Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel IV gevorderden: dieper ingaan op emotionele problemen

De tekens aan onze wand in de praktijk

Benaderingen en algemene concepten

Emotionele problemen in theorie begrijpen, komt goed van pas bij EFT, maar deze kennis in de praktijk gebruiken, brengt je nog veel verder. Hier zijn een aantal benaderingen en algemene concepten die ik door de jaren heen in mijn sessies regelmatig heb gebruikt.

Als je op diepere problemen stuit

Een van mijn meest bruikbare denkwijzen bij het aanreiken van EFT is dat we nooit klaar zijn. Zeker, we kunnen een fobie en een specifieke gebeurtenis zo snel uitroeien dat het kan lijken alsof we klaar zijn. Maar in werkelijkheid komt er nooit een eind aan aanvullingen op de 'tekens aan onze wand' en daar zijn bijna altijd diepere problemen bij betrokken. En dan is het tijd voor EFT van hoge kwaliteit. 

Zo heb ik met veel oorlogsveteranen gewerkt die aan ernstige PTSS (PostTraumatische Stress stoornis) en vaak merk ik dat de intensiteit van hun oorlogsherinneringen samenhangt met problemen uit hun kindertijd. Interessant genoeg kan ik twee oorlogsveteranen interviewen die getuige waren van dezelfde gruweldaad, maar van wie de intensiteit van emotionele reacties wel enorm verschillen. De één kan zich licht ongemakkelijk voelen als erover gesproken wordt, terwijl de ander begint te zweten en nachtmerries heeft als hij er alleen maar aan denkt. Het verschil wijst meestal op diepere problemen uit de kindertijd. Het is alsof hun huidige reacties op de oorlogsgruwelen versterkt worden doordat ze op eerdere trauma's of overtuigingen stuiten.

Hier is een voorbeeld op video met John, een oorlogsveteraan wiens oorlogservaring vele intenser werd gemaakt, doordat het met een groot verantwoordelijkheidsprobleem uit zijn kindertijd te maken had.

 

 

Naarmate je meer ervaring opdoet, zul je die diepere problemen met grotere regelmaat tegenkomen. Een belangrijke aanwijzing dat bij je cliënt iets uit een diepere laag speelt, is (1) wanneer een probleem geen krimp geeft, zelfs niet met EFT, of (2) wanneer het resultaat tijdelijk lijkt te zijn omdat het steeds blijft terugkomen.

Elke emotionele toestand is een interne aangelegenheid en
het gaat niet om wat je overkomt, maar om jouw reactie erop 

Dit gedachten-duo maakt het ons mogelijk om systematisch dieper door te dringen in die tafelbladen en  tafelpoten die zijn gekoppeld aan de tekens aan onze wand. Ze breken vaak door het puin van een probleem heen en stuwen ons snel richting de kern van de zaak.

Het is verleidelijk om anderen of externe omstandigheden de schuld te geven voor onze emotionele toestand, maar in werkelijkheid ligt de echte schuld vanbinnen. Als we woede, schuld of angst herbergen, kan het lijken alsof iemand of iets van buiten er de oorzaak van is, maar in werkelijkheid worden die emotionele buien intern gegenereerd ... het zijn 'interne aangelegenheden'. Dus als twee mensen een slang zien, kan de één er heel rustig bij blijven terwijl de ander panisch reageert. Het is niet de slang die deze emotionele toestand veroorzaakt, het zijn de interne aangelegenheden van de betrokken personen.

Met dit in gedachten kunnen we de fout voorkómen dat we EFT richten op de veronderstelde externe oorzaak. In plaats daarvan kunnen we  onze pijlen meteen richten op de ware, interne boosdoener. Dat bespaart heel veel tijd en versterkt onze efficiëntie enorm.

De andere helft van dit gedachten-duo zegt: "Niet wat je overkomt, maar jouw antwoord erop is wat telt." In wezen is dat hetzelfde. Het is een andere verwoording om het concept beter te laten doordringen bij onze cliënten. Het zal zorgen dat je sessies versnellen. 

Ter illustratie toont onderstaande video dit idee in actie. 

 

Is het logisch?

Cliënten beginnen vaak over hun overtuigingen. Dat zijn uiteraard weerspiegelingen van de tekens aan hun wand en ze beïnvloeden hun wereldbeeld zeer sterk. Sommige van die overtuigingen zijn nuttig, maar andere zijn onlogisch en duwen de persoon in een ongezonde richting. Deze overtuigingen kunnen je sessies danig dwarsbomen en een obstakel vormen voor de vrijheidsbeleving van je cliënt.

Zo kan een vrouwelijk slachtoffer van verkrachting verklaren dat wat haar betreft "alle mannen beesten zijn." Hoewel zij de zaken wellicht op die manier ziet, gaat die overtuiging in principe toch wel erg ver en is, logisch gezien, onwaar. Hoewel een klein percentage van de mannen misschien inderdaad een verkrachter of 'beest' is, toch is de overgrote meerderheid dat niet en dus verkleurt die overtuiging haar hele sociale en romantische leven. Hij tast haar vermogen aan om te vertrouwen en belast haar met onnodige angst en woede.

Dat is vaak eenvoudig aan te pakken. We moeten voor de cliënt duidelijk maken of die overtuiging logisch gezien waar is of slechts een emotionele reactie. Om daar achter te komen, stel ik meestal gewoon een vraag als: "Is dat logisch?" Het kan nodig zijn om er dieper op in te gaan met iets als: "Zijn echt ALLE mannen beesten, of is dat gewoon jouw emotionele reactie?" Met grote regelmaat ziet de cliënt dan onmiddellijk de denkfout in haar overtuiging en dat 'Aha'-moment biedt jou de kans op een omslag in je sessie.

Soms is het handig om dit 'Aha'-moment te verstevigen met behulp van enkele globale kloprondes zoals: "Ook al heb ik ten onrechte gedacht dat alle mannen beesten zijn..." Hoewel ik dit af en toe heb gedaan, is het meestal niet nodig.

De volgende video illustreert dit 'Is het logisch?'-concept in daadwerkelijke sessies.

 

 

In uitzonderlijke gevallen vindt een cliënt zijn beperkende overtuiging best logisch. In dat geval is het waarschijnlijk een belangrijk probleem en zijn er wellicht complete sessies nodig om het in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Pas in zo'n geval op dat je niet je eigen overtuigingen aan de cliënt oplegt.

De vele invalshoeken naar de problemen van onze cliënten
(Je weet nooit waar je uitkomt)

Terwijl je naar je cliënt luistert, zul je de vele verschillende invalshoeken ontdekken die je kan gebruiken om met EFT verlichting te brengen. Een cliënt met kindermisbruik, kan je vaak een lange lijst van specifieke gebeurtenissen als invalshoek geven. Diezelfde cliënt kan ook kampen met fysieke ongemakken (hoofdpijn, rugpijn, enz.) of met angst, woede en schuldgevoelens. Ook dat zijn nuttige invalshoeken om een sessie te beginnen en ook die komen natuurlijk voort uit de tekens aan hun wand.

Maar waar begin je dan? Soms laat ik me leiden door mijn intuïtie, maar in de meeste gevallen pak ik het eerste dat haalbaar lijkt. Met EFT is dat een heel handige aanpak omdat je een paar minuten kan kloppen en al snel weet of je goede vooruitgang boekt. Zo niet, dan keer je terug op je schreden en neem je een andere invalshoek Op deze manier kun je op efficiënte wijze de meest effectieve aanpak blijven exploreren.

In de loop van je EFT-sessies zullen de problemen van je cliënt verdwijnen en gaan er deuren open. Op die manier zal je cliënt jou op een fascinerende reis naar onverwachte bestemmingen leiden. Je weet dus nooit waar je zult eindigen. De verschillende invalshoeken die je kan nemen, geeft je een uniek flexibiliteit, waardoor je meer verlichting kan geven dan je cliënt ooit voor mogelijk heeft gehouden. 

De wendbaarheid die nodig is voor de verschillende invalshoeken komt het beste tot uiting in de verschillende volledige sessies van de Kunst van EFT-video's. De 3 discussies op de volgende video vind je vast ook nuttig.

 

 

De behoefte opgeven om gelijk te hebben 

Volgens de tekens aan onze wand is de waarheid van de éne persoon niet per se ook die van de andere. Dat betekent dat...

... er niet 'één echte waarheid' is.

In ieder geval niet in deze wereld. Dit ontkent het idee dat iemand 'goed' of 'fout' kan zijn over iets en stelt in plaats daarvan dat er vele andere perspectieven zijn om uit te kiezen. Om daar dieper op in te gaan, kun je jezelf afvragen of jouw eigen 'waarheid' ooit in de knel is gekomen door een andere 'waarheid' ... denk aan politiek, relaties, ouderschap en alle situaties waarin meningen er hevig hoog kunnen oplopen.

Begin je al te zien hoe mensen hun eigen 'waarheden' beschermen tegen de ontmanteling ervan? Hoe klinkt de innerlijke dialoog? Hoe kun je een tegengesteld gezichtspunt werkelijk accepteren zonder dat je je eigen gezichtspunt daarmee teniet doet? Heb je gemerkt hoe een persoon kan twijfelen aan iemands intelligentie of gezond verstand, gewoon omdat hij er anders over denkt? Dat doen we allemaal.

In dit soort situaties zeggen de tekens aan ons wand dat beide kanten 'gelijk hebben' vanuit hun invalshoek en dat niemand absoluut 'gelijk heeft'. Terwijl we het er allemaal over eens zijn dat ouders hun kinderen niet mogen mishandelen, dat niemand iemand anders mag verkrachten, dat de wereld mooier zou zijn als mensen ophouden met liegen, bedriegen en stelen - toch is 'gelijk hebben' meestal niet de weg naar vrede.

Een van de geheimen van vrede met jezelf is het opgeven van de behoefte om gelijk te moeten hebben. Een grondige kennis van de tekens aan onze wand is een goede manier om dat te bereiken. Als jij als EFT-professional je deze houding helemaal eigen maakt, dan heb je meer ruimte voor compassie voor de ervaring van je cliënt en het helpt om meer opties te zien voor vooruitgang..

De truc is natuurlijk om uit de tekens aan jouw wand te stappen.

De tekens aan onze wand wissen en vervangen

Zolang we de tekens aan onze wand een beperking in ons leven laten zijn, zijn ze moeilijk te overwinnen. Iedere rechtstreekse poging om nieuwe, productieve overtuigingen te installeren botst op een kordon van bezwaren. Met EFT kunnen we de beperkende tekens aan de wand echter 'wissen' en een open ruimte achterlaten, zodat de cliënt ze door iets bruikbaarders kan 'vervangen'.

Herinner je je mijn vorige voorbeeld van de inboorlingen en het colaflesje uit de film "De goden moeten gek zijn?" Weet je nog dat zij een 'lege ruimte' hadden in de tekens aan hun wand over dat vreemde colafles-object? Zodra zo'n ruimte leeg of gewist is, kunnen de inboorlingen (en jij) die lege plek weer invullen, of hem in z'n geheel vervangen door iets geheel nieuws. Waarschijnlijk heb je inmiddels wel gezien hoe cognitieve verschuivingen spontaan kunnen plaatsvinden tijdens een goede EFT-sessie. Hopelijk begrijp je nu ook dat een cognitieve verschuiving het bewijs is dat een negatief teken aan de wand is gewist en dat de cliënt het vrijwillig heeft vervangen met een nieuw perspectief.

Van 'Ja maar' naar testen 

Als je in je sessies "Zeg eens ...' gebruikt als testmethode, probeer je te achterhalen of dat teken nog steeds op de wand staat geschreven. Laten we als voorbeeld zeggen dat een van de aspecten die je ontdekte bij de aanpak van een specifieke gebeurtenis was dat je cliënt boos was op zijn vrouw. Jouw "Zeg eens ..."-test zou dan zoiets zijn als: "Ik ben boos op haar." Als dat niet langer als waar voelt, kan het betreffende teken verdwenen zijn.

Je kunt de waarde van die test echter ook verhogen door hem zo te ontwerpen dat het tegenovergestelde van woede verkend wordt. Vraag je cliënt om te zeggen: "Ik vergeef haar" en dan kom je misschien nieuwe intensiteit tegen in de vorm van een andere 'ja maar'. 


Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden