Official EFT-Leerstof

Deel II - Voor Iedereen: Kom bij de Kern van je EFT-Onderwerp

Wat Moet Ik Zeggen Tijdens het EFT-TappingProces?

Eenvoudige Manieren om onder het Kloppen "Goed om te Gaan met de EFT-Bewoording"

Toen je Het EFT-Tapping BasisRecept voor het eerst leerde, kreeg je een eenvoudige zin met blanco in te vullen deel als OpstartZin, om mee te beginnen. Die ging zo...

"Ook al heb ik deze/dit ___, ik accepteer mezelf innig en volledig."

Dit is het fundamentele antwoord op de "Wat zeg ik?"-zorg. Je hoeft alleen maar het blanco deel te vullen met woorden die het probleem beschrijven, bijvoorbeeld: pijnlijke schouder, EFT Tapping Wordsherinnering aan afwijzing, hoogtevrees, enz. Later leerden we in Inleiding tot Specifiek Benoemen Bij EFT-Tapping echter dat het Taalgebruik waarschijnlijk tot meer profijt leidt als we er meer gedetailleerd in zijn. Dat komt doordat EFT het beste werkt op zeer Specifiek uitgedrukte problemen. Dus het is beter om te zeggen: "Deze scherpe pijn aan de voorkant van mijn rechterschouder" dan alleen te zeggen: "Deze pijnlijke schouder."

Een manier om "met gezond verstand" meer Specificiteit te creëren voor je KlopRondes

Deze methode is eenvoudig en vereist geen diepgaande training. Met een beetje oefening ken je hem voorgoed uit je hoofd. Beschrijf het probleem gewoon in detail alsof je het tegen een goede vriend hebt en gebruik die Taal vervolgens in je KlopRondes.

Een voorbeeld: als je een fysieke kwestie hebt, zoals een lagere rugpijn, dan zou je tegen een vriend kunnen zeggen...

"Als ik voorover buig, krijg ik die stekende pijn in mijn onderrug, die me bijna zó hard aan 't schreeuwen brengt dat zelfs iemand die doof is me kan horen."

Hoewel dat wat langdradig is, is het hartstikke prima om dit als OpstartTaal te gebruiken...

"Ook al krijg ik als ik buk die stekende pijn in mijn onderrug, die me bijna zó hard aan het schreeuwen brengt dat zelfs iemand die doof is me kan horen, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Voor het GeheugenSteuntje kun je dat inkorten tot iets als...

"Stekende pijn in onderrug die maakt dat ik wil schreeuwen."

Vergeet niet, dat dit een indirecte manier is om je te richten op de onderliggende emotionele kwesties. Als je zo Specifiek mogelijk bent geweest en niet de gewenste verlichting krijgt, is meer of betere Taal niet de oplossing. Het vinden van de onderliggende emotionele kwesties en werken met Specifieke Gebeurtenissen is de beste volgende stap.

Een ander voorbeeeld:deze keer voor een emotionele kwestie. Tegen een vriend zou je kunnen zeggen...

"Wanneer ik een slang zie, bonst mijn hart, word ik duizelig en denk ik dat ik dood ga."

Je OpstartTaal zou dan kunnen zijn...

"Hoewel mijn hart bonst als ik een slang zie, en ik duizelig word en denk dat ik dood ga, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Het GeheugenSteuntje zou kunnen zijn...

"Slang, bonzend hart, duizelig, ik ga dood."

Nogmaals, dat we ons richten op symptomen die uit een emotionele kwestie voortkomen, is een indirecte manier om ons te richten op het echte probleem. Voor beter resultaat is het zinvoller om, in plaats van andere Taal te verzinnen, dieper te graven en met Specifieke Gebeurtenissen te werken.

Nòg even een voorbeeld:

 

deze keer voor een Specifieke Gebeurtenis. Tegen een vriend zou je kunnen zeggen...

"Toen mijn lerares in de derde de hele klas vertelde dat ik te dom was om iets te leren, was ik zó gekrenkt dat ik van de aardbodem wou verdwijnen."

Je OpstartTaal zou dan kunnen zijn...

"Hoewel mijn lerares in de derde de hele klas vertelde dat ik te dom was om iets te leren, en ik zó vernederd was dat ik van de aardbodem wou verdwijnen, accepteer ik mezelf innig en volledig."

Je GeheugenSteuntje zou kunnen zijn...

"Vernederd, van de aardbodem verdwijnen."

Je kunt de woorden, als je dat liever doet, ook even opschrijven in treffende en Specifieke details, alsof je een brief stuurt aan een vriend. Gebruik die woorden in je Rondjes EFT-KlopWerk. Hoe meer je dit doet, hoe meer je je vaardigheden zult verfijnen en manieren zult ontwikkelen om de klus met minder woorden te klaren.

Houd er rekening mee dat de extra Taal in het bovenstaande voorbeeld nog steeds pas een beschrijving is van één kader binnen een Gebeurtenis van 1-3 minuten. De lerares zei de woorden, ik had de gevoelens en dit is hoe ik dat moment zou omschrijven. Dat houdt niet de 20 minuten-analyse in die je wellicht doorloopt wanneer je je vriend erbij vertelt dat die lerares ongetwijfeld zelf ook problemen had, of hoe jouw moeder vroeger ook altijd zulke dingen zei, of dat dìt nou is wat er voor zorgt dat je binnen je huwelijk dat probleem van angst voor afwijzing blijft houden. Zorg dat je precies op tijd Specifiek Benoemt.

VOORZICHTIG - Wees niet "te Globaal" met je Taal:Zoals ik al aangaf in de vorige alinea: realiseer je wel dat het met deze "aan je vriend dingen vertellen"-versie van Taal gemakkelijk gebeurt dat je afdwaalt naar andere Gebeurtenissen of andere Globale kwesties. Het doel is nog steeds om Specifiek te zijn omtrent de afzonderlijke kaders van het 1-3 minuten tijdsdeel, en je moet je Taal je daar niet van af laten leiden. Vergeet niet, de bedoeling van de Taal, met name van het GeheugenSteuntje, is om je te helpen je aandacht te houden bij het Specifieke onderwerp dat je hebt gekozen om je met je KlopRonde op te richten.

Het doel is belangrijker dan de Taal: Als je ieder probleem opbreekt in kleinere stukjes met behulp van de concepten Aspecten, Specifiek Bemoemen en Specifieke Gebeurtenissen, dan komt, zogauw je een goed en concreet doel hebt, het Woordgebruik vanzelf uit de lucht vallen. Als je problemen hebt met het formuleren van je OpstartZin, moet je waarschijnlijk gewoon Specifieker zijn. Het is alleen moeilijk om Woordgebruik te formuleren als je teveel "probleem" op je bord hebt.

Waar EFT-ers in de War Raken Over het Woordgebruik

De bovenstaande methodes zijn eenvoudig, ongecompliceerd en zullen zelfs de nieuwkomer in veel gevallen naar stevige KlopResultaten leiden. Maar verwarring kan ontstaan wanneer je mij EFT ziet presenteren op de talloze video's op deze website. Dan lijk ik allerlei "impulsieve Taal" te uiten die ver boven de bovenstaande uitleg lijkt uit te steken. In zekere zin is dat waar. Ik heb mijn Taalgebruik door de jaren heen verfijnd, zoals jij vast ook zult doen als je meer ervaring hebt. Maar deze TaalPatronen zijn slechts verfijningen en voegen slechts wat "slagroom toe aan de taart." Zo ver ben jij nog niet, maar wat je hierboven hebt meegekregen is "de taart" en die is al door duizenden gebruikt, met stevige resultaten tot gevolg. Ben je nieuwkomer, dan is het niet noodzakelijk of handig om te verwachten dat jouw EFT-vaardigheden overeenkomen met die van mij. Tenminste nòg niet.

Eén ding is echter zeker! Het is VEEL eenvoudiger en VEEL efficiënter om deze eenvoudige vaardigheid te ontwikkelen dan gebruik te maken van de KlopScenario's die op internet veelvuldig in omloop zijn. Zie: De Voordelen en Risico's van EFT-Tapping KlopScenario's. Deze vooraf geformuleerde Verwoordingen zijn zogenaamd ontworpen om je er met EFT mee te richten op jouw Specifieke kwesties en je het leren van die ene eenvoudige vaardigheid te besparen. De pogingen van een buitenstaander zullen echter slechts zelden met succes jouw Specifieke doel raken. Als je er wèl voor kiest, maak dan liever gebruik van de hulp van een goed opgeleide Gold Standard EFT-Beoefenaar.

Als je de meer geavanceerde hoofdstukken van deze Gold Standard EFT-Leerstof bereikt, zul je zien hoe de Taal van de Opstart en het GeheugenSteuntje creatief kan worden gebruikt ter verbetering van het proces. Dat vraagt natuurlijk ervaring, maar kan, via oefening in de praktijk, door iedereen worden bereikt. Als je er nu al in geïnteresseerd bent, kun je de volgende geavanceerde artikelen doorlezen:

Probeer Hulpmiddelen voor Zelfhulp met EFT-Tapping uit

Deze twee artikelen bieden uitstekende gereedschappen voor zelfhulp:

OVERZICHT:

In dit artikel heb je meer geleerd over het kiezen van effectieve Taal voor je KlopRondes.

  • De uitgesproken Woorden zijn bedoeld om je geconcentreerd te houden op het doel van je KlopRonde.
  • De fundamentele Beschrijving van het probleem in 2-3 woorden is de beste eerste stap.
  • Je probleem of een Aspect ervan Specifieker Benoemen is vaak beter.
  • Om Specifieker te kunnen zijn helpt het vaak om te doen alsof je het probleem beschrijft voor een vriend.
  • Wees voorzichtig dat je Taal je niet meetrekt in te Globaal gebied,
  • Dieper graven in onderliggende problemen en een beter doelwit voor je KlopRondje te vinden is doorgaans effectiever dan "betere Taal" te zoeken. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden