijzen van vaardigheden voor begrip van en navigatie door problemen van cliënten.


Terug naar boven

Cliënt zegt "zich slechter te voelen":


Naar mijn ervaring is dit een teken is dat er (1) een nieuw Aspect naar de oppervlakte komt of (2) zich een fundamentele kwestie aandient.

EFT Tapping Feeling Worse image
Cliënt zegt zich "slechter te voelen"

De "nieuw Aspect"-bijdrage moet nu wel duidelijk zijn. Zowat elk nieuw symptoom dat onze klanten ervaren, met inbegrip van "zich slechter voelen" (emotioneel of fysiek), is bewijs dat één of meer van die verborgen bandieten achter de schermen op de loer ligt/liggen. Je kunt er op dezelfde manier mee omgaan als met ieder ander Aspect.

Met betrekking tot de mogelijkheid van een opdagende fundamentele kwestie moet ik ineens denken aan een cliënt die een paar jaar geleden bij me kwam, boos over een ruzie die hij net met zijn vriendin had gehad. Het was een eenvoudige ruzie en de woede erover kon normaal gesproken opgelost worden met één of twee Rondjes EFT. In de acute woede van de cliënt was echter geen beweging te krijgen en hij meldde dat hij "zich slechter voelde." Hoe dat kwam? Dat kwam doordat hij, zoals we uiteindelijk ontdekten, afgestemd was op momenten dat zijn moeder hem met geschreeuw had gekleineerd. Het echte probleem was zijn moeder, niet zijn vriendin. De ruzie met de vriendin activeerde (triggerde) het echte probleem en hij "voelde zich slechter", totdat we het moeder-probleem hadden opgelost (een kwestie van meerdere sessies, tussen twee haakjes, omdat er veel Gebeurtenissen bij betrokken waren).

Als je merkt dat je met je aanpak bij dit soort probleem terechtkomt, zorg er dan voor dat je cliënt het concept van Aspecten en gerelateerde problemen doorheeft, alsmede de mogelijkheid dat het, eventueel, slechter wordt voordat het beter wordt. Leer je klanten hoe ze zich op eigen houtje met EFT een weg kunnen banen door die momenten, hou een passende verwijzing bij de hand en stel evaluatie door een medisch deskundige voor als je cliënt op de een of andere manier bezorgd is over zijn/haar gezondheid.


Terug naar boven

Meltdowns * of Abreacties **:

* Deze term stamt uit de kernfysica en betreft het wegsmelten van beschermlagen. (Wij handhaven de term; vert.)
** Extreme vorm van Meltdown. (Ook deze term handhaven wij; vert.)

In dezelfde sfeer als een cliënt die zich slechter kan voelen alvorens zich beter te voelen, ligt het feit dat sommige cliënten met aanzienlijke trauma's uit hun verleden lopen die kunnen worden geactiveerd (getriggerd) door "de lagen eraf te pellen" zoals we in EFT doen. Wanneer ze worden geconfronteerd met een dergelijke traumatische herinnering, zullen je cliënten je in veel gevallen gewoon vertellen dat ze net iets verschrikkelijks te binnen is geschoten, maar in andere gevallen kan vóórkomen dat ze om het even wat doen - van in tranen uitbarsten tot aan iets aanval-achtigs krijgen. Terwijl tranen enigszins doorsnee zijn in therapie-sessies, worden aanval-achtige toestanden of omstandigheden waarin de cliënt "helemaal flipt" Meltdowns of Abreacties genoemd.

EFT Tapping Meltdown image
Een Meltdown of Abreactie

Over het algemeen kun je dergelijke reacties in toom houden door bij herhaling op alle punten te Kloppen, van boven naar beneden over het lichaam, totdat de cliënt begint te ontspannen. Terwijl je dat doet, gebruik je een GeheugenSteuntje als "Dit probleem" of "Dit gevoel" of gewoon "Blijf bij mij" om hem of haar uit de herinnering en terug naar het nu te halen. Op dit niveau van intensiteit is afstandelijkheid het beste beleid, dus gebruik eenvoudige Taal die de persoon uit de buurt van de Gebeurtenis haalt en liever niet terug erin brengt. Als je niet bent opgeleid om met dit soort van emotionele reactie om te gaan, verwijs de cliënt dan naar een professional die dat wèl is. Ben je niet in staat om je cliënt zèlf uit de reactie te leiden, dan is het misschien nodig een ambulance te bellen of een andere soort noodhulp te vinden.

De mate waarin echte Abreactie bij EFT voorkomt, is gering en wordt nòg geringer als je de hulpmiddelen inzet die we hebben voor het minimaliseren van emotionele pijn. Maar dìt is dus de reden waarom wij zeggen: "Hou je bij je leest." Uit voorzichtigheid kun je je klanten wat eenvoudige vragen stellen, voordat je grotere risicofactoren moet vaststellen.

 • Is bij de  persoon een psychische aandoening gediagnosticeerd?
 • Gebruikt hij/zij medicatie voor een psychische aandoening?
 • Is men ooit in een geestelijke gezondheidsinstelling geplaatst voor behandeling?
 • Heeft de betrokkene enige herinnering aan een trauma van betekenis, zoals seksueel misbruik, fysiek misbruik of strijd?
 • Zijn er delen van de kindertijd of het volwassen leven die hij/zij heeft onderdrukt of is vergeten?


Terug naar boven

Het is moeilijk mijn cliënten te onderbreken bij het Vertellen van hun Verhaal:


Enkele gedachten...

 1. Als de cliënt van tevoren weet wat hij/zij kan verwachten, is het minder waarschijnlijk dat men weerstand voelt tegen delen van EFT die voor hem/haar nog onbekend zijn.
 2. Jouw EFT zal beter zijn als je het wèl doet. Het Verhaal stoppen vanwege intensiteit kan een kans op heling inhouden.

De manier waarop je een sessie indeelt, zal hier het verschil maken. Het eerste wat je moet erkennen, is dat EFT afwijkt van iedere andere vorm van therapie waar mensen eerder al tegenaan zijn gelopen. Praattherapie is veel meer vrijstromend en fysieke therapieën worden toegepast zonder veel woorden aan problemen te besteden. Bij EFT is communicatie de sleutel. Hoe beter we in het begin over het proces kunnen communiceren, hoe beter de cliënt ons kan volgen.

Het eerste doel is te begrijpen welke verwachtingen cliënten van de sessie hebben. Verwachten ze dat zij al het praatwerk zullen doen? Verwachten ze dat er gepraat gaat worden over Globale zaken en niet over afzonderlijke momenten in de tijd? Verwachten ze dat ze in jouw praktijk hun tragische herinneringen gaan herbeleven? Allemaal heel goed mogelijk, dus een goede strategie is om ze te vragen: "Hoeveel weet je al van EFT?" Dat zal men meestal in eigen woorden proberen uit te leggen en men realiseert zich wellicht dat de eigen EFT-kennis, àls al aanwezig, wel hulp kan gebruiken. Op dat punt heb je een grote kans om ze gerust te stellen en nieuwe informatie te verstrekken. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: "Geeft niks als je het niet helemaal begrijpt. EFT is waarschijnlijk anders dan wàt je verder ook maar hebt meegemaakt, dus laat me je vertellen wat je tijdens onze sessies zoal kunt verwachten."

Laat dat volgen door gedetailleerde instructies voor Vertel het Verhaal. Vertel de persoon waarom we stoppen voor intensiteit – het is een gelegenheid om verstoringen op te ruimen die we niet over het hoofd willen zien en het zal de rest van het Verhaal minder pijnlijk maken. Laat ze van tevoren weten dat jij in zult springen als je tekenen van intensiteit ziet die zij misschien gemist hebben. Het is niet nodig om het woord "onderbreken" te gebruiken, tenzij jij dat zelf wilt. Laat ze ook van tevoren weten dat er gedurende het proces andere herinneringen of kwesties boven kunnen komen. Als dat inderdaad gebeurt, schrijven we ze liefst even op om ze later aan te pakken, en gaan dan weer terug naar de Gebeurtenis waar we mee waren begonnen.

 

Terug naar boven

Mijn cliënt springt steeds over naar andere problemen en Voorvallen:

 
Daar zijn twee veelvoorkomende redenen voor.

1. De Gebeurtenis is te actueel:
Bij gebruik van de Vertel het VerhaalTechniek of een van de varianten erop voor een redelijk actuele Gebeurtenis, zoals een relatie of huidige werksituatie, zijn de emotionele reacties van je cliënt wellicht gestoeld op tientallen jaren van soortgelijke ervaringen. De huidige situatie maakt waarschijnlijk deel uit van een patroon dat enige tijd geleden is begonnen, dus in plaats van te werken aan de bovenkant van de stapel en er middenin rond te stuiteren, ga je dieper en kijk je waar het begonnen is. Vraag je cliënt waar dit huidige gevoel (of deze persoon van nu) hem/haar aan herinnert. Wanneer heb je dit eerder gevoeld? Zoek naar een antwoord uit de kindertijd.

2. Verzameling van Gebeurtenissen:
De andere mogelijkheid is dat de Gebeurtenissen in de geschiedenis van je cliënt onderling zó nauw verbonden zijn dat ze moeilijk te scheiden zijn. Gangbare voorbeelden hiervan zijn een verzameling van Moeder-kwesties, een verzameling van Vader-kwesties of zelfs eentje van sociale problemen op school. Stel de cliënt om te beginnen gerust dat al die Gebeurtenissen te zijner tijd je aandacht krijgen. Zolang niet een aardig geselecteerd aantal daarvan is opgelost, kan het je moeilijk vallen om hem/haar "op het rechte pad" te houden, maar mettertijd en met een stevigere EFT-rugzak wordt dat makkelijker. Als de cliënt in een meer risicovolle of complexe emotionele toestand verkeert, op basis van een langdurige traumatische achtergrond, bijvoorbeeld als kind van alcoholische of anderszins onvoorzichtige ouders, is de uitdaging veel groter en vraagt het professionele training om die gevallen veilig en op de juiste manier te benaderen.

Enkele opmerkingen over beheersing: 
Om de aandacht van je cliënt te behouden zodat hij/zij bij één Gebeurtenis blijft, moet je over het algemeen eerst beginnen met aandacht voor het kiezen en kwalificeren van de Gebeurtenis. Bekijke de criteria nog eens in het Specifieke Gebeurtenissen-artikel en ga met je cliënt voor iedere Gebeurtenis door die criteria heen voordat je ermee aan de gang gaat. Zodra voor jullie allebei de grenzen van de Gebeurtenis duidelijk zijn, zal het makkelijker zijn te bepalen wanneer de cliënt naar een ander terrein is verschoven.

Het beheren van de focus van de cliënt heeft ook veel te maken met de OpstartTaal en de GeheugenSteuntjes die je gebruikt. Gebruik van Globale Taal die naar meer dan één Aspect tegelijk verwijst of naar een langer vóórtdurend patroon van reacties, kan ertoe leiden dat de aandacht van de cliënt zich binnen hetgeen jij hebt gevraagd verbreedt. Denk eraan dat je Taal is gericht op het Specifieke Moment dat je probeert op te lossen en niet opgaat in een grotere verzameling van gerelateerd materiaal.

Terug naar boven

Wat als ik de verhoogde emotionele intensiteit niet helemaal op nul krijg?


Ook hier zijn er verschillende situaties die tot het probleem kunnen leiden, maar ze wekken allemaal de indruk dat je doel op de één of andere manier te Globaal is.

Als je aan het Kloppen bent op een presentatie-kwestie (TafelBlad) in plaats van op een Specifieke Gebeurtenis (TafelPoot), kan de intensiteit dwarsliggen, omdat er zóveel Gebeurtenissen en Aspecten tegelijk op tafel liggen. Je kunt nou eenmaal niet met een paar Rondjes EFT een compleet lange termijn-probleem oplossen. Je kunt misschien voorlopig Het Ergste Eraf Halen of tot een nul komen die niet erg lang stand houdt, maar tot meetbare, duurzame lange termijn-resultaten komen betekent dat je gerelateerde Gebeurtenissen opzoekt en daar Specifiek gericht doorheen Klopt.

Als je je doel eenmaal hebt versmald tot een Gebeurtenis van 1-3 minuten, zorg er dan voor dat je daar stukje bij beetje doorheen gaat, met gebruik en behulp van Het BasisRecept voor elk Aspect afzonderlijk. Als je een hele Gebeurtenis probeert op te lossen met een paar Rondjes Tikken, zit je met hetzelfde probleem. Je hebt teveel Aspecten tegelijk op tafel liggen. Ga door de Gebeurtenis heen zoals aangegeven: stukje bij beetje, kader voor kader, en Klop op de kleinere onderdelen van de Gebeurtenis tot ze allemaal tot nul zijn gezakt en de Gebeurtenis als geheel zal doorgaans ook op nul eindigen.

Wanneer je op één bepaald kadertje binnen een Specifieke Gebeurtenis aan het Kloppen bent en de intensiteit gaat maar niet naar beneden, kun je de mogelijkheid overwegen dat dit Aspect van de Gebeurtenis is verbonden met een groter probleem of een grotere verzameling van Gebeurtenissen en dat die allemaal getriggerd zijn toen jij ging Kloppen. Ook dan eindigde je weer met een heleboel Aspecten op tafel, zodat de intensiteit koppig kan worden. Aanpassing van je Taal, zodat die verwijst naar dat unieke moment in plaats van naar het grotere probleem, zal daarbij helpen. Houd rekening met deze voorbeelden:

 • "Zijn toon veranderde en dat maakte me bang"  tegenover  "Ik ben bang als mensen naar me schreeuwen"
 • "Ik heb een vieze vlek op de vloer achter gelaten"  tegenover  "Ik heb het niet goed gedaan"
 • "Ik was bang om iets tegen haar te zeggen"  tegenover  "Ik ben bang om me te uiten"

De laatste, meer Globale versies zullen het systeem van de cliënt afstemmen op meer dan één Gebeurtenis. Experimenteer met Taal en kijk hoe het Specifieker Benoemen van dat moment kan voorkómen dat het systeem van je cliënt afdwaalt naar andere Gebeurtenissen of problemen. Anders heb je kans dat hun intensiteitsmeldingen gebaseerd zijn op meer dan je denkt.

Wanneer je een nieuwe Gebeurtenis of kwestie per ongeluk ontdekt, maak dan een notitie voor latere sessies. Voor verdere voortgang met je cliënt kunnen de kwesties worden onderverdeeld in hun eigen Gebeurtenissen.

Terug naar boven 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden