Official EFT-Leerstof

Deel IV - Voortgezet: Kom Kloppend Dieper in Emotionele Kwesties

DetectiveWerk Binnen het EFT-TappingProces

 Bij het KernProbleem Zien te Komen

Het doel van het grote DetectiveWerk in EFT is de centrale of meest kernachtige emotionele problemen te vinden die bijdragen aan de huidige ongemakken van je cliënten.

EFt Tapping Core Issues image
Kernproblemen kunnen puzzels zijn die
diep in de psyche van je cliënt verborgen liggen

Een KernProbleem is meestal gevormd in de kindertijd, maar kan ook het gevolg zijn van een heftig trauma, zoals een auto-ongeluk of aanranding, later in het leven. In de loop van de tijd kunnen die KernProblemen begraven raken onder de ene na de andere laag van gewaarwording, rechtvaardiging en beschermtrucjes, zodat ze niet altijd gemakkelijk te vinden zijn.

Soms komt zo'n KernProbleem al direct te voorschijn, maar helaas zijn het maar al te vaak puzzels die diep in het geestelijk gebied van de cliënt verborgen liggen en is er veel duw- en trekwerk nodig om ze alsnog tevoorschijn te laten komen. Als cliënten, bijvoorbeeld, niet volledig het verband tussen emoties uit het verleden en huidige klachten "doorhebben", weten ze niet echt hoe ze jou aan de benodigde informatie kunnen helpen. Als ze dat wèl "doorhebben", hebben de meeste mensen daarnaast nog manieren gevonden om emotionele pijn te verdoezelen of rationaliseren; vaak hebben ze dan ook niet in de gaten dat een Gebeurtenis ze nog steeds dwars zit, totdat iemand (jij) ze helpt om dieper te graven.

Dit artikel biedt je enkele handige manieren om KernProblemen te achterhalen. Maar dan hebben we het wèl over een artistieke vaardigheid die moet worden aangepast aan de cliënt. Onze Kunst van het Aanreiken-video's staan vol met concrete praktijkvoorbeelden.

In een eerder artikel bespraken wij Specifieke Gebeurtenissen en hun spilfunctie in krachtige EFT-Sessies. We gaven ook voorbeelden van Globale problemen die onderverdeeld kunnen worden in Specifieke Gebeurtenissen en gebruikten een angst voor afwijzing als voorbeeld voor hoe je simpelweg op zoek kunt gaan naar de Gebeurtenissen waarin iemand werd afgewezen en die dan kunt aanpakken met EFT. Er zijn tal van problemen die vrij duidelijk wijzen op de Specifieke Gebeurtenissen die erachter zitten ... hier zijn enkele voorbeelden uit dat artikel, elk vergezeld van één eenvoudige vraag die je zou kunnen stellen om gerelateerde Gebeurtenissen te weten te komen:

 • "Ik ben bang voor afwijzing": Kun je me vertellen over (de/het) specifieke moment(en) dat je werd afgewezen?
 • "Ik ben claustrofobisch": Herinner je je (een) moment(en) dat je je ongemakkelijk voelde doordat je opgesloten was in een ruimte?
 • "Ik heb een hoop stress op mijn werk": Kun je je de eerste keer, of andere keren, herinneren dat je stress voelde op je werk?
 • "Mijn moeder en ik hebben altijd ruzie": Welke ruzie(s) zit(ten) je nog steeds het meest dwars?
 • "Mannen behandelen mij niet prettig": Kun je je de eerste keer, of andere keren, herinneren dat mannen je niet prettig behandelden?
 • "Ik ben bang om in het openbaar te moeten spreken": Is het voorgekomen dat je in het openbaar moest spreken en dat het niet goed ging?

Eigenlijk ben je, wanneer de Specifieke Gebeurtenissen pal voor je neus liggen, bezig met een simpeler geval ... maar er zijn andere gevallen, die meer vaardigheid vereisen. Als er, bijvoorbeeld, iemand je praktijk binnenstapt die zegt: "Ik ben een workaholic", wat dan? Zoek je dan naar de Specifieke Gebeurtenissen waarin hij of zij tot laat op kantoor bleef? Waarschijnlijk niet. In dat geval richten wij ons liever op de Gebeurtenissen die de veroorzakers lijken te zijn van de drang om zoveel te werken. Je krijgt betere resultaten door dieper te zoeken. Zo zou ook bij de angst voor spreken in het openbaar, als die werd veroorzaakt door Gebeurtenissen met een vader die commentaar had op alles wat je cliënt zei, de hierboven gesuggereerde vraag je niet veel verder helpen. De voorbeelden zijn ontelbaar en wanneer je op een stenen muur stuit, zul je dan ook als Detective moeten optreden.

SpeurVaardigheden Ontwikkelen

De kwaliteit van je DetectiveWerk als EFT-Beoefenaar zal bepalen hoe snel of hoe grondig je een probleem kunt behandelen. Alle hierna volgende elementen zullen belangrijk zijn bij het ontwikkelen van je vaardigheden.

Routekaart - Het werken met TafelBladen, TafelPoten en Aspecten als bouwstenen van emotionele problemen zal een enorme hulp blijken bij het organiseren van je aanpak en biedt een nuttige routekaart naar het KernProbleem.

Goede vragen - Hoewel iedere kwestie zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt, kan de kwaliteit van jouw vragen ervoor zorgen dat je sessie zich van een Globaal probleem via Specifieke Gebeurtenissen kan bewegen richting KernProbleem.

Inzicht & Ervaring - Grondig inzicht in hoe problemen worden vervaardigd door Geschrijf op onze Muren zal zorgen voor een dieper niveau van vaardigheid en een geweldig fundament voor intuïtieve begeleiding.

Kwaliteiten - Een goede Detective heeft altijd bepaalde persoonlijke trekjes die iedereen kan ontwikkelen. Die zullen verdergaande steun bieden bij het uiteindelijke doel: KernProblemen oplossen.

Testen - Als je zorgvuldig, grondig en creatief omgaat met de inzet van al de TestGereedschappen, zal dat zorgen voor waardevolle aanwijzingen bij het achterhalen van verborgen kwesties en een behoorlijk nauwkeurige indicatie wat betreft het moment dat de klus echt geklaard is. We gaan nu nader in op elk van deze onderwerpen.

ROUTEKAART

EFT Tapping Road Map image

De TafelBladTheorie werd al in een eerder artikel besproken. Hij biedt een zeer nuttige structuur voor het navigeren door de verschillende lagen van een emotioneel probleem en kan je de relatie tussen al de stukken helpen herkennen. We gaan die discussie hier niet herhalen, maar raden je aan zoveel ervaring als mogelijk is op te doen met dat denkbeeld. Als het eenmaal een tweede natuur voor je wordt, zul je in je sessies een geheel nieuw niveau van begrip als bron tot je beschikking hebben.

GOEDE VRAGEN

EFT Tapping Questions image

Veel van de informatie die je nodig hebt om KernPproblemen met succes te kunnen aanpakken, bevindt zich in de herinneringen van de cliënten. Zoals we al eerder meldden - die weten niet altijd welke stukken informatie in hun sessies het meest waardevol zijn, dus moet jij klaarstaan met wat gespreksopeners.

Laten we aannemen dat je cliënt is aangekomen met een algemeen iets als "Ik kan niet slapen."  Alle hier volgende vragen zijn dan nuttig voor wat dieper graafwerk.

 • Hoe komt dat, denk je?
 • Als je dat niet weet, kun je er dan misschien naar raden?
 • Wat gebeurt er als je dat probeert?
 • Wanneer is het begonnen?
 • Is er een specifieke emotie die je in die situatie voelt?
 • Hoe lang zit het je al dwars?
 • Wanneer was de eerste keer waarvan je je herinnert dat je je zo voelde? Wat gebeurde er in die tijd of tot een jaar ervóór in je leven?
 • Als er in het verleden iets is gebeurd dat bijdraagt aan dit probleem, wat zou dat dan zijn?
 • Als je je leven over kon doen, welke persoon of Gebeurtenis zou je er dan liever uit laten?

Het hoofddoel hierbij is (een) Specifieke Gebeurtenis(sen) te vinden die is/zijn gerelateerd aan de spelende kwestie. Mocht je cliënt overigens problemen hebben met het oproepen van verwante herinneringen, vraag hem/haar dan gewoon om er eentje te verzinnen...

 • "Als iemand anders met jouw probleem zou kampen, wat voor soort ervaringen denk je dan dat hij/zij gehad zou kunnen hebben?"
 • "Als je je een ervaring kon voorstellen die aan jouw gesteldheid zou kunnen bijdragen, hoe zou dat verhaal dan luiden?"

Wat je cliënt zich zal voorstellen, zal vaak dicht bij een werkelijke ervaring komen, dus zelfs als de details niet 100% kloppen, kun je nog steeds iets bereiken. Het stellen van veel vragen zal de persoon stimuleren om meer details toe te voegen. Door te Kloppen op alle Aspecten die de intensiteit doen stijgen, zal iedere onderliggende waarheid in de verhalen geraakt worden.

Zodra je een emotie of Specifieke Gebeurtenis hebt blootgelegd, kun je met een aantal daarvan doorgaan om nog dieper te komen.

 • Aan wie of wat doet dit probleem of gevoel je denken?
 • Wat betekent "gekwetst" (of andere passende emotie) voor je?
 • Welke reden kan die persoon hebben gehad om te doen wat hij/zij heeft gedaan?
 • Is er iemand die jou misschien onbewust heeft geleerd je zo te voelen? (dat wil zeggen: Wie heeft dat op Je Muren Geschreven?)
 • Welke keerzijde (straf) zit er aan bevrijd te worden van het probleem?
 • Wat is de goede kant (profijt) van het probleem die zit aan behoud ervan?

Deze vragen zullen enorm veel informatie opleveren die je kunt opslaan als Aspecten, mogelijkheden om pijn te minimaliseren, aanwijzingen voor het Testen, benaderingswijzen om toe te passen, mogelijke OpstartZinnen, Schrijfsels op Hun Muren, enzovoort. Hoe meer informatie je hebt, hoe effectiever je door je sessie heen kunt gaan.

INZICHT EN ERVARING

EFT Tapping Insight image

Er is geen vervanging voor jarenlange ervaring met emotionele kwesties en Specifieke Gebeurtenissen. Ongeacht hoeveel vragen je in je gereedschapskist hebt, de kwaliteit van de vragen die opkomen hangt af van de mate waarin jij inzicht hebt in emoproblemen.

De Schrijfsels op Je Muren is een concept dat met je mee kan groeien en zal je bij iedere nieuwe cliënt inzicht blijven verschaffen, dus ons advies is om daar echt diep mee te graven. Pas het toe op je eigen leven en besteed ook aandacht aan de wijze waarop het de interactie tussen andere mensen beïnvloedt.

                                                                                                                                INZICHT

Ondertussen hebben wij een paar stukjes inzichtelijke wijsheid om je te helpen je reis wat in te korten.

Thema's van KernProblemen

Het is de moeite waard om voorbereid te zijn op KernProblemen voordat ze zich aandienen en vanuit je ervaring zie je ze misschien wel eerder dan je cliënt zelf. Terwijl jij die ervaring opdoet, is hier vast een lijst van veelvoorkomende thema's die zich vaak als KernProbleem aandienen:                                                                                                                                                                                                                                           

 • Ik ben niet goed genoeg
 • Ik ben geen liefde waard
 • Het is slecht om geld te verdienen
 • Ik ben niet slim
 • Ik ben niks waard
 • Het is niet veilig om te ontspannen
 • De wereld is niet veilig
 • Ik hoor er niet bij
 • Schande
 • Schuldgevoel
 • Goedkeuring
 • Afwijzing
 • Veiligheid
 • Veroordeling 
 • Controle
 • Woede
 • Autoriteit

In Algemene Emoties Zien Door Te Dringen

Gevoelens als stress, angst, verdriet, depressie, of misère zijn heel algemeen. Achter een veralgemeniseerd gevoel zitten gewoonlijk verschillende specifieke emoties die zich zódanig met elkaar hebben vermengd dat ze niet langer herkenbaar zijn. Laten we, bijvoorbeeld, zeggen dat de cliënt als kind door zijn vader onder grote druk werd gezet om op school tienen te halen. De prijs die hij had betaald voor het behalen van lagere cijfers was: afgekeurd worden door de man die hij het meest bewonderde. Hij zag die afkeuring slechts een enkele keer, maar dat was pijnlijk genoeg om hem op te zadelen met een onophoudelijk streven naar perfectie.

Sindsdien hadden zijn baas, zijn vrouw en zijn kinderen allemaal de meest "perfecte" versie van hem meegemaakt. Een perfecte man laat echter niet zijn woede, verdriet of teleurstelling zien, dus wanneer hij dergelijke gevoelens had, begroef hij ze steeds achter een muur van "perfectie". Tegen de tijd dat hij bij jou aankomt, hebben al die begraven gevoelens zich, samen met de angst om mensen teleur te stellen, omgevormd tot één grote algemene puinhoop genaamd 'angst'.

Terwijl een beginneling in EFT misschien gaat Kloppen op "Hoewel ik deze angst heb, ..." en wellicht uiteindelijk wat resultaat zal boeken, weet een ervaren EFT-Practitioner dat die angst veel meer behelst dan wat de benaming weergeeft. Inzicht in hoe deze veralgemeniseerde gevoelens worden gecreëerd zal je helpen te herkennen hoe diep je moet gaan om de wortel van het probleem te vinden of hoeveel onderdelen je moet benaderen om tot resultaten te komen.

Waarom koos je die reactie?
Denk hier eens over na... Als twee mensen in exact dezelfde situatie terecht komen, is het goed mogelijk dat de ene persoon hulpeloosheid als reactie kiest, terwijl de ander misschien teleurstelling of woede kiest. Hoe komt dat?

KernProblemen hebben de gewoonte om onze algemene perceptie van de wereld te kleuren. Zodra iemand bijvoorbeeld een heftige ervaring van machteloosheid heeft, zal die op Zijn/Haar Muren worden Geschreven en de betrokkene zal nieuwe situaties voortaan beoordelen op basis van de waarschijnlijkheid of ze hem/haar hulpeloos zullen achterlaten. Dienovereenkomstig zal er een reeks van Gebeurtenissen zijn waarin men zich hulpeloos voelde en het zal zogezegd dan ook de "reactie van zijn/haar keuze" worden.

Hetzelfde zou gelden voor iemand die een heftige ervaring van teleurstelling, woede of wat dan ook had - door de Gebeurtenissen te verkennen die dat oorspronkelijk op die Muren hebben Geschreven, kun je vaak het KernProbleem achterhalen.

KWALITEITEN

EFT Tappng Qualities image

Een wetenschappelijke benadering helpt veel bij goed speurwerk. Sommige mensen zijn geboren met een natuurlijke belangstelling voor wetenschappelijke onderwerpen en zijn gefascineerd door hoe dingen werken. Mensen met een wetenschappelijke inslag breken ieder proces graag op in al z'n verschillende onderdelen om dan te kijken hoe ieder ervan bijdraagt aan het algehele beeld. Zij dompelen zich onder in puzzels, vergelijkingen en mechanica, puur om te zien hoe ze uit elkaar vallen.

Zoals je wellicht al weet, werd EFT ontworpen door een wetenschapper (ikke), een ingenieur om precies te zijn, en de wetenschappelijke aard van mijn DetectiveWerk is makkelijk te herkennen. Omdat ik trouw ben aan mijn natuurlijke karakter, ben ik niet tevreden met: "Dank je, ik voel me al beter." Nee, ik wil juist weten "Waarom? Welk deel voelt zich beter? Hoevéél beter voelt het? Waar ligt het bewijs?" En nog belangrijker - ik dompel mezèlf onder in de kwestie alsof het een puzzel is en ik laat me nooit onder druk zetten door enig speciaal resultaat dat geboekt zou moeten worden.

Veel mensen zijn niet geboren met een wetenschappelijke aanleg, maar vaardigheden in die richting kunnen nog worden ontwikkeld. Hieronder stel ik de belangrijkste kwaliteiten van goed DetectiveWerk vast en ga er zonder meer vanuit dat alle lezers wel minstens één richting zullen herkennen waarin zij kunnen groeien.

Ongeneeslijke nieuwsgierigheid-

Je kunt jezelf gewapend hebben met honderden vragen, maar als je niet oprecht nieuwsgierig bent naar hoe de wereld van je cliënt in elkaar zit, zul je niet weten hoe je ze moet gebruiken. Soms opent een inzichtelijke vraag een bron van informatie, op andere momenten heb je wellicht meerdere simpele vragen nodig om hetzelfde te bereiken. Vaak weet je niet waar een probleem je heen leidt, en de cliënt net zo min, en zal een overvloed aan eenvoudige vragen jullie tweetjes gezamenlijk stap voor stap begeleiden. In beide gevallen is de kwaliteit van jouw nieuwsgierigheid vaak bepalender dan een lijst met briljante vragen.

Afstand-

Dat betekent niet dat je afstandelijk of ongevoelig moet zijn. Het gaat hier alleen om afstand van je resultaten en afstand van je cliënten. We zullen ze beide even nader bekijken.

 • Afstand van je resultaat betekent dat je in je sessie staat alsof je een experiment aan het uitvoeren bent. Bij ieder probleem en iedere benadering weet je dat het ofwel wèl ofwel níet werkt. Als het niet werkt, probeer je iets anders en je voelt geen stress over de uitkomst. Er zijn nooit fouten, alleen nieuwe informatie. Je bent niet bang om dingen verkeerd te doen of voor je klant z'n neus te staan klungelen. Het hele egogebeuren heb je opzij gezet omwille van het experiment en je geniet van de uitdaging die elke puzzel met zich meebrengt.
 • Afstand van je cliënt betekent dat je je in je passie niet laat drijven door het gevoel te hebben dat men je nodig heeft, dat er een verbinding is of dat je goedkeuring krijgt. Als je experimenten geen resultaten opleveren, komt de cliënt misschien niet terug voor een volgende sessie en als je afstandelijk bent, voelt dat OK. Als je dat níet bent, voel je misschien spanning en word je misschien verleid tot het gebruik van andere tactieken om afwijzing te vermijden.

Geduld-

Geduld met jezelf, geduld met je cliënt en geduld met het proces - allemaal belangrijk voor goed DetectiveWerk. Herinner je je Columbo? Columbo was een zeer geslepen Detective uit een Amerikaanse TV-serie in de jaren 1970. Zijn wijze van onderzoek was nieuwsgierig, zorgvuldig en vermakelijk onbedorven. Zijn grootste deugd was dat hij het geduld had om te wachten totdat alle stukjes van de puzzel zich voor z'n neus presenteerden ... en dan kreeg hij een briljant, schijnbaar heel voor de hand liggend inzicht dat op wonderbaarlijke wijze de zaak oploste. EFT kan er precies zo uitzien. Er zijn een heleboel variabelen in het spel, vooral bij complexe kwesties, en soms komen de grote antwoorden niet zomaar meteen in beeld, maar geduld en volharding betalen zich terug.

Alle drie deze kwaliteiten zullen je aanmoedigen er echt bij te zijn in je sessies en je ego opzij te zetten. In die reikwijdte zul je toegang hebben tot betere inzichten, betere vragen, betere intuïtie en betere resultaten, dus neem deze gelegenheid te baat om te beoordelen waar je kunt groeien. Het eindresultaat zal zeker de moeite waard zijn. De Kunst van het Aanreiken-video's geven deze kwaliteiten in actie veelvuldig weer en voorzien jou van een enorme bron voor ideeën en aanpak.

TESTEN

EFT Tapping Testing image

Bij het Testen gaat het niet alleen om de van 0 tot 10-intensiteitsmeldingen, maar ook om de grote verscheidenheid aan methodes die je vindt in ons artikel Testen. TestMethodes moeten worden toegepast totdat de kwestie niet meer kan worden geactiveerd. Op die manier vertelt het Testen ons dus uiteindelijk wanneer de klus echt geklaard is. Het vertelt ons ook wanneer ons meer te doen staat en het kan ons speurwerk in de goede richting sturen. Testen en DetectiveWerk zijn zó met elkaar verweven dat je onmogelijk het éne wel en het àndere niet bij de hand hebt.

Een van de grote valkuilen voor EFT-Practitioners is dat ze niet grondig genoeg Testen. Hoe dat komt? We vermoeden dat het iets te maken heeft met vertrouwen in zichzelf of hun werk. Sommige mensen zijn misschien opgevoed met het streven naar hoge standaarden en andere zijn zonder meer tevreden met de resultaten, hóe ze ook uitvallen. Het is moeilijk om één reden op zo veel mensen vast te pinnen, maar het is een gebied waar de meeste mensen niet onderuit komen.

Als je wordt geconfronteerd met een probleem dat niet goed reageert op het BasisWerk van EFT, of de Specifieke Gebeurtenis die je hebt leidt niet tot verlichting voor het algehele probleem, hou dan in gedachten dat er meer bewijs nodig is. In plaats van meer BasisWerk toe te passen dan wat het eigenlijk aankan of terug te keren naar een "creatieve" Globale aanpak, verdient het aanbeveling om dieper te graven in de emotionele structuur van de cliënt en zo beter materiaal te vinden om op te Kloppen. 


© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden