Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

EFT-teknikken Fortell historien - Bankemetodens arbeidshest

Et enkelt EFT Bankeverktøy som automatisk kombinerer alt du har lært til nå

Tapping Tell Story image

Hvis du utfører høykvalitets EFT-arbeid, vil adressering av Spesifikke hendelser - en viktig konsept i EFT-prosessen være hjørnesteinen i ditt arbeid. Som med alt annet, betyr å løse en bestemt hendelse at en fjerner alle  aspekter slik at vi ikke lar noe intensitet ligge igjen. Fortell historien-teknikken er den mest omfattende måten å gjøre dette på og er arbeidshesten som ganske sikkert vil være hjørnesteinen i ditt grundige arbeid..

Ideen er veldig enkel. Bare fortell en plagsom, bestemt hendelse som om det var en historie og stans for å gjennomføre EFTs grunnoppskrift hver gang du kommer til et sted i historien som er følelsesmessig intens.

Jeg gir noen retningslinjer nedenfor, men i hovedsak er det dette det er! Hvert stoppested i historien representerer et nytt aspekt av problemet som noen ganger vil lede deg til enda dypere problemer. Dette kan spare deg for mye detektivarbeid, og konseptuelt kan det knapt bli enklere. Videre...

...den integrerer automatisk alt du har lært

om aspekter, tester og å være spesifikk.

Jeg mener alle de avgjørende delene i EFTs grundige arbeid er dekket i denne svært enkle metoden. Mulighetene for testing åpner seg naturlig i løpet av prosessen, og delen med å være spesifikk er automatisk inkludert fordi du forteller dine historier om bestemte hendelser. Mens spesifikke hendelser er aspekter av globale spørsmål, har hver hendelse sine egne aspekter som blir presentert på hvert stoppested i historien. Dette tillater deg å være enda mer spesifikk uten sofistikert detektivarbeid. Ved ganske enkelt å følge instruksjonene, vil dette verktøyet dekke alle delene trinn for trinn.

Det vil kreve litt trening, og du vil sannsynligvis snuble litt før du mestrer det. Men når du har fått denne prosessen under huden, vil du aldri senere stole på EFTs grunnoppskrift aleine..

Her er noen retningslinjer som vil forbedre EFT-prosessen

Først velger du hendelsen: Finn en bestemt hendelse på ett til tre minutters varighet og som inneholder minst ett emosjonelt crescendo. Hvis du fortsatt trenger hjelp til å finne dem, kan du lese den forrige artikkelen om bestemte hendelser.

Ta brodden av: Før du forteller selve historien, kontroller hvor ubehagelig det vil være hvis du faktisk skulle fortelle historien. Hvis ubehaget ligger på fem eller mer, vil det lønne seg å ta noen globale runder med Grunnoppskriften for å ta brodden av.

"Selv om jeg er nervøs for å fortelle historien..."

"Selv om jeg er redd for hva som kan skje når jeg forteller historien..."

"Selv om jeg ikke liker det hele..."

"Selv om bare det å starte historien får meg til å grøsse..."

En enkel påminnelsesfrase for noen av eksemplene ovenfor kan være "denne historien" eller «å fortelle denne historien.»

Kjør så mange runder som nødvendig for å få ubehaget ved å fortelle historien til tre eller lavere. Dette hjelper til med å "ta brodden av", slik at du kan fortsette og samtidig føle deg mer komfortabel gjennom en svært ladet hendelse. Hvis du begynner å fortelle historien og intensiteten stiger til et ubehagelig høyt nivå, kan du utføre rutinen over og gjenta den så ofte som nødvendig.

Hvordan å fortelle historien

A. Det er best å fortelle historien høyt. Det pleier å gi historien mer til liv og bidrar til å bringe de viktige sakene til overflaten. Du kan fortelle den til et speil, en venn, en vegg eller snakke med en imaginær venn (smil).

B. Begynn historien på et nøytralt sted der det ikke er noe å være urolig for. For eksempel kunne du spise lunsj sammen med en venn like før du var utsatt for, la oss si, en bilulykke. Dette pleier å føre deg lettere inn i situasjonen.

C. Viktigst: Du må stanse historiefortellingen straks du overhodet føler det aller minste ubehag. 

D. På hvert stoppested bruker du EFTs grunnoppskrift til å gi slipp på intensiteten der. Når det er gjort, fortsetter du historien til neste intense øyeblikk.

Å stanse er avgjørende for at denne prosedyren skal være vellykket. De fleste har en innebygget tro som har kommet fra konvensjonelle teknikker om at det er nødvendig å "være modig" og å "føle følelser" og "være modig og stå i det". Men hvis du ikke stopper når det oppstår intensitet, vil du sannsynlig å gå rett forbi en viktig helbredende mulighet. Derfor gjentar jeg...

... Hvis du ikke stanser,

taper du en helbredende mulighet!

Du leter etter aspekter her, og denne prosessen bringer ofte disse til overflaten uten at du må grave. Virkelig perfekt! Husk at vi er på jakt etter grundighet, så vi ønsker å "banke bort" hvert minste gram av all intensitet som ligger der.

Prøv å forstå at hvert stoppested er et aspekt av historien, og hvert slikt aspekt skal løses som om det var en egen hendelse. Så for å være spesifikk, må du rette oppmerksomheten mot et emosjonelt crescendo (aspekt), samtidig som du bruker grunnoppskriften. Så for hvert emosjonelle crescendo (aspekt):

A. Anslå intensiteten fra 0-10 på denne spesifikke delen av historien.

B. Med tanke på "ulykke-eksempelet" fra artikkelen å finne aspekter, utformer du oppsett og påminnelsesfraser for å rette oppmerksomheten mot det emosjonelle crescendoet som forårsaket intensiteten (Legg merke til at følelser involvert er nevnt i Oppsettfrasen). For eksempel:

"Selv om jeg var rasende da hun sa det til meg...."

"Selv om jeg krøp sammen av frykt da jeg så dette forferdelige som hadde skjedd..."

"Selv om jeg følte meg skyldig da politimannen kom etter meg..."

"Selv om jeg var virkelig sint for det..."

C. Bruk EFTs grunnoppskrift og fortsett å evaluere intensiteten før og etter hver runde til intensiteten blir null eller så lavt som nødvendig.

D. Hvert emosjonelt crescendo kan ha sine egne aspekter, så når du har brukt EFTs grunnoppskrift på det mest iøynefallende i et aspekt, går du gjennom denne delen av historien en gang til for å sjekke om det fortsatt finnes intensitet. I så fall gjentar du prosessen overfor. 

E. Når all intensitet i et crescendo er borte, fortsetter du historien på jakt etter et nytt stoppested. Vær også klar over den mulige tendensen til at du, mens du forteller historien, hopper til det mest intense crescendoet(ene). Du vet selvfølgelig hva som kommer i din historie, og dermed kommer ofte følelsene knyttet til et sted i historien før du faktisk har kommet til dette stedet. Du kan behandle denne intensiteten på samme måten som alle andre stoppesteder.

F. Når du har banket deg gjennom alle de intense øyeblikkene i historien, begynner du fra begynnelsen igjen og forteller historien en gang til og stopper for en hver intensitet som kan oppstå. Ikke bli overrasket om det er enda mer som må tas... bare vær så grundig som mulig.

G. Gjenta denne prosessen til du kan fortelle historien uten noen problemer... som om det var en handletur. Da bør du ha kollapset alle eller de fleste aspekter. For å være sikker, fortell historien neste dag eller neste uke for å se om det er noe igjen. Noen ganger er det slik at det etter en tid dukker opp noen rester (aspekter) fra hendelsen. Hvis dette skjer, gjentar du prosessen til du oppnå enda grundigere resultater.

EFT testmetoder - å gå dypere inn i bankeprosessen

Du kan bruke en av metodene om testing som du lærte i forrige artikkel om Testing av EFT Bankearbeidet, men en ofte brukt metode for Spseifikke hendelser er levende visualisering. Når du har fortalt hele hendelsen høyt og fått ned de mest intense crescendoene ved å banke, kan du igjen gå gjennom hendelsen i tankene dine, ett bilde om gangen. Finn fram til de intense øyeblikkene og overdriv sanseinntrykkene, lyder, farger, størrelser, etc. og gjør alt du kan for å få fram negativ intensitet. Straks du finner mer intensitet, tar du noen flere bankerunder på det du har funnet og tester deretter en gang til. Fortsett gjennom hele hendelsen så levende du klarer til du ikke lenger klarer å bli opprørt over noe i den. Imidlertid må du ikke fortsette med levende visualisering hvis du ikke først har fått intensiteten ned på et håndterlig nivå. I slike tilfeller er det best å søke hjelp av kvalifisert helsepersonell.

Du kan også bruke metodene Testing ved rekvisitter eller en faktiske situasjon hvis de passer for hendelsen. Hvis du klarer å grave opp mer intensitet når du tester, bruker du EFTs grunnoppskrift på det som kommer opp, helt til du ikke lenger føler noe ubehag ved hendelsen.

Bankeråd til Fortell historien

Måling av intensitet:

Din vurdering fra 0-10 bør gjenspeile den intensiteten du føler her og nå når du tenker på det som skjedde da. Vi kan ikke endre intensiteten du følte på den tiden, men vi kan gi slipp på intensiteten du føler nå.

Jeg føler ikke noe intensitet når jeg tenker på det:

Ditt emosjonelle ubehag kan vises på en rekke måter. De fleste vil gjenkjenne intensitet umiddelbart, men hvis du ikke gjør det, kan du kontrollere om du opplever kroppslige forandringer. Spenninger, kortpustethet eller annet ubehag i en del av kroppen kan brukes som mål på intensitet hvis det bare dukker opp når du tenker på noe i hendelsen.

Hvis du oppdager at kvaliteten på pusten endres når nye aspekter kommer opp, kan du bruke Innsnevret pusteteknikk til pusten er tilbake til normal og deretter fortsette gjennom historien.

Du kan begynne med å banke på et aspekt ved hendelsen som du antar kan være belastende på en eller annen måte og legge merke til eventuelle endringer etter at du har banket. Det kan hende at det føles mykere, mindre anspent eller noe er lettere å huske, og det vil være en indikasjon på at du har gitt slipp på noe intensitet.

Banking vil vanligvis hjelpe deg med å merke intensiteten tydeligere, så gjør alt du kan med noen hendelser, slik at du blir vant til hvordan kroppen din reagerer på intensitet. Da vil det bli enklere etter hvert.

Hendelsen får fram veldig sterke følelser: Hvis dette er tilfelle, kan du arbeide med andre, mindre intense hendelser inntil de vanskeligere blir enklere å håndtere. Mange hendelser i livet er sammenvevd med hverandre, så når du arbeider med andre hendelser, vil det ofte føre til at de vanskeligere bli lettere. Hvis du arbeider med en historie som inneholder misbruk eller traumer, bør du vurdere å arbeide gjennom disse hendelsene med en profesjonell EFT-terapeut.

En annen hendelse eller problem dukker opp i bevisstheten:

Dette er en form for skifte av aspekter og er et tegn på at du har gjort god fremgang med den opprinnelige hendelsen. Men før du flytter til en annen hendelse, bør du se etter flere aspekter i den opprinnelige hendelsen og se hvor mye som er igjen. Hvis det er mulig, bør du gjøre ferdig all bankingen på hendelsen du holder på med før du går over til noe annet. Hvis den nye hendelsen eller problemet er altfor distraherende, kan du gå over til det hvis du vil, men gjør ditt beste for å opprettholde en metodisk prosess. Ha kontroll over intensiteten på de hendelsene du forlater før de er ferdig, slik at du kan gå tilbake og fullføre de på et senere tidspunkt.

Pass også på at du kan skille mellom hendelser og problemer. En hendelse har en varighet på et - tre minutter og er svært spesifikk, i tråd med solid EFT praksis. Et problem er en ny Bordplate, støttet av bestemte hendelser. Du bør derfor dele det opp i disse delene før du begynner å banke. Hvis du for eksempel arbeider med en 1-3 minutters hendelse der noen på lekeplassen sa noe ondsinnet om dine klær og du deretter innser at din mor alltid var kritisk på samme måte, bør du ikke å begynne å banke globalt på "Selv om jeg føler meg avvist av min mor...". I stedet bør du registrere hver enkelt 1-3 minutters hendelse du kan huske hvor hun kom med kritiske kommentarer og banke gjennom disse en etter en.

Hendelsen varer lenger enn et til tre minutter: De fleste hendelser vil være lengre enn et til tre minutter inntil du blir vant til å snevre de inn. Mange av de opplevelsene du vil kalle "hendelser" vil faktisk ha flere korte segmenter i seg som produserer den emosjonelle spenningen. Mellom disse vil det være relativt nøytrale tidsmellomrom, og disse vil hjelpe deg å skille en hendelse fra en annen.

Alle mine hendelser er like: Hvis det har vært et mønster av lignende erfaringer i livet ditt, er første trinn å arbeide med den tidligste du kommer på. For eksempel vil relasjonsproblemer ofte avsløre mønstre av atferd eller følelsesmessige reaksjoner, og mønstrene begynner ofte i barndommen. Du kan begynne å arbeide på det aktuelle problemet, men det sitter på toppen av så mange andre lignende historier at det kan bli vanskelig å komme noen vei. Det er bedre å spørre seg selv hva dagens problem minner deg om i fortiden og gå lenger tilbake.

Hvis du har vært i en langvarig situasjon der de samme vonde tingene har skjedd om og om igjen, kan du prøve å dikte opp en hendelse som kan representere de vanligste temaene i hver enkelt, men det vil være mye vanskeligere å få intensiteten til null på hvert enkelt tema, og du kan ende opp med å utløse for mye intensitet på en gang. Den gode nyheten er at alle disse hendelsene er nært beslektet, slik at de alle kan kollapse på samme tid, men den dårlige nyheten er også at de er nært beslektet, og da kan det være vanskelig å stå i all smerten fra alle på en gang mens du går gjennom prosessen. Skikkelig opplærte EFT-terapeuter vet hvordan de skal hjelpe deg med aktiviteter i slike tilfeller, så hvis du har problemer med å gå gjennom det hele, kan du vurdere å få litt hjelp.

Testing av det overordnede problemet:

Testmetodene som du lærte i forrige artikkel ble brukt på problemet generelt. Men når du starter med adressering av bestemte hendelser, er målet fortsatt å gjøre fremgang på aktuelle problemet. Du bør teste hendelsene du adresserer så grundig som mulig Men du bør sette opp egne tester for det generelle problemet for å se om fjerning av de spesifikke hendelsene hjelper deg med å gjøre fremskritt i riktig retning.

EFT Fortell historien-teknikken har flere fordeler...

1.  Innebygget i "Historien" ligger en prosedyre for å finne aspekter.

2. Den tillater problemet å utfolde seg så rolig som mulig.

3. Du kan enkelt teste på hvert stoppested slik at du vet hvordan det går.

Følgende video er et eksempel på EFT Fortell historien-teknikken på en faktisk hendelse. Som du vil merke, inneholder denne hendelsen to crescendo, hver med flere aspekter. De fleste av de tidlige bankerundene retter seg mot forventningene til det første crescendoet som vil komme. I dette tilfellet er målet bare å ta brodden av inntil vi kommer til det faktiske crescendoet. Derfor er vi ikke opptatt av å bringe disse intensitetene helt til null. Når vi kommer til hvert av de faktiske crescendoene, vil vi være i være i stand til å løse alle enkeltaspektene og ta intensiteten ned til null.

Kan du identifisere to crescendoer og hvilke aspekter som ble adressert for hvert av dem?

 

EFT-TEKNIKKEN FORTELL HISTORIEN - SE VIDEO

 

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen har du lært å bruke Fortell historien-teknikken på spesifikke hendelser.

  • Dette er en enkel metode for å fjerne intensiteten fra en bestemt hendelse.
  • Den inkorporerer begrepene Aspekter, Å være spesifikk og Testing i ett og samme verktøy.
  • Den lar historien få utfolde seg så skånsomt som mulig.
  • Etter at den er fullført, er arbeidet med testing lett å gjennomføre med Levende visualisering.
  • Det ble også gitt råd for uvanlige situasjoner som kan oppstå når du arbeider med dine egne hendelser.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt