Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

Wat kan ik Verwachten van EFT-Tapping?

Goed, Slecht en Nog Zowat

Wat EFT je oplevert, is grotendeels afhankelijk van de vaardigheid waarmee je het gebruikt. Gelukkig kan zelfs de EFT-toepassing door een beginneling soms verbazingwekkende resultaten opleveren. Maar dat leidt, zoals al eerder aangegeven, tot De Noemenswaardige EFT-Illusie waardoor veel van het EFT-potentieel vaak op de plank blijft liggen.

Sinds halverwege de jaren 1990 heb ik EFT onderwezen en heb duizenden schitterende, bezielde verslagen ontvangen met betrekking tot de klinische voordelen ervan.

Hier zijn enkele van de positieve resultaten...

  • Veel soldaten melden dat hun PTSS is afgenomen, waarmee ook hun nachtmerries en opdringerige gedachten verdwenen.
  • Over sommige fobieën wordt gemeld dat de verdwijning ervan een kwestie van minuten was en dat ze nooit meer terugkeerden.
  • Over pijnen van allerlei soort, inclusief de hoofdpijnen van migraine, wordt gemeld dat er bijna acuut verlichting in werd bereikt (geheel of gedeeltelijk).
  • Veel professionele therapeuten rapporteren dat ze diepere, snellere en meer duurzame resultaten boeken.
  • Sommige sporters laten weten dat hun prestaties (soms dramatisch) zijn verbeterd.
  • Veel mensen met ernstige ziektes melden gedeeltelijke verlichting tot volledige verdwijning van de symptomen. De lijst van aandoeningen is indrukwekkend en bevat zowat elk onderwerp waarbij energetische of emotionele componenten een rol kunnen spelen. Sommige mensen staan op uit hun rolstoel, terwijl anderen verslag doen van vermindering betreffende astma, sclerodermie, kanker, multiple sclerose, hepatitis C, cystic fibrosis (taaislijmziekte), de ziekte van Parkinson, hypermobiliteit, ALS en traumatisch hersenletsel. Dit is een onvolledige lijst, de eigenlijke lijst bevat hele ladingen kwalen en ik vermoed dan ook dat vakkundig toegepaste EFT wel eens profijt zou kunnen opleveren voor elke kwaal die je maar kunt verzinnen. Successen variëren echter en niet iedereen bereikt verlichting. Raadpleeg voor alle medische problemen een arts.

Aan de negatieve kant...

  • laten sommige mensen weten dat ze er totaal geen baat bij hebben. Vanuit mijn ervaring stel ik dat dit vaak komt doordat EFT onjuist is toegepast.
  • laat een klein percentage (minder dan 3% - mijn schatting) weten dat het proces ze wat ongemak opleverde.

Mijn ervaring is, dat de belangrijkste oorzaken van de negatieve effecten draaien om (1) een onvolledig begrip van het EFT-TappingProces en (2) onervaren mensen die "zich op fout terrein begeven."  Veel mensen zijn geboeid door de schijnbare "quick fix"-eigenschappen van het EFT-BasisWerk en/of ze "leren EFT-Tapping" uit de tweede, derde of vierde hand via allerlei commerciële EFT-tam-tam of Tapping-websites. Dientengevolge krijgen zij ontoereikend onderwijs en voelen zich de klos wanneer EFT voor henzelf of een cliënt "niets oplevert" of de persoon angstig wordt of geagiteerd raakt. Zelfs wanneer ze resultaten van formaat boeken, zijn ze zich niet bewust hóeveel verder ze nog zouden kunnen komen.

Deze Leerstof is erop gericht om die kloof te vullen.

Verder is EFT nog steeds in de experimentele fase en kunnen wij, hoewel een groeiend aantal promovendi en artsen het accepteert, niet stellen dat het risicovrij is. Integendeel, ik heb veel EFT-workshops gegeven (met publiek van 200 tot 500 personen) en heb vanaf het podium allerlei vormen van EFT-Tapping gedaan voor het hele publiek. Hoewel de overgrote meerderheid laat weten verbeteringen te ervaren in z'n problemen, komen tijdens het proces bij een klein percentage diepere kwesties boven die niet vanaf het podium behandeld kunnen worden. Dat is de reden waarom ik meestal verschillende "emotionele assistenten" beschikbaar heb om te werken met deze beproefde mensen.

Ik heb nog nooit anders gehoord dan dat zo'n noodlijdende persoon het maar korte tijd moeilijk had, maar dat komt waarschijnlijk doordat mijn emotionele assistenten in staat waren ze met succes "tot rust te brengen." Wat er kan gebeuren wanneer onervaren of in onvoldoende mate opgeleide mensen EFT toepassen op dergelijke personen, is onbekend. Raadpleeg daarom altijd een gekwalificeerde gezondheidswerker met betrekking tot je gebruik van EFT.

Zo héél af en toe (misschien 1x per jaar) hoor ik van mensen die geloven dat EFT ze op de één of andere manier heeft beschadigd. In elk van die gevallen heb ik contact opgenomen met de persoon om meer te horen over de details. In het grootste deel van die gevallen ontdekte ik dat de meest waarschijnlijke oorzaak van de schade niet het gevolg was van Kloppen op het meridiaansysteem. Het betrof eerder (1) "verborgen kwesties" die in de therapeutische omgeving bloot kwamen te liggen, terwijl de beoefenaar er niet mee om kon gaan, of (2) de bijwerkingen van een nieuw gestarte farmaceutische medicijnbehandeling. Nogmaals, we kennen niet alle mogelijkheden met betrekking tot EFT-Tapping (inclusief de negatieve) en dus moeten we, waar nodig, voorlopig gekwalificeerde gezondheidswerkers blijven raadplegen.

Om je enig idee te geven van de potentiële negatieve gevolgen van EFT, verwijs ik je graag naar de brief hieronder. Hoewel dit een zeldzaam geval is, kon ik geen andere verklaring vinden voor dit effect. Om redenen van privacy laat de persoon zijn/haar naam graag onvermeld.

Zo'n vier jaar geleden kwam ik op internet EFT tegen en probeerde het maar 'ns, aangezien ik het gevoel had dat sommige van mijn gezondheidsproblemen banden hadden met emotionele zaken. Ik zat op dat moment vol stress en slapen ging niet bepaald goed. Ik onderzocht wat voor eventuele bijwerkingen er aan EFT zaten en concludeerde dat het veilig leek. Ik klopte op een aantal dingen die als probleem voelden.

Na ongeveer een uur leek er niet veel veranderd te zijn in hoe ik me voelde, ik besloot even een dutje te gaan doen en constateerde bij mezelf een zeer hoge hartslag die vreemd was voor mijn doen, en ik kon niet slapen, wat voor mij ook vreemd was overdag. Die nacht sliep ik helemaal niet, net als de volgende paar nachten. Ik bleef dagelijks EFT doen, precies zoals geïnstrueerd door [Gary's] handleiding. Na een paar dagen had ik de engste nachtmerrie van mijn leven - absoluut verlammend, toen ongeveer 5 dagen later wéér en een week later nòg eens. Slapen werd echt een serieus probleem en mijn leven stond totaal op z'n kop, terwijl ik gewoon probeerde te werken en functioneren.

Iedere dag weer constateerde ik dat mijn emotionele toestand erbarmelijk was en veel meer depressief getint dan vóór die tijd. Ik probeerde EFT opnieuw en nòg eens en wéér, samen met een professional of in m'n eentje, maar kon na iedere poging slechts constateren dat ik die nacht dan helemaal niet sliep, hooguit een uur soms en de volgende paar nachten hetzelfde patroon. Pas na een paar dagen zou het allemaal enigszins verbeteren, zodat ik ongeveer 3 tot 5 uur kon slapen. Wat nog steeds niet genoeg is.

Onnodig te zeggen dus, dat ik wel uitkeek om EFT nogmaals te proberen. Vanaf de allereerste dag dat ik EFT had geprobeerd, was ik niet meer in staat om bepaalde dingen te doen die ik altijd gewend was te doen. Ik kwam met hardlopen nog niet eens in de búúrt van wat ik vóór die tijd presteerde. Tot dan toe was ik iemand die meedeed aan wedstrijden in lange afstand lopen en haalde op ieder gewenst moment de 5 tot 10 kilometer. Na EFT kon ik nauwelijks 500 meter lopen zonder dat mijn hartslag sterk steeg en ik buiten adem raakte. En na afloop zou het steeds uren duren eer mijn hartslag wat tot rust kwam.

Hetzelfde geldt voor alle andere sporten die ik eerder uitoefende. Al na 9 holes lopen bij golf was ik bekaf. Mijn eetlust daalde en zelfs het eten van een bord pasta leek me gewoon uit te schakelen. Na ongeveer 5 maanden stopte ik met EFT en een en ander verbeterde wel wat, maar mijn leven is sindsdien emotioneel en fysiek zeer problematisch. Ik kan voor mijn carrière niet het lichamelijk werk verrichten dat ik vroeger deed, het is een worsteling om de dagen door te komen, met een donkere wolk van depressie die me constant lijkt te vergezellen, ondertussen maar hopend dat er aan het eind van de tunnel wat licht zal zijn. Ik heb het gevoel dat ik totaal vastzit in een vecht- of vluchttoestand.

Deze persoon heeft het met mij wèl gehad over de aanwezige neiging tot hoogsensitiviteit, dus kunnen we er misschien vanuit gaan dat bepaalde verborgen kwesties tijdens het KlopProces aan het licht waren gekomen die niemand had weten te identificeren (of oplossen). Nogmaals, dit lijkt een zeer uitzonderlijk gebeuren te zijn, maar we moeten ons op verantwoorde wijze bewust zijn van deze mogelijkheid en erkennen dat anderen wellicht soortgelijke ervaringen hebben gehad, maar er niet over  geschreven hebben.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd over de voors en tegens van het EFT-Proces.

  • EFT heeft voor een breed scala van gevallen opmerkelijke voordelen opgeleverd .
  • Er zijn enkele personen die negatieve bijwerkingen ervaren; die zijn echter meestal te wijten aan onjuist gebruik van EFT of een externe factor. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden