Official EFT-Leerstof

Deel V - Voortgezet: Je Werkwijze Bijschaven en Taalgebruik Uitbreiden

EFT-Reframing/Herkadering - Dingen Anders Gaan Zien Via Kloppen

Belangrijke Opmerking: Dit artikel over Reframing moet niet verward worden met het vorige artikel over Het Gebruik van Positieve Bewoordingen bij EFT. Reframes bieden "een andere manier om de problemen te bekijken" en voegen zodoende een gezond perspectief toe dat bij de cliënt van binnenuit wordt voortgebracht. Positieve taal, aan de andere kant, wordt van buitenaf kunstmatig opgelegd en werkt het EFT-doel om negatieve eigenschappen werkelijk te elimineren vaak tegen. Reframes zijn onderdeel van Official EFT en hieronder gaan we er verder op in. Gebruik van Positieve taal in je OpstartZinnen is duidelijk een variatie en wordt niet geleerd of ondersteund in deze Leerstof.

Wat is een Reframe/Herkadering?

Reframes zijn een creatieve verfijning van de EFT-OpstartTaal die Cognitieve Verschuivingen stimuleert. Als ze vakkundig worden toegepast, voegen Reframes een nieuwe dimensie toe aan het standaard EFT-Proces, ofwel door het probleem vanuit een andere hoek te presenteren, ofwel door een hoger niveau van begrip voor de situatie te opperen. Dat gebeurt vooral als je ze vermengt met de Aangepaste OpstartZinnen die je eerder hebt geleerd.

Reframes worden al decennialang door bepaalde therapeuten gebruikt, maar hun resultaten hangen nogal in het luchtledige. Als reactie op het nieuwe perspectief knikken klanten gewoon vaak op positieve wijze met hun hoofd en zullen misschien iets zeggen als: "Dat is een goede gedachte. Ik zal er eens over nadenken."  Wat mij betreft is dit een "academische" Reframe omdat hij niet echt "binnenkomt" bij de cliënt. Men krijgt geen echt "Aha"-gevoel en "zwicht" er dus eigenlijk voor. Bij EFT dringen Reframes echter veel vaker met wezenlijke invloed binnen. Een manier waarop we de precieze reden daarvoor kunnen achterhalen is er niet, maar het verschil wordt aardig duidelijk als je eenmaal meer ervaring hebt opgedaan.

Hieronder vind je mijn video-discussie over dit onderwerp voor een groot workshop-publiek.

  

 

Hierna volgen 4 portretten die een brede blik bieden op de wijze waarop Reframes worden opgediend. Ze dienen als nuttige achtergrond bij wat je in dit artikel leert.

 

 

Zoals al eerder besproken: de overgang van de ene blik op een kwestie naar een andere wordt een Cognitieve Verschuiving (Verschuiving in het Denken, Cognitive Shift; vert.) genoemd en is het uiteindelijke doel in therapie. Met standaard EFT doen die Verschuivingen zich vaak automatisch voor, maar als we Reframes toevoegen aan het proces, kan zo'n Verschuiving sneller en vollediger tot ontwikkeling komen, doordat je dan de herinneringen voor je cliënt herbenoemt en nieuwe Schrijfsels aan Zijn/Haar Muren toevoegt.

Zodra je...

 • gedegen ervaring hebt met de BasisProcedure van EFT
 • goed thuis bent in verbreding van OpstartZinnen
 • TafelBladen consequent kunt laten instorten
 • het Geschrijf op de Muren van je cliënt puur met standaard EFT kunt wissen

...ben je er klaar voor om Reframes te leren.

Voor wie nog geen EFT-stijl Reframe/Herkadering heeft gezien: die wordt veelal gebruikt aan het einde van de OpstartZin, in plaats van "...accepteer ik mezelf innig en volledig." De onderstaande voorbeelden illustreren OpstartZinnen die beginnen met de erkenning van het probleem en eindigen met een Herkadering die een nieuwe zienswijze presenteert.

 • Hoewel ma zei dat ik niet naar het feest mocht en ik niet begreep waarom, heeft ze me misschien geprobeerd te beschermen...
 • Hoewel mijn man die afschuwelijke opmerking tegen mij maakte, is het misschien wel mijn reactie op zijn woorden die mij stoort...
 • Hoewel ik me afgewezen voelde door wat Job op school deed, zou ik er de humor van kunnen inzien...

Over het algemeen verdient het de voorkeur dat je voor Reframes bewoordingen gebruikt die jij voorstelt en niet iets wat je cliënt al heeft verwoord. Het doel is om een "Aha"-moment voor hem/haar te genereren op het moment dat de persoon bij zichzelf een gezondere kijk op de Gebeurtenis herkent.

Herkadering/Reframing is gebaseerd op het concept dat je oorspronkelijke beleving van een Gebeurtenis als een kader/frame fungeert. Zoals het ook gaat bij een kunstwerk: als je de lijst vervangt, kan dezelfde afbeelding een geheel ander aanzien krijgen. EFT is in staat de kwaliteit van een herinnering op zich te veranderen, maar het nieuwe plaatje Herkaderen/Reframen kan de perfecte finishing touch bewerkstelligen.

Laten we er bijvoorbeeld eens van uitgaan dat je een beeld voor ogen hebt van een toestand op de speelplaats, waarin jij op dat moment met woede reageerde. Zoals jij dat beeld met je meedraagt, fungeert de woede als frame. In een EFT-sessie halen we dat beeld van de Muur af, spelen in op een paar Aspecten en uiteindelijk past de woede niet meer als lijst om de afbeelding. Je kunt dan denken aan een vergevingskader of een "Laat maar"-frame of een kader in de sfeer van "Dat moet ècht wel om te lachen zijn geweest voor al die anderen", maar net zoals het woede-frame de donkere delen van die herinnering omlijstte, zo zal een goede Reframe de lichtere, meer vrolijke kleuren naar voren brengen.

Aan de slag

Nogmaals, Reframes worden meestal gebruikt in een OpstartZin, maar nu we wat varianten hebben waarmee die OpstartTaal zich laat uitbreiden naar punten van de KlopRonde, kunnen Reframes op ieder van die punten worden ingezet. De gemakkelijkste manier om Reframes te gebruiken, vooral als je het nog aan het leren bent, is echter om ze aan het einde van de Opstart te plaatsen. Hier zijn wat richtlijnen om je op gang te helpen.

 • Benoem een Specifieke Gebeurtenis die met het probleem te maken heeft en behandel die met behulp van standaard EFT-hulpmiddelen, totdat de intensiteit lager is dan 3.
 • Gebruik de standaard vorm of de Uitgebreide vorm om een "Hoewel"-zin (of -zinnen) in elkaar te zetten die gericht is (zijn) op het probleem.
 • Je kunt die Taal gebruiken om op creatieve wijze zovéél mogelijk van het probleem te beschrijven.
 • Neem in die Bewoordingen ook "...ik accepteer mezelf innig en volledig" op, of een variant erop.
 • Voeg dan een nieuwe Verwoording toe met "Hoewel ik deze/dit ___ heb,..." en eindig met je Reframe. (zie voorbeelden hieronder)

Je kunt wat simpele, algemene Reframes als hieronder gebruiken om te oefenen:

Hoewel ik me gekleineerd voelde door mijn tante Frieda...

 • kan ik haar ooit misschien wel vergeven.
 • kan ik misschien wel begrijpen waarom ze dat deed.
 • deed ze toen wellicht alleen maar haar best. 
 • deed ik mogelijk het beste wat ik op dat moment kon.
 • kan ik het misschien wel loslaten.

Zoals je misschien wel ziet, leiden al de bovenstaande Reframe-opties de blik van de cliënt in een nieuwe richting. Op de plek waar het "gekleineerd"-gevoel eerder stond, voeg je aan de ervaring vergeving of begrip toe als een nieuwe dimensie. Als je cliënt de nieuwe richting aanvaardt, zal die op Zijn/Haar Muren Geschreven worden en zullen de resultaten vasthoudender zijn.

Misschien proef je ook, dat Reframes over het algemeen níet worden gebruikt voordat eerder met andere zinnen het doel van zelfacceptatie uit de Opstart is bereikt.

Reframes Opdienen

Als algemene regel geldt dat Reframes moeten worden gebruikt tegen het einde van een sessie, nadat je de intensiteit van een Specifieke Gebeurtenis hebt verminderd. Je cliënt zal ontvankelijker worden voor de nieuwe Schrijfsels nadat het oude Geschrijf is opgeruimd. Naarmate je meer vaardigheden ontwikkelt, kun je ze steeds beter in de sessie invoegen, op elk gewenst moment. Let echter op het volgende:

 • Rerframes zijn niet bedoeld als vervanging voor het doel van de OpstartBewoordingen, namelijk: het probleem erkennen en jezelf aanvaarden.
 • Reframes moeten nooit worden beschouwd als een vervanging voor het blootleggen van Specifieke Gebeurtenissen.

Als je aan het werk bent met Specifieke Gebeurtenissen, gebruik je "...accepteer ik mezelf innig en volledig" (of een variant erop) wellicht enkele tientallen keren en dat moet wel voldoen aan het doel van zelfaanvaarding van de Opstart.

Is het "BINNENGEKOMEN"?

Voordat we verdergaan: de mate waarin jouw Taal bij je cliënt "aanslaat" is een uiterst belangrijk element van het Reframen. We hebben die term al eerder gebruikt, maar zullen hem hier meer gedetailleerd bekijken om er zeker van te zijn dat jij de betekenis ervan begrijpt.

Als jouw Reframe of andere EFT-Taalinbreng "binnenkomt" bij je cliënt, betekent dat dat hij in zekere zin bij de persoon weerklinkt. Men onderschrijft hem en hij beschrijft de eigen ervaring in de ogen van de persoon nauwkeurig of hij onthult een beleving die men misschien nog niet had herkend tot jij erover begon.

Er zijn voor je cliënt verschillende manieren om zijn/haar resonantie van of instemming met jouw Taal te uiten. Vaak begint men te lachen, of knikt met het hoofd, of zegt "Yes!" of "Ja, precies!" Het kan ook zijn dat je in de ogen verrassing ziet of misschien moet de persoon huilen als je een nieuw Aspect activeert. Je kunt, als je niet helemaal zeker van je zaak bent, de persoon altijd om wat feedback vragen door iets te zeggen als: "Wat vond je daarvan?" of "Klopt dat 'n beetje?"

Aan de andere kant kan zijn/haar weerstand tegen jouw Taal óók op verschillende manieren worden weergegeven. Men schudt misschien het hoofd, of aarzelt, of stopt om je Bewoordingen te corrigeren, men zegt misschien "Hmmm" of "Nee, daar gaat 't niet om." De cliënt zal vaak beleefd omgaan met negatieve feedback, dus maak hem/haar vóór het begin van de sessie duidelijk dat iedere correctie op wat jij zegt welkom is. Vervolgens besteden we zeer veel aandacht aan signalen van de cliënt en indien nodig passen we ons eraan aan.

Gewaagd tegenover Voorzichtig

Reframes kunnen variëren van heftig tot terughoudend, afhankelijk van in hoeverre ze een Verschuiving in Beleving lijken te suggereren. "Ik vergeef mijn vader volledig", bijvoorbeeld, is nogal een krachtige verklaring en kan misschien wat teveel vragen van iemand die lange tijd boos is geweest. "Ik zou hem misschien wel ooit kunnen vergeven" is daarentegen een veel zachtere suggestie. Die vraagt om een kleinere Verschuiving in Zienswijze en is voor een cliënt veel gemakkelijker te accepteren.

Hier zijn nog wat voorbeelden waarbij de "gewaagde" versie wordt gevolgd door een meer "terughoudende" versie.

 • Ik vergeef de man die me verkrachtte.                   tegenover     Hij worstelde  met zijn eigen problemen en misschien stond ik hem gewoon in de weg.
 • Ik weet zeker dat m'n moeder 't goed bedoelde.    tegenover     Misschien was ze wel aan 't proberen mij te helpen.
 • Hij handelde in mijn beste belang.                          tegenover     Hij deed waarschijnlijk het beste wat hij op dat moment kon.

Een goede Reframe is er een die gemakkelijk zal aanslaan bij je cliënt EN hem/haar zal helpen bij de Verschuiving van Blik op de Gebeurtenis in kwestie.

Als je Reframes echter te heftig zijn en niet zozeer aanslaan bij je cliënt, loop je kans dat je meer energieverstoringen aan de stapel aan 't toevoegen bent. De gemoedstoestand van je cliënt moet bepalen hoe gewaagd of terughoudend je kunt zijn met je Reframes. Over het algemeen zal men aan het begin van een sessie meer weerstand hebben tegen Reframes en er aan het eind ervan meer voor openstaan.

Als je, bijvoorbeeld, werkt met een cliënt die zich 20 jaar lang verstoten heeft gevoeld door haar moeder, zal deze cliënt aan het begin van de sessie waarschijnlijk vrij strak vasthouden aan haar oorspronkelijke beleving. Aan het eind van een sessie, daarentegen, als je inmiddels van diverse Aspecten aanzienlijke intensiteit hebt afgehaald, zal je cliënt veel meer openstaan voor nieuwe zienswijzen en kun je wat gewaagdere suggesties proberen.

De Terughoudende Benadering

De veiligste manier om Reframes toe te passen is er terughoudend bij te zijn. Als een milde Reframe aanslaat, probeer dan met de volgende wat verder te schuiven en kijk hoe ver je kunt komen. Je kunt ook de voorkeur geven aan suggestieve Bewoordingen boven absolute. Als je, bijvoorbeeld, een Reframe gebruikt als: "Ik vergeef hem nu", zou dat echt 100% waar moeten zijn om goed te kunnen aanslaan bij je klant. Als je echter iets zegt als: "Ik zou hem nu misschien wel kunnen vergeven", kan je cliënt zich verplaatsen in de richting van vergeving zonder een ferm besluit te nemen. Overweeg de volgende suggestieve woorden voor het samenstellen van je Reframes om een hoger succespercentage te bereiken:

 • Zal wellicht
 • Misschien
 • Zou kunnen
 • Waarschijnlijk
 • Ooit 
 • Overwegen
 • Mogelijkheid

Oeps!

Zelfs als je voorzichtig bent, kun je er uiteindelijk een Reframe uitflappen die niet aankomt. In dat geval kun je iets toevoegen als: "zo ongeveer" of "maar niet vandaag", of iets dergelijks, om de Reframe acuut te verschuiven naar iets dat voor je cliënt dichter bij de waarheid ligt. Als je cliënt, bijvoorbeeld, ineenkrimpt van weerstand, wanneer jij aan het einde van je Opstart zegt: "Ik ben er nu klaar voor om hem te vergeven", kun je met een glimlach toevoegen "zo ongeveer". Dan zal de persoon het woord herhalen en zal zijn/haar weerstand tegen je Reframe meestal verdwijnen.

Leg Reframes Niet Op, Biedt Ze Aan

Kijk uit voor de dunne lijn waar het hier om gaat. Het is verleidelijk om onze versie van de "juiste" Reframe op te leggen, maar als we dat doen, kan dat overkomen als manipulatie en dus weerstand veroorzaken bij de cliënt. Natuurlijk, de Reframe komt uit jouw beoordeling van de situatie, maar je Taal moet "aanbieden" en niet "opleggen". Misschien wil je de video hierboven nog eens bekijken en dan goed observeren hoe de Reframes worden aangeboden met Humor en logica en dergelijke. Het is allemaal heel zacht en wordt altijd zó gedaan dat de cliënt kan protesteren of corrigeren  Dat is onderdeel van de kunst van het Reframen.

Pijn tot een Minimum Beperken  

Om emotionele pijn te beperken, kunnen Reframes worden gebruikt met een Globalere benadering. Net zoals je eventueel met een Rondje of twee Globaal Kloppen "Het Ergste kunt Afhalen" van een probleem, kun je ook Reframes toevoegen aan die Rondes om je cliënt voorzichtigjes aan voor te bereiden op een nieuw perspectief. Wij noemen dat "het TafelBlad Reframen/ Herkaderen" en daar staan voorbeelden van op de MeeProfiteren (Simpele EFT)-video's.

Reframe-/Herkader-Thema's

Herkaderen is een NLP-vaardigheid die ik in de jaren 1980 heb geleerd. In de Kunst van het Aanreiken-video's zul je zien dat ik er een heleboel plezier mee beleef. Mijn Reframes zijn gebaseerd op het Geschrijf op Je Muren-concept en ik heb allerlei thema's ontwikkeld die inzicht geven in deze gedachtegang. Over het algemeen kun je er in elke sessie minstens één van gebruiken, dus voel je vrij om te experimenteren met al deze thema's. Voorbeelden ervan zijn te vinden in de MeeProfiteren-videoset, onderdeel van de Kunst van het Aanreiken-video's.

De autoriteit van "Echt Waar" afkalven -

Als we iemand toestaan op Onze Muren te Schrijven, hebben we die persoon reeds een zekere mate van autoriteit verleend op het gebied waarover hij/zij "schreef." Hoewel we die Schrijfsels als "Waarheid" hanteren, zijn de bronnen lang niet altijd de deskundigen die wij dachten dat ze waren. Als je je cliënt kunt helpen te herkennen dat zijn/haar autoriteiten niet echt zozeer gekwalificeerd waren, kunnen er belangrijke Verschuivingen plaatsvinden.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • ik zit gevangen in de woorden van een 16-jarige jongen.
 • ik heb financieel advies aangenomen van mensen die financieel geen succes hadden.
 • ik aanvaard veroordeling door iemand die zelf niet perfect is

Vergeving -

Een ander krachtig Reframe-motief is om iemand te vergeven die was betrokken bij de Specifieke Gebeurtenissen die iemands leven hebben gevormd. In werkelijkheid doen we allemaal het beste wat we kunnen en hoewel veel daden kunnen voelen als een persoonlijke aanval, komen ze vaak voort uit de beste bedoelingen naar jou toe. Ouders vormen hierin een perfect voorbeeld - die dragen hun liefde vaak niet over op een manier die we willen of nodig hebben.

Verder geldt voor alle mensen die geweld hebben gepleegd of zich op enige andere onvergeeflijke manier hebben gedragen, dat men waarschijnlijk handelde vanuit een overlevingsmodus van een of andere soort, waarbij slachtoffers hen doorgaans slechts in de weg stonden. Bijvoorbeeld: hoewel het moeilijk is om aanranding te vergeven, kan het schelen om te erkennen dat mensen die ervoor kiezen om iets dergelijks te doen, absoluut niet in orde zijn en dat hun keuzes zelden ook maar iets van doen hebben met dat ene slachtoffer bij uitstek.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • ik realiseer me dat hij, gezien zijn eigen geschiedenis, trauma's en overtuigingensystemen, het beste deed wat hij op dat moment kon.
 • zij heeft al genoeg aan haar eigen problemen en ik stond gewoon in de weg.
 • wat ze ook deed, het zegt meer over haar dan over mij.
 • ik begrijp dat hij menselijk is en misschien niet altijd de beste keuzes maakt.
 • ik kan niet vergeven wat hij deed, maar ik ben misschien wel in staat om het te begrijpen.

Vaak is 'jezelf vergeven' de missing link naar de emotionele vrijheid bij de een of andere Gebeurtenis, dus dat thema kun je óók op die manier gebruiken.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • ik ben maar 'n mens en ik móét dus wel fouten maken.
 • mijn oordeel was niet perfect, net als dat van ieder ander.
 • ik wist gewoon niet beter.
 • ik was nog maar 'n kind.
 • ik probeerde een goede ouder of persoon te zijn.
 • ik vergeef mezelf dat ik 5 was en reageerde op de enige manier die ik kende.
 • ik was op dat moment m'n best aan 't doen, gegeven m'n eigen geschiedenis, m'n eigen trauma's en m'n eigen overtuigingssystemen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid -

Door je cliënt te helpen zien dat zijn/haar reactie op elke situatie een keuze is die je maakt in plaats van een constante factor die je moet verdragen, zul jij een nieuw niveau van persoonlijke macht aanmoedigen.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • het is een interne aangelegenheid.
 • het was gewoon hoe ik het zag.
 • ik ben nu de prijs aan 't betalen.
 • het is mogelijk niet langer de moeite waard om het mee te dragen.

Verbinding Leggen Tussen de Herinneringen -

Als je aan een recentere Specifieke Gebeurtenis werkt en vermoedt dat een eerdere Gebeurtenis wellicht meer invloed heeft gehad, kun je Reframes gebruiken om je cliënt te helpen die verbindingen te leggen en je zo toe te staan je werk met hem/haar te verdiepen.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • misschien deed het me aan iemand anders denken.
 • misschien is dit vergelijkbaar met iets anders in mijn verleden.

Als je al een eerdere Gebeurtenis hebt ontdekt en je cliënt is zich niet bewust van het verband tussen die kwestie en degene die hij/zij jou heeft aangegeven, kun je dit thema ook gebruiken om deze verbindingen te maken. Dat zal zeker een Cognitieve Verschuiving stimuleren, aangezien men dan zijn eigen patronen herkent.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • ik kies vandaag de dag nog steeds voor uitsluiting.
 • mijn huidige relatie wankelt, als gevolg daarvan.
 • daar gaan we weer.

Het tot in het Belachelijke Verkleinen -

Hoewel voor elke cliënt zijn/haar problemen gigantisch zullen lijken, zijn ze vaak veel minder ingrijpend als ze vergeleken worden met een groter plaatje. Hoe groter je dat beeld kunt maken, hoe kleiner en belachelijker hun probleem zal lijken.

Ook al heb ik deze/dit ___ (emotie, reactie, enz.) …

 • het was zo voordat ik hier kwam, het zal zo zijn lang nadat ik vertrokken ben.
 • over 20 jaar zal niemand het zich zelfs herinneren. Misschien herinneren ze het zich nú niet eens.
 • iedereen heeft van die problemen.
 • ik ben niet de enige.
 • ik kan geen mens verzinnen die het iedereen naar de zin weet te maken.
 • ik heb haar in jaren niet gezien en ze weet niet eens dat ik boos ben.

Geschrijf op de Muren-Blijspel -

Op de Kunst van het Aanreiken-video's zie je een heleboel komische Reframes. Daar zie je me goedhartig geintjes maken over hoe mensen hun belevingen hebben opgebouwd. Onze sterk overeind gehouden overtuigingen zijn vaak niet echt logisch. De Beperkende Overtuiging dat "Rijke mensen inhalig zijn", bijvoorbeeld, stort in wanneer je hem bekijkt in het Humoristische kader dat arme mensen óók inhalig zijn ... net als atleten, architecten, kinderen, politici of wie dan ook. Als je je perspectief kunt verbreden en gaat observeren hoe mensen hun overtuigingen opbouwen, is het zonder meer Humoristisch en dat perspectief kun je bij elk van je klanten doortrekken.

Het Geschrijf op Hun Muren Blootleggen -

Als je je klant gewoonweg de vrijheid geeft om zijn/haar gevoelens of overtuigingen toe te staan, kan dat de betrokkene helpen het op eigen houtje voor elkaar te krijgen. Het doel van deze invalshoek is het Geschrijf op de Muren te laten zien, zodat de cliënt zijn/haar eigen proces uitgevouwen voor zich op tafel ziet liggen. Het blijkt dat, zodra de Schrijfsels op iemands Muren in het daglicht komen te staan, de cliënt meestal vanuit zichzelf de Humor ervan ziet of minstens ziet waarom het niet klopt. Dit thema komt in de buurt van het Blijspel-thema, maar wordt zonder Humor gepresenteerd.

Als je, na het aanpakken van een Specifieke Gebeurtenis, merkt dat je cliënt een hardnekkige overtuiging heeft die niet zal toestaan dat de intensiteit daalt, probeer dan wat van het volgende...

 • Hoewel ik me beter voel over dit ene incident, word ik nog steeds geacht het iedereen naar de zin te maken.
 • Hoewel ik met rouwen kan stoppen, is het voor mij nog steeds belangrijk om me schuldig te voelen.
 • Hoewel ik dat ene incident wel los kan laten, heb ik mijn woede nog nodig, want die geeft me het gevoel ___ te zijn (belangrijk? slim? krachtig?)
 • Hoewel ik niet zo veel geld verdien als ik wil, voel ik me comfortabeler met armoede.
 • Hoewel ik me zo beperkt voel door wat mijn vader zei, voel ik me veilig in mijn kleine gevangenis.

Nog enkele opmerkingen

De echte Test voor je Reframes is of ze aankomen of niet, dus blijf je vaardigheden in communicatie en lichaamstaal ontwikkelen. Nogmaals, Reframes zijn niet bedoeld als vervanging voor DetectiveWerk of het aanpakken van Specifieke Gebeurtenissen. Ze moeten worden gebruikt als aanvulling op de Official EFT-vaardigheden waarmee je al bekend bent, dus je sessie moet zich nog steeds eerder richten op Specifieke Gebeurtenissen en hun Aspecten dan op een constante stroom van Reframes.

En dan nog iets: als je op een punt in je sessie bent gekomen waar je cliënt openstaat voor Reframes, dan heeft de persoon zijn/haar verdedigingsmechanisme laten vallen en zich aanzienlijk opener opgesteld. Dat is een kwetsbaar, zeer gevoelig gebied waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Rapport is een kwetsbaar pluspunt dat je in een oogwenk kunt verliezen als je bij je cliënt over de grens gaat, vooral wanneer hij/zij in een kwetsbare staat verkeert. Vergeet niet: men is niet gewend zonder verdedigingsmechanisme te zitten en jij moet de persoon geen reden willen geven om dat wel weer op te willen zetten.


© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden