Official EFT-Leerstof

Deel I - Voor Iedereen: De Basis van EFT-Tapping ('Kloppen')

De EFT-Techniek van 'Vernauwde' Ademhaling

Een Eenvoudige Doch Verrassend Effectieve KlopTechniek

Nu je weet hoe Het EFT-Tapping BasisRecept werkt, heb je misschien al een plan van aanpak voor je probleem. Dit eenvoudige hulpmiddel kan echter nuttig zijn bij ieder soort probleem dat je probeert op te lossen.

EFT Tapping breathing image

In het algemeen gesproken, kunnen stress en negatieve emoties invloed hebben op de kwaliteit van onze ademhaling en hoewel we vaak de wijzigingen in onze ademhaling over het hoofd zien en niet in de gaten hebben hoe onze emotionele toestand hem kan beïnvloeden, is dat eenvoudig te zien als we er eens bij stilstaan. Door onszelf met behulp van Het EFT-Tapping BasisRecept te richten op eventuele Vernauwing in de Ademhaling, zijn we ons indirect aan het richten op (een) onderliggend(e) proble(e)m(en) van emotionele aard en de resultaten weerspiegelen zich vaak duidelijk in een opener en vrijer wordende ademhaling.

Deze nuttige techniek heeft de volgende voordelen:

Maakt dat je problemen beter kunt verwoorden:

Door EFT te richten op de Vernauwde Ademhaling, worden meestal intensiteits-lagen van het Globale probleem afgeschild, wat jou in staat stelt Specifieke Gebeurtenissen op te roepen of het probleem duidelijker voor ogen te krijgen.

Haalt Het Ergste Af van een zeer intensief probleem:

EFT toepassen op een fysiek symptoom is een zachtere aanpak, omdat we dan niet direct op heftige details van de onderliggende Gebeurtenis gericht zijn.

Speelt een rol als ontspanningsmiddel:

Dit KlopGereedschap kun je gebruiken op ieder moment dat je je gestrest voelt en na een paar Rondjes kun je vast en zeker makkelijker ademhalen.

Zorgt mede dat Klop-nieuwkomers of -sceptici al snel concreet resultaat ervaren:

Professionals kunnen dit hulpmiddel gebruiken om een nieuwe klant te demonstreren hoe snel resultaat te bereiken is en dan popelt men vaak om meer te leren.

Zo doe je het:

  • Adem 2 of 3 keer in, zo diep als je kunt. Neem de tijd en zorg dat je niet gaat hyperventileren. Deze stap zal je longen uitrekken, zodat elke verbetering in je ademhaling door EFT niet kan worden toegeschreven aan een normaal "uitrekkend effect" van je longen.
  • Heb je je longen zo ver als je kunt uitgerekt, adem dan weer een keer diep in. Beoordeel deze keer de diepte van je adem op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 je eigen schatting van je maximale capaciteit is. De cijfers op dit punt variëren doorgaans van 3 tot 9. De zeldzame persoon die z'n adem op een 10 schat (die heeft 't overigens meestal mis), merkt mogelijk dat hij, na EFT gedaan te hebben, uitkomt op 12 of 15.
  • Doe vervolgens enkele Rondes van Het EFT-Tapping BasisRecept met OpstartZinnen als: "Ook al heb ik een vernauwde ademhaling, ik accepteer ...", Hoewel ik mijn longen maar tot een 8 kan vullen, ...", enzovoort. Haal na elke ronde even diep adem en stel de 0 tot 10-diepte vast. In verreweg de meeste gevallen zal die blijven verbeteren.
  • Als je probeert meer helderheid of specificaties in verband met je onderwerp te vinden, kun je jezelf vragen stellen als: "Waar doet m'n vernauwde ademhaling me aan denken?", "Waar in mijn verleden voelde ik me gespannen of gesmoord?", "Als er een emotionele reden voor mijn vernauwde ademhaling was, welke zou dat dan kunnen zijn?" Vaak krijg je dan een flinke aanwijzing in verband met een belangrijke emotionele kwestie te horen en ook vaak duiken die aanwijzingen op nadat je een Rondje of twee op de ademhaling hebt geklopt.

Om dit idee wat te verlevendigen, volgt nu een video waarin ik dit KlopConcept voor een live publiek toepas. Zie maar eens bij hoeveel mensen merkbare verbeteringen in hun ademhaling optreden en/of andere positieve bijwerkingen, zoals beter zicht, opdoemen. Omdat ik met een grote groep bezig was, nam ik niet veel tijd voor het bestuderen van de gevolgen voor de individuele emotionele kwesties. Maar eventuele vragen, zoals genoemd in het laatste opsommingsteken hierboven, zullen je vaak rechtstreeks naar die belangrijke onderwerpen leiden.

 

 

Als de Vernauwing in je Ademhaling eerder terugkomt dan je verwachtte, is bij jou mogelijk een nieuw onderliggend probleem naar de oppervlakte aan het komen. In Deel II leer je meer over dit idee, bij het bespreken van de Aspecten.

Vergeet ook niet, dat dit een indirecte route is naar de onderliggende kwesties, die wellicht tijdelijk is, totdat je leert hoe je je direct richt op dit soort kwesties.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je De EFT-Vernauwde AdemhalingTechniek geleerd.

  • Dat is een fantastisch hulpmiddel als je met EFT voor jezelf aan de slag gaat.
  • Enkele Rondjes doen op 'Vernauwing in je Ademhaling' is een eenvoudige manier om Het EFT-Tapping BasisRecept toe te passen, zowel voor acute verlichting als om aan de slag te gaan met grotere problemen.
  • Er was een demonstratievideo beschikbaar voor extra instructies en een MeeKlop-ervaring. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden