Official EFT-Leerstof

Deel IV - Voortgezet: Kom Kloppend Dieper in Emotionele Kwesties

De Schrijfsels op Onze Muren in Praktijk

Benaderingen en Algemene Concepten

Als je emotionele kwesties in theorie begrijpt, komt dat goed van pas bij EFT, maar in de praktijk gebruik maken van dat begrip brengt je nog veel verder. Hier zijn een aantal benaderingen en algemene concepten die ik door de jaren heen in mijn sessies regelmatig heb gebruikt.

Als je Op Diepere Problemen Stuit

Een van mijn meest bruikbare denkwijzen bij het aanreiken van EFT is dat we nooit klaar zijn. Zeker, we kunnen een fobie en een Specifieke Gebeurtenis ofzo snel uitroeien en dan mag het lijken of we klaar zijn. Maar in werkelijkheid komt er nooit een eind aan het Geschrijf op Onze Muren en zijn er bijna altijd diepere kwesties bij betrokken. En dan smeekt het benodigde hogere kwaliteitswerk om uitgevoerd te worden.

Ik heb, bijvoorbeeld, met veel oorlogsveteranen gewerkt die lijden aan ernstige PostTraumatische StressStoornis (PTSS) en vaak ontdekken die dat de intensiteit van hun oorlogsherinneringen samenhangt met problemen uit hun kindertijd. Opmerkelijk inderdaad, hoe ik twee oorlogsveteranen kan interviewen die getuige van dezelfde gruweldaad zijn geweest, maar wel enorm verschillen in intensiteit wat hun respectievelijke reacties betreft. De één kan zich wat licht ongemakkelijk voelen als erover gesproken wordt, terwijl de ander begint te zweten en nachtmerries heeft als hij er alleen al aan denkt. Het verschil verwijst meestal naar diepere kwesties uit de kindertijd. Het is alsof hun huidige reacties op de oorlogsgruwelen aangedikt worden doordat ze op eerdere trauma's of overtuigingen stuiten.

Hier is een voorbeeld op video met John, een oorlogsveteraan wiens oorlogservaring op een veel hoger intensiteitsniveau uitkwam, doordat hij op een groot verantwoordelijkheidsprobleem uit zijn kindertijd was gestuit.

 

 

Naarmate je meer ervaring opdoet, zul je die diepere kwesties met grotere regelmaat ontdekken. Een belangrijke aanwijzing dat je cliënt op iets uit diepere lagen stuit, is (1) wanneer een probleem geen krimp geeft, zelfs niet met EFT, of (2) wanneer het resultaat tijdelijk blijkt te zijn, want het blijft steeds terugkomen.

Elke Emotionele Staat is een Interne Aangelegenheid
en
Niet Wat Je Overkomt, Maar Jouw Antwoord Erop Is Wat er Telt

Dit gedachtenduo maakt het ons mogelijk om consequent dieper door te dringen in díe TafelBladen en TafelPoten die zijn gekoppeld aan de Schrijfsels op de Muren. Ze breken vaak door het puin van een probleem heen en stuwen ons snel richting de Kern van de zaak.

Het is verleidelijk om anderen of externe omstandigheden de schuld te geven van onze emotionele toestand, maar in werkelijkheid ligt de schuld binnenskamers. Als we, bijvoorbeeld, woede, schuld of angst herbergen, kan het lijken alsof iemand of iets van buiten er de oorzaak van is, maar in werkelijkheid worden die emotionele sferen intern gegenereerd ... het zijn "interne aangelegenheden." Dus als twee mensen een slang zien, kan de één er heel rustig bij blijven terwijl de ander heel angstig reageert. Het is niet de slang die die emotionele toestand veroorzaakt, het is het innerlijke gebeuren van de betrokken personen.

Met dat in gedachten kunnen we voorkómen dat we EFT abusievelijk richten op de veronderstelde externe oorzaak en, daarentegen, rechtstreeks afgaan op de ware, interne boosdoener. Dat bespaart heel veel tijd en versterkt onze efficiëntie enorm.

De andere helft van het gedachtenduo zegt: "Niet wat je overkomt, maar jouw antwoord erop is wat er telt." In wezen is dat hetzelfde. Het is gewoon een andere manier van benaderen, waardoor het concept steviger binnenkomt bij onze cliënten. Het zal zorgen dat je sessies veel voorspoediger verlopen.

Ter illustratie laat de video hieronder de verwerkelijking van dit idee zien.

 

 

Is Het Logisch?

Cliënten komen vaak met overtuigingen. Dat zijn natuurlijk weerspiegelingen van de Schrijfsels op Hun Muren en ze beïnvloeden hun wereldbeeld dan ook zeer sterk. Sommige van die overtuigingen zijn wel nuttig, maar andere zijn onlogisch en bewegen de persoon in een ongezonde richting. De laatste kunnen je sessies dan ook danig dwarsbomen en een kurk zetten op de vrijheidsfles van je cliënt.

Een vrouwelijk slachtoffer van verkrachting kan bijvoorbeeld verklaren dat wat haar betreft "alle mannen beesten zijn." Hoewel ze de zaken wellicht op die manier ziet, gaat die overtuiging, in principe, toch wel erg ver en is, logisch gezien, onwaar. Hoewel een klein percentage van de mannen misschien inderdaad een verkrachter of "beest" is, is de overgrote meerderheid dat niet en dus verkleurt die overtuiging haar hele sociale en romantische leven. Hij tast haar vermogen om te vertrouwen aan en belast haar met onnodige angst en woede.

Dat is vaak eenvoudig te behandelen. We moeten voor de cliënt helder zien te krijgen of die overtuiging logisch gezien waar is of slechts een emotionele reactie. Om daar achter te komen, stel ik meestal gewoon een vraag als: "Is dat logisch?" Het kan nodig zijn om het wat uit te breiden met iets als: "Zijn echt ALLE mannen beesten, of is dat gewoon jouw emotionele reactie?" Met grote regelmaat ziet de cliënt dan onmiddellijk de denkfout in haar overtuiging en dat "Aha"-moment biedt jou de kans op een omslag in je sessie.

Soms is het handig om wat cement toe te voegen aan dat "Aha" met behulp van enkele Globale EFT-Rondes zoals: "Hoewel ik misschien ten onrechte dacht dat alle mannen beesten zijn..." Hoewel ik dat regelmatig heb gedaan, is het meestal niet nodig.

De volgende video illustreert dit "Is het Logisch?"-concept in daadwerkelijke sessies.

 

 

Zo héél af en toe vindt een cliënt zijn/haar Beperkende Overtuiging toch wel logisch. In dat geval is het waarschijnlijk een belangrijke kwestie en zijn er wellicht complete sessies nodig om hem in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Pas in zo'n geval asjeblieft op dat je niet je eigen overtuigingen nog bovenop die van de cliënt plaatst.

De Vele Ingangen naar de Problemen van Onze Cliënten
(Je weet nooit waar je uitkomt)

Terwijl je naar je cliënt luistert, zul je de vele verschillende deuren ontdekken die je kunt binnengaan om met EFT verlichting te brengen. Een cliënt belast met misbruik in de jeugd, bijvoorbeeld, kan je vaak voorzien van een lange lijst van Specifieke Gebeurtenis-deuren. Diezelfde cliënt kan ook kampen met zowel fysieke ongemakken (hoofdpijn, rugpijn, enz.) als met angst, woede en schuldproblemen. Ook dat zijn nuttige deuren om in een sessie te openen en ook die komen natuurlijk voort uit het Geschrijf op Hun Muren.

Maar waar begin je dan? Soms laat ik me leiden door mijn intuïtie, maar in de meeste gevallen ga ik de eerste deur binnen die haalbaar lijkt. Met EFT is dat een zeer redelijke aanpak, omdat je dan een deur binnen kunt gaan, dan een paar minuten aan Tappen kunt besteden en al doende al snel weet of je zo vooruitgang boekt. Zo niet, dan kun je terug "naar buiten" gaan en een andere deur binnengaan. Op deze manier kun je jezelf op efficiënte wijze een weg banen naar de meest effectieve aanpak.

In de loop van de EFT-sessies zullen problemen van je cliënt verdwijnen en zullen zich nieuwe deuren voor je openen. Met als gevolg dat je cliënt jou op een fascinerende reis naar bestemmingen leidt die voor jullie beiden vaak als onverwacht komen. Je weet dus nooit waar je zult eindigen. Jouw vermogen om deuren in en uit te gaan, biedt je echter een unieke flexibiliteit waarmee je verlichting kunt realiseren in een mate die je cliënt zich nooit zelfs maar had kunnen voorstellen.

De wendbaarheid die verweven zit in het proces van deuren in- en uitgaan is vooral fraai te zien in de vele volledige sessies die zijn opgenomen in de Kunst van het Aanreiken-video's. De 3 discussies op de volgende video vind je vast ook wel nuttig.

 

 

De Behoefte om Gelijk te Hebben Opgeven

Volgens het Geschrijf op Onze Muren is de waarheid van de éne persoon niet per sé ook die van iemand anders. Dat betekent dat...

.. .er niet "één echte waarheid" is.

EFT Tapping Being Right image

In ieder geval niet in deze wereld. Dit haalt de gedachte onderuit dat iedereen altijd overal "goed" of "fout" in zit en stelt in plaats daarvan dat er veel andere perspectieven zijn om uit te kiezen. Om daar eens dieper op in te gaan, kun je jezelf misschien afvragen of jouw  eigen "Waarheid" ooit in de knel is gekomen door een andere "Waarheid" ... denk maar eens aan politiek, relaties, ouderschap en alle situaties waarin meningen er hevig toe doen.

Begin je al te zien hoe mensen hun eigen "Waarheden" beschermen tegen ontzenuwing ervan? Hoe klinkt de self talk (het innerlijk gepraat)? Hoe kun je een tegengesteld gezichtspunt werkelijk accepteren zonder dat je je eigen gezichtspunt daarmee teniet doet? Heb je gemerkt hoe een persoon kan gaan twijfelen aan iemands intelligentie of gezond verstand, gewoon omdat hij/zij "er anders over denkt"? Dat doen we allemaal.

In dit soort situaties zouden de Schrijfsels op Onze Muren zeggen dat beide kanten vanuit het eigen gezichtspunt "gelijk hebben" en dat niemand absoluut "gelijk heeft." Daarnaast is het zo, dat - terwijl we het er allemaal over eens zijn dat ouders hun kinderen niet mogen mishandelen/dat niemand iemand anders moet verkrachten/dat de wereld mooier zou zijn als mensen stopten met liegen, bedriegen en stelen - "gelijk hebben" daarin niet direct de weg naar vrede vormt.

Een van de geheimen van Persoonlijke Vrede is het opgeven van de behoefte om gelijk te hebben en een grondige kennis van de Schrijfsels op Onze Muren is een geweldige manier om dat te bereiken. Als jij, als EFT-Practitioner, je deze houding volledig eigen maakt, kan dat je een hoger niveau van mededogen naar je cliënt toe verschaffen en het kan je helpen een veelheid aan nieuwe opties voor vooruitgang te herkennen.

De truc is natuurlijk om uit het Geschrijf op Je Muren te stappen.

Schrijfsels op onze Muren Wissen en Vervangen

Zolang we Geschrijf op Onze Muren hebben dat in ons leven een beperking creëert, is het moeilijk de verleiding ervan te weerstaan. Iedere rechtstreekse poging om nieuwe, productieve overtuigingen te installeren botst op een sterke basis van bezwaar in de vorm van Ja maar-s. Met EFT kunnen we die Beperkende Schrijfsels op Onze Muren echter "wissen" en een open ruimte achterlaten, zodat de cliënt ze door iets nuttigers kan "vervangen."

Herinner je je mijn eerdere voorbeeld met de inboorlingen en de colafles van de film "De Goden Moeten Gek Zijn?" Weet je nog dat zij een "lege ruimte" hadden in het Geschrijf op Hun Muren met betrekking tot dat vreemde colafles-ding? Zodra zo'n ruimte leeg of gewist is, kunnen de inboorlingen (en jij) die lege plek weer invullen, of hem in z'n geheel vervangen door iets geheel nieuws. Waarschijnlijk heb je nu inmiddels wel gezien hoe Cognitieve Verschuivingen zomaar kunnen plaatsvinden na een goede KlopSessie. Hopelijk begrijp je nu dan ook dat een Verandering in het Denken (Cognitive Shift) het bewijs vormt dat een negatief Schrijfsel is gewist en dat de cliënt het vrijwillig heeft vervangen door een nieuw perspectief.

Van Ja maar-s tot Testen

Als je in je sessies "Zeg eens ..." gebruikt als TestMethode, ben je aan het proberen helder te krijgen of dat Geschrijf nog steeds op Zijn/Haar Muren staat. Laten we als voorbeeld zeggen dat een van de Aspecten die je ontdekte bij de aanpak van een Specifieke Gebeurtenis was, dat je cliënt boos was op z'n partner. Jouw "Zeg eens ..."-Test zou dan zoiets zijn als: "Ik ben boos op haar." Als dat niet langer als Waar voelt, kan het betreffende Geschrijf verdwenen zijn.

Je kunt de waarde van die Test echter ook verhogen door hem zo te ontwerpen dat het tegenovergestelde van woede verkend wordt. Vraag je cliënt om te zeggen: "Ik vergeef haar" en dan kom je misschien nieuwe intensiteit tegen als Ja maar-tje dat is ontstaan in de tegenzin.


Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden