Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

Geavanceerde TestTechnieken

Diepergaande EFT-TestMethodes

In Deel I (Artikel over Testen) heb je wat inleidend kennis kunnen maken met de aanvullende methodes die je kunt gebruiken om je resultaten te evalueren en eventuele resterende Aspecten op te graven.

Werkelijke Situatie:

Het meest ideaal is om je cliënt te kunnen plaatsen in een Werkelijke Situatie die normaal gesproken de intensiteit van het probleem zou "triggeren." Dat komt niet altijd heel goed uit en soms is het zelfs onmogelijk, maar probeer het, als het enigszins kan, zodra het probleem opgelost lijkt te zijn.

Levendige Visualisatie:

Deze is het meest geschikt voor gebruik bij een Specifieke Gebeurtenis. Zodra de intensiteit opgeheven lijkt te zijn, vraag je de cliënt alle beelden, geluiden, etc. te overdrijven en ècht te PROBEREN zichzelf overstuur te krijgen. Zogauw dat hem/haar lukt, heb jij nieuwe Aspecten gevonden.

Gebruik Rekwisieten:

Vraag je cliënt om foto's, video's of memorabilia tevoorschijn te halen die te maken hebben met een kwestie of Gebeurtenis die normaal gesproken zou leiden tot intensiteit. Als de Rekwisieten ook maar énig ongemak veroorzaken, is er meer werk aan de winkel.

Nu gaan we die lijst uitbreiden en meer gevarieerd maken. Sommige van deze methodes werken beter voor een probleem als geheel, andere zijn vooral beter voor Specifieke Gebeurtenissen en wéér andere zijn geweldig voor allebei. Na iedere methode volgt een video met voorbeelden.

"Zeg eens..."

Deze kan worden gebruikt om Aspecten of Specifieke herinneringen te Testen, evenals uitgebreidere (Globale) kwesties.
De methode is eenvoudig. Laat de cliënt gewoon hardop een directe zin (een rechtstreekse uitspraak van de spreker zelf) uitspreken die om het even wàt bevat dat eerder intensiteit zou hebben getriggerd, en vraag hoe wáár het voelt op een schaal van 0-10.

Voor een Gebeurtenis:

 • Hij zei: "D'r uit!"
 • Zij vond mij dom.
 • De hele klas zat te lachen.
 • Ik werd verkracht.
 • Het was mijn schuld.

Vaak kunnen deze zinnen uit de KlopRondjes zelf zijn gehaald en dan weet je zelf wel welke er "gevoelig liggen."

Voor een TafelBlad of Globaal probleem:

 • Ik ben nutteloos.
 • Ik werd verkracht.
 • Mijn moeder houdt niet van me.
 • Ik werd vernederd.
 • Ze liet me in de steek voor een ander.
 • Ik ben helemaal alleen.
 • Ik verdiende het om te worden verlaten.
 • Het was mijn schuld.

Voor een TafelBlad is het vaak nuttig om een vóóraf- en een àchteraf-meting op de kwestie te verrichten, zodat je kunt zien of je werk aan de Gebeurtenis die je had aangepakt resultaat heeft opgeleverd.

Als de intensiteit is opgeheven, moet het geen probleem meer opleveren om de zin uit "Zeg eens..." uit te spreken. Als dat wèl gebeurt, staan meer Aspecten of Specifieke zaken te wachten op behandeling. Een manier om daar op in te gaan, is de cliënt te vragen hoe het eigen "innerlijk gepraat" klonk toen hij/zij de zin uitsprak. Wat hij/zij tegen zichzelf zei als reactie op die verklaring, kan jou naar nieuwe Aspecten of gerelateerde Gebeurtenissen leiden.

De video hieronder illustreert dit "Zeg eens..."-Testbeginsel.

 

 

RollenSpel

Dit houdt in dat een storende herinnering opnieuw wordt opgeroepen of een feitelijke Gebeurtenis opnieuw wordt uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld de stem, de houding en de gebaren van de gewraakte persoon nabootsen om te Testen of er nog intense beladenheid aan hangt. Je kunt zelfs een vriend(in) vragen om een van de Rollen te Spelen en terwijl hij of zij de Rol Speelt zelf het KlopWerk uitvoeren. In de video hieronder geef ik je twee voorbeelden. Het eerste (heel kort) is met LaVern waarin ik aan het leren ben om haar vader te Spelen terwijl die een kwetsende opmerking maakt. De tweede is met Sarah en toont ons samen aan het werk, waarbij ik haar aan moet staren en daarbij die "blikkerige ogen" van haar moeder zo goed mogelijk moet proberen na te doen.

 

 

Je Cliënt Overrompelen

Dit houdt in dat je je resultaat Test door iets onverwachts te doen. Afhankelijk van de context van de sessie, kun je je cliënt op een van de volgende manieren Verrassen: (1) doe de gebaren van een mishandelaar na, (2) keer je cliënt de rug toe op een manier die symbolisch beantwoordt aan zijn of haar afwijzingsprobleem, (3) verhef je stem zoals een ex-echtgenoot of baas altijd deed/doet en (4) gebruik je verbeelding om de omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen imiteren. Dan kijk je naar de reactie(s) van je cliënt. Schrikt men? Voelt men zich duidelijk ongemakkelijk of beledigd, of wordt men boos of staan er tranen in de ogen? Zo ja, ga dan op zoek naar meer Aspecten of problemen, want er valt blijkbaar meer te doen. Als er daarentegen geen andere reactie is dan een lach en een rustige manier van doen, heb je concreet bewijs van succes.

Hier is een klassiek voorbeeld. Ik nam samen met andere EFT-ers deel aan een 5-daagse workshop over genezing voor meer dan 20 cliënten met ernstige emotionele problemen. Een van mijn sessies was met een zwaar getraumatiseerde vrouw van 50 (we noemen haar Sandy) die tijdens haar jonge jaren door haar vader met grote regelmaat was geslagen en van de trap afgegooid. Ze was constant angstig en voortdurend bedacht op naderend gevaar, met name van de kant van mannen. Daar werd ik voor het eerst mee geconfronteerd toen ik, ergens in in de eerste paar minuten van onze sessie, gewoon even mijn hand ophief om op mijn hoofd te krabben. Ze deinsde meteen terug en riep uit: "Niet slaan, asjeblieft!"

In de loop van de sessie vertelde Sandy me dat haar vader zijn mishandelende gedrag vaak begon door haar van achteraf te verrassen en haar schouder met zijn hand beet te pakken. Ik koos dit als fundamentele kwestie en bracht dat hele uur door met het toepassen van EFT op haar reactie op "het van achteraf op haar schouder aangeraakt te worden." Het ging steeds beter met haar en tegen het einde van de sessie kon ik haar schouder van achteraf beetpakken zonder dat ze ineen kromp of wat voor andere reactie van haar kant dan ook.EFT Tapping Sandy image

Sandy wist echter dat ik zou blijven Testen door van achteraf mijn hand op haar schouder te zetten. Ze verwachtte het. Dus haar vader z'n Verrassingselement ontbrak in onze Test en ik kon zogauw geen manier bedenken waarop ik dat in onze sessie weer tot leven kon brengen. Dus na onze sessie wachtte ik een paar uur, totdat ik haar in de hal zag zitten, al pratend met andere cliënten. Toen Overrompelde ik haar door van achteraf mijn hand onverwacht op haar schouder te leggen, op een moment dat zij het allerminst verwachtte. Het verheugde mij zeer te zien dat ze haar hoofd gewoon naar mij toedraaide, op dezelfde manier als iemand die regelmatig op de schouder wordt geklopt dat zou doen. Geen schrikreactie, geen paniek, niks bijzonders.

Succes! Als ze echter wèl was geschrokken, had ik geweten dat we nog niet klaar waren met deze kwestie. Zeer belangrijke bijdrage. Van groot belang.

Betekent dat dat we klaar zijn met haar traumatische problemen? Niet echt. Ze heeft een totale kindertijd vol met mishandeling in haar rugzak. Maar we waren er in geslaagd om een fundamenteel onderdeel daarvan op een fraaie manier aan te pakken. Dat maakte de rest van de klus gemakkelijker.

Het duurt een tijdje om deze vorm van Testen te kunnen ontwikkelen, omdat elke cliënt anders is. Je moet dus echt diverse gevallen bestuderen, voordat je deze vaardigheid in je praktijk kunt opnemen. In de video hieronder geef ik drie voorbeelden om je op weg te helpen. Het eerste, met Betty, maakte me duidelijk dat er meer werk te doen was, terwijl het tweede en het derde, met Mim en Annie, het bewijs leverden dat we een verdienstelijke uitkomst hadden bereikt.

 

 

Triggeren via Uitspraken

Verras je cliënt door iets uitdagends en ondubbelzinnigs te zeggen dat normaal gesproken bij de cliënt intensiteit zou veroorzaken in verband met een kwestie die jullie net hebben aangepakt.

 • Zeg tegen iemand met een afwijzingsprobleem iets als: "Pff, ik zou me nooit met jou inlaten."
 • Zeg tegen iemand met een schuldprobleem iets als: "Dat was ècht wel jouw schuld."
 • Zeg tegen iemand met een eigenwaardeprobleem iets als: "Nou, ik vind dat je niet beter verdient."
 • Zeg tegen iemand met een autoriteitsprobleem iets als: "Dat mag jij echt niet doen in mijn kantoor."

Je kunt iets gebruiken van de woorden die je cliënt tijdens een KlopRonde hebben getriggerd, of je kunt zelf wat verzinnen. In ieder geval is de presentatie ervan een belangrijke factor in deze werkwijze. Als je de persoon verrast met een opmerking en de intensiteit die eraan hing is al opgeheven, zal hij/zij op een gezonde, eventueel humoristische wijze antwoorden. Als dat niet het geval is, liggen meer Aspecten te wachten op jouw aandacht.

Dit is vergelijkbaar met De Cliënt Overrompelen, alleen zetten we hier in plaats van Handelingen vooral Woorden in.

Vragen Om Slappe Knieën Van Te Krijgen

Deze belangrijke TestMethode is precies het tegenovergestelde van de zachtheid die vaak wordt aanbevolen door conventionele therapiepraktijken. Onze bedoeling is namelijk juist om er bij de cliënt kwesties uit te krijgen door zeer treffende vragen te stellen. We stevenen recht op de Kern af in de hoop begraven problemen te vinden. Hoewel de conventionele praktijk van "altijd zachtaardig zijn" in de meeste andere opzichten prijzenswaardig is, kan hij ten nadele van de cliënt werken, doordat zo teveel op de plank blijft liggen. Je moet flink dóórdringen en daar heb je soms een koevoet bij nodig.

Hoewel dit proces is ingepakt in harteloze kledij, is het een zeer respectvol iets om te doen. En wanneer je het op de juiste manier doet, begrijpen cliënten de liefdevolle intentie wel en waarderen zij je inspanningen bij het opgraven van die loodzware emoties. Zonder jouw vaardigheden en toewijding hierin blijven je klanten wellicht onnodig levensondermijnende problemen met zich meedragen die de komende decennia nog onder de oppervlakte blijven doorkolken.

Aan iemand die getuige is geweest van een ongeval of zelfs de dood, zou je iets kunnen vragen als:

Kwam het bot door de huid heen?
Kon je organen zien?
Rook je het bloed?
Heb je ooit een dood lichaam aangeraakt?

Aan iemand die werd aangevallen, kun je vragen:

Hoe rook zijn adem?
Heeft iemand anders het ook zien gebeuren?
Verdiende je het?
Hoe voelde het toen je hoofd de grond raakte?

Aan iemand die een traumatische scheiding of ontrouw achter de rug heeft, kun je vragen:

Heeft hij/zij ooit van je gehouden?
Hebben ze seks gehad in jullie bed?
Heeft hij/zij je vrienden ontmoet?

Op een enkele uitzondering na moet deze harde aanpak alleen worden toegepast NADAT je jezelf ervan overtuigd hebt dat je alles of het meeste van de kwestie hebt opgelost met EFT. Hoewel sommige TestMethodes zijn ontworpen om je vooruitgang in de loop van de sessie vast te stellen, zijn deze Knieverslappende Vragen als mokers die in een vroegere goudmijn op zoek zijn naar de laatste beetjes erts. Als je ze in een eerder stadium probeert vast te stellen, kun je bij de cliënt onnodige pijn veroorzaken.

Als je deze methode op de juiste wijze toepast, kan hij een diepe bron van beladen problemen aan het licht brengen. Pas hem dus alleen toe als je nog ruim voldoende tijd hebt in je sessie. De reden dat ikzelf geen video's heb om deze methode te illustreren, is dat (1) ik op het podium maar weinig tijd had voor degenen waar ik toen mee werkte en (2) heel wat voorafgaande tijd was besteed aan het vaststellen van het probleem en om enige notie te krijgen welke kant ik op zou gaan in de sessie.

Gebruik Humor

Humor maakt onderdeel uit van mijn stijl en is vaak op zichzelf al therapeutisch. Hij verhoogt het energiepeil van de sessie en draait de "ernstigheid" van het probleem wat terug. Het is ook een fantastisch TestMiddel, omdat jij uit de reactie van de cliënt op je poging tot Humor VEEL kunt opmaken over zijn of haar vooruitgang. Als er wenkbrauwen worden gefronst, of men huilt of lijkt zich beledigd te voelen, heeft je Humor een gevoelige plek geraakt en heb je belangrijk bewijs dat je meer te doen hebt. Als men, daarentegen, glimlacht en kalmte uitstraalt, heb je bewijs dat er een fraaie ontknoping aankomt.

Dat laatste is duidelijk het geval in de video hierna met Kim, die op 6-jarige leeftijd werd lastiggevallen. De eerste halve minuut laten we een afgebroken HumorTest zien waarin ik begin met een Humoristische opmerking over het feit dat zij niet echt een karatekampioen is. Ze reageert met een vluchtig lachje en dat gaat vervolgens direct over in tranen van angst (de video zoomt in op deze reactie zodat je hem duidelijk kunt zien). Dit is overduidelijk bewijs dat we nog een lange weg te gaan hebben.

De rest van de video speelt zich ongeveer 20 minuten later af. In die tussentijd hebben we EFT gedaan met dit probleem als item. Merk op dat ze mijn omschrijving van de penis als een "opperwachtmeester" nu heel grappig vindt. Dit is natuurlijk een HumorTest en ze lacht nu direct met mij mee en geeft zo betrouwbaar bewijs dat haar reactie op dit voormalige "wapen" in het juiste perspectief wordt gezet. Je ziet alleen dat de Humor in dit geval nogal kleurloos is, omdat het onderwerp daar aanleiding voor gaf.

Je zult ook zien dat er enkele "MeeKlop"-titels aan de video zijn toegevoegd. Dat komt doordat deze sessie stamt uit onze populaire MeeProfiteren (Simpele EFT)-cursus waar mensen met de sessies kunnen MeeTikken en daarbij indrukwekkend persoonlijk voordeel hebben. En dan beëindig ik de video, voor wat verdieping, met op het podium het gebruik van Humor als Test te bespreken.

 

 

OVERZICHT:

In dit artikel heb je nog even gekeken naar drie TestMethodes uit het vorige hoofdstuk en heb je zes nieuwe geleerd.

 • De cliënt in een Werkelijke Situatie plaatsen om te Testen op resterende Aspecten is over het algemeen het meest effectief.
 • Levendige Visualisatie en Rekwisieten Gebruiken werden in een eerder artikel behandeld.
 • Zeg eens... gebruikt innerlijk gepraat en andere verbale uitingen over de kwestie om extra intensiteit op te porren.
 • Een RollenSpel verlangt van jou dat je de een of andere persoon imiteert die normaal gesproken de beladenheid van een kwestie of Gebeurtenis zou "triggeren" (activeren).
 • De Cliënt Overrompelen gebruikt actie en het Verrassingselement om resultaten te Testen.
 • Triggeren via Uitspraken gebruikt ook het Verrassingselement en soms een beetje RollenSpel om resterende intensiteit te achterhalen.
 • Vragen Om Slappe Knieën Van Te Krijgen hebben de bedoeling om vooral treffend te zijn, zodat we er absoluut zeker van kunnen zijn dat geen Aspecten verdoezeld zijn met wat terughoudende ("beleefde") beschrijvingen.
 • Humor is een meer speelse manier om te zien of intensiteit wel volledig is opgeheven.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden