Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL IV – Avansert: Å dykke dypere ned i emosjonelle problemer

Detektivarbeid i EFT-prosessen

Å komme til kjernen i problemene

Målet med dyktig detektivarbeid i EFT er å finne de sentrale eller grunnleggende, følelsesmessige problemene som bidrar til de plagene klienten opplever nå.

EFt Tapping Core Issues image
Grunnleggende problemer kan ligge skjult
dypt i klientenes psyke

Grunnleggende problemer er ofte dannet i barndommen, men de kan også være et resultat av et betydelig traume som en bilulykke eller seksuelle overgrep senere i livet. Etter som tiden går, kan disse sentrale spørsmålene bli begravet under lag på lag av oppfatninger, begrunnelser og beskyttende mekanismer, slik at de ikke alltid er lette å finne.

Noen ganger dukker disse sentrale problemene opp med det samme, men alt for ofte ligger de gjemt som puslespill dypt inne klientenes psyke og trenger å bli pirket borti flere ganger før de kommer til syne. Hvis for eksempel klientene ikke helt "fatter" sammenhengen mellom tidligere følelser og de nåværende plagene, vil de ikke vite hvordan de skal gi deg den informasjonen du trenger. Videre, selv om de faktisk "fatter" det, har de fleste funnet måter å dekke over eller rasjonalisere emosjonelle smerter og ofte ikke anerkjenner at en hendelse fortsatt er plagsom før noen (du) hjelper dem med å grave dypere.

I denne artikkelen gir deg noen nyttige metoder å finne grunnleggende problemer. Men her snakker vi om en kunstnerisk dyktighet som må tilpasses klienten.  Våre Art of Delivery-videoer er fylt med praksiseksempler.

I en tidligere artikkel diskuterte vi Bestemte hendelser og deres avgjørende rolle i kraftfulle EFT-økter. Vi har også presentert eksempler på globale problemer som kan deles inn i bestemte hendelser og brukt frykt for avvisning som eksempel på hvordan du ganske enkelt kan se etter spesielle hendelser der noen ble avvist og ta de med EFT. Det er mange problemer som ganske tydelig peker til bestemte hendelser bak dem... her er noen eksempler fra artikkelen, hvert med et enkelt spørsmål du kan bruke til relaterte hendelser:

 • "Jeg er redd for avvisning": Kan du fortelle meg om noen bestemte ganger du har blitt avvist?
 • "Jeg har klaustrofobi": Husker du noen ganger da du følte deg innestengt?
 • "Jeg har mye stress på jobben min": Husker du den første gangen, eller andre ganger du følte stress på jobben?
 • "Min mor og jeg krangler hele tiden": Hvilke krangler plager deg mest?
 • "Menn behandler meg ikke bra": Husker du første gang, eller andre ganger, at menn ikke behandlet deg bra?
 • "Jeg er redd for å snakke i offentlige forsamlinger": Var det en gang(er) når du snakket offentlig at det ikke gikk bra?

Egentlig, når de spesielle hendelsene er like framfor deg, jobber du med en av de enklere sakene ... men det finnes andre som vil kreve mer dyktighet. Hvis for eksempel noen kommer inn på kontoret og sier "jeg er arbeidsnarkoman", vil du se etter spesielle hendelser der han eller hun var lenge på kontoret? Sannsynligvis ikke. I slike tilfeller ønsker vi å finne hendelser som synes å være årsaken til trangen til å jobbe så mye. Derfor vil du få bedre resultater ved å grave dypere. Tilsvarende, hvis frykten for offentlige taler ble forårsaket av hendelser med en far som kritiserte hvordan klienten uttrykte seg, ville ikke spørsmålet som er foreslått over være til noe hjelp. Eksemplene er uendelige, så når du føler du stanger hodet mot en murvegg, må du bli detektiv.

Utvikling av ferdigheter som detektiv

Kvaliteten på ditt detektivarbeid som EFT-utøver avgjør hvor raskt eller hvor grundig du kan løse et problem, og alle disse elementene vil være viktig i utviklingen av dine ferdigheter.

Veikartet - Å arbeide med bordplater, bordbein og aspekter som byggesteinene i følelsesmessige problemer vil være en enorm hjelp i å organisere din tilnærming og gir et nyttig veikart til grunnleggende problemer.

Gode spørsmål - Selv om hver sak vil ha sine egne utfordringer, kan kvaliteten på dine spørsmål føre dine behandlingsøkter fra globale problemer gjennom spesifikke hendelser til grunnleggende problemer.

Innsikt & opplevelse - En helhetlig forståelse av hvordan problemer oppstår gjennom Skriften på Veggen vil gi mer grunnleggende kompetanse og vil være et godt fundament for intuitiv veiledning.

EgenskaperAlle gode detektiver har noen personlighetstrekk som kan utvikles av alle og vil ytterligere støtte det endelige målet med å bryte sammen kjernesaker.

Testing - Å være metodisk, grundig og kreativ med alle testverktøyene vil gi verdifulle ledetråder for å finne skjulte problemer og en mer nøyaktig indikasjon på når arbeidet virkelig er gjort.

Vi ser nærmere på hvert av disse emnene nedenfor.

VEIKART

EFT Tapping Road Map image

Bordplateteorien ble omtalt i en tidligere artikkel. Den gir en veldig nyttig struktur for å navigere gjennom lag av en emosjonelle problemer og hjelper deg med å gjenkjenne hvor alle bitene er relatert. Vi gjentar ikke denne diskusjonen her, men anbefaler at du får så mye erfaring med dette begrepet som mulig. Når det blir en naturlig del av deg, vil ha et helt nytt forståelsenivå tilgjengelig som en ressurs i dine økter.

GODE SPØRSMÅL

EFT Tapping Questions image

Mye av den informasjonen du trenger for å ta opp grunnleggende spørsmål blir båret i klientenes minner. Som tidligere nevnt, vet de ikke alltid hvilke opplysninger som er mest verdifulle i behandlingen, så du må ha forberedt noen måter å starte samtalene på.

La oss anta at klienten har presentert et generelt problem som "Jeg får ikke sove".  Alle de følgende spørsmålene er nyttige for å grave litt dypere.

 • Hvorfor tror du det er slik?
 • Om du ikke vet hvorfor, kan du ta gjette?
 • Hva skjer når du prøver?
 • Når begynte det?
 • Er det noen bestemte følelser at du føler i denne situasjonen?
 • Hvor lenge har det plaget deg?
 • Når var første gang du husker at du følte det på denne måten? Hva skjede i livet ditt på den tiden,veller i løpet av et år før?
 • Hvis det var en hendelse fra tidligere som bidrar til dette problemet, hva ville det være?
 • Hvis du kan leve livet ditt om igjen, hvilken person eller hendelse ville du ønske å slippe?

Hovedmålet her er å finne en bestemt hendelse(r) relatert til det aktuelle problemet. Men hvis klientene dine har problemer med å hente fram noen relaterte minner, be dem om å dikte opp et...

 • "Hvis det var noen andre som hadde ditt problem, hva slags erfaringer tror du at de kunne ha hatt?"
 • "Hvis du kunne tenke deg en opplevelse som kunne bidratt til ditt problem, hvordan ville den historien vært?"

Klientenes fantasi vil ofte bygge på selve opplevelsen, så selv om detaljene ikke er 100% nøyaktig, kan du likevel komme et sted på vei. Å stille mange spørsmål vil hjelpe dem å tilføye flere opplysninger, og å banke på alle aspekter som gir øket intensitet vil løse underliggende sannheter i historiene.

Når du har avdekket en følelse eller bestemt hendelse, kan du fortsette med noen av disse for å gå enda dypere.

 • Hvem eller hva minner dette problemet eller følelsen deg om?
 • Hva betyr "smerte" (eller en annen aktuell følelse) for deg?
 • Hvilken grunn kunne vedkommende ha for å gjøre det han/hun gjorde?
 • Er det noen som helt uvitende kan ha lært deg å føle på denne måten? (dvs. som skrev på veggene?)
 • Hva er ulempen (straffen) for å gi slipp på problemet?
 • Hva er fordelen (nytten) av å ha problemet?

Disse spørsmålene vil gi massevis av informasjon som du kan arkivere som aspekter, muligheter for å redusere smerte, ledetråder for de testmetoder du vil bruke, mulige oppsett-setninger, skriften på veggen, osv. Jo mer informasjon du har, jo mer effektiv og kreativ kan du være i behandlingen.

INNSIKT OG ERFARING

EFT Tapping Insight image

Det finnes ingen erstatning for årevis erfaring med emosjonelle problemer og spesifikke hendelser. Uansett hvor mange spørsmål du har i verktøykassa, er det din forståelse av emosjonelle problemer som vil produsere de beste spørsmålene.

Skriften på veggen er et konsept som kan vokse med deg og vil fortsette å gi innsikt med hver ny klient, så vi anbefaler deg å grave i virkelig dypt med det. Bruk det på ditt eget liv og vær oppmerksom på hvordan det påvirker samspillet mellom andre mennesker også.

I mellomtiden har vi noe innsiktsfull visdom som kan hjelpe til med å forkorte din reise.

Grunnleggende problemer - ulike tema

Det er verdifullt å være forberedt på grunnleggende problemer før de dukker opp, og med erfaring kan du se de før klienten. Mens du utvikler denne erfaringen, er her en liste over vanlige temaer som ofte dukker opp som grunnleggende problemer.

 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg er ikke verdig kjærlighet 
 • Det er galt å tjene penger
 • Jeg er ikke smart
 • Jeg er ikke verdifull
 • Det er ikke trygt å slappe av
 • Verden er ikke trygg
 • Jeg passer ikke inn
 • Skam
 • Skyldfølelse
 • Anerkjennelse
 • Avvisning
 • Trygghet
 • Straff
 • Kontroll
 • Sinne
 • Autoritet

Å komme bak de generelle følelsene

Følelser som stress, angst, sorg, depresjon, eller følelse av å være ulykkelig er generelle. Bak en generalisert følelse er det vanligvis flere bestemte følelser som har smeltet sammen slik at de ikke lenger kan gjenkjennes. La oss for eksempel si at som gutt ble klienten presset av sin far til å få bare beste karakterer på skolen. Prisen han måtte betalte om han fikk dårlige karakterer var misnøye fra den personen han beundret mest. Han opplevde denne misnøyen bare et par ganger, men det var smertefullt nok å drive han mot en endeløs søken etter perfeksjon.

Siden dengang har sjefen, hans hustru og hans barn, alle har sett den "perfekte" versjon av han selv. Men en perfekt mann viser ikke sitt sinne, sin sorg eller sine skuffelser. Så når han opplevde disse følelsene, begravde han dem bak en vegg av "perfeksjonisme".  Når han kommer til deg, er alle de undertrykte følelsene smeltet sammen med frykt for å skuffe folk, til en stor generell rot kalt angst.

Mens en nybegynner i EFT vil banke på "selv om jeg har denne angsten" og til slutt får litt resultater, vet erfarne EFT-terapeuter at det er mye mer knyttet til angst enn bare navnet. Å forstå hvordan disse generaliserte følelsene opprettes, hjelper deg med å gjenkjenne hvor dypt du må gå å finne roten av problemet eller hvor mange deler du må adressere for å få resultater.


Hvorfor valgte du denne reaksjonen?

Tenk på dette... Hvis to personer blir konfrontert med nøyaktig samme situasjon, kan en person velge hjelpeløshet som reaksjon, men andre kan velge skuffelse eller sinne. Hvorfor er det slik?

Grunnleggende spørsmål fargelegger på en måte vår generelle oppfatning av verden. Så snart noen for eksempel har en dyp opplevelse av hjelpeløshet, blir det skrevet på hennes vegger, og hun vil vurdere nye situasjoner basert på hvorvidt det vil gjøre henne hjelpeløs. Følgelig vil det oppstå en rekke hendelser hvor hun følte meg hjelpeløs og det vil på en måte bli "en valgt reaksjon" så å si.

Det samme gjelder for noen som hadde en dyp opplevelse av skuffelse, sinne, eller noe annet. Men ved å utforske hendelsene som opprinnelig satte skriften på veggen, kan du ofte finne de grunnleggende problemene.

KVALITETER

EFT Tappng Qualities image

En vitenskapelig tilnærming vil langt på vei føre til godt detektivarbeid. Noen mennesker er født med en naturlig interesse for realfag og er fascinert av hvordan ting fungerer. Personer med et vitenskapelig sinn liker å bryte ned enhver prosess i alle sine forskjellige deler og se hvordan hver enkelt del bidrar til helheten. De fordyper seg i gåter, likninger og mekanikk bare for å se hvordan de henger i hop.

Som du kanskje allerede vet, ble EFT designet av en vitenskapsmann (meg), en ingeniør for å være nøyaktig, og det vitenskapelige innholdet i mitt detektivarbeid er lett gjenkjennelig. Fordi jeg er tro mot min naturlige karakter, er jeg ikke fornøyd med "Takk, jeg føler meg bedre."  I stedet vil jeg vite "Hvorfor? Hvilken del føles bedre? Hvor mye bedre føler du deg? Hvor er beviset?"  Enda viktigere er det at jeg fordyper meg i problemet som om det var et puslespill, og jeg føler meg aldri presset til å oppnå et bestemt resultat.

Mange er ikke født med en vitenskapelig preferanse, men ferdigheter kan fortsatt utvikles. Nedenfor har jeg pekt på de viktigste egenskapene i godt detektivarbeid og stoler på at alle leserne vil kunne finne minst én anvisning der hvor de kan utvikle seg.

Uhelbredelig nysgjerrighet -

Du kan være bevæpnet med hundrevis av spørsmål, men hvis du ikke er virkelig nysgjerrig på hvordan klientens verden er skrudd sammen, vet du ikke hvordan de brukes. Noen ganger vil et innsiktsfullt spørsmål kunne åpne et oppkomme av informasjon, og andre ganger trenger du flere enkle spørsmål for å gjøre samme. Ofte vet du ikke i hvilken retning du vil gå med problemet, og det gjør heller ikke klienten. Da kan bruk av en mengde enkle spørsmål lede dere begge videre, ett trinn om gangen. Uansett, kvaliteten på din nysgjerrighet er ofte mer kraftfull enn en liste med strålende spørsmål.

Distanse -

Dette betyr ikke å være reservert eller ufølsom. Men det betyr løsrivelse fra resultatene samt løsrivelse fra dine klienter. Vi vil ta opp disse en om gangen.

 • Distanse eller løsrivelse fra resultatene betyr at du tilnærmer deg behandlingsøkten som om du skulle gjennomføre et eksperiment. Med hvert problem og hver tilnærming, vet du at det kan gå bra, eller kanskje ikke. Hvis det ikke fungerer, vil du prøve noe annet, og du føler ikke noe uro i forhold til utfallet. Det finnes aldri feil, bare ny informasjon. Du er ikke bekymret for å gjøre feil eller virke dårlig foran klienten. Snarere har hele egoet blitt satt til side til fordel for eksperimentet, og du koser deg med utfordringen som hver oppgave presenterer.
 • Løsrivelse fra klienten betyr at følelsen av å være nødvendig, å ha en tilknytning eller få anerkjennelse ikke er drivkraften bak din lidenskap. Hvis dine eksperimenter ikke gir resultater, vil kanskje ikke klienten komme tilbake til en ny time, men hvis du har distanse til klienten, er det OK. Hvis ikke, kan det hende du føler deg engstelig og bli fristet til å bruke andre taktikker for å unngå avvisning.

Tålmodighet -

Tålmodighet med deg selv, tålmodighet med klienten, og tålmodighet med prosessen er alt sammen viktig for godt detektivarbeid. Husker du Columbo? Columbo var en veldig dyktig detektiv fra en amerikansk TV-serie på 1970-tallet. Hans undersøkelsesprosess var nysgjerrig, metodisk og til det komiske usofistikert. Hans største dyd var å ha nok tålmodighet til å vente til alle bitene i puslespillet hadde lagt seg ut foran ham, og da kunne han ha en strålende og tilsynelatende opplagt innsikt som mirakuløst løste saken. EFT kan være akkurat sånn. Det er mange variabler på spill, spesielt med komplekse problemstillinger, og noen ganger dukker ikke de store svarene fram med en gang. Men tålmodighet og utholdenhet lønner seg.

Alle disse tre kvalitetene vil hjelpe deg til å være til stede i øktene og sette ditt ego til side. I det rommet som da skapes, vil du ha tilgang til bedre innsikt, bedre spørsmål, bedre intuisjon og bedre resultater. Benytt derfor anledningen til å vurdere hvor du kan utvikle deg. Sluttresultatet vil være vel verdt det. The art of Delivery-videoene  viser meget tydelig disse egenskapene i praksis og vil være en viktig ressurs for ideer og tilnærmingsmåter.  

TESTING

EFT Tapping Testing image

Testing inkluderer ikke bare å rapportere 0-10 intensitet, men også et stort utvalg av metoder gitt i vår Testing-artikkel. Testmetodene bør brukes helt til problemet ikke lenger kan provoseres fram, og da viser slutt-testingen oss at arbeidet virkelig er komplett. Den forteller oss også når vi har mer å gjøre, og den kan vise om detektivarbeidet går i riktig retning.  Testing og detektivarbeid er så sammenvevd at det er umulig å ha det ene uten det andre.

En av de største feilene EFT-utøvere gjør, er at de ikke tester fullstendig nok. Hvorfor er det slik? Vi tror at det kan ha noe å gjøre med tillit til seg selv eller sitt arbeid. Det kan være at noen mennesker er oppdratt til å oppnå meget høye resultater, og andre er fornøyd uansett hva resultatene blir. Det er vanskelig å gi en grunn på så mange mennesker, men er et område hvor de fleste trenger å arbeide.

Husk at hvis du står overfor et problem som ikke responderer så bra på grunnleggende EFT, eller den bestemte hendelsen du har valgt ikke gir lindring for det generelle problemet, er det behov for flere beviser.  Snarere enn å prøve å tvinge enda mer ut av grunnleggende EFT eller gå tilbake til "kreative", globale tilnærminger, bør du grave dypere inn i klientens emosjonelle strukturer og finne noe bedre materiale til å banke på.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt