Official EFT-Leerstof

EFT Bonus Artikelen

Avond-EFT voor Kinderen

Deze methode kan onze kinderen terecht laten komen in een volwassenheid met een hoog niveau aan innerlijke vrede en zelfvertrouwen. Als ieder kind over die voordelen kon beschikken, zouden onze uiteindelijke kansen op wereldvrede ver uitstijgen boven wat legers ons beloven met hun bommen en andere bedreigingen. In feite zouden, als iedereen die voordelen op vaardige wijze zou meekrijgen, ons leger, bommen en andere bedreigingen waarschijnlijk overbodig worden. Degenen die van binnen echt vredig zijn (Persoonlijke Vrede), hebben geen oorlog nodig.

De GrondGedachte

EFT Tapping Child Parent image

De grondgedachte is eenvoudig. Iedere avond zouden de ouders, terwijl ze hun kinderen lekker instoppen onder het dekbed, hen kunnen vragen...

       "Wil je mij wat vertellen over je leuke en je akelige gedachten van vandaag,
        en over de leuke en de akelige dingen die je hebt meegemaakt?"

Vervolgens zouden de ouders, terwijl de Gebeurtenissen (zowel de leuke als de akelige) worden verteld, lichtjes en liefdevol kunnen Tikken op of zachtjes wrijven over de EFT-punten.

Verwachte Resultaten

Ervaren EFT-ers zullen gemakkelijk herkennen hoeveel profijt het Tikken op de "akelige" dingen oplevert (later zullen we het hebben over Tikken op de "leuke" dingen). Terwijl het kind het verhaal vertelt, is het duidelijk "afgestemd op" het probleem. Het is dus heel waarschijnlijk dat het Kloppen op de EFT-punten op die momenten het probleem oplost of op zijn minst de gevolgen ervan voor het kind verlicht. Theoretisch gezien zou je zelfs nog meer kunnen regelen als je iedere avond een volledige, kant-en-klare EFT-sessie zou doen. Maar dat is erg onpraktisch en kinderen zullen snel hun interesse erin verliezen. Hou het dus maar bij deze eenvoudige, maar krachtige werkwijze.

Voor kinderen kan die heel doorslaggevend zijn, omdat zij voortdurend "van alles" meekrijgen van ouders, leerkrachten, collega's, televisie, enzovoort. Die bijdragen vinden dagelijks plaats en stapelen zich in de loop van de jaren op tot wat wij als volwassenen vaak onze "emotionele vuilniszakken" noemen. Als die ladingen onopgelost blijven, vormen ze natuurlijk onnodige "beperkingen" en dwarsbomen de verwezenlijking van ons ware potentieel. Die onnodige angsten, schuldgevoelens, bedroefdheden en trauma's hebben vaak een donderend effect op onze "volwassen werkelijkheid" en komen ons duur te staan in zowel onze Persoonlijke Vrede als onze portemonnee.

Enkele voorbeelden van de "akelige" dingen waar kinderen mee kunnen komen zijn...

  • "Ik was bang voor pappie toen hij tegen me schreeuwde."

  • "Ik zag een monster op televisie mensen opeten."

  • "Mijn leraar vindt mij niet erg slim."

  • "Ik kan niet zo hard rennen als Joris."

  • "Daniëlle is veel mooier dan ik."

  • "De pastoor zei dat ik perfect moet zijn, omdat God anders niet van me houdt."

Er zijn natuurlijk duizenden andere voorbeelden die zich als ongenode gasten in de geest van kinderen vestigen. De meeste daarvan zijn bedenksels en kunnen eventueel een grotere impact dan hun opvoeding hebben op de wijze waarop het leven van een kind zich ontvouwt.

Oplettende ouders hebben hier dus de kans dat soort "zelfvertrouwen-ondermijners" in een dagelijks patroon te weren. Daarnaast kan het proces zowel voor ouders als voor kinderen heel koesterend zijn, omdat kinderen graag op liefdevolle manieren worden aangeraakt (Kloppen of wrijven). Als je zo op liefdevolle wijze met je kind bezig bent, kun je het ook meer vragen over "wat er vandaag is gebeurd" en daardoor dieper in de problemen doordringen. Verder kun je, terwijl je EFT doet, Reframes aanbieden die waarschijnlijk veel effectiever zullen blijken dan wanneer je ze in een gewone conversatie naar voren zou brengen.

EFT Tapping Parents with Baby image

Dit hele proces is ook nuttig voor baby's die nog niet kunnen praten. Hoewel zuigelingen niet in staat zijn om je te laten weten waar ze last van hebben, maakt alleen al het feit dat ze huilen, of andere tekenen van pijn vertonen, de ouders duidelijk dat er iets moet worden gedaan (b.v. aan een angst, een trauma of een lichamelijk ongemak). Op dit soort momenten van pijn of nood, zit het kind "middenin" het probleem en is dus EFT-ontvankelijk. De toevoeging van EFT-Klopwerk aan de gebruikelijke "jaa-, toemaar- en kommaar"-s en andere geruststellende Taal gaat zeer waarschijnlijk op langere termijn z'n rente opleveren.

Je hebt misschien wel opgemerkt dat ik het binnen dit proces niet heb gehad over de EFT-OpstartZin. Het zou natuurlijk best nuttig kunnen zijn om hem in te passen in het geheel, hoewel kinderen hem minder echt nodig lijken te hebben dan volwassenen. Wanneer je hem wèl toevoegt, kan het prettig zijn om de hier volgende Taal te gebruiken (kinderen fleuren helemaal op wanneer ze dit zeggen)...

"Ook al heb ik deze/dit ___, ik ben nog steeds een geweldig kind."

Zoals eerder vermeld, is het zelfs nuttig om op de EFT-punten te Tikken terwijl het kind het heeft over de "leuke" gedachten en Gebeurtenissen van die dag. Als je het goed doet, kan het ouderlijke EFT-en een rustgevend element toevoegen aan het gesprek. Verder is het zo dat, hoewel het kind iets positiefs aan het bespreken is, er toch vaak een "vergelijkend negatief iets" achter zit, of een "Ja maar"-tje. Als het kind bijvoorbeeld zegt...

"De juf gaf me vandaag met de hele klas erbij een compliment."

... zou het vergelijkende negatieve erachter kunnen zijn...

"Maar soms scheldt ze kinderen uit of negeert ze en ik ben bang dat mij dat ook zal overkomen."

In dat geval zal het Kloppen, ook al is het afgestemd op de "leuke" uitspraak van de lerares, waarschijnlijk ook verminderend effect hebben op de angst die erbij zit in het vergelijkende negatieve. En zo biedt het toepassen van EFT op zowel de "leuke" als de "akelige" items waarschijnlijk over de hele linie aanzienlijke voordelen.

Natuurlijk zijn we allemaal kinderen (hoewel sommigen van ons een paar rimpels hebben ontwikkeld) en dus hoeft dit artikel niet per sé te worden beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep. Zou het nou, ongeacht je leeftijd, niet heerlijk zijn als iemand je vroeg naar "het gedoe" uit je kindertijd?  En zou het niet nog veel mooier zijn om die problemen dagelijks op te lossen? Misschien kun je bij iemand die gunst afdwingen, of ga anders gewoon in je eentje aan de gang met deze werkwijze.

Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben.


Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden